Zlý je ten kdo nemá strach z trestu

Představme si jednoduchý pokus, kdy vezmeme v laboratoři právě narozené opičí mládě, kterému dáme do mozku čip, který bude monitorovat mozek na násilí a jakmile zjistí jakoukoli snahu o jakékoli násilí tak okamžitě mozek mnoho potrestá a logicky mozek odmění za slušnost a poslušnost. Pro porovnání zde může být stejné opičí mládě, které není tímto čipem ale již vychovávané. Výsledky tohoto laboratorního vědeckého testu budou pro nás jasným důkazem toho, co dokáže s člověkem správná výchova a že problematičtí zlí lidé byli chybně vychovaní a nikdo je neustále netrestal a neodměňovat za jejich skutky. Když mozek pozná, že nemá jinou možnost než se chovat slušně a že jakýkoli sebemenší projev tělesného nebo duševního zla je pro něj velmi nebezpečný, tak se tomu i přizpůsobí, někdo by řekl, že jej výchova správně naprogramuje k tomu, aby zde nebylo používáno již násilí. Logicky bychom mohli i učinit opačný pokus, kdy by čip v mozku trestal za slušnost a poslušnost a odměňoval by za násilí, logicky bychom zde měli velmi zlou a nebezpečnou opici. Pokud bychom tyto dva pokusy opakovali několik generací u opic, mohli bychom dosáhnout toho, že bychom zde měli velmi hodné a velmi zlé opice. Potřebuje společnost, aby byl člověk v ní hodný nebo byl zlý? Na to není jednoduché odpovědět, jednak je mnoho druhů nejrůznějších společností a v těchto společnostech jsou potřeba jak hodní tak i zlí lidé. Jednoduché by bylo zajistit to, aby ten kdo je hodný byl ve společnosti tam kde je hodný člověk potřebný a zlý člověk byl zase tam kde je zlý člověk potřebný, to je ovšem naivní teorie kterou se zatím nikdy a nikde nepodařilo realizovat. Již brzo zde ale bude doba, kdy si bohatý zákazník nebo bohatá organizace objedná genetickou výrobu člověka nebo lidí, a určí si, i jak bude jedinec nebo skupina vychována a to jak má být dobrá nebo zlá, pokud nebude zákazník spokojen, bude lidský produkt eliminován jako zmetek a zákazník dostane zpět svoje peníze. Skončí amatérská produkce nekvalitního genetického materiálu, který nebyl ani kvalitně vychován a tak pro něj není na pracovním trhu uplatnění a musí se mu vyplácet sociální dávky.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy