Výběr partnera - jaká kritéria máme? | Muži vs. ženy

Co se skutečně skrývá za našimi volbami partnerů, a nebo ne přímo volbami ale posuzováním někoho za přitažlivého?

Říká se, že kluci si hledají k sobě holku, která je odrazem jejich matky... tohle je pravda. a nebo je to spíše tak že holky dostanou od svých matek preference pro určitý vzhled potencionálního partnera (v evoluční biologii se toto nazývá "sexy sons"). Je to tedy tak . že dívka hledá partnera na základě preferencí které zdědila od své matky a chlapci od svých matek dostanou právě tyto znaky, tedy ty podle kterých si matka vybrala jejich otce. Co se týče toho kdo si koho vybírá.. Jelikož si v přírodě od jakživa vybírá to pohlaví, které víceinvestuje do potomstva tudíž převážně samice (energie na tvorbu vajíček je potřeba více, a pokud existuje péče o potomstvo, té se taky většinou věnuje samice. Ale jsou i výjimky, tomuto se říká převrácení rolí, např. u mořsk=ého koníka, tady si tedy vybírají samci) takže u lidí jsou to ženy, kdo si vybírají. Lidské samice jsou totiž omezeným zdrojem a samci o ně musí bojovat. Samice má za úkol najít nejlepšího otce pro své potomky.
Ženy posuzují muže podle určitých znaků, které svědčí o tom, jakou genetickou výbavu daný samec (muž) má. Jednak je to množství testosteronu, které se projevuje ve tvaru postavy tj. čím vícetestosteronu tím širší ramena a vyšší vzrůst. Tito muži mají u žen největší úspěch. Dále je to ochlupení.. tedy vousy. Určitou roli hraje také symetrie obličeje. Čím symetričtější obličej, tím se daný protějšek jeví atraktivnější. Ovšem je tady další smysl, který ovlivňuje výběr a to čich. Podle toho totiž samice poznává, jak odlišnou má samec genetickou výbavu, je to opatření proti inbreedingu (příbuzenská plemenitba). tím samice zajišťuje, aby potomci získali dostatečně variabilní geny, např. aby nezískali tak možné dědičné choroby, potomci tedy budou zdravější a úspěšnější.
U lidí se objevuje další faktor váběru a to je ten sociální. to je sociální postavení, finance, otcovská péče. Samice obecně preferují samce, který bude moci rodinu zabezpečit. Zde dochází ke konfliktu a to zda si vybrat partnera, který dá svým potombům sice dobré geny, ale který se již pak nebude tak věnovat otcovské péči, nebo zda si vybrat toho, co geny nemá zas tak dobré, ale za to se bude lépe starat o rodinu. Kompromisem je tedy pořídit si dítě s Alfa samcem a pak si najít Beta samce který dítě zabezpečí a vychová .

Věnováno speciálně Jitušce

O autorovi

  • Jméno Mikkisha77
  • Bydliště České Budějovice
  • It doesn't matter if the guy si perfect or the girl is perfect... as long as they are perfect for each other :-)
Můj profil

Poslední návštěvy