Vole ty jsi svině


Vole ty jsi svině, dej si facku a spláchni se do hajzlu, abys zde už nesmrděl, jako zasraný ubohý hovno, nehraj si zde na to, co zde nejsi, jsi vole obyčejná ubohá zkurvená svině, co myslí jenom na samé sviňárny já tě dobře znám a neustále tě pozoruji a testuji. Krásně oblečená svině se zlatou korunou na hlavě je pořád jenom ubohá svině, co si zde hraje na mocnou a bohatou autoritu a ostatní ubohé svině se snaží okrást o to, co milují a potřebují.
Podívej se na porno stánky a tam spatříš vole to, že jsi jenom ubohá svině, které jde jenom o to mít zde veliké koryto a u něj se mít dobře bez ohledu na ostatní hladové svině, co zde nemají koryto. Jenom ubohé pokrytecké svině mohli stvořit takovou odpornou ubohou ideologickou sviňárnu, jakou jsou vysoké daně a mocenskou pyramidu, kde na vrcholu jsou veliké mocné a bohaté svině, které parazitují na malých bezmocných sviních.
Z dálky může každá veliká ideologická svině vypadat jako by to nebyla veliká svině, ale z blízka se pozná snadno, že jsi veliká svině, co miluje jenom veliké koryto ve kterém je mnoho; výhod, moci, bohatství, slávy, autority, atd. Slova mohou snadno klamat, ale činy už jasně ukazují to, že jsi vole jenom ubohá svině, která myslí jenom na to jak zde být větší sviní než jsou ty druhé svině.
Slušnost a mravnost to je jenom ubohé pokrytecké dezinformační divadlo, pomocí kterého se snaží veliké svině oklamat snadno malé svině, byl jsi evolucí vytvořen jako svině a výchovou jsi byl nastaven k tomu, abys byl svině která myslí jenom na samé sviňárny. Války a vyhlazovací tábory ukazují to, že jsi jenom ubohá svině, která nenávidí konkurenční svině, čím větší sviní zde budeš tím lépe se zde i mít budeš o tom to zde v tomto zasviněném světě neustále i je.
Díky bohu se smát sviním mohu, tak to je že ten druhý svině je. V této mojí svaté meditaci svatá pravda je a ten kdo si tuto meditaci rád a často medituje, ten na správné cestě zde i je, protože jenom svatá pravda zasviněnou duši uzdravuje.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy