10.Září 2007
Autor: Nathallka v 23:10
celý dny popíjím čajíky berů prášky spím a jíma to všechnoo jen proto že sem snědla ňáký blbý bacilyshit .... v sobotů tůbabů bůbinky achmáslo konopné sme tlačili s tatrankoů a baccardý s coloů  a stavý jak bič:Dchéa pak s ondroů na jižnáky na šlůký a do země zaslíbení ... níc jdů se dívat na televizkůhola mrkvičky
 0 Komentáře: