« Domů | Tak po různu :D » | Praděd 1-5.4.2009 » | 30-7.2 Karlov-> Lyžák » | ♥ 14-18.1 Albrechtice ♥ » | Heyyy ... :D » | poslední dny .. » | oH jeAh » | ENGLAND 16-21.9 » | chataaa 25-30.7 » | ItAlyyy »

♥ emOtiOnally dOwn ♥

... jOp ..přesNě taaK ... všecko zasE stOjí za niC .... s máTi je tO brutálně zlý .... alE já ju nechápU .... oNa chce o mě vĚdeT uplně všechnO,je tO normál? jÁ ji necHci,neDokážu řícT cokOliv důLežitějšího,zajíMavějšího ...téMa kluci,moJe probléMy,alkohol...vynecháváMee .... a jiNak zapíráM,jak jinaK...nedOkážU ji níC,řícT,přiZnat ...vůBec..... a aNi se nechYstáM ....  tUdíž s ní,je tO na bOdu mrazU ..... dáL: ... I hAte loVe oN faR ...  tA je tOtálně na niiiiiiiiiCCCC  ... uŽ sme se neviděli přeS 3 měsícE ...  ...neviM proč si mYslíš že nechci přijEt ...já CHCI přijeT..aNi nevíš jaK .... mRzí mě tA brutáLní zMěna,jaKá tU je ..  ... Faakt neviM proč si myslíŠ že přijEt nechcI..chcci..chCi abY to bylo jak o prázkácH ...  ... jEn mi tO prosTě nevychází...není tO taK lehký sBalit řícT zDar roDičůM a odjeet.. Nemám tO domA prostě taK vOlný ...někdY mě aNi v 5 nePustí veN,protože je pOzdě...  .... 
jiiNAak ...... • I hAte loveee• .. .....uŽ to nedáváM...pOslední dObou vuBeeeeeeeeeC  ... uŽ 11 měsícu v tOm sU .... :( ........ neviM co s tiM .... to zaS sU prosTě já ...já sE mUseLa zabouchnout dO někohO,na kOho prOstě nemáM .... a naviC oN někoHo má ..... taKže zDraeeeeC upLně  ...   cO s tim...??? niC...jeN to nějaK přežíT .......  ........ cíMž si neJsu jisTá,že já zVládnU ...  ....