11.Květen 2020,07:33
Otázka víry je v arabském světě obzvlášť citlivá. To by si měl uvědomit každý návštěvník této oblasti a být velmi opatrný při komentování čehokoli, co se týká místního většinového náboženství - islámu; platí to zejména o slavení svátku s ním spojených. I když muslimové dodržují své svátky a křesťané také své, v některých místech a rodinách dochází k prolínání, a to tak, že například při ramadánovém iftaru jsou přítomni i křesťané, že vánoce v Sýrii, Palestině, Iráku a Egyptě si připomínají i muslimové a že vánoční stromečky a Santa Klaus jsou všude, i na letišti v bahrajnském Muharraku, kde o křesťanech není ani vidu, ani slechu. Koneckonců všichni rádi využijí všeho, co se dá oslavit, ať už jde o náboženské nebo sekulární státní svátky. Jde o dobrý pocit a v tomto ohledu se Arabové neliší od ostatních. K nejdůležitějším islámským svátkům patří jímž zmíněný ramadán, kdy si všichni blahoprejí slovy Ramadán karím!, což v překladu znamená ,, šlechetný ramadán". V případě svátků íd al-fitr (oslavuje se na konci ramadánu) a íd al-adhá (v době pouti do Mekky) si přejí Íd mubárak!, v překladu,, požehnaný svátek". Oba svátky mají celoislámskou platnost a patří k pěti pilířům víry, jimiž jsou: vyznání víry, modlitba, povinnost dávat almužnu, pouť do Mekky a půst. Svátek ášúrá oslavuje pouze pouze šíitská větev muslimů. Během kterýchkoli svátků si celý arabský svět gratuluje Kulli ám wa antum bichajr! a Egypťané ve své verzi Kulli sana wa antum tajjibín!, což v obou případech znamená,, Všechno nejlepší (po celý rok)! "Nyní podrobněji ke zmíněným svátkům a zároveň i k ostatním, které Arabové považují za nejvýznamnější křesťanské svátky, jejichž dodržování je zvlášť důležité a citlivě vnímané i z hlediska muslimské většiny. Islámské svátky se řídí lunárním kalendářem, zvaným hidžra, křesťanské juliánským. V běžném životě Arabů se používá kalendář gregoriánský, tedy ten, který užíváme i my. Islámský kalendář je vlastně jediný čistě lunární na této planetě, má 354 dny. Řídí se přesně fázemi měsíce. S naším solárním se překrývá přibližně každých 33 islámských let. Před nástupem islámu se Arabové řídili kombinovaným lunárně-solárním kalendářem. Dnes je jeho příkladem kalendář židovský nebo čínský. Existence lunárního kalendáře v arabsko-islamském světě v praktickém životě znamená, že se každý rok posouvá o 11 nebo 12 dní, což se vztahuje i na začátky samotných měsíců. Názvy jednotlivých měsíců lunárního kalendáře původně pojmenovaly měsíce solárního kalendáře.
 
vložil: Leila87
Permalink ¤


0 Komentáře: