Rodinné oslavy   14.Březen 2021


Třebaže dnes v mnoha zemích zvyky zanikají a nastupuje pragmatičtější přístup ke všemu tradičnímu,  stále existuje povědomí o tom, že projev individuality národa spočívá právě v jejich uchovávaní. Významné rodinné události jako narození dítěte, svatby nebo pohřby se zapisují do paměti každé rodiny a vyvolávají vzpomínky na zvyklosti babiček a dědečků, kteří je zase sdělili od svých rodičů a prarodičů. Záznamy o zvyklostech nám sice přibližují vědomosti o tom, jak se žilo v minulosti, dostaneme-li však informace od někoho z příbuzenstva, máme k udržování tradic osobní a iniciativnější přístup. Při jejich praktikovat pociťujeme často jistou dávku nostalgie. Také na arabský svět doléhá zákonitý vývoj spolu s tendencemi, které potlačují tradice a uvolňují prostor individuálismu a jeho nesporným kladům. Pokud se však tradice zachovávají ve starém duchu a přitom si uvědomujeme jejich přínos, výsledkem bývá dobrý pocit. Jsou arabské země, kde se tradic a zvyků drží stále. Typickým příkladem je Egypt, Irák a Maroko, zároveň ovšem nechci vynechat rodiny s puncem tradičnosti ve zbytku,,Arabska", včetně venkovského a beduínského obyvatelstva. Jde o to, že i když se uplatňují náboženské zvyklosti, většina rituálů vyplývá spíš ze samotných tradic v daném regionu. Naproti tomu v Emirátech je tradic poskrovnu, neboť prostředí vypadá úplně jinak než ještě před třiceti lety. Tradice vymírá spolu s pamětníky.  Celý život v Emirátech je založen na konzumu a nade všechno je postaveno důsledné dodržování islámských pravidel. Pokud na ně tradice navazuje, přetrvává v přizpůsobené podobě právě díky dodržování náboženských předpisů ze 7. až 10. století. Mám na mysli nejen Korán, ale i různé hadíty (sbírky o výrocích a skutcích Muhammadových z pera řady muslimských autorů), které vznikaly postupně.  Přesto si v některých arabských zemích váží svých zvyků víc, stavějí na nich, jsou na ně hrdí, a tak k nim v současnosti přetrvává ritualizovaný přístup.  Přiřazují je ke kulturnímu dědictví.  Mnohé z rituálů a zvyků, které se přrodinných událostech stále ještě praktikují, existovaly už před nástupem islámu, proto rodinné oslavy nelze brát en bloc jako čistě islámské. napsal/a: Muhamedan 11:12 | Link komentáře (0)