10 stupňů alkoholických stavů

Alkoholické stavy

Stupeň č. 1:
Lehký úsměv, nejistota u cizích, flirtování s číšníkem, vyhledávání ,,psychologického rohu"(zády ke zdi)

Stupeň č. 2:
Širší úsměv, nekontrolovatelný tik levého obočí, pravidelnější chození na toaletu, vynechávání mytí rukou, autosexualita v začátcích vyjádřena hlazením sama sebe

Stupeň č. 3:
Šarm v začátcích, první sbližování s druhým pohlavím, větší sebevědomí, zápach z úst

Stupeň č. 4:
První problémy s rovnováhou, jazyk ještě pod kontrolou, intonace lehce nejasná, náhlé umění 17 cizích jazyků, první převrhnutí věcí na stole

Stupeň č. 5:
Člověk začíná být velmi přítulný, žádné problémy s objímáním osob stejného pohlaví, žaludek začíná rebelovat, žaludeční kyselina v krčním areálu, slina opouští ústa

Stupeň č. 6:
Spaní též možné i na lavičce v parku, maximální hlad, filosofování o světové politice, hluboké přátelství s parkovacími hodinami, bez orientace, diskuse s bankomatem

Stupeň č. 7:
Ztráta mateřského jazyka spojena s problémy ovládat obsah žaludku, velikášství v začátcích, dosažení maximální atraktivity u druhého pohlaví

Stupeň č. 8:
Nekontrolovatelné močení, pokus mlátit souseda svým psem, úplná ztráta paměti, jazyková část mozku ztratila funkci

Stupeň č. 9:
Pohlavní styk se psem ze stupně 8, pak odveden policií, sousedem nebo ambulancí, každopádně nakažení neznámou pohlavní nemocí

Stupeň č. 10:
Nebyl nikým dosažen, popřípadě neexistují autorizované popisy

pozn.:zkusil bych se zeptat pana Čurdy:-D