Ty sám jsi...   24.Duben 2008


Ty sám jsi,kdos vinen svým prohřeškem.
Čekáš.Ale nedočkáš se ničeho.
To tys svou bídnou duši vystavil.
Na obdiv? Nikoliv.
Pro smích!! Pro smích všem,kdo Tě milovali a obdivovali.
Ty ničemná bídná lidská duše!
Ty kuplíři největší!
Nevážil sis toho,cos měl.
Proč? Proč? Proč!
Chlubil jsi se cizím peřím ku prospěchu svému.
Což Ti není hanba?!
Lidská společnost Tě zavrhla.
Divíš se?
Jsi vážně tak hloupý?
Už nemáš ani kouska cti v sobě?
Už Tě Tvá pýcha zcela pohltila?
Zmiz! Zmiz a už se nevracej!
Nikdy už se nevracej!
Své místo zde jsi ztratil.
Nadobro! Navždy!
Já byla jediná,kdo se Tě zastával.
K čemu mi to bylo?!
Řekni! Byla jsem jen loutkou ve Tvých spárech.
Hrál sis se mnou jako kočka s myší.
S myší naivní a hloupou.
S myší beznadějně zamilovanou do Tvých jiskřivých očí a podlamujícího úsměvu.
Ale ta malá beznadějná myška je pryč!
Dokázala se vzepřít Tvým lžím a přetvářce.
Pravda,v srdci má šrámy,která se ještě tak brzy nezacelí a bolí. Hodně bolí.
Ale je na sebe hrdá a to jí dodává energii a projasňuje šedé dny útrap a slz.
Ublížil jsi.
Ale děkuji.
Díky Tobě jsem v sobě našla sílu a odvahu.
Za tohle jsem já vděčná.
Já. Ta malá myš! napsal/a: Shoe-lucky 20:14 | Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář