Nejhezčí texty písniček o lásce... ach jo, jak je to někdy pravdivé:'( | My sad world

Tady jsou úryvky z mých nejoblíbenějších písniček a pod...

Přestalo se slunce smát, v hnízdech zmlkli čápi,

proč mě nikdo nemá rád, to je to co mě trápí... (Popelka)What hurts the most, was being so close, having so much to say, watching you walk away
Never knowing what could have been, not seeing that loving you, was what I was trying to do...


( To co bolí nejvíc, je být tak blízko, mít tolik co říct a dívat se jak odcházíšnikdy nevědět co mohlo být, nevidět že milovat tě bylo o co sem se snažil... -Ruscal flatts)


You're the one thing I got right, the only one I let inside.....
Jsi jediná věc co sem udělala správně, jediný koho sem sem pustila dovnitř ....
Avril Lavigne - I will be

Without love, life is like a season with no summer, without love life is rock'n'roll without a drummer....
bez lásky je život jako sezóna bez léta, bez lásky je život jako rock'n'roll bez bubeníka....
(without love - Zac Efron - Hairspray)
I'm so sick of being lonely, this is killing me so slowly, don't pretend that you don't know me that's the worst thing you could do...
Je mi špatně z toho být sám, tohle mě tak pomalu zabíjí, nepředstírej že mě neznáš to je to nejhorší co můžeš udělat....
( McFly - Lonely)


When you're gone pieces of my heart are missing you
when you're gone the face i came to know is missing too
I miss you

Když jsi pryč, kousky mého srdce tě postrádají
když jsi pryč, ta tvář co znám chybí taky
Chybíš mi

Avril Lavigne - When you're gone


Love hurts .. láska bolí

Never knew I could feel like this like I've never  see the sky before, what to vanish inside your kiss...
nikdy jsem nemyslel že se můžu takhle cítit jako kdyby jsem nikdy neviděl oblohu předtím, chci zmizet v tvém pobilku...

Moulin rouge
And I give up forever to touch you cause I know that you'd feel me somehow, you're the closest to heaven then I'll ever be and I don't want to go home right now...
And I don't want the world to see me cause I don't think they they'd understand, when everything's made to be broken I just want you to know who I am....

Vzdávám se navždy toho dotknout se tě, protože vím, že bys mě nějak cítila, Jsi blíž k nebi než já kdy budu, a nechci jít domů právě teď...
Nechci aby mě svět viděl, protože si nemyslím, že by mi rozuměli, když je všechno k tomu aby bylo zlomeno, chci jen abys věděla, kdo jsem...

Iris - goo goo dolls
Why does the sun go on shining
why does the sea rush to shore
don't they know It's the end of the world
cause you don't love me anymore.

why do the birds go on singing
why do the stars glow above
don't they know it's the end of the world
it ended when I lost your love

I wake up in the morning and I wonder
why everything is the same as it was
I can't understand, no I can't understand
how life goes on the way it does

why does my heart go on beating
why do this eyes of mine cry
don't they know it's the end of the world
it ended when you said good bye
Proč slunce svítí stále dál
proč moře spěchá ke břehům
copak nevědí, že je konec světa
protože už mě nemiluješ

proč ptáci zpívají dál
proč hvězdy září nad námi
copak nevědí, že je konec světa
skončil, když jsem ztratila tvou lásku

Ráno se vzbouzím a přemítám
proč je všechno stejně jak bylo
nechápu, ne nechápu
jak život může jít dál tak jak jde

proč mé srdce dál bije
proč mé oči pláčou
copak nevědí, že je konec světa
skončil, když jsi řekl sbohem


Love is always patient and kind;
it is never jealous,love is never boastful or conceited;
it is never rude or selfish;
it does not take offense, and is not resentful.
Love takes no pleasure in other people’s sins but delights in the truth;
it is always ready to excuse, to trust, to hope,
and to endure whatever comes.
Love does not come to an end.
Tohle je citát z bible, ale je moc hezký.
Jinak je to z filmu A walk for remember s Mandy Moore.

Láska je vždy trpělivá a laskavá;
nikdy není žárlivá, vychloubačná nebo ješitná;
nikdy není sprostá nebo sobecká;
neuráží se a není zlá.
Nemá potěšení z hříchů ostatních ale těší se z pravdy;
je vždy připravena promíjet, důvěřovat, doufat,
a přetrvat cokoliv přijde.
Láska nenachází konce.
Prostě a jednoduše: život je Kurva, a člověk musí být někdy svině, aby z toho taky něco měl. Hlavně:

Nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy neříkej to nejde, nikdy neříkej, že to nejde!!!

Never give up the dreams you have!To mají být nejhezčí písničky o lásce? Vždyť je to samá tragédie.

Přidej komentář

O autorovi

  • Jméno Mikkisha77
  • Bydliště České Budějovice
  • It doesn't matter if the guy si perfect or the girl is perfect... as long as they are perfect for each other :-)
Můj profil

Poslední návštěvy