Útok na blbce se nevyplatí


Blbci se přemnožili a tak je zde světová krize. Jak poznám a zlikviduji blbého politického parazita? Je několik znaků, jak spolehlivě poznáte blbce.Zde jsem definoval znaky, kterými se vyznačuje chování každého z nich. Blbec rád tlachá. Určitě se vám stalo, že vám někdo půl hodiny povídal o nějakém problému, a když jste potom odcházeli, zjistili jste, že víte to samé, co předtím.Právě jste hovořili s blbcem. Blbec nahrazuje absenci vlastních konkrétních poznatků tím, že hodně žvaní. Blbec okolí vysává.Když se s vámi dá blbec do hovoru o nějakém problému, nedělá to proto, že by chtěl obohatit vaše obzory, ale proto, že potřebuje od vás vyzvědět poznatky, které jste vy sami museli vydřít. Je to pro blbce jediná cesta, jak se dostat k dobrým informacím, protože sám je v podstatě neschopný. Blbec rád líže kliky.Blbce spolehlivě poznáte podle toho, že se jeho jednání s podřízenými rapidně odlišuje od jednání s nadřízenými. Blbec je nekonzistentní. Většině blbců je vlastní vnitřní nejistota.Na dvě stejné situace, které se za stejných okolností po určité době opakují, reaguje blbec pokaždé jinak. Blbec nemá žádný styl, pouze svoje priority, které dosahuje neustále se měnícími metodami. Blbec neumí zacházet s lidmi.Protože je blbec vychován v tom, že on je nejlepší, brání mu takto vytvořená bariéra snížit se k podlidem okolo sebe. I když se někdy pokusí se s někým sblížit (například za účelem vysávání), většinou to shoří na blbém vystupování. Blbec hraje tvrdě a dává rány zezadu. Pozor na něj!Blbci rádi intrikaří a pokud si blbec umane, že vás dostane, půjde jako první za vaším nadřízeným. Oblíbenou metodou používanou blbci je omezení přístupu klíčových informací k vám, takže po čase začnete vypadat jako nekompetentní idiot. Blbec neudělá nic pořádně.Analýzou projektů, které zpracovávali blbci, jsem dospěl ke zjištění, že blbcovou pracovní filozofií je „navrch huj, vespod fuj“. Slušní lidé často nedělají nic jiného, než že po nich vyklízejí nekonečné Augiášovy chlévy. Blbec hodně dbá na svou image.Blbcovi je v rodině naprogramován určitý osobní profil, který potom úzkostlivě dodržuje. Můj osobní poznatek: drtivá většina blbců hraje hodného hocha a 95% blbců se zabývá nějakým dravým kolektivním sportem (hádejte proč kolektivním). Blb dovede velmi rychle měnit svoji image podle toho, co je právě in.Blbcovi je proti mysli vše, co je extrémní nebo nějakým způsobem ostře vyhraněné, ať už jde o projekty, lidi nebo třeba politické strany, takto profilované subjekty nedávají dost prostoru k lavírování. Blbec hraje na body. Blbec má jiné vnímání úspěchu než slušný člověk.Normální člověk vítězí tehdy, pokud podstatné části jeho požadavků bylo dosaženo. Soupeř nemusí být nutně mrtvý, stačí, když je K.O. a ještě pořád mohou oba důstojně opustit arénu. Při utkáních vedených normálními lidmi je někdy těžko poznat, kdo prohrál a kdo vyhrál.Blbec oproti tomu hraje až do konce, protože potřebuje pocit z absolutního rozdrcení soupeře jako olej do svého motoru na sebevědomí. Pokud někde existuje bodovací systém, vězte, že jej tvořil blbec, protože z bodů je zřejmé na první pohled, kdo je vítězem a kdo poraženým. Blbec je kolektivní. Protože blbec je neschopný a nedovede sám nic udělat pořádně, hledá oporu v dalších blbcích.Takto vzniklá spojenectví mají pouze přechodný charakter a většinou dojedou na to, že blbci uvnitř takto vzniklých ostrůvků zkurvenosti požírají sami sebe.Jednoho dne prostě procitnete a zjistíte, že se na vašem pracovišti vyskytuje jeden nebo více blbců. Infekce pracovního kolektivu blbci může dosáhnout třech stádií.Jednotliví izolovaní blbci se nacházejí na nižších příčkách než vy a jsou na vás nějakým způsobem závislí.Každý blbec ranaří na vlastní