Pravidelnost vytváří pravidla

Většina všeho v nás a okolo nás je založeno na pravidlech která vznikla díky pravidelnosti, a tak má každá hra svoje pravidla. Pravidla to je nastavení, které umožňuje dosáhnutí cíle bez problémů, jsou pravidla, která praxe otestovala a na které je tak spolehnutí a opakem jsou pravidla které praxe neotestovala a na které není tak spolehnutí. Jsou zde pravidla; subjektivní a objektivní, trvalá a dočasná, stará a nová, správná a chybná, jednoduchá a složitá atd.


Pravidla jsou pro nás svatým centrem, kolem kterého se vše točí, vše je zde hra podle pravidel, která vytváří situace nebo organizace, čas má dost času na to, aby chybná pravidla nahradil za správná pravidla, z dálky chybná pravidla vypadají jako správná pravidla, propaganda a cenzura se snaží o to abychom věřili naivně chybným pravidlům a považovali chybná pravidla za správná pravidla, následkem je zde zbytečně mnoho složitých problémů, na které nikdo nemá správné řešení.


Největším problémem je to že místo praxe je zde teorie, podívejme se na staré knihy, které jsou krásnou ukázkou toho, jak teorie dělá z lidí pitomce, představme si to, že by se před každým vydáním knihy, musela kniha nechat informačně uzrát deset let v archivu, aby se tak ukázalo, jak je kniha informačně kvalitní, najednou by se ukázalo to že 99 % knih na světě není kvalitní, a tak by se logicky nevyplatilo je prodávat, žijeme v konzumní realitě, kde se vším spěcháme, a tak chybujeme jako pitomci.