Pohádka o sroubku M6 ČSN 02 1155.0

Jedné vlahé letní noci, provoněné olejovou emulzí, cítil malý sroubekM6 ČSN 02 11 55.0 opravdu velké předpětí, a tak vyrazil do skladusbalit nějakou matku. Po cestě potkal několik mosazných špon, které na něj špulily svoje otřepy a vystrkovaly své ladné šroubovice. Ale šroubek tušil, že ho dnes večer čeká nevšední zážitek a šrouboval si todál do skladu. Narazil také na jednu zrezlou štětku, která mu podlézavě nabízela, že by potřebovala zkalibrovat, ale šroubek se nenechal zlákat mastnými řečičkami, protože věděl, že by z nej sedřela piliny a zničila jeho prozatím vysokou přesnost. Když v tom ji spatřil. Byla to přímo královna mezi tuctovými "emšsestkami". Korunová Matička M6 ČSN 02 1411.18. Zrovna si před Johansonkami leštila svoji chromovanou korunku,ale to už to šroubek nevydržel a rychloposuvem zamířil přímo k ní.Vzpomněl si na radu své staré kamarádky a učitelky rychloupínací maticeM6 ČSN 24 35 37, která mu jakožto známá sňatková podvodnice poskytla spoustu životních rad. Rychle se představil, pronesl několik konverzačních vět o CNC strojích a o elektrojiskrovém obrábění anakonec se jí zeptal, jestli by nechtěla jít k němu domů podívat se najeho
sbírku břitových diagramů. Matičku sice břitové diagramy příliš nezajímaly, ale líbila se jí šroubkova čočkovitá hlava s krásnou symetrickou pěšinkou, a tak souhlasila. Šroubek byl zase
rád, že dnes ulovil takovou pěknou matku a že si nemusí večer potají na záchodě listovat strojnickými tabulkami. Když zabouchly dveře jeho pracovního stolu, podíval se na něžnou křivku jejího závitového profilu a zlehka ji objal, aby zjistil její parametry. Vtom ho ale Matička zarazila."Máš konzervaci ?" zeptala se starostlivě. "Nezlob se, nerada bych od tebe dostala nějakou dislokaci." "Neboj se." odvětil šroubek. "Dnes jsem si do vany od soustruhu napustil nový olej a řádně se v něm promazal." Matičce se opět vrátil úsměv na vylestěnou tvářičku. Šroubek pomalu položil její konstrukční základnu na prizmatické lože. Jemným mikroposuvem se dostal do výchozí pozice a začal pozvolna šroubovat.Díky jejímu malému součiniteli tření byli oba velice vzrušeni. Poté, cose přiznala, že lehčí SM praktiky ji vzrušují, ji šroubek zavedl dosvého šuplíku s upínacími přípravky. Celou noc takhle zkoušeli různé konstrukční spojení. Až brzy nad ránem, kdy oba překročili dovolenou teplotu i mez únavy,ulehli ke spánku. Po několika pracovních směnách,kdy spolu strávili mnoho normohodin, zjistili,že jsou slícováni jeden pro druhého a rozhodli se uzavřít pevný svazek. Narodila se jim malá podložka, kterou pojmenovali B 6,4 ČSN 17 02.18 a jestli nezrezivěli,drží spolu dodnes.