The Call | Krásné písničky, co mám ráda

Moc krááásná písnička


"The Call"

Regina Spector
Chronicles of Narnia: Prince Caspian

It started out as a feeling
Which then grew into hope
Which then turned into a quiet thought
Which then turned into a quiet word
And then that word grew louder and louder
Till it was a battle cry
I'll come back when you call me
No need to say goodbye

Začalo to jako pocit,
který přerostl ve víru,
která se změnila v tichou myšlenku,
která se změnila v tiché slovo,
a to slovo se stalo hlasité víc a víc
až se z něj stal válečný výkřik.
Já Vrátím se, když me zavoláš,
Není třeba sbohem dát.
Just because everything's changing
Doesn't mean it's never been this way before
All you can do is try to know who your friends are
As you head off to war
Pick a star on the dark horizon and follow the light
You'll come back when it's over
No need to say goodbye
You'll come back when it's over
No need to say goodbye
Jen proto, že se vše mění
neznamená, že se to již nestalo.
Vše, co můžeš je sanžit se zjistit, kdo tví přátelé jsou
jak pojedeš do války.
Vybrat si hvězdu na temném obzoru a následovat svit.
Vrátíš se, až to skončí
Není třeba sbohem dát.
Now we're back to the beginning
It's just a feeling and no one knows yet
But just because they can't feel it, too
Doesn't means that you have to forget
Let your memories grow stronger and stronger
Till they're before your eyes
You'll come back when they call you
No need to say goodbye
You'll come back when they call you
No need to say goodbye
A jsme zpět na začátku
je to jen pocit a nikdo ještě netuší,
ale jen proto, že to necítí taky
neznamená, že musíš zapomenout.
Nech své vzpomínky narůst silnější více a více,
dokud je nebudeš mít před očima.
Vrátíš se, až tě zavolají,
není třeba sbohem dát.

O autorovi

  • Jméno Mikkisha77
  • Bydliště České Budějovice
  • It doesn't matter if the guy si perfect or the girl is perfect... as long as they are perfect for each other :-)
Můj profil

Poslední návštěvy