Tři pohledy na islám

autor: Paja52 | 24.Únor 2020
Na islám je možné nahlížet třemi způsoby. Uhel pohledu závisí na tom, co si myslíte o Mohamedovi. Pokud věříte, že Mohamed je Alláhův prorok, pak jste věřící. Pokud tomu nevěříte, jste nevěřící. Třetí uhel pohledu se týká těch, kteří se islámu zastávají. Zastánci nevěří tomu, že Mohamed byl prorok, ale jsou vůči islámu výstřícní, aniž by o islámu něco skutečně věděli.
Zde je příklad těchto tří úhlů pohledu:
V medíně seděl Mohamed vedle své dvanáctileté manželky a celý den sledovali, jak mečem stínají hlavy osmi stům židů. Byly jim sťaty hlavy, protože řekli, že Mohamed není Alláhův prorok. Muslimové pokládají smrt židů za nezbytnou, protože popírat Mohamedovo proroctví bylo - a zustává - urážkou islámu. Židům byli sťaty hlavy, protože takový je Alláhův trest. Nevěřící se na tuto událost dívají jako na důkaz islámského násilí ve jménu džihádu a jako na špatný čin. Zastánci říkají, že se jednalo o historickou událost - že všechny kultury mají ve své minulosti násilí a nemělo by docházet k žádnému odsuzování. Ve skutečnosti ještě nikdy nečetli žádný ze základních textů islámu, ale mluví o islámu věrohodně a rozhodně.
Podle různých úhlů pohledu bylo zabití osmi set židů:
  • tragédií, 
  • dokonalým svatým činům,
  • další historickou událostí, přičemž byly spáchány i horší.
Neexistuje ,,správný'' pohled na islám, protože tyto pohledy nelze uvést v soulad.
Tento blog je napsán z hlediska nevěřícího. Tento blog pohlíží na islám na základě jeho vlivu na nemuslimy. To také znamená, že náboženství zde nehraje velkou roli. Muslina sice zajímá islám jako náboženství, na všechny nevěřící však působí politická stanoviska islámu. Tento blog se zabývá islámem jako politickým systémem, nikoli muslimy nebo jejich náboženstvím. Muslimové jsou lidé a liší se jeden od druhého. Náboženství je něco, co člověk následuje, aby mohl jít do ráje a vyhnul se peklu. Není užitečné ani nutné zabývat se islámem jako náboženstvím. O islámu musíme mluvit v politickém kontextu, protože se jedná o mocný politický systém.