Citátky o lásce | Poems

Nezáleží na tom, kolikčlověk váží, aby si získal lásku, obdiv, uznání... Láska se nedá vážit na kila,ani na deka. Láska buď je, anebo není.

 

Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je
zákeřný jed i balzám hojivý.

Shakespeare William

Kdyžhonit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-liTě stíhá...

Shakespeare William

Láskaje jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jedennepatrný pohled, dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.

Seneca Lucius Annaeus

Láskaje nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.

[Wilde Oscar]

...že jsem kdymiloval? Ach ne, ó ne!
Já lásku neznal do dnešního dne.

Shakespeare William

 

Co růží zvou, i zváno jinak, vonělo by stejně.
(Romeo a Julie)

Shakespeare William

 

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží.

Goldoni CarloLáskamá jistě velký význam, jen bych rád věděl jaký.

[Wilde Oscar]

Láskaje jako sklo: rozbije se, když ji uchopíš příliš nejistě, nebo příliš prudce.

Voltaire

Prvníláska je druh očkování, která chrání muže před dalším onemocněním.

[Balzac Honoré de]

Láskaje pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.

[Burns Robert]

 

Člověk potřebuje odběratele citu. Jinak mu puká srdce.

Lec Stanislaw Jerzy

Láskaje nádherný dar vidět člověka takového,jaký není.

 

Najítlásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.

[Shakespeare William]

V podstatě lásky je skryta jedna věta, kteráje všude, kde dojde k lásce, opakována: Jsem zde pro Tebe.

Boros Ladislav

Hlavní je milovat a neptat se proč!

[Hugo Victor ]

Kdořekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde jiní nevidínic.

Frossard André

 Netrhejtemotýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky takkrásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavněnezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.

[Lennon John Winston ]


Jak školák ze školy jde milý k milé, jak do školy pak od ní zasmušile...

[Shakespeare William]

Milovatněkoho, znamená pochopit i to, že Vás nemiluje.

Rolland Romain

 

Kdoumí odolat láskám náhodným, umí horoucně a vytrvale milovat v lásce opravdové:slabé povahy, kterými neustále zmítají nějaké city, je téměř nikdy neprožívajídoopravdy.

[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Láskaje nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...

[Lennon John Winston ]

Nebýtmilován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.

[Camus Albert]

Láskanemá jen pálit, ale i hřát.

Goethe Johann Wolfgang von


Byla to láska, protože mi bylo nevolno.

Allen Woody

Největším štěstím v životě je vědomí,že nás někdomiluje proto jací jsme...nebo spíše přesto jací jsme.

Láskaje to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

 [DutourdJean]

 

Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit, a to zlomenésrdce znovu vyléčit.

Fulghum Robert


Nic nás nepřibližuje víc k nebi než láska.

Byron George Gordon Noel

 

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

Shakespeare William


Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jediněláska.

Vrchlický Jaroslav

 

Je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku.

Bolognessi Emanuele

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je milován.

Epiktétos z Hierapole

Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova.

Shakespeare William


Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.

 BalzacHonoré de

 

 


Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.

[Sandová George]

 

Lásky jiných jsou pro nás téměř vdžynepochopitelné.

[Maurois André]

 

Láskazbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni.

[Mann Thomas]

 

Kdo ví jakou cenu má láska? Jenom ten, kdomiluje, a ten, koho nikdo nemiluje.

[Mann Thomas]

Svatebníoznámení je úmrtním listem lásky.

Bruyére Jean de La

Láska a přátelství se vylučují.

[Bruyére Jean de La ]

 

O autorovi

  • Jméno Mikkisha77
  • Bydliště České Budějovice
  • It doesn't matter if the guy si perfect or the girl is perfect... as long as they are perfect for each other :-)
Můj profil

Poslední návštěvy