Proč je zapotřebí, abychom znali šaríu?

autor: Paja52 | 22.Únor 2020
ISLÁMŠTÍ UČENCI TVRDÍ: Islámské právo je dokonalé, univerzální a věčné. Právní normy Spojených států jsou dočasné, omezené a jednou skončí. Povinností každého muslima je řídit se Alláhovými zákony, šaríou. Americké právo vytvořil člověk, zatímco právo šaría je posvátné a pochází od jediného, skutečného boha - Alláha.
ŠARÍA: Šaría je založena na principech, které lze najít v koránu a dalších islamských náboženských a politických textech. Americké právo a šaría nesdílejí žádné společné principy.
V souladu práva šaría:
neexistuje svoboda vyznání,
neexistuje svoboda slova, 
neexistuje svoboda myšlení, 
neexistuje svoboda uměleckého projevu, 
neexistuje svoboda tisku, 
neexistuje rovnost mezi lidmi - nemuslim, kafir, není nikdy roven muslimovi,
neexistuje jednotná ochrana pro všechny lidi - spravedlnost je dvojí, jedny zákony platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy, 
neexistují rovnocenná práva pro ženy, 
ženy mohou být fyzicky trestány, 
nemuslimové nemají právo nosit zbraně, 
neexistuje demokracie, neboť demokracie znamená, že nemuslim je rovny muslimovi,
ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, džáhilije, proto musí být podřízen právu šaría,
židé a křesťané jsou dhimmí - třetiřadí občané,
všechny vlády musí následovat právo šaría, 
na rozdíl od obecného práva, šaría není výkladová, ani nesmí být měněna, 
neexistuje zde zlaté pravidlo chování (tj. čiň ostatním, co chceš, aby oni činili tobě).