Soukromí škodí spravedlnosti


Existujeme ve světě, kde není spravedlnost spravedlivá a následkem je zde ekonomická a politická globální dlouhodobá krize, jde zde o soukromí, které do společnosti nepatří a vede k tomu, že zde není spravedlnost spravedlivá. Tak jako had a myš nemohou spolu žít, tak nemohou vedle sebe žít bohatí a chudí, protože to nebude spravedlivé, jakákoli nerovnost mocenská a ekonomická není spravedlivá, protože spravedlnost je založena na rovnosti, před spravedlností si musíme být mocensky a ekonomicky rovní!
Se vznikem soukromí ve společnosti došlo k tomu, že společnost přestala být spravedlivá, protože ti co měli soukromé mocenské a ekonomické výhody parazitovali na těch, co výhody neměli. Soukromí je pevným bodem, kolem kterého se točí náš nespravedlivý svět ve kterém mocná a bohatá elita, parazituje sobecky na bezmocné a chudé pracující lůze.
Podívejme se na elitu, jak si ona chrání svoje soukromí hmotné a duševní a jak ona nedopřeje pracujícím soukromí hmotné a duševní, to je základ na kterém stojí konzumní nespravedlivá společnost. Je třeba konečně zakázat zákonem jakékoli projevy soukromí v rovině mocenské a ekonomické, nebudou zde žádné soukromé peníze, soukromé výhody, soukromé vlastnictví, soukromé myšlenky, soukromá rodina, soukromý sex, atd. Vše zde bude společné, bude zde společný sex, společné děti, společná práce, společný majetek, společné výhody, společné peníze, společné informace, společné programy, jakýkoli pokus o cokoli soukromého bude už v zárodku zlikvidován tak jako likvidujeme v zárodku plevel na zahradě a parazity.
Soukromí škodí spravedlnosti a dělá ze spravedlnosti ubohého sluhu mocné a bohaté elity, která sobecky mnoho parazituje na bezmocné a chudé pracující lůze. Soukromí vytváří dluhy hmotné a duševní a následkem je krize hmotná a duševní, tam kde není soukromí, tam nejsou ani možné dluhy hmotné a duševní, není zde totiž ten, kdo by měl hodnoty nebo peníze, které by on půjčil tomu, kdo je v nouzi!
Tak jako je všude varování že kouření cigaret škodí zdraví, tak je si i třeba uvědomit že soukromí škodí spravedlnosti, tam kde není spravedlnost tam ani život nemá smysl a tak jsou zde; deprese, sebevraždy, drogy, prostituce, kriminalita, fanatismus, terorismus, mafie, sekty, atd. Podívejme se na politiky a podnikatele, jaké oni mají zde obrovské soukromé výhody a tak si žijí v ráji a je jim jedno, že každým okamžikem díky nim mnoho lidí na světě spáchá ze zoufalství sebevraždu a mnoho jiných lidí umře hlady, nebo ve válkách či ve vězení.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy