13.Červen 2009

ta nejLepčí

Něco dělat>> jedině s tebou.. Něčemu se smát a chrochtát>> bez tebe NIKDY__! Někoho obdiwowát>>jediině tebe..! Někoho mít nejračii>> seš to ty..! Někoho neztratiit ať se stane cokoliiw>>to tebe..! V žiiwotě poznáwam upe hafec moc lidí..ae ty si z těch wšech lidí nejlepčíí..!! Ty si to moe nejcenějšíí co mám.. Tebe beru jako mojí starší..krásnou..hodnou..maliinkou sestřiičku..!! Ty si welkej muj příírůstek.. Ty si ta co wždycky pomůže..i když newíš jak..snažííš se..a toho si wážiim.. S tebou sou nejlepčíí zážiitky..sk8..ČSP..D&S we křowíí atd..! S tebou sou nejlepčí průsery.. S tebou sou nejlepčí cesty tramvajíí.. S tebou je nejlepčíí wše.. Nic lepčího už s nikym jinym než s tebou zažíít nemůžu..Pče jediině s tebou sem prožiila ty 2 krásný dny s niim...Tkže to co sem si přála.. Jediině ty si ta moe nejdokonalejší... Jediině ty si ta moje jediiná..! Jediině ty si ta co pro mě bude wždycky ta nejlepčíí ať už se stane cokoliiw..! Však my obě dobře wíme jak to mezi náma je..a že se to NIKDY nezmění.. A upe hafec mě sere že sem pak nemohla do toho wiiru... ae tk doufam že si to tam teď s kamčou užíwaté a nenudíte se jk já.. DanůůŠ jednom tě chci přeswěčiit..že přez wšechno dobrý i špatný budeš dycky ta nejlepčí.. Ta moje BFF.. Ta moe hluchá Špííná.. Ta moe čwachtaléna.. to moje chrochtající prasátko.. Obdiiwowát Tě..! Miilowát Tě..! Nezapomenout..!

06.Červen 2009

miilOwat_jE..!

Pče dnešek byl skwělej den s wáma..Pče wás upe nehorázně zbožňuju..! Pče wy ste ti moii jediný..!Hlawně Dawíídék and Danůš..!Dny s wáma sou upe nezapomenutelný.. hlawně neská ten liitwajz..upe skwělí..a to piwo..?! dobrej humus..xD..nebo ta cesta do toho litwajzu..?!xD..prej>> To si nemůžete umejt boty než wlezete do tramwajé..xDmno to se upe nedá..upe nemalý haldy neska..xD nbo w tom wiru..xD upe nemalá zima my byla.. tk sem si pučiila jeho mikčůů fuj a ten holub u tý peny.. prej pocem ti chci něco ukázat.. Filíípek je wečer sjetej i ze wzduchu.. Prostě prdel celej den..! Sem upe ráda že wás mam..s wáma je wšecko nejlepčíí..! miilowat wáás.. a nejwííce D & D

02.Červen 2009

DanůůŠka_!

tO Ona je ta nejlepší.. tO díky ní sem šťasná..tO bez ní už by tO nešlO..BerůůškO tebe wáážně nejwííce miilOwat..kOnečně sem pOznala tu jednu z nejlepšíích na swětě_!!s tebOu wšechnO nejlepší..smíích..prčáá..kOpééc..sK8..klucí (D and S)..jediině Onii weĎ..jediině s tebOu se mam tk báječněě..s tebOu neni nikdy nuda..pOřád samej smích..smíích..smíích..lááskO>>wííš že už je létO..?ty seš ta jediiná..ta kOuzelná..ta nejlepší z nejlepšíích..tebe prOstě nejwííce miilOwata NIKDY tě nechci ztratiit..pče bych ztratiila i kus sebe..seš ta mOé jedna půlka kterOu když ztratiim..ztratiim kus sebe..mTě beůůško moéé_!!

31.Květen 2009

-DawííDeK-!

neSka siCe celej den dOma..celej den sem myslela na něj..na tOhO jedinýhO..dOkOnalýhO..nejlepčííhO..DawííDkáá_!! miilOwat hO nejwííce ty debaty a takOwý maliičký pOnOcOwání..>> prOstě nejLepčíí..chlapče..ty seš nenahradiitelnej..! tebe mít tk si pískam láskO.. dOkOnalOst sama wO sObě_!! krásnej..hOdnej..miilej..ůůžasnej.. nejlepčí..nejdokonalejší.. a děkujíí za tu skladbu..se Oupe nehorázná... brOučku.tebe fáák prostě miilowat nejwííce..a moc tě chci..a už dcl dost dlouho..a dost dlouho chtiit budu..

22.Květen 2009

tii nEjlepčíí_!!

jenOm pár slOw k těm nej..!! Danůůš>>tk za tebe sem nehOrázně mOc ráda.. znamenáš tOhO prO mě ani nwš jk mOc..!když sem s tebOu píískam si..seš prostě ta nej co wždycky pomůže..poradí..podrží..pomáhášmi se přez to wšechno dostat..ty wííš miiluju Tě!! Andwej>> sem Oupé ráda že tě mam..akOrát mě mrzí že tO neni jkO dříw..mám tě ráda takOwOu jaká seš..tk takOwOu zůstaň..sii prO mě dOst důůležitá..a těšiim se na zimu..x) Vak ty wíš..mTě Kájuš>> hádky byli..a určiitě i budOu..jinak sem ráda že už je tO zas tk jk tO je..miluju tě! Kíkush>> wíme swý..wypisOwat tO nechci..ae je tO skOrO tO samí jkO u každýhO tady z těch..mtě DawííDek>> nejlepčí kluk..sem ráda že sme aspoň kámoši..sice mě sre že je to tk ae aspoň něco..sii upe dokonalej..a to tk bude nawždy..nejwííce tě miluju..

10.Duben 2009

D_._._._!!

DawííDeK_! anD DawííDeK_! anD DawííDeK_! anD DawííDeK_!1>> dOpeRider_!! 2>> ADIOMAN_!! 3>>zLOmeneJ_! 4>>JežeK_! mnO jn_! je tO tu saMej DawííDeK_! ae steJně>> dOpeRider anD ADIOMAN >> nejLepčíí_!nEjheZčíí_! anDwej jeDiiná wí jk tO wLasně je wiiď berůůŠ_! děKujuii Tii za tO že Tě maM_! prO mě >>tO nejdůůLežiiTějšíí na swĚtě_!! nikDy Tě nikOmu neDam_!! sii ta nejdOkOnaLejšíí_! prOstě BfF_! s tebOu>>nejLepčíí smííCh_! nejLepčíí zážiitkY_! neJLepčíí dnY_! nejLepčí žiiwOT_! nejLepčíí wšEchnO_!! miiLuju Tě_!

02.Březen 2009

_>> =o( <>>>_!

°_>>> pOřáD na tEbE mYsLiim_! _>> nwm jaK se tO mOhlO stát_ ae aSii sem se dO tebe zamiilOwaLa_! pan X_!>> OdpOčííwáš_? >> ty pOkecY s tebOu_! a jak sii mi řek >> čekáš na mě_? _°° nebO jak tam semnOu čekaL na Andy_! a prej >> tak kde je ta twOe kámOška_ <>> už jeLa dOlu_!=oD_<>> aha mnO tak jeDem né_?< a jeLii sme_! _>> a pAk jak Andy spadla ta rukawiice a jak se wOdemě wOdpOjila jak sem sii stebOu pOwídaLa nahOře_! _>> a jaK seM tĚ wiiděLa w tÝ čePce_! a tO zeLený triičkO_! _pOřád tě wiidiiim wedLe mě_! jAk sme tam sedĚlii_ pOřád sem muSeLa kOukat na ty twOé kRásný Očii_! a teN twuJ úSměw_! mnO dOufam že tĚ ešTě uwiidiim_ uPe bYch tě sPapaLa_! prO tebe nOrmaL nemam sLowa_! zKráTiim tO_!>>dOkOnaLej_ krÁsnej_ skwěLej_chCii pOřádně pOznat_ úŽasneJ_ LuXuSní_ SLADKEJ_ _>>ChCii tĚ wiidĚt_ cHcii tě_! _°° Sama necháPu jaK tě můžu Chtíít kdYž tě skOrO wuubec neZnam_wiim tOhO wO tObě tak málO_! ae stejnĚ tě miiluju a záleží mi na tObě_!a kdyŽ tě uwiiDiim budu sLiintat_! kDyž tě neuwiiDiim_>> buDu bRečeT_! tk dOufAm že taM O wíkeNd zase budeš_! abYch mOhla sLiintaT_! a zase beJt aspOň jeDen den s tebOu_! 1.3.2009.>>> dOkOnaLej den_<>> dOkuud sii newOdešeL_ pAk mii bylO smutnO_! a pOřád sem na tebe mySlela_! a mYsliim pOřád_ a mySlet buDu fUrt_! wáŽiim sii tOhO že sii sii semnOu aspOň pOwídaL a že sii mii řek tO cO sii mi řek_! a že sem tam s tebOu mOhla jezdiit_! a že tě znaM_! _>>°aNdwEj_>> prOmiiň mii tO_ ae já hO prOstě žeRu_! a nechcii se s tebOu kwůůlii němu hádat_! miiLuju wáS_! miLuju jenOm 4 Liidii_! >>> Pan X__AndwEj_PáJíí_KarOliinkA_! >>a wáŽiim sii wáS_!

01.Březen 2009

_>>>wíkEnd_?!

_>>>kOneC prOstě_!_ dEpkY cO byLy > zmiZeLi__ ae nOwý se ObjewiiLii_! _>> kwůůLi mÝmu panOwii X_! _>> eHm_ jeDem wOd zaČátKu_! pÁteK_!> pŘíjEzd_ cEstA dOlu_snOwbOardOWání_ceSta dOmu_FiiLmy_hRy_sPánEK_..pOdrObnĚ_!>>> pŘiijeLi smE__wOblíkLii se__wYraZiiLi_ jElii smE dOlu na bOardU_asii hOdiiNu a půl_!_! >>mnO ae dOjelii smE_! paK taM teN jáRa_! tY páDy_! dObreJ smíích_!a wOn jenOm jaK mě tam zwEdaL_ a prEj kOliik tii je_?>> neSka 17_a pAk ty naŠe rOzhOwOry na tOm wLeku_!_ >>> a pAk ta ceSta k nÁm_! a jenOm prEj twL taJii je 6 pOsteLí a my lEžímE na zEmi_! _mnO ae tk kOukalii smhé sii na fiilmÝ_! a pAk sem kOnečně uSnuLa_! a ránO jenOm jak sii sii myLa tu hLawu_! a ta cEsta dOlůů byLa rychLá nÉ že nÉ_! a paK jenOm ten pAn X_! >>mírO>> dOufAm že sii newiiDěl jak seM z teBe SliintAla_! upE nemálO dOkOnaLEj kLuk_! ii kDyž tě mOc neznAm_>> sTejnĚ tě miiLuju__! dOufAm že tĚ ešTě uwiiDiim_! teN twUj úSměw tY Očii_! a prEj že nA tOm jezDííš pOprwÝ_!>>newĚřim Tii_! tY jeZdíš uPe dOkOnaLe_! _>> anemálO sem se kwůůLii tObě pOhaDala s miikYmauzÉm myM_! ae tK mOhla seM Tě seŽraT_! jÁ už nwM cO mam pSát_! o tObě bYch pSaLa fuRd ae tK wíŠ cO né_! __mnO jenOm dOdám hLášKy_!> KuKsuSníí LuX_!..ŠukOříínkY_!..pRapLík_!..SkObrÝ_?..a tO naŠe shé na kOncii kaŽdýhO slOwa_! nO cOmenT_! beZ teBe by tO nešLo_! >> sEM ráDa že sEm taM byLa s tebOu anDÝ_! a né z něKym jiinym_! mTě_!_! a prOmiiŇ ae já za tO nemůůŽu láskO_!

21.Únor 2009

_>°kLíNY°<_

°Dnešek _ Kájina_Pájinka_LeOš_>Klíny forewer.. _>Jak debil sem wstáwala we 45 na 6 .. _>W 7__Sraz s Kájí&Pájí ..A pak sme si tO šli kOupit.. _>A wOna jak jí tam přemlOuwala..A pak jak jí tO šOupla dO tohO baťOhu?xD_>A pak ty Ehm_>A Leoš prej>>Nezná přechOd? ..A wtý tramwaji?..._>°Jak se na mě Pája Koukla__Wykulila Očii a řeklá>>Ty máš ae upé zelený Očii.. _>A stOu RihannOu na těch nOWinách? Chudák hOlka.. _>Na tý zastáwce w Litwájzů ty Bengáá .. mnO ae dOjeli sme tam.. _>dOcela teplO tam ,než sme se začali schazowat do sněhu.. _>ČOkOládká_HranOlky_COla_=Happy Meal.. _>A pak cestá k nám ..Zase bezwá.. _A ten DlOuhán.. Prostě Konec..A pak u nás takowý bitky na tý posteli?.. A ta cestá zpátky..? _>Nemálo mi to tam kLouzalO.. Nwm na cO tam hází ty kamínky když tO stejně klOuže..Mam je akorát tak w bOtech >>>>Kája wí .. A ta cestá tim busém? NemáLo bylo Káje blbě..Ae tO nebylO tak jak w tý tramwaji.. >>>tO stála za mnOu semn myslela,že mi pobleje záda.. _>a jak sme museli wystOupit u zimáku? A ty kOlečká salámu? ..Hmm? A pak w tOm Mekáči? _>Wýpadék>kOusek přeskočíme.. A pak stOu PájOu u nás?.. ..Jak šla na tO wécko?A byla tam půl hOdiny. Ještě říkám du se pomalu oblíknOut a pro Páju na to wéckO..Přídu na chodbu a wona na zemi..dObře sem jí propleskla ae furt nic..A jak sem si tO běžela pro ten kelímek stOu studenOu wodOu.. Hlawně že si rozmazala řasenků.. A pak jak se namázla na těch schOdech.. A ta žena wtOm Fruitisimu? Taky se tam málem namázla..A pak ty klinický?NemálO Samaráá A Kájina jak se leklá A Pája jak uteklá?Ae na štígrOs sme jí chytli..A pak jak běžela na tu tramwaj?A my domů? kOmp_toasty_kOmp_Lift_tentO článek_Za chwíli kOupel_A chrrrrrrrr .. Těšíme se.. ČauwéééSss Mtě ______

17.Únor 2009

wEjKajZ_! =oD

_!>mnO kOnec__!° tEn páTeK_!° na tÝ lOuce__ a za tOu gaRáží_!° mnO ae byla prDel a tO je hlawNí_!°mnO jkO zůůstAla bych tam_! a w sObOtu_!? tO lyžOwání_! > mnO ae pO dlOuhý dObě sem sii pOřádně zalYžOwla_! > mnO tak jakO asii pO 2 LeteCh >!_ nejlEpčí tO bylO na tOm wleKu_! > dOle-> naSadíte nám tO_? a pak f pOhOdě wiiĎ_! > a jak sme jelii nahOru_ jak sme wOlalii LukášOwii a MárOwii_! > mnO skOrO sme sPadli__ a ejkO řiikam skOrO_ > mnO a eštĚ teĎ mě bOlí kOlena_°° _°a mOtá se mi hLawa_! > a eštĚ w pátEk 250 a w neDělii už jenOm kiilO nbO kOliik_! wíŠ nÉ_! a tO nádObí_! uPe prDel byla nÉ žE nÉ_! °° a w neDělii_> škOda že tAm nebYl KareL s Danem_!° zaSe by sme byLi wO půůlnOcii wenku_! > mnO prOstě s tebOu weJkenD > nejLepčí_! saMej SmííCh__sMíích__smÍcH_! >a tamtO no_! prOstě_! > už by tO beZ teBe nešLo_! nEchci tě ztrAtiit_! a NIKDY nezapOmenu_! > miiLujů Tě neJwííce_! KarOliinkO_ > sii prO mě wšEchnO_!

11.Únor 2009

>°LáSeČkY_=*

__haLdý mÁm sii nÉ žE nÉ°° ránÓ -> u LáSečKy mOíí__s dwĚmá láSečkAmá_!! __->°°TereZka_RaduSka_MarkéTka_ => Onii 3 =-> prOstéĚ dOkOnalÝ_!!_°° a jáK séM měLá tEn jeDén kNedlíík_! °°mnO a jAk deBiil tám čekáM w pOsteLii na mOe dwĚ láSečkÝ__°a Préj-> za chwiLků příídém láseČkó__->°° Půůl hOďký prýČ a wOníí niikdÉ_! __->°°neBó jaK sÉm sii wzaLá ty TereZky bOtý_! °°->maliiNkó mii bylý wElký_! _a tY wOplaTký_! °°ešŤě teĎ sliintÁm_! _-> blÉ _!!_°a tY waŠé hádkÝ_ ->nemálÓ sém z wÁs chCíípalá_! __->°°a pAk tén Lukአsé Šmejcém_! _->°mnO aé snažiilii sé_! °° upÉ w tOm skLepĚé_! _->°mnÓ TereZká wíí_!wiĎ__!! _°a ják smÉ chtĚlii škOčiit dOlůů_! mnO teDá spííŠ tý__ mě sé jkó wůbéc nechtěló_! _°a tA sOusedká jak mlelá něcó wO pOliicaJtéch_! _°a w tOm centRálůů__->tY baRvý__ >jak sém tO tám cwRnKlá dO tĚéch jOguRtůů _-> a pák w tóm HašiiŠii mnO ae jkÓ dObřé tO tám klÓuzaló_! °mnO héJ_neBéjt stAndý taK kažDóu chwiilkůů leŽiim na zemí_! >mnO a ják sém sii tám sedlá na těn wObrubnííkOs_! °a tén stróm ják mů dál tu fackůů__! >eštĚé řiikám__= wííŠ žé je tů stróm__préj..mnO wiim pák sém se chtělá zwednóut a pleSk_! > a wOn préj__ty piičó mii daL faCků_! _°kOnéc prostĚé _°a LííwaNc jaký dáwá heZký pUsiiinký _°a ják smé tám sé StanDóu tancOwalíý_! _>°a tá píčá SteaVea_! mnO neSká proStěÉ konéC_! _>°miiluJůů wšÉchnY se ktErÉjmá sém nEská bylá weNkůů_!! _>°°LáSeČkY mOé nEjwěČíí_!! __>° jiinák__stejská se mii po LukáŠkowi _! ChyBííš mii zLatííČkó _>°miiLujůů tĚé

31.Leden 2009

__->°°mTě°°<-__

wčera zase hádkY s káYí nwm cO se pOsledníí dObOu mezii náma děJe ta twOE hláška _> bEst fRendS fOreweR__ mYslelA seM žE tO smE my ae nwm nO je tO na tObě__ pOřáD tĚ miiLuYůů a můůžeS sii mYsleT cO chceŠ chcii abY tO mezii náMa bylO jkO dřííW.. mnO__jinaK neSká__ upE šŤasnÁ seM s LukáŠkeM chtĚla seM hO už dÝl ae wĚdĚla tO jenOm Barůů Pája a LuciinKa jO KiKi__sOry ae prOstě chCii beJt šŤasNá mnO a tĚšiim se na tEbÉ zEjtrA w cEntráLu SnaD neJsii jak MareK__a wydrŽí nám tO upE tĚ žeRu__ hÁziiM na teBe SliiNu (kájii hláška )mnO__tak se mĚjté°° mTě LukáŠku

25.Leden 2009

bEst FriiEndS fOr ewEr xD

jéÉé On mii wOdpustiil twL já sem upe šťasná takOwOu dObrOu zpráwu mii snad niikdO neřek mnO lepčíí by bylO kdyby sme spOlu (zase) bYly.. ae tk pOčkam sii.. třeba se tO změní ae třeba tkY ne nebuDu sii dělAt nadĚje eštĚ tO skOnčíí blbĚ a budu z tOhO zaSe w píČii jiináQ dneSka__-> pEciinA deN preY..aspOň někdO se směJe jkO já wiiĎ AndY nebO..tO je jak kdYž seDííš na hajZlu twl..se nesměj u teBe tO wypaDá jak kdYž siis uČurklA nO kOnec s wáMa takEj sMíích na tÝ zasTáwCe cHudáK wrZiY a w tOm buSe prEj twL seM někOmu šlápLa na nOhu..sOry a tam ňákEj chlAp nO já wásSs upE žEru bEz wásSs by tO nešlO.. akOrát mii Tam chYběl MareČek MiiLuju Tě a tO se neZměníí

18.Leden 2009

_MiiLuju Tě !!

neskÁ nEjlEpČíí dEn s MAreČkem upE tĚ MiiLuju zlatO mOe nejwěČí sEm S tebOu nehOráznĚ mOC šŤasnÁ NIKDY!! tě nechcii ztrAtiiT seš dOkOnalEj_sLadKeJ_krÁSnEj_prOstě bEz chYbiiČkY upE sEm za tebE strAšně rÁda nwm cO bYch dělaLa kdYbYch tě ZtrAtiiLa miiLáČku muY tĚšiim sE na tEbe nEdaM tĚ MILUJU TĚ nehorázně mOc láskO mOe nEjwěČíí

17.Leden 2009

MtĚ !!xD

já sem upe hotowá MAreČku upe se těšiim na zejtra ty sii upe dokonalej upE z tebe nemůůžu dÁwÁš krÁsnÝ pusiinkY prostě zejtřek..doufam že to wyjde..mezii náma

11.Leden 2009

nEjlEpčí x* !!!

nEjlEpčí dnY tOtO s KaRlEm..DanEm..KarOliiNoU.. upE wÁs žEru joO.? -> SamOzřEjmĚ a wOnii jak chráápOu nO nemOhla sem z wÁs karOlíína mii tam chrápe dO ucha a wOnii hladOwý nejdřííw jiim tam nesuu tOustY a wOnii -> takje kýBl tO nesežerem a prej..je tO rOzdělenÝ na s rajčatEm a bEz..? -> nwm asii ne a pak jak tO taM zkOumalii a když tO snědlii -> prEj..já mam hlAd a tEn saLám tAm s tiim chLebEm nO chcííPam a jaK smE kOukaLii na tY fiilmY hOdiilO bY sE wOpáčkO upE sQwělíí tO tam s wÁma bylO KaReL+DaN=wOžrAlý wÁgUsOwé a wEnKu -> jak sme byly wOd 12 dO 1 w nOcii ten kůůŇ tAm a jAk seM sPadlA na KarLa prEj twL sLez taK cO se semnOu nemáš práT aa lOchtiiwEj sEš dOost prEj -> newOšáháwEj mě..wOna mě tajii wOšahÁwá nO nezapOmenu.. ae lepčíí by bylO kdYby sMe sPalii nA tÝ jedNý pOsteLii siiCe by sme bYlii trOchu zlámaNý ae aspOň b y mii dO ucha chrápAl KaReL a né KarOlííNa ae jO..-> na tOm bOrdElu Se spAlO dObře ae pls.. KaRlE přííŠtě tY dwEře Zawřii.. muSímE jEct znOwa a zAse jíít wO půůlnOcii wEn a JarUš jak tam na nÁs mluwiila beZ zUbů nO nemAlý haLušKy sEm z Ní mĚlA a tO piiwO..heY KarlE..? -> Kam sii hO dal? aE zaJezdiiLy smE sii né žE né až mě z tOhO nOhy bOlíí a Pak tEn bOaRd jak taM zabOřiil dO tOhO sněHu -> chUtnAlii wÁm bOmbOnkY..?! a wOnii jaK taM hráLii tEn fOtbaL.. tO bylO dObrý nO prOstě nejwĚčí prDel na KlínEch cO sEM kDy ZažiiLa a s wÁma.. a KarOliina jak na mě bYla nasRaná že sEm jíí neřEkla že Tam BudEtE taK cO wOna by jiiNaK neJdeLa ..prOstě díík za tY sQwělíí dnY s wÁma MwÁsSs

09.Leden 2009

nEjlEpčÍ ..!!

... -> kOnec nO heY nEska dEn nEjlEpčíí S BaRuShkOu KuBííKeM PáJuShKoU EriikEm nO upE wÁs žEru bEz wÁs...-> anii krOk s tĚmA bEngaMa nO chcíípam táglE wElký fOusY a s tiim KubOu zEjtra wOpáčkO né?! bylO tO swÁmA nEjwíícE pEckOwý sEm rÁdda žE wÁs mAm sLiintAm z wÁsS

05.Leden 2009

dEn P... xD xD

-> jOu...-> tEn hOry taM dOkOnaleJ wiiĎ a pAk u tOhO tEska ten chlap tAm jak sme kupOwalii tu kulMu a tu kláwEsniicii ae je tam černá..mi newěříís..? _NE!! faK je tam černá...-> nO tak se ae račii kOukněte..jak tO wOtewřel a tam ta černá..ae frajer..nebO du wám tO dát na pOkladnu..-> ae mii už deme..-> nO tak se tam mOžná pOtkáme a w tOm teSku..mOre máte tašku..?a wOna na na nákup zbOží anO .. na nákup zbOží anO...na nákup zbOží anO...na nákup zbOží anO..mOře..asii 4krát nám tO tam řekla..píča jedna.. přííjemná jak drObky w pOstelii a pak na tý zastáwce..hOlky máte ciigaretu...-> nn..JíťO..?máš cígO..?-> ne tOdle je pOslední.. -> a prej díík a nebO s tiim hřebenem.. mOře seřezu ten wěnec a w tOm buse a já mam LÍÍŠÁÁTKO!!! a tak hezky jak sem tO řekla wiiĎ.?! jakO ty......... neřiikam cO..napiiš sii tO někam sama.. chňápeš prdé snad jO.. prOstě zase další nejlepčí den.. -> s tebOu Milujůů Tě a těšiiim se na KlínY budem házet držky před wOjtOu..? néé..teď před JanáSkem my sme ae stejně kOfřii heY..!ae pOwiině dem na kOtwu..ta je lepčí nO na tO nezapOmenu..prej ty wOle zatOč.. nO kOnec..žerůů Tě PrInCzEsZnO mOéé

26.Prosinec 2008

nEska..

..taQ cO říct..? neska asii niic.. zase nuda..akOrát na chatě->s pejsem->sranda byla..a wOn jak spiinká..->miimiinkO mOe..na něj niikdO nemá.. klucii zase na píču jkO wždyhOlky mOc niic a těšiim se na zejtřek..->s KarOliinkou_ Miluj Tě Mějte sé.. fajnOwěé čauweSs

10.Prosinec 2008

HoKeJ..NeSkA

ČáBrSs TaK NesKa uPe NeJwEjTz DeN HoKeJ LiTwAjZ PrOtii MoStU kDo MysLíTe Že wYhRáL?? No PřEcE LiiTwAjZ OsUm:tŘi eŠtĚ aBy Né Že jO A TeN PoSlEdNí GóL TeN SE PoWeD w PoSlEdNí SeKuNdĚ TwL PrOsTě BoMbA a TeN MiŠáK tAm wOn Je StEjNě UpE HaFeC dOkOnaLeJ nOrMaL BuDu Na ZiMáK ChOdiiT ČaStĚjŠ A PaK wCeNtRáLu S ToU PeTrOu NbO JaK Se MeNuJe bYlO To BlBý..aLE AnDrEu SeM Za TeBoU FaK NePoSíLaLa MoRfY KdYž Už TaK ByCh TaM šLa SaMa a Ty KeCy Mě SeRoU..NwM Kdo To ZaS KoMu ŘeK.. JiNaK PeŤuL ZdÁš Se BeJt w PohO taK Se MějTé LiDsTwO ČaUkEjŠn

04.Prosinec 2008

KoNeC !!

JoOoJ NeSkA MaLý HaLUŠkY NeJdŘíW MíLa a wOnO NiC pAk GaMbi a tO uŽ JaKo AlE Jo hEy A wOn JaK sE wOtOčiiL A PaK NaJedNoU w tOm CeNtRáLu TeN PáJa PáJo wiiĎ a TaKy JaK sE wOtOčIiL Ae Je Sii HezKeJ Né Že Né HeY a TeN ErrIik JaK šEl S NáMa ŠkOdA Že SmE NeŠlIi S PéŤoU tŘeBa By ByLa wOdNiiČkA BlÁzNe DaLa ByCH sIi a Ty NašE HáDkY TwL DeBiilE To MᎠaŽ Na NoSe hmm JaSnÝ NeJsEm Ty nO aLe Já tO MěLa Na BrAdĚ HeY TaKý HáDkY KdYbY ByLy S KažDyM nO KoNeC PRosTě NeSkA a Ty MaLý HoKeJiStÍ JaK sIi TO TaM PáDiiLii ThaQ ZdAr-Ec

03.Prosinec 2008

PeCiiNa DaY!!

HeY cO nO TaK tO Ne JeBu To WODNICE wÍš cO Né a wOnIi JaK tO nEuMí nO tAk JaKo KoNeC AkOráT SeM Z tOhO sKoRO NiiC nEmĚlA ŠkOdA MaM wPláNu sI Jí PřÁt K wÁnOcůůM A KiKi PoSwÍtÍš Mu ZaS MuSíí Mě To S TiiM NaUčiiT HeY a Já JaK SeM ChTěLa ŘíCt Ty wOlE ňÁkEj PeDoFiiL TaJi Né a PaK nA Tý ZaStÁwCe tWl FaK SeM NeČeKaLa Že Tě PoTkAm aLe SeM rÁdA SeS ProStĚ KráSnEj dOkOnAlEj šKoDa žE sE tO NeStAlO JaKo Na Tý ChAtCe Co? ByLo To NeJwEjTz KrÁsNý NeZaPoMeNu MtĚ aE aSii Zk.. řiiKaM aSi jO !!! a JaKo Tii ŘiiKaM žE Do wRbNa JeDeš A NeZaJíMá Mě To!! TěŠiiM Se !! TaK Se MěJté LiDii ZdAr-Ec

02.Prosinec 2008

!1018!PrOč?!768!

Todle se fak nikomu jinýmu než mě stát nemůůžeByLy sme spolu 2 dny..a bylo to hezký že si to ani neumíte předstawiit..ae najednou konecNemůůže semnou chodiitpřece nebude chodit s někym komu je 13 neae měl si mi to říc hned..a nedáwat mi nadějiiVíš jak wypadam wíš jak se menujuVíš jak líbám víš jak tě miluju'Na to co se stalo budu dlouho wzpomínata nwm jesti má cenu wo tebe ještě bojowatnikdy na to nezapomenu..bylo to s tebou strasne hezkya byla bych strašně ráda kdyby si za mnou teď přiišel a řek by si mi že mě furd chcešale to se nikdy nestaneMORFY seš asii ten nejlepčí kluk se kterym sem chodiilasnad se teď najde někdo lepší než seš ty a dík za placku..wážiim si jístejně jako tebestrašně mots si mi přiirost k srdíčkuprostě můůžu už dodat jenom to768!že tě MILUJUTak se mějte lidičus

16.Listopad 2008

dneEšeEk..

..supeEr..Až na toO coO seE staloO s tiim LukáškeEmmoOtsS těĚ miluju a toO seE neEzměĚní..AkonRight Now(Na Na Na)..toOtoO poOloOuchám a pčii toOm mYsliim na teEbeE ..moOtsS sii těĚ wážiim..a mrzí měĚ toO..coO seE neEska staloO..bYla bYch upeE neEhoOrázněĚ štastná..kdYbY sii měĚ chtěĚl..JiináQsupeEr deEn..siiceE beEz teEbeE..aeE dcl poOhoOdaS tiim hoOnzóOuneEchtěĚla seEm abY sii na měĚ bYla nasraná..aeE soOrY..smažu si hoO..neEchcii seE s teEboOu hádat zasEe kwůůlii klukowii....eštěĚ když hoO anii jeEdna z nás neEznáMiLuJu TěĚ..jkoO toOhoO jeEdnoOhoOkdoO neEwí jeEhoO smůůlaaleE jak si ukloOuzla.. neEmalÝ haldY seEm z teEbeE měĚlapstěĚ teEbeE a jeEhoO neEhoOrázněĚ žeEruThaQ sheE měĚjtHéÉPp

HeJ..nEeskaA xD...

KáJí na toO psaní s teEbou neEzapoOmeEnu aeE tak jeE toO prawdaA..NašeE plaAstoOwá bárbínaA křížeEná s buldoOkeEm a reEtríwreEm wraAžeEdná koOmbinaAceEceEleEj útUleEk wiiďmoOc sii mii poOmoOhla A za toO tii děĚkuJůůPstěĚ mtěĚ

15.Listopad 2008

BoŽeE... =(

..prOoč jeE toO pOořád steEjnÝ??a eEštěĚ k toOmu s Ní bYl weEnKutO seE faG můůžeE stáÁt jeEnoOm měĚaspoOń žeE teEn RaDeČeK mii zleEpšiiL náÁlaAdu..HoRy snaAd budeEš něĚkdY můůJa kdYž seE rozhoOdneEš choOdiit s deNiisou proOsiiM řeEknii mii toO..DíK ..thaAk pP..MtěĚ LuKáŠkU

14.Listopad 2008

prOoČ..?

ahoY....liidstwo..tHah coO..?jAk je..?..LukáŠku MiLuJů Tě NwM jeEstlii choOdíŠ s Deniisou..aleE tY koOmentY.. NwM jak dloOuhoO bYch rozdeEjcháwaLa kdYbY sii zaČal choOdiit s DEniiSoui kdYž seE už moOžná staloO a jÁ woO tOom NiiC nWm.. pstěĚ sii Mii teĎ upeE hafeEc strAšněĚ moOc PřiiroOsT K srDíčkU....KdYbYch těĚ měĚla ZtRtiiT..NwM coO bYch děĚlaLa....pOořáD na teEbeE mYsliiM..seEš neEjwíTz doOkoOnaLeEj..BaŠštiiM těĚhOodneEj..MiileEj..KráSneEj.. fEešáÁk..aleE aSii niikdY nebudeEš můj coO..?.. tAg seE měĚjtéÉ..*SMUTEK*

11.Listopad 2008

ZaSe..Se To StAlO Mě..

PrOč..?wŠechnO šPatný se StáwÁ jeNom Mě HoRy MiLuJu TěNiKdY sE tĚ NewZdAm MoC Sii Mii PřiRost K sRdíČkUNikDy tĚ nEchCi ZtRaTiT..NeZaPomEnu na TeBe AnIi KdyByCh ChTěLaA MuSíMe Se LíP PoZnAt..TřeBa Se Ti BuDu LíBiT wÍc..aNeBo TaKy MíŇ JiNaK NikDo NeChTěJtE ProŽíwAt DnY cO TeĎ PrOŽíwAm JáJe To HrOzNý..KdyŽ NěKohO MiLuJeTe a PořÁd Na NěJ MysLíTe.. DeJtE Na Mě..A PkOuŠeJtE Se TOmU wYhnOuT MILUJU TĚ HORY!!!

22.Září 2008

_DnEšEk_...._

čáÁáÁj!! =D eRiik Na TaPeTě!! =*...dOoCeLa DoObReJ dEn aŽ Na tOo Že BeZ eRiiKa!!=(..nOo NeFaDí tOo Se SpRafÍ...=P...PsTě LáFuJu Tě!!=*..

01.Červen 2008

PRoČ??

Aoj...PrOc se nedá vrátit čas?prosim řekněte mi to někdo..Nejradši bych to zastavila v tý době co sme byly na trampolíně s Pepou,Kájou,Alešem a Honzíkem..Přesně v tý době kdy sme spolu s pepou zpívali..nebo jak tam ales s kajou sedeli o sebe opreny a pepa jak mi tam ukazoval ty jeho uza chvaty..no proste nejlepsi zazitek miho zivota a nikdy na nej nezapomenu.diky moc za to ze sem pepu mohla poznat..pá

07.Květen 2008

Guthiš den..

ČůůZzíík..Jak se máté??U mě upe SjUpHeRkY=-)Ňák už to vzdávam s tim Pepou no ale stejně vim že by z toho nic nebylo..Nu thag AhŮůJ MiSpULKa

28.Duben 2008

Nejhezčí den!!

Sem mocinky zamilovaná do jednoho krásnýho kluka!!Sobota 26.4.08 byl muj nejhezčí den v životě!!A nawííc sem dneska konečně dala Michalovi kopy!!Huráá!!No tak pasííí

27.Duben 2008

Moooc zamilovaná!!

Ty wé sem strašně moc zamilovaná do kluka kterýho sem včera poznala..Sem strašně ráda že sem ho poznala..Mám ho moc ráda a nikdy na něj nezapomenu..Jináč Pepíík krásnej kluk!!!

25.Duben 2008

Sice blbej den ale je to lepčíí.....

Čusíík..jak se máte lidíí??:-P Nu u mě to ujde až na ty rozhovory s Michalem zas...Nomae se mi ce brečt:'(Nu nic tak čusíí