Láska   29.Říjen 2006


Láska. Období zamilovanosti. Zmatenost, červenání se, pocení dlaní, hluboké dýchání. Zamilovaní jej popisují jako pocit pádu, ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Zamilovaní jedinci jsou však jen náhle zaplaveni řadou biologicky aktivních látek a hormonů charakteru přírodních opiátů (drog). Láska je ve skutečnosti jen chemická formule C8H11N (FEA). Jde o strukturně superjednoduchý a účinný fenylethylamin, hormon skupiny amfetaminu. Je produkován septem limbického systému mozku v řídící centrále pocitů, což je část mozku zodpovědná za veškeré emoce. Když se k sobě přiblíží dva jedinci, dochází tak v jejich mozku ke zvýšené sekreci fenylethylaminu. Mozek je silně ovlivněn až omámen fenylethylaminem a dalšími příbuznými látkami - dopaminem (DOPA) a noradrenalinem.

Zamilovaní prožívají stav prudké euforie - výsledný jev se podobá působení amfetaminu, a není divu, neb mezi ním a uvedenými látkami existuje chemická podobnost. Anthony Walsh, který se upřímně snažil o porozumění lásce a jejím účinkům na duši a tělo, dospěl k závěru, že fenylethylamin (FEA) dělá právě ten přihlouplý úsměv, kterým obšťastňujeme ostatní. Návyk na uvedenou drogu se dostavuje okamžitě. Je-li zamilovaný od předmětu své lásky vzdálen , je celý nesvůj, ztrácí chuť k jídlu, nespí, neustále myslí na milovanou osobu. Ovšem je-li tohoto hormonu vyvíjeno nepřetržitě příliš velké množství, nedokážou neuronové receptory na tuto situaci příslušným způsobem reagovat a láska na první pohled najednou mizí. Na rozdíl od narkomanů nepociťuje únavu, protože od okamžiku vzniku závislosti se v těle vylučuje látka dopamin, která působí protistresově. Není-li stav zamilovanosti oboustranný, dochází u nemilovaného k vážným mozkovým poruchám. Zasažený jedinec pak nedokáže správným způsobem užívat základní hormony upravující náladu a nespavost (adrenalin, dopamin, serotonin). Objevují se symptomy, které se objevují při odvykání drogám: poruchy srdeční činnosti a krevního oběhu, strach, rozčarovanost, deprese, strnulost svalů. Jako první pomoc může posloužit pláč, neboť slzením se vylučuje adrenalin. A doporučuje se i čokoláda, neboť obsahuje jisté množství FEA. Delší přítomnost milované osoby postupně v těle vytváří vzrůstající hladiny látek zvaných endorfiny. Zatímco látky jako amfetamin působí vzrušení, jsou endorfiny povahy utišující, konejšící. napsal/a: Maprinkaa 17:46 | Link komentáře (0)