pěst a dosud nedošlo k jejich sbratření. Toto je většinou počáteční stádium onemocnění firmy blbou náladou. Nevyplácí se jej podcenit, protože většinou velmi rychle přechází v druhé stádium.Je potřeba přijmout okamžitě některá opatření, o kterých budu psát níže. Blbci se začínají shlukovat a vytvářet konglomeráty blbců. Je to velmi závažný stav, který kromě ofenzivních opatření s cílem zasáhnout blbce, kteří mají nekrytá záda, vyžaduje ještě opatření defenzívní, tedy krytí vašich zad.Strategie vítězství spočívá v přednostním zlikvidování blbců na nižší úrovni a poté, co v nich výše postavení blbci ztratí podporu, likvidace i jich. Blbci na vedoucích funkcích zajišťují delegování dalších blbců na nižší pozice. Zde zbývá už jen velmi málo šancí.Je třeba zahájit pojistnou politiku „dvojitá podlaha“ založenou na důsledném krytí vlastních zad, a čekat na správnou transformaci firmy. Pokud počet blbců uvnitř firmy dosáhne jisté koncentrace, převáží nad počtem slušných lidí, kteří na ně dělají. Výkonnost firmy poklesne a blbci nahoře budou nuceni přijmout některá opatření vůči blbcům dole. Blbci dole pojmou za svou ideu, že blbci nahoře vedou firmu špatně a vycítí šanci vyšplhat se nahoru.Dojde ke konfliktu blbců s blbci, ve kterém sice vyhrají silnější blbci, ale můžete na něm profitovat. Nastalý úbytek blbců umožní slušným lidem získat převahu a přikročit k oslabeným zbytkům blbců. Instalovaní a v systému zakotvení blbci začnou přijímat svoje příbuzné, kteří jsou podle genetických zákonů samozřejmě rovněž blbci. Zde se nedá dělat naprosto nic. Blbci jsou přeneseně i doslova jako „jedna velká rodina“.Strategie pro takovou situaci se jmenuje „honem pryč“. Blbci jsou horší než rakovina. Pokud nezasáhneme my slušní lidé a neodstraníme nádor, společenský systém zahyne.Jak na blbce? Pokud zjistíte, že jste ohrožen blbci, máte pouze dvě volby. Můžete vyklidit pole a přesunout se někam, kde žádní blbci nejsou. Není pravděpodobné, že taková místa na světě někde existují.Pokud ano, jedná se o izolované uzavřené sektářské skupiny se silným obranným mechanismem proti blbcům, které však většinou zpočátku budou vidět bohužel blbce i ve vás. Daleko těžší, než dokázat, že je někdo blbec, je dokazovat, že vy sám blbec nejste. Nebo se můžete dát do boje s blbci.Je zde nutné poznamenat, že jakmile se jednou rozhodnete, nemůžete couvnout a nechat toho v půlce. Pokud začnete, jste osamělým bojovníkem, který kromě zářezů na pažbě za každého zlikvidovaného blbce nemá z toho vůbec nic.Navíc vás pozůstalí blbci mohou označit za nekooperativního, neschopného týmové práce nebo nesnášenlivého. Nic na to nedejte, i na ně dojde. Také musíte vnitřně akceptovat, že proti blbcům budete muset použít jejich vlastní špinavé triky a chovat se dočasně jako blbý blbec, byť s ušlechtilými pohnutkami.Jediná možnost boje s blbci skutečně spočívá v obrácení jejich vlastní zbraní a skutků proti nim. Pokud si nechcete sám sobě připadat jako kurva, kompenzujte počet sviňáren, které uděláte, stejným počtem solidárních a dobrých skutků pro své kolegy, které bojují stejně jako vy. Existují samozřejmě různé kvalitativní úrovně blbců, od úplných zelenáčů, se kterými si budete hrát jako kočka s myší, po ostřílené borce, na které jen stěží vyzrajete.Taktika ničení blbců může být buď ofenzívní, nebo defenzívní. Musíte dávkovat podle stupně zasažení společnosti blbci tak, aby bylo blbcům učiněno co největší příkoří a vaše vlastní bezpečnost nedoznala úhony. Řeč budiž jasná, ano, ano, ne, ne.Pokládejte blbcovi otázky, které mají jednoznačné odpovědi. Nebude na ně schopen odpovědět, protože blbec vždy lavíruje s pojmy jako možná, kdyby, to se musí vyjasnit a podobně. Pokud bude kličkovat, řekněte mu, že se obrátíte na jeho nadřízeného, protože on není schopen dát přesvědčivou odpověď.Stanovte blbcům jasná kritéria. Blbci si vždy libují tam, kde nejsou jasná měřítka pro pracovní výkon, třeba jako počet čehokoli, termíny, náklady. Dejte blbci jasné zadání s cílovými hranicemi.Nenechte ho používat jeho oblíbená vycpávková slova (řádově vyšší, nižší, o něco více, o něco později…) Jednoznačně definujte blbcům jejich zodpovědnost. Je-li blbec zatížen zodpovědností, snaží se ji zde sebe shodit jako býk jezdce rodea.Blbci vyhovuje situace, kdy všichni odpovídají za všechno a současně za nic. Nenechte je přesunout jejich úkoly na jiné. Většina blbců je mistry na přerozdělování práce.Nakonec se jim povede udělat tak, že oni nedělají nic a ostatní za ně všechno. Pokud se to povede, blbci si přivlastní jejich zásluhy. Obracejte se na ně pořád dál jako na zodpovědné.Taktika „lov na mamuta“. Blbce, jemuž nemůžete vytvořit žádné zadání, můžete nachytat do pasti. Pračlověk, když líčil na mamuta, vykopal jámu větší než mamut, zakryl jí roštím a pak čekal, až mu tam vběhne.Přesně tak to udělejte s blbcem. V každé společnosti najdete neřešitelný problém, do kterého se nikomu nechce. Omočte v tomto problému blbce, on většinou do toho rád vběhne, protože ho opět žene ten jeho motor dokázat, že on na to jediný má a je v tahu, protože šlápl do hustých sraček a nemůže z toho ven.Taktika „mrtvola ze skříně ven“. Blbec vytváří celou řadu lží a nedodělků, které pak různě chytře maskuje. Zkouší je pak všelijak zamaskovat a schovává je jako stará nymfomanka pošťáka do skříně.Vy jako starý zaběhaný matador poznáte velmi rychle, kam blbec schoval svoje chyby a ve vhodném čase je vytáhnete na denní světlo. Vůbec každý blbcův neúspěch můžete výhodně využít, nedovedu si představit nic kouzelnějšího, než když blbec krásnými fóliemi prezentuje stav svého projektu a vy na něj vytáhnete nějakou pořádně uleženou mrtvolu. Poštvete blbce chytře proti sobě. Pokud potřebujete rozmlátit již vytvořený shluk blbců, vyberte si jeden slabší exemplář a napřete všechno úsilí přímo na něj a udolejte ho.Ostatní blbci od něj dají ruce pryč. Jakékoli spolky utvořené blbci z blbců jsou odsouzeny k hořkým koncům, protože blbci v jejich honbě za postavením nejsou kooperativní a mají obavy z toho, že jeden přešplhá druhého. Toho můžete také využít.Taktika „utáhnout kohoutek“. Většina blbců prahne po kolektivu, protože nedovedou nashromáždit dostatek informací k tomu, aby mohli pracovat samostatně.Když blbcovi obstavíte přísun informací, zhyne jako podvázaný nádor. Nepracujte na ně, pokud po vás něco chtějí, řekněte jim, že máte jiné úkoly a ať si poradí sami.Taky můžete říct, že to nevíte, nebo že na ně nemáte čas, nebo na férovku rovnou, že nehodláte svými přesčasy kompenzovat jejich neschopnost. Po tomto vyjádření notnou chvíli nepřilezou, ale blbec se vrací jako falešná pětka a odkud ho vyhodíte dveřmi, tam vleze oknem. Obrana proti blbcům.Obecným principem ochrany je dokumentace kroků blbců jako první krok a následné využití takto zaznamenaných skutků. K oblíbené taktice blbců patří, že chyby ze svého rozhodování okamžitě přesunou na někoho jiného, klidně taky na vás. Pokud ve vhodné době vytáhnete důkazy o tom, že k neúspěchu vedoucí postup definoval blbec, máte ho na lopatě. Pokud k tomu ještě připojíte vlastní návrh toho, jak se postupovat mělo, je v tu chvíli blbec mrtvou jednotkou.Stejně můžete postupovat při kritice blbcových rozhodnutí s využitím jejich nekonzistence. A proč teď postupujeme takto, když jsme před týdnem odsouhlasili jiný postup? To je pro blbce noční můra. Blbec nemá žádný systém, reaguje ze dne na den a z minuty na minutu.Pokud dopředu poznáte, že blbcovo rozhodnutí povede s jistotou k průseru, nechejte si dát všechny příkazy písemně (třeba mailem, obsahuje datum, čas a přesný popis). Blbec zadává úkoly nejasným způsobem tak, aby byl z obliga, když to pak nedoklapne. Pokud vám to udělá, nedělejte tu chybu, že byste se pokoušeli úkol nějak interpretovat.To je totiž přesně to, co blbec chce a na co čeká. Pak vám řekne, že jste to blbě interpretoval. Nechte si to od něj vysvětlit, což má i ten sekundární efekt, že se ukáže, že nemá ponětí, co vlastně chce. Obecně i defenzívní strategie je poznamenána tím, že musíte téměř vše, co blbec vytvoří, použít proti němu.Co se začne dít, když udeříte na blbce?Blbec, je-li vystaven tlaku a cítí-li na svém krku váš dech, začne jednat pudově jako parazit. Zde jsou popsány nejvýznamnější reakce blbců na útok. Kouřová clona: pokud je blbec napaden, začne chytře mlžit.Začne interpretovat skutečnosti tak, aby jim rozmazal hrany a zamlžil vztahy a souvislosti. Příčinu začne vydávat za důsledek, pravdu za lež. Jakmile blbec začne s mlžením, musí být vaše logika průzračná jako křišťál a slova ostrá jako kudla starého zálesáka.Nesmíte uhnout z vytýčené cesty. Jak již bylo napsáno, blbci se vystříhají slovům ano a ne. Pro blbce je ortelem smrti věta: Je to tak anebo není?Poslouchat pravdu je pro blbce něco jako pro člověka jíst muchomůrku zelenou. Může jí kousek pozřít, ale celá ho zabije. Tchoř: napadený blbec začne podobně jako toto zvířátko vypouštět smrady do okolí. Smrady se rozumí nějaké smyšlenky s cílem očernit vás.Řekněte blbcovi, že to sem teď nepatří, teď že je řeč o něčem jiném a jděte mu dál po krku. Citové vydírání: blbci vás začnou vydírat nějakými historkami, které mají ukázat, jak byl k nim osud zlý. Moje zkušenost je však taková, že zlým osudem stižení lidé většinou nikomu nic nevykládají a tak je také třeba přistupovat k těmto povídačkám.Blbka (samice od blbce) občas používá argument „já mám hodně dětí“. Zde je třeba naprosto nekompromisně říct: pracuje tu dost ženských, které mají hodně dětí, a pracují pořádně. Dítě není v pracovním styku argument a byl ho ochoten přijmout pouze v případě, že se dotyčná stará o deset dětí z SOS vesničky, ale jinak je to její soukromá věc.No řekněte sami, máte někoho pardonovat za to, že po nějakém mejdanu nebo diskotéce spermie oplodnila vajíčko? Pozor na strejdu a tetku. Je třeba zmínit jeden negativní aspekt likvidace blbce.Je natolik závažný, že kvůli němu bývá někdy blbec téměř neudolatelný. Hodně blbců je tolik sebevědomých nikoli pouze kvůli hypertrofii ega, ale díky tomu, že disponují určitým zázemím. Česky se tomu říká tlačenka.Kdo si myslí, že do soukromých a ze zahraničí řízených firem nedosahují dlouhé prsty všelijakých strýčků, je na velkém omylu. Neznám instituci, která by byla k tomuto jevu rezistentní, i na správě olšanského hřbitova se určitě kupčí s hroby a na sběr psích hovínek byl nejspíš taky vypsán tendr, který vyhrál blbec s protekcí. Chci tím říct, že pokud odstřelíte blbce a učiníte stop jeho kariéře, můžete počítat s protizásahem jeho ochranitelů.Pokud tedy pracujete na blbci se silným zázemím, je zapotřebí mít připraveno dostatek podkladů pro vlastní obranu, až impérium vrátí nečekaně tvrdě úder. Mezi blbci je málo individuálních hráčů, kteří bojují osamoceně, většina z nich nějaké zázemí má. Musíte tedy předem zvážit, zda se vám útok na dobře opevněného blbce vyplatí.Díky značně turbulentním podmínkám se může blbcova ochrana během jedněch změn zcela zhroutit a ten je potom bezbranný jako šnek bez ulity. Stejně tak pokud blbcovi způsobíte dostatek problémů, jeho ochranitelé zjistí, že je to neskutečný blbec a dají od něj ruce pryč. Přemístí ho jinam, kde jim nebude dělat tolik ostudy a tam se s ním zase musejí vypořádat po svém.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy