Šaría v dnešní Americe

autor: Paja52 | 23.Únor 2020
Zde jsou události, které jsou nebo byly způsobeny právem šaría.
11. září 2001 džihádisté zaútočili na Světové obchodní centrum v New Yorku a zničili jej. Tento bezcitný čin byl ve shodě s doktrínou džihádu, která je součástí práva šaría. Útok představoval politické jednání, které bylo motivováno náboženským příkazem k vedení neomezeného džihádu.
V Americe musí být učebnice schváleny islámskou radou. To je v souladu s právem šaría.
Po zaměstnavatelích a školách v Americe se požaduje, aby poskytli čas a prostor k provádění islámské modlitby. Tyto požadavky jsou založeny na právu šaría.
Americký bankovní systém se v oblasti finančního práva začíná podřizovat právu šaría, bez znalosti toho, co znamená šaría celkově.
Po univerzitách se požaduje, aby muslimským ženám poskytovali oddělené plavecké bazény i další sportovní zařízení.
Nemocnice jsou žalovány za to, že neprovádějí léčbu, která je v souladu s právem šaría.
Žádný vysokoškolský předmět nezkoumá historii a doktrínu islámu kritycky. Dle šaríe nesmí být islám nijak kritizován. 
Muslimské nadace poskytují finanční prostředky džihádistům ( islámským teroristům) v souladu s právem šaría.
Na letištích se pro muslimy instalují umyvadla na nohy, což je placeno z amerických daní. To je v souladu s právem šaría.
Americké věznice jsou hlavním místem, kde islám získává nové stoupence. 
Pracoviště se stávají islámskými modlitebnami tím, že poskytují zvláštní místnosti a přestávky k modlitbě. To je v souladu s právem šaría.
Islámští uprchlíci si za lepším životem a zdravotní péči přivážejí do Ameriky všechny své ženy. Americké úřady s tím nic nedělají, ani když jsou jim poskytnuty důkazy. Polygamie je ryzí šaría.
Valčíme v Iráku a Afghánistánu, abychom zavedli ústavy, jejichž prvním článkem bude nadvláda práva šaría.