Co je šaría

autor: Paja52 | 15.Březen 2020
Právo šaría je islámské právo. Šaría je základem každého požadavku, který muslimové vůči naší společnosti činí.
  • Když požadují po školách, aby poskytli místnost k islámské modlitbě, žádají nás, abychom jednali podle práva šaría.
  • Když muslimská žena nosí na hlavě šátek, jedná se o uposlechnutí práva šaría.
  • Když naše noviny neotiskly dánské karikatury Mohameda, podřídily se požadavkům práva šaría. 
  • Když žádají po našich nemocnicích zvláštní způsob ošetřování muslimských žen, jedná se o šaríu.
Když musí být učebnice schváleny muslimskými organizacemi předtím, než se začnou používat v našich školách, děje se tak v souladu s právem šaría.
Útok na Světové obchodní centrum byl spáchán přesně podle pravidel války - džihádu, které najdeme v právu šaría. Právo šaría je základ pro náboženský, politický a kulturní život všech muslimů. Právo šaría je v Americe uskutečňováno čím dál víc a zatím neexistuje žádné povědomí o tom, čím šaría ve skutečnosti je, protože verejné, soukromé ani náboženské školy o ní neučí.