Věda a technologie krizi eliminuje


Vše je o situaci na kterou musíme reagovat správně, pokud na situaci nereagujeme správně máme problémy a tím i deprese. Pokud je nám nějaká situace blízká reagujeme na ní správně a tak nemáme problémy a deprese, zde je onen klíč k řešení ekonomické a politické globální krize. Podívejte se do přírody zde se každá forma života specializuje na nějaké plnění úkolů a nevěnuje se už něčemu jinému a o nic jiného se ani nezajímá. Chtít od člověka v 18 letech aby se rozhodl jakou bude studovat vysokou školu je chybou, protože dítě musí pokračovat v tom co dělali za specializaci jeho rodiče a jeho rodiče jej musí i učit tomu na co se bude v životě specializovat. Moderní civilizovaný člověk se neustále dostává do situací, které jsou mu velmi vzdálené a tak nereaguje správně a má problémy a deprese. Každý zná srážku s blbcem, zde jde vždy o problém vzdálenosti a tím zde není možnost dialogu a místo dialogu je zde často agrese a tak mnohdy musíme nebezpečného blbce izolovat ve vězení, nebo v psychiatrické léčebně. Mnohdy se blbci sdružují v blbých organizacích, aby je nemohl nikdo trestat za jejich blbost, takovéto blbé ideologické organizace jsou velmi nebezpečné, klasickou ukázkou je zde Adolf Hitler a jeho blbý Fašismus, bylo velmi obtížné tento veliký spolek blbců eliminovat, protože blbci se dostali k veliké moci a velikému bohatství. Otázka blbců je spojená s univerzálností a tím povrchností, blbec zná vše povrchně a nezná nic důkladně a profesionálně, za vším je snaha mít zde univerzální otroky, které může otrokář použít podle situace na cokoli, jenže to nemůže fungovat! Je to jako s řízením auta, při řízení se nemohu věnovat něčemu jinému co by od řízení odvedlo mojí pozornost, protože následkem by byla havárie vozidla které řídím. Věda a technologie krizi eliminuje tím že odebere lidem po narození jejich děti a dojde k tomu že děti budou vychovávat jenom automaty a roboti, nebude zde již chybný vliv člověka na výchovu člověka, jedinci co nezvládnou náročnou profesionální specializovanou výchovu budou recyklováni na potravinové granule. 

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy