Romeo a Julie | Poems

Romeo: Jestli že hrubou rukou, svatá ty,tvou ruku znesvěcuji, za pokání, dva uzardělé poutníky, mé rty, nechslíbat přečin mého dotýkání.

Julie: Své ruce křivdíš, milý poutníče, jež dotykem se mojí ruce klaní. Mé ruce pro poutníky světice a jejich polibek je rukoudání.

Romeo: Vždyť světice má rty a poutník též.

Julie: Leč jenom k modlení je oba mají.

Romeo: Mé ptosí tvé: "Co ruce učiňtež!" Vyslyš je, svatá, ať si nezoufají!

Julie: Světice mlčí, prosbu splňujíc.

Romeo: Jen mi ji splň a nemluv při tom nic. (políbí ji) Teď všechen hřích z mých rtů je tvými sňat.

Julie: Leč na mých zas je tvého hříchu tíha.

Romeo: Mám tě jej zbavit? Ach jak rád! Vrať mi můj hřích!

Julie: Líbáte jako kniha.

O autorovi

  • Jméno Mikkisha77
  • Bydliště České Budějovice
  • It doesn't matter if the guy si perfect or the girl is perfect... as long as they are perfect for each other :-)
Můj profil

Poslední návštěvy