16.Leden 2009,10:37

Škádlení a vtipkování pomáhá budovat kvalitní charakter

Dětský pokoj pro předškoláka má připomínat hernu. Méně nábytku, více volné plochy k dovádění (Ikea).  

Nevinné vtípky a škádlení prý pomáhají dětem v socializaci. foto: archiv firmy Ikea

Škádlenía hry ve skupině mají významný vliv na budování charakteru asocializaci. Podle velšských odborníků totiž lidé, kteří byli terčemnevinných vtípků a přezdívek, často později v dospělosti končí navýznamných postech ve společnosti.

9. 1. 2009 08:45 - GWYNEDD

Dobřemyšlené škádlení a vtipkování prý vede k budování pout a společenskýchschopností, a dokonce „obětem“ takových her pomáhá vyvinout vlastnosti,které je později přivedou do vůdčích pozic ve společnosti.

Psycholožka Erin Heereyová z velšské University of Bangor se zabývalavýzkumem účinků těchto škádlivých her u vysokoškolských studentů azjistila, že takzvané terče vtípků byly později nejčastěji ve vedoucíchpozicích. Podle doktorky Heereyové patří tyto hry do školního prostředía učitelé by se je neměli snažit eliminovat.

„Škádlení pomáhádětem odhalit, jak správě používat své tělo, hlas a obličej přikomunikačních nuancích různých významů,“ tvrdí Heereyová.

 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Společnost, lidé ¤


0 Komentáře: