02.Srpen 2008
pŁoč ? . .
pŁoč za$ já ?
To NEEmůže bejt a$poň chwiŁku šťa$tná jako o$tatní ?
A$i NEE . .
Já ani NEEwim proč "TO" tak boŁí . .
Třeba tim, že mi třeba "někđo" chybí . . . . někđo jako TY
Bez Tebe ?
NEEmá nic žáđnej wýznam . .
Je mi fu[c]k kđo $i co my$Łí . .
pro mě $eš pro$tě Ten NEEJ @ Tak To zů$tane . .
pŁoč To tak mu$eŁo đopađnout ? 
i pře$to wšecko mTmr  & Tak To zů$taNEE !!
Vložil: HaNuLi.. ¤