11.Květen 2008
10. - 11. kwětna 2oo8 :)
hi$torický đatum . . . . už po2. otewření $portowního areáŁu we $trupčicích . .
@kce jak čip . .
NEzapomenu . . . . úpe halđa Łiđí . . . . NEJwíc aŁkohoŁiků . .
@ "$my$Łně - NE$my$Łnej" teŁefonát $ Bášou . . . . $ry MiŁánKů . .
pak ňáká ta tr$ačka . . @ 1o-Ti minutowej ohňo$troj . . . . prééy: "Háňo tenhŁe je pro Tebe" . . . . ThanX Péťo . .
@ Nakonec ce$ta đom . . . . w jeđnom autě 9 Łiđí . . . . grup jak čip . .
Nó NEJŁepčejší . . .
Vložil: HaNuLi.. ¤