Virus Bič Boží způsobuje neplodnost


Díky narůstající hmotné a duševní špíně se zrodil virus Bič Boží co způsobuje neplodnost, virus se šířil vzduchem jako to dělá chřipka a stejně jako chřipka dokázal i neustále odolávat snaze jej zničit. Malé množství lidí na světě ale bylo vůči tomuto viru imunní a tak mohli mít děti. Vědci se logicky začali zajímat o to jak je možné že existují na světě lidi co jsou imunní proti viru Bič Boží. Nejprve si vědci všimli toho, že jde o lidi co věří v učení GVKB a tak neberou žádné drogy a mnoho si meditují meditaci. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. Stoupenci víry v GVKB nazvali tento virus Bič Boží a toto pojmenování se i ujalo v lidové mluvě, prý příroda trestá lidi za to že v přírodu nevěří neplodností, to tvrdí stoupenci víry v GVKB. Bůh si vyvolil stoupence víry v GVKB aby zde založili novou lidskou kulturu, ve které bude rovnost a svoboda díky tomu, že zde bude pravda a čistota. Viry likvidují jenom to co je chybné a nemohou zlikvidovat to co je správné, viry to je přirozená obrana proti chybám v systému. Pokud používáte správný operační systém nemusíte se bát virů, a víra v GVKB je obrazně správným operačním systémem pro člověka. Evoluce je postavená na soutěži a boji, viry patří k životu s tím nelze nic dělat, boží mlýny melou pomalu, aby dali těm co chybují čas k tomu že svoje chyby napraví. Jelikož lidi svoje ideologické chyby nenapravili tak vzniknul automaticky virus Bič Boží a začal způsobovat u lidí neplodnost. Najednou začínali umírat velmi bohatí a mocní lidé a neměli žádné potomstvo, kterému by mohli předat svoji moc a svoje bohatství, takto začal stát získávat veliké finanční prostředky a velikou moc. Svět začal stárnout, zaměstnavatelé si nemohli už vybírat zaměstnance, a museli velmi dobře zaplatit i starým zaměstnancům, protože na pracovním trhu nebyli lidi. Byl tak veliký nedostatek lidí že se musela zrušit armáda a zrušili se i vězení, každý kdo mohl pracovat byl pro svět velikým pokladem, protože byl zoufalý nedostatek zaměstnanců, naštěstí vývoj pokročil natolik že zde již byli i roboti s umělou inteligencí a ty se začali využívat tam kde šlo o manuální práci. Lidi již nežili ve městech kde je hluk a špína, zde žili jenom roboti a lidi žili jenom na malých vesnicích a většina jejich práce byla spojená s elektronikou, kdy programovali nebo pracovali ve složitých programech. Tak jako dneska lidi používají antikoncepci, tak v té době zase lidi používali drahé léky, které umožňují mít děti, narození dítěte bylo v té době velmi oslavováno jako veliká událost a veliký zázrak. Agrese v mezilidských vztazích zmizela, protože ten druhý zde již nebyl konkurentem a nepřítelem, ale byl přítelem a spolupracovníkem, děti už nechodili do školy, ale o vzdělání se zde starali roboti a rodiče, čas dítěte byl velmi hodnotný, protože mladých lidí bylo na světě velmi málo. V každém bytě bylo možné nalézt oltář GVKB kde se lidi modlili a prosili o to, aby mohli mít děti, současná světová náboženství v té době již zanikla, protože byla k ničemu a o ničem.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy