11.Květen 2020,07:54
Mluvíme-li o arabsko-muslimských svátcích, zřejmě nejvýrazněji nám zazní ramadán, devátý měsíc islámského lunarního kalendáře. Původně byl posledním měsícem léta. Arabské slovo ramadán je odvozeno od kořene r-m-d s významem ,,byť horký". Je to měsíc vyhrazený pro půst, jehož dodržování je starým semitským zvykem - bohatí se postili ze zdravotních důvodů a chudí z úsporných. V islámském náboženství představuje ramadán jeden z pěti pilířů víry. Stalo se to právě v měsíci ramadán, konkrétně jedné noci, která se označuje jako lajlat al-kadr, což v překladu znamená Noc síly (božské), kdy Bůh poprvé oslovil Muhammada prostřednictvím Džibráíla, tedy archanděla Gabriela. V následujících letech Muhammada postupně navštěvovala zjevení. Lajlat al-kadr je jedna z posledních pěti lichých nocí ramadánu, a to 21., 23., 25.,29., ale nejčastěji 27. noc tohoto měsíce. Věří se, že té noci sestupují na zem andělé, nebe je otevřené a přání v modlitbách se plní. Věří se také, že se té noci slaná voda mění ve sladkou. Pokud muslim stráví tuto noc v uctívání Boha a v pokoře, všechny do té doby spáchané hříchy mu budou odpuštěny. Přesné určení, která budou ta pravá Noc Božské síly, se v náboženské literatůře přesně neuvádí, i když na internetových stránkách jsou stanovena přesná data až do roku 2020. Šíitská sekta ismáílitů se přiklání k noci 23. ramadánu. Některé islámské autority však tvrdí, že určení přesného data má vycházet z individualního pocitu každého muslima. Když například někdo pocítí, že noc 23. ramadánu je ta pravá je až 25. ramadánu, může se modlit i celou tuto noc. Cílem je co nejvíc se věnovat uctívání Boha a modlitbám. Podle Božího zvěstování je však tato noc jen jedna a říká se, že obloha je úplně jasná a večer před ní psi neštěkají.
 
vložil: Leila87
Permalink ¤


0 Komentáře: