Sexuální úchylky

Sexuální úchylky a praktiky jako pedofilie, zoofilie, nekrofilie, gerantofilie zná skoro každý, ale co znamená například Symforofilie, Injektomanie, Formikofilie? Vše se dozvíte v dnešním článku o sexuálních úchylkách:)

Na základní škole nám učitelé vysvětlí co znamená když je někdo zoofilní, pedofilní a podobně. Ale už nám neřeknou, že někoho vzrušují automobilové nehody, mravenci, ohěn nebo třeba vstřikování kapalin do těla. Proto jsem pro vás připravila takový menší slovník sexuálních úchylek shrnutý do jednoho článku (fakt jsem normální - i když jsem zrzka:)

Pyrofilie - Úchylka, při níž se sexuální vzrušení vyvolává ohněm.

Deflorační mánie - Sexuální úchylka, kdy dotyčný má touhu zbavit panenství co největší počet žen.

Retifismus - Podskupina fetišismu, kdy jsou erotickým stimulem ženské boty.

Frotérismus - Sexuální úchylka týkající převážně mužů. Jedná seo takzvané tření, kdy se takto postižený otírá nebo dotýká ženy vpřeplněném dopravním prostředku a do to do té doby, než dosáhne  ejakulace. Při přistižení předstírají, že se ženy dotkli náhodou.

Graeofilie - Úchylka, kdy postiženého vzrušují pouze staré ženy.

Tušérství - Tušér dosahuje vzrušení doteky intimních míst anonymních ženských objektů. Obvykle jakoby náhodou sáhne v dopravním prostředku nebo v parku na ňadro, zadek či genitál kolemjdoucí ženy.Jde o mírnější formu přímé sexuální agrese.

Skatofilie - Je sexuální úchylka, u které skatofil dosahuje vzrušení anonymními telefonáty s erotickým obsahem.

Zdá se vám to neuvěřitelné? A to ještě není všechno. Uklidňující všakje, že těmito úchylkami je postiženo jen mizivé procento populace. Zdejsou další a pro mě dokonce ještě neuvěřitelnější úchylky.

Symforofilie - Sexuální úchylka, vyznačující se sexuálním ukájením při automobilových nehodách.

Injektomanie - Sexuální úchylka spočívající v rozkoši ze vstřikovaní kapalin do těla.

Formikofilie - Původ této úchylky je v latinském formica = mravenec. Jedná se o jednu z variant zoofilie, kdy veškerý sexuální zájem takto postižených lidí se soustřeďuje na malé živočichy, jako například šneky, žáby a nejrůznější druhy hmyzu včetně mravenců, které si dotyčný přikládá na tělo, nejčastěji kolem pohlavních orgánů.

Pokuď se vám udělalo špatně, tak to chce malého panáčka.

a kdyby Vám to nestačilo, tak dále tu je... :
(objekty a podmínky za pomlčkou obvykle označují objekt oné fílie.
Tedy u čeho dotyčný -fil nachází své sexuální uspokojení.)

abasiofílie -chromý, kulhající či zmrzačený partner
autoabasiofílie -vlastní zmrzačení
agalmatofílie -nahá socha nebo model člověka
(také pygmalionismus), fiktivní (nepozorovaná)
parafílie
apotemnofílie -dotyčný je vzrušován amputací části VLASTNÍHO těla,
bývá posedlý snahou učinit si sám nebo být podroben
amputaci.
(viz. akrotomofílie, akrotmetofílie)
akrotomofílie -partner po amputaci
akrotmetofílie -partner po amputaci končetiny
asfyxiofílie -sebeškrcení a dušení až k bezvědomí (není nutné),
  může vést i k smrti
autagonistofílie -vystoupení na jevišti či před kamerou
skoptofílie -sledování někoho jakožto herce, na jevišti/před kamerou
autasasinofílie -být zavražděn (představy nebo předstírání)
autonepiofílie -vydávání se za dítě v plenkách, být za něj pokládán
partnerem
nepiofílie -partner v plenkách, chovající se dětsky
biastofílie -nahlé přepadení a násilí na cizím bránícím se člověku
(také raptofílie)
raptofílie -viz. biastofílie
kateterofílie -cévka vsunutá do močovodu
chrematistofílie -platit, být nucen platit, být okraden partnerem
chronofílie -skupina parafílií, partneři s neodpovídajícím věkem
(nepiofílie, pedofílie, ephebofílie, gerontofílie)
Chérambault-Kandinského syndrom -parafílie, porucha, při níž dotyčný trpí
představou, že jeho život je naprosto pod kontrolou jiné
nedosažitelné osoby, na kterou je fixován, a že ona osoba
 jeho lásku opětuje
koprofílie -výkaly
elektrokutofílie -elektrická stimulace (nepovažuje se za parafílii)
efebofílie -neodpovídající věk partnera - adolescenta
hebefílie -viz. efebofílie
erotofonofílie -zavraždění partnera, parafílie
erotofílie -pozitivní vztah k sexualitě
exhibicionismus -odhalení genitálií (často nechtějícímu) pozorovateli,
  parafílie
gerontofílie -o generaci (či více) starší partner, parafílie
gynemimetofílie -objektem zájmu jsou "ženy s penisem", transsexuálové,
  parafílie
hybristofílie -partner zločinec (vrah, lupič, násilník), parafílie
hyfefílie -skupina parafílií