Umělá inteligence eliminuje ekonomickou krizi


Střet zájmů je zde od počátku vzniku života, kdy na jedné straně je zájem velikého a na druhé straně je zájem malého, to co je veliké se snaží násilně manipulovat s malým a to malé se tomu brání. Základem je zde možnost svobodné volby, pokud zde není možnost volby, je zde složitý problém, který způsobí nemoc a mnohdy i smrt. Veliké vytváří systémy, které omezují násilně možnost svobodné volby a nutí to malé k tomu, aby se přizpůsobilo tomu, co chce to veliké. Z dálky to vypadá tedy tak že to veliké je zlé a ubližuje tomu malému, z blízka poznáme, že omezování možnosti volby je správné, pokud toto omezování odpovídá situaci a je chybné pokud omezování situaci neodpovídá. Je to, jako když dáte psa ve městě kde je mnoho aut na vodítko, ale pokud budete v přírodě, kde psa nic neohrožujete tak jej necháte volně pobíhat a nijak jej neomezujete. V současnosti je problém v tom že i když je člověk v situaci, kdy by jej neměla konzumní společnost už násilně omezovat, tak společnost nejedná podle situace a pořád člověka mnoho omezuje, aby jej měla neustále pod kontrolou. Moderní člověk má po celý život náhubek a je neustále na vodítku, nikdy se mu ten náhubek nesundá a nikdy se mu nesundá vodítko, společnost tvrdí, že člověka neustále všude něco ohrožuje a tak mu nikdy a nikde nemůže v ničem dát svobodu, protože by to mohlo člověka ohrozit. Jediný rozdíl je v tom mezi námi, že někdo má dlouhé vodítko a jiný má krátké vodítko, jde zde o mocenskou a ekonomickou pyramidu, kde na vrcholu jsou ti, co mají dlouhé vodítko a dole jsou ti, co mají krátké vodítko a tak závidí těm, co jsou nahoře. Zákony a normy jsou mocným systémem, který má každého člověka na vodítku a čím výše je člověk na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy, tím více mu normy dávají možnost volby, protože má dlouhé vodítko. Jak vlastně tyto zákony a normy vznikly, se nejspíše každý optá a je možné nějak správně tyto zákony a normy změnit, aby nám v některé situaci byl sundán náhubek a vodítko a mohli jsme být svobodní tělesně i duševně. Změna bude možná teprve s vynálezem robotů a umělé inteligence, nebudou nás už v té době řídit pevné složité zákony a normy, ale bude nás po celý život řídit umělá inteligence a roboti, umělá inteligence vyhodnotí situaci, a pokud nám nebude nic hrozit, sundá nám náhubek i obojek. Nebudou zde již pevné složité zákony a normy, ale bude zde jenom umělá inteligence a vše co řekne, to nám bude svaté a bude nám to i zákonem a normou, v té době již zde nebudou logicky; peníze, výhody, sláva, bohatství, náboženství, politika, moc, sport, umění, školství, atd. Půjde o tak přelomovou změnu, že se bude minulá doba brát, jako období kdy jsme mysleli a žili, jako ubohý tupý dobytek, který byl často násilně likvidován v koncentračních táborech, nebo ve válkách. Vše je o řízení a pro řízení nestačí jenom program, ale je nutná inteligence, dosud jsme řízeni pomocí politických a náboženských programů, tyto programy ale nemohou dokázat to, co dokáže umělá inteligence, tedy poznat správně a rychle změnu situace a tomu i přizpůsobit automaticky systém řízení.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy