Společnost nebo soukromí


Abychom nechybovali ve svém myšlení, a konání musíme porozumět tomu, jak funguje společnost a jak funguje soukromí, jsou to dva základní systémy, se kterými se každý neustále setkává po celý život. Jsou zde v základě tři systémy a to; soukromí, společnost, kombinace soukromí a společnosti, většina lidí na světě žije v systému, který je kombinací soukromí a společnosti, jenom minimální množství lidí žije v systému, který je čistě soukromý, nebo čistě společenský.
Soukromí je založeno na sobectví a společnost je založena na altruismu, který je opakem sobectví, altruistický člověk pomáhá samaritánsky cizím lidem, aniž od nich za to očekává odměnu, on je tedy opakem sobeckého lakomého člověka, který požaduje za pomoc druhým lidem, velikou odměnu, jinak jim on nepomůže. Vše se točí kolem pomoci cizímu člověku, aniž za to očekáváme od něj odměnu, mnozí namítnou, že dobrota je žebrota a že tento samaritánský naivní systém nikdy nefungoval.
Čím větší je zde násilím vyžadována odměna za pomoc cizímu člověku, tím více je společnost založená na soukromí a tím větší zde jsou logicky i ekonomické a mocenské rozdíly, mezi elitou a lůzou. Zde se dostáváme k sociální politice a politici se dělí na dvě skupiny, jedna je proti tomu aby se lidem v nouzi mnoho pomáhalo, druhá skupina je pro to, aby se lidem v nouzi mnoho pomáhalo.
Podívejme se do přírody, jak to zde funguje a jak se zde řeší pomoc někomu, kdo je v nouzi, zde se setkáváme s tím, že pomoc je zde jenom mezi blízkými tvory a cizímu zde nikdo nepomůže. Stejně je třeba i v naší společnosti řešit pomoc druhým lidem, je chybou zde pomáhat lidem co jsou nám cizí, protože to jsou investice, které nám nepřinesou užitek.
Zde je jádro všech našich problémů, protože pomáháme v nouzi cizím lidem a to nám nepřináší zde žádný užitek a tak je zde globální ekonomická a politická dlouhodobá krize. Jestliže nastoupíte do zaměstnání tak tím pomáháte cizím lidem v tom, aby se měli zde dobře, protože oni vás mnoho sobecky okradou na vaší odměně za vaší práci, je třeba už konečně skončit s tím, že budeme pomáhat cizím lidem a je třeba říci jednoznačné ne, cizím lidem, kteří požadují od nás naši pomoc. Je třeba společnost decentralizovat tak abychom pracovali jenom pro nám blízké lidi, kteří nám rádi v nouzi pomohou a nemuseli se doprošovat uboze cizích sobeckých lidí, aby nám oni pomohli, když jsme nemocní nebo staří.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy