Význam inteligence je zásadní pro naši civilizaci


Význam inteligence je zásadní pro naši civilizaci, inteligence je schopnost se přizpůsobit změnám a řešit problémy, je to zde na této planetě ten nejsložitější systém, a jelikož je tento systém složitý, tak bohužel i mnoho a často chybuje. V současnosti díky vědě a technice dochází k vývoji umělé inteligence, která je zatím použitelná jenom na jednoduché technické problémy, třeba u internetu kde prohledává internet a pomáhá vyhledávačům. Když člověk začal používat ve velkém počítače tak si mnoho vědců a techniků naivně myslelo to, že vývoj umělé inteligence nebude veliký problém a za velmi krátkou dobu se bude moci umělá inteligence využívat běžně všude tak, jako mnoho všichni využíváme počítače a internet. V současné době už vědci a technici pochopili, že vývoj umělé inteligence bude záležitostí, která se bude velmi dlouho řešit a mnozí špičkoví vědci a technici proto se přestali už o umělou inteligenci zajímat. Někdo zase tvrdí to, že současná doba není morálně zralá na to, abychom začali používat masově umělou inteligenci a že proto nám není evolucí umožněno najít způsob jak jí vytvořit, jde o to, že bychom umělou inteligenci zcela jistě zle zneužili a tak místo aby nám sloužila, tak by nám spíše škodila. Otázkou je, bude vůbec někdy naše kultura morálně připravená na to, aby začala používat umělou inteligenci, aniž by se jí snažila sobecky zneužít? Umělá inteligence je stejně nebezpečná jako atomová bomba, kdy stačí malá chyba v kontrolním systému a může dojít k obrovským škodám, které rychle a brutálně zlikvidují obrovské nenahraditelné hodnoty. S velikými převratnými vynálezy měla vždy naše civilizace veliké problémy, které mnohdy musela řešit i mnoho století a některé problémy nevyřešila ani za tisíc let, takovým převratným vynálezem je třeba vynález používání peněz a tak díky tomuto ekonomickému vynálezu je zde dneska bída a nezaměstnanost. Každá příčina má nějaký následek a každý veliký vynález má vždy pro naši civilizaci logicky i veliké nečekané následky, z dálky vypadá každý nový veliký vynález krásně, ale z blízka krása zmizí a spatříme mnoho ošklivosti a mnoho problémů. Nemám osobně nic proti novým vynálezům, spíše by šlo říci, že mám rád všechny nové vynálezy, ale život mě poučil, že zisk je spojen vždy s nějakou nečekanou ztrátou. Vynálezy nejsou jenom lidským problémem, evoluce neustále něco nového vynalézá a testuje, lze obrazně říci, že ekosystém na naší planetě to je obrovská laboratoř, kde každým okamžikem vzniká nějaký nový evoluční vynález a ve stejném okamžiku i nějaký evoluční vynález zaniká, protože se evolučně neosvědčil. Jenom čas ví co je správné a co je chybné, protože má dostatek času na to, aby to mohl posoudit, živý systém nemůže mít dostatek času na správné posouzení mnohého, protože je smrtelný a tak mnoho logicky i chybuje a ze svých chyb se většinou i poučuje. Jednou logicky dojde k tomu, že se vědcům a technikům konečně podaří vytvořit umělou inteligenci, která bude lepší než lidská inteligence, kdy to bude to nelze dneska nijak přesně odhadnout, zásadní otázkou zde je jak dlouho bude lidem trvat, než přestanou mít veliké problémy s tímto zásadně novým vynálezem, bude jim to trvat jenom sto let, nebo jim to bude bohužel trvat sto tisíc let?

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy