Výhody přinášejí veliký užitek a tak je milujeme


Výhody přinášejí veliký užitek a tak je milujeme, vše se zde točí kolem výhod, to co je zde výhodné to roste a to co zde není výhodné, to je likvidováno. V centru každého systému jsou výhody, protože systému přinášejí největší užitek, proto každý vztah končí, jakmile pro nás není výhodný, protože nám již nepřináší užitek. Vše co je živé a inteligentní, to myslí a jedná podle situace, ona se vším zde jako s loutkou snadno manipuluje, a tak zde soutěž a boj o výhody všude je protože výhody přinášejí veliký užitek. Naše smysly a naše inteligence vyhodnocuje vše podle toho nakolik je to pro nás výhodné a jaký nám to přinese užitek, je výhodné být zde lepší než konkurence, protože nám to přináší veliký užitek a tak je zde soutěž a boj. Proto jsme začali vše v nás a kolo nás známkovat a to co zde má špatnou známku to likvidujeme a to co zde má dobrou známku to milujeme, usmíváme se na to co zde má dobrou známku a mračíme se na to co zde má špatnou známku a snažíme se to zlikvidovat. Vše co se snaží na nás parazitovat to má logicky špatnou známku a snažíme se to zlikvidovat, ochraňujeme a milujeme zase to, na čem můžeme mnoho parazitovat, parazit nemá rád to, co na něm parazituje! Vznikla zde kdysi dávno ekonomická a mocenská pyramida kde na vrcholu je ekonomický a mocenský ráj, v tomto ráji je mocná a bohatá elita která rozhoduje o nás bez nás. Dole pod pyramidou je očistec, ve kterém jsou bezmocní a chudí lidé co závidí těm, co jsou na vrcholu této pyramidy, logicky ti co jsou dole, se snaží dostat na vrchol této pyramidy a tak je zde soutěž a boj kdy si ubližujeme hmotně a duševně. Jak v tomto boji a této soutěži vyhrávat o tom je náš život, konkurence je ve všem veliká a krutá je to jako vysoká škola, složíme zkoušky v jednom ročníku a postoupíme do dalšího ročníku, neustále jsme přísně známkování a musíme se pořád učit něčemu novému a být lepší než druzí. Roste zde to, co přináší užitek druhým, přinášet užitek druhým ale není snadné a jednoduché, v čem je vlastně tajemství přinášení velikého užitku druhým? Je to o závislostech, podívejme se na slunce, vše živé je na slunci závislé protože slunce dává teplo a světlo, stejně tak je vše živé závislé na vodě, býložravci jsou závislí na rostlinách, které konzumují, a přesunují se tam, kde mohou rostliny konzumovat, atd. Čím více lidí bude na tobě existenčně záviset, tím více budeš zde i ekonomicky a mocensky růst, jak to ale chytře vlastně udělat, aby bylo na tobě, mnoho lidí dlouho existenčně závislých, o tom je tvůj život! V minulosti se využívalo otroctví, kdy byl otrok závislý na otrokáři, pokud otrok otrokáři špatně sloužil, tak otrokář otroka prodal nebo jej zabil. V současnosti zde již není hmotné otroctví, ale je zde duševní otroctví, kdy duševně silný člověk zotročuje duševně slabé lidi a pokud mu duševně slabý člověk špatně otrocky slouží, tak jej on duševně zabíjí a dělá z něj hlupáka a blázna. Duševně silný zde je ten, kdo duševně mnoho neustále aktivní i je, tam kde je aktivita tam i síla je, to platí jak u těla, tak i u duše, to co není neustále mnoho aktivní, to slábne. Nestačí hrát elektronické hry to je špatná duševní aktivita, správná duševní aktivita je být blízko lidem co mají existenční a jiné problémy a pomáhat jim správně s jejich problémy, praxe nejde ničím nahradit!

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy