Bedym pisač po našymu

 

To je vlastně pro všystkich, kdo "Po našymu" umjy muvič, pisač je to troške naročnějši,ale do se to! Kumu se chce,tyn to dokože! Tak do tego. Vitom každego, bo je třeba naš jynzyk sem tam obnovovač:)

 

 


23.Říjen 2008

Džyň 23.10.2008 | Bedym pisač po našymu...

Vołoł mi džišo mój partner, až se podživóm dóma po jego řidičaku...A jo móvim: "Cooo? Tyš go stračił?" "Ale ni, něvjym kaj je." - tvjeržil ón. "Pochladej go pořóndně v roboče, bedžeš go tam mječ určitě." - dodała žech ješče.

A jo jak gupjo, chladóm po całym byče.Taški a batohi  prohladujym, jeho vjecy, v kjerych chodži, ješli to nimo v drugi peněžence. Pas a dalši vjecy.No něnašła žech nic.

Před chvilóm mi vołoł, že je debil ón. Zapómńoł, že nove řidičaki sóm jak kreditka a ni  vjelki jak občanka! Mjol to ve svoji peněžence mjyndzy kartami.

Fakt se zbytečně stresujym.

01.Září 2008

Džyň 1.9.2008 | Bedym pisač po našymu...

Už v nocy žech se budžiła około 2.20g, kjela zbyvo do rana času. Potym žech se obudžiła kolem 5.50g, abych nězaspała. Mobil žech mjała nachystany na 6.30g, aby mi zagrała Nelly Furtado, nakuněc nic z tego..Po kontrole mobila, žech mjała nastavjunum nědžele misto ponděli.

                                              

Asi v 7.15g my šli do škułki. Po pjyrši roz na cyły džyň! Olička žech na to chystała skoro całe prazdniny, že pujdže do škułečki.Ve škułce se vybroł jako obrazek a značke Słunečko.Všyndži były obrozki słuneček, tak asi tymu.Byli my tam asi třeči v pořadi, tak mjoł na vybjer vjyncej tego. Słunečko mu padło do oka hned, aji mě se podobo.

Teraz mum na opatrovani inym młodšego Adamka duma, uči se ježdžič na motorce, tak časym beje švihač a mogymy Oliverka išč na proči do škułečki.

Z Oliverka se stovo vjelki synek, už to mo povinne na cały život.

 

25.Srpen 2008

Džyň 24.8.2008 | Bedym pisač po našymu...

Jak by to było vystřižune z jakišigo članku z časaku.

Kamoška mi odpołedňa napisała esemeske, ješli s ňum pujdym věčur do ulic. Była nědžela pravě. Odepisała žech ji, že pujdym...

Šła žech na zastavke za barakym. Niž přijechoł autobus, masakrovała mě esemeskami jak cyp. Kaj žech je a tak dali:D, ona stoła na dalši hned, ale předtym my se domuvjali, že nastumpi na nadraži až. No kapke było vzrušo, ješli vubec jadym věčur:D

Pošedželi my v CK. Objednali my se flaške čyrvonego vina. A kecali o všytkim možnym. Učel tego všystkigo był, že kamoška chčała zbalič jakišigo chłopa, no typka.

Čišnička num přiňysła flaške a dvě vody bez bublinek. Dała mi odegustovač:) .... Po jakši době, přišła za nami zaš ta čišnička z dalšum flaškum vina...My na ňum čumimy, co še to robi, nic my něchčeli....Nakuněc z ni vylazło, že  num to posłali dva typci, co šedželi u okna...

My nědopite svoje a drugo odevřuno flaška na stole...do ři*i:D

No ni, že chvile dalšo flaška na stole! Už drugo od tych typkuch....My inym přemyšlali, jak to poběrymy do chałpy... Radši žech, z dovolenim kamoški,  mušała se zakuřič. Chvile my dali tema o kuřyňu cigaret....

Řekli my se, že radši pojadymy taxikym do dumu, autobusym v nědžele s tela flaškami vina...to by był asi trapas....

Za chvile přišła zaš ta čišnička, zaš s dalšum flaškum vina...Na stole jedna našo dopito a 2 odevřune pełne flaški a 1 neodevřuno! Tak to był extra gol. Zapłačili my to svoje a ty 3 pobrali ze sebum do taxiku.

Jaki ponaučyni z tego płyně? Něvjym, mě napadlo, že vypadume asi došč zoufale, když num chłopi co 20min posyłajum  flaški vina...

                                                                 

Ale jinak to był fajny věčur! Žodnego chłopa kamoška nezbaliła.

Moje starší výtvory:)) >

Piš, piš, piš:))

    Trochu reklamy neuškodí:))