26.Prosinec 2020,08:22
Existují tři hlavní tradiční muslimské zdroje, které společně tvoří základní kameny posvátných dějin Muhammadova života- Korán, kanonické výroky proroka Muhammada (hadíthy) a jeho... >>
 
vložil: Leila87
Permalink ¤
25.Prosinec 2020,08:13
Objektivní historickou zprávu o životě Proroka islámu podat nelze. Netrvalo dlouho a Muhammadova biografie získala svou fixní podobu a stala se ústředním bodem muslimských posvátných... >>
 
vložil: Leila87
Permalink ¤
06:35
Zbytek života- pouhé dva roky- strávil Muhammad v Měsíčně, pokoušel se posílit bezpečnost severních cest do Sýrie, aby mohl rozšířit ummu a chránit karavanní obchod. V roce 630 se... >>
 
vložil: Leila87
Permalink ¤
24.Prosinec 2020,17:18
Záhy se objevila nová hrozba z Mekky. Mekkánští si uvědomili, že Muhammad není o nic slabší, a tak schromáždili společně s chajbarskými židy početnou armádu zhruba deseti tisíc... >>
 
vložil: Leila87
Permalink ¤