25.Prosinec 2020,06:35
Zbytek života- pouhé dva roky- strávil Muhammad v Měsíčně, pokoušel se posílit bezpečnost severních cest do Sýrie, aby mohl rozšířit ummu a chránit karavanní obchod. V roce 630 se osobně účastnil syrského tažení do Tabúku a uzavřel dohody s mnoha kmenovými vyslanci, kteří jej v Měsíčně nenavštívili. Deset let po své památné hidžře z rodné Mekky do Medíny provedl Prorok v roce 632 první islámskou pouť (hadždž), která je od té doby známá jako pouť na rozloučenou. Všechny individuální obřady, jež na této pouti provedl, se staly vzorem pro budoucí islámskou praxi. Přetvořit pohanské rituály Ka'by a ve jménu islámu opětovně vysvětil svatyni založenou Abrahámem. Boží milost se snesla na Muhammada ve slovech koránského verše 5:3, o nichž se věří,  že mu byly při této významné události zjeveny: ,,Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islam jako náboženství." Po návratu do Medíny začal Muhammad plánovat novou důležitou výpravu za Jordán, kterou chtěl sám vést, avšak těsně před stanoveným začátkem tažení onemocněl vysokou horečkou. Zemřel 8. června 632 a byl pohřben po prostém obřadu ve svém domě v Medíně. Nezanechal žádné syny a otázka následnictví v čele obce se stala naprosto zásadní.
 
vložil: Leila87
Permalink ¤