Václav Klaus je misantrop


Jablko nepadne daleko od stromu a tak pokud někdo vyroste v rodině misantropů tak logicky se z něj i stane misantrop, který nenávidí lidi a snaží se jim sobecky škodolibě ubližovat a vyhýbá se intimním vztahům s lidmi. Problém s misantropy co mají zde vysoké funkce je velmi starý a dosud nikdo nenašel řešení tohoto závažného problému. Misantrop je jako jedovatý had který je svému okolí velmi nebezpečný, on za to ale nemůže, protože se už takový narodil a není možné jej výchovou násilně změnit, je třeba přijmout to že je někdo misantrop a podle toho se k němu i chovat aby nás neotrávil svým jedem. Podívejte se na knihy které napsal Václav Klaus, jde o klasické myšlenky misantropa který nenávidí lidi a straní se jich jak může. Misantrop je vždy hysterický, pokud narazí na někoho kdo se mu drze sobecky postaví a tak je schopný vytrhnout někomu mobilní telefon a rozbít jej, protože si misantrop o sobě myslí že je Bůh a tak že je mu vše dovolené. Každý byl evolucí vyroben a výchovou nastaven k plnění nějakých úkolů a misantrop zde má za úkol kontrolovat cizí lidi jak myslí a co dělají, pokud je s něčím nespojený tak to okamžitě násilně likviduje. Nejhorší co nás může v životě potkat je srážka s misantropem, protože misantrop není schopný a ochotný přijmout cizí názor nebo cizí pravdu on má svoje názory a svojí pravdu která je svatá a dokonalá. Hadi zabíjejí myši a tak mají kancelářské myši veliký strach z jedovatého misantropa Václava Klause, aby je ekonomicky nezabil tím, že drasticky sníží stavy přebujelé zbytečné státní byrokracie, která jenom požírá daně a nic nedělá pro to aby se lidem dobře zde žilo. V ráji had způsobil to že jsme byli vyhnáni z ráje, a stejně tak i misantrop Václav Klaus způsobil to, že jsme byli Stvořitelem vyhnáni ze sociálního ráje do konzumního očistce, kde je veliká bída a veliká nezaměstnanost.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy