14.Únor 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 22:19
NOOO jako moc neervy sem MělaaaAA((vše me sralo))Alee pak sem si dAla srZ s Ádou a moNčoua jeLy sme do mEsta a doprovodIly sme Ádu nekam nwm kampotom sme s monČou prošLy petrovani nwm proča pak sme si řekly dem do vankovkY na naDru smE si to roZmyslely a jEly sem za AlleNkoOouu níí nejviiic ta pomalovana zedpřisaham LOOLAllenka měLa moc radost..žE Sme se staVyli ..aspon se celej den nenudIla a nebYla saMa (())KoneČne sem zas StraVyla zabvNej dem pOslednich pAr dnu to staLo za vyliž prdelProste a allenkou a mončou dneskAMoooOoooc sme Si pOkecaLyProstĚ NAVŠTEVA1422009juHuu nejviC vAÁÁs zBOžNUJu((VIP))
 
11.Únor 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 21:04
No jaKo ranobeZ komentářepřisahÁmzAse sem přišla pozdejak jinaka na praxi sEm střiHala domčuMooooC se bÁÁála ja se furt smalaChvilkamA me chtel zabÍÍtmno ale co už..na koNec to trOchec uprAvila miStrova a oKi//spokojenost na Míste//ZbytEk praxE sem niic neDělaLa((necHtelo se Mi))a NašTesti sme MeLI JEn do 12titaK sme si se Sabčou řekLy že zajdEm ešte do městA((JuHuuuu))JenžE v šAline ta ,,krava blondata"((SabiNka))zJisttiLa že ve Škole v ŠatnĚ zaPoměla sujv teŽce uhlydatelny moBiltak sme jeli přes Nádr z5 do škoLyv Šaline mOOOc smích((kuř děvko,Paruka,atd...sabi ty víííš:D:D))No Naštesti Mela svuj težce UhlidaTelny mobIl v šatNEsaMozřejme ja sem Málem hoDila hubu před šatnou no POtom smE si žekLy serem na město..šly sme domDOmaaateLevizekoMplšak to znate....VENkuSeM měla sraz o pul 6 s DenČoukoupiLy sme špinkyyya jeLy ZÁ AlleNkoUs alčou sme poKecaLy zapaLily...pak alča šla pro MAgazin BLESKno pak sme jeli s dendOu do black fieldu((...))A staVily sme se za Ádoumoc sem sni poKecaLa zaVzpominala atda hafo zasMala....a pak sem šla doM..denda taky......Končíím Páááoooooooo...MV
 
10.Únor 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 22:09
JakOdneska rano neJvic pecKavzbuDila sem se O pul 5No a už sem nemOhlA usNout samoZřejme sem usla Až neco před pul 6 a v 6 sem stavalaA uŽ sem NebyLa tak probRana jak přEdtim nemohla sem vZtat jakOKdybycH aspoN tu ZKUR*ENOU praXi neMěla na 7JiNač sem sAmozřejME přišla zase POzdebiLy hadry sem tagy NemelatakžE paraÁdaceLá praxe CeLkem zewl noale se SabinKou moc bordElNoooooo poTom z praxe doM doma televize kOmpl jaKo dyckYVenku nejvic snehova vanice(NECU SNIIH)nOO A MEZI tim mi píše denČakamIII v 7 sraz na k5venku vanice ..a ja abych hcodila VeNsem řekla žhe NEJdusamozřejme v 7 sem stALa na K5(páč me ta dilina přemluVila)Mno pak přišlA A řekla mno oni nedojdoumno tak co užžAle meLi sme mOOoc abstaAakno Jako sme jen choDily po black fieldu a zewltaK sem Po denĚ zaČla haZet sniH abyCh se zabaviLata se PřiDalatak sme se koulovAly před kondomeMA pak šla kolem lucinkasme pokecaly..a pak sme šLy doMuuuujako dNešek no commentzítřek snad bude lepšíííA zitrA bycH se aJi měLa viDet s AlleNkoUjeDen den ju nevydim a přisaham Už mi chYbínic končiM...zaTíím pááÁÁÁmILujuu vaS
 
09.Únor 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 21:57
neska na ajskurači mlčimvšichni začli valit uplne naraznestihala sem a nejvic sem nechapala o co vubec dea kdo to začal
 
31.Leden 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 17:59
Mnoo tag dNešek MEGA pRoZeWlenejNejWíc nuda dneskaMooc lidem sem už napsala KomeNtaře k fotKáM((kdyBy nekdo chtel koMent napišteALE jen Tem co zNám VIP))Mno a jináááč mĚ serE žhe seM nebYla vČera v ale PŘííšte mUsíÍm JíííT........NiC končÍm nwm cO psatTAAAG ČAAAAOOO
 
30.Leden 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 15:54
DneŠek s AlleNkouJaáájasPon smE zasE pokecaLyzasMalyy a taaag žheePřiSahÁm cHvila ale UžiLa sem si tOTaKy kdyŽ sem byla po takoVe dlOuhe doBe venKuAle moc bych Chtela jÍt veČer do KKSnaD přišti TýdeN buDu mocT¨JiNak doufááM žhe si To tAm decKa užIjou(a snAd moc neoPijOu)
 
28.Leden 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 19:45
Alii nebOojJa se brzo uzdraWímA buDeme zas venKu blbNouta deLat bordelUž se TeŠííM UplnĚ meGa nejWícSi nejwiic čaje
 
27.Leden 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 22:58
ProMin domeeeAle tag víš co byla prdelAle když ses tag tešil co o tobe napišu tag to napíšu znovaDomee seeeš neej kamošmužu ti všechno řiict a pokecat o čemkolivLáááf juuu domeečkuuP.S.ale občas bych ti nejrači lisklalol
 
Autor: LolliPoP.KaMccA v 19:22
Sem nemOcnÁ ,,faaaaÁkt" nejwÍc radost z tOhO mÁmUpe bych nejraČi Šla ven s dĚckama a hlavnĚ s allenkoujaaÁaaj uŽ se mooOooc nudÍm píŠu sranceLoooOOOoooL
 
22.Leden 2009
Autor: LolliPoP.KaMccA v 15:05
zitrapatekkkvšichni..jinak dnešek o5 s alenkouuu a deckama juhu
 
< Novější články | Starší články >