Šaría v dnešní Evropě

autor: Paja52 | 22.Leden 2020
Při pohledu na islám v dnešní Evropě vidíte, jak bude vypadat Amerika za 20 let. Proč? Jednání muslimů v Evropě je založeno na právu šaría, stejném právu šaría které se dnes začíná uplatňovat v Americe. 
V určitých denních dobách se doprava v londýnských ulicích zastaví, protože muslimové zaberou ulice k provádění modliteb. Politický akt založený na právu šaría.
V Evropě existují celé oblasti, kam nemuslimové v podstatě nemají přístup, včetně policie. Jedná se o uzavřené islámské enklávy, kde žijí jen muslimové. Jediné právo platící pro muslimy je založeno na právu šaría. 
Anglikánský biskup v Anglii vyzývá, aby pro muslimy platilo islámské právo. Biskup dodržuje právo šaría.
Ve školách se mohou používat jen texty neodporující islámu - tomu je zaliženo na právu šaría.
Křesťané mají zakázáno promlouvat k muslimům o křesťanství, nesmí jim ani dávat literatůru. Jedná se o politický důsledek založený na právu šaría, který je uplatňován britskými soudy. 
Znásilnění spáchána muslimy jsou v některých částech Švédska tak častá, že švédská vláda zakázala policii při vyšetřování shromažďovat jakékoli údaje, které by poukazovaly na islám. Znásilnění je součástí islámské doktríny, uplatňované vůči nemuslimským ženám.
Hromadné muslimské demonstrace v Londýně požadují zrušení britského práva a nastolení práva šaría pro všechny lidi bez ohledu na jejich náboženství. Toto politické jednání je založené na právu šaría.
V některých anglických nemocnicích mohou během ramadánu (islámský náboženský svátek) nemuslimové jíst pouze na místech, kde je nevidí muslimové. Podřízení nemuslimů zájmům islámu je založeno na právu šaría.
V britských nemocnicích jsou muslimské ženy léčeny pouze způsoby, které dovoluje právo šaría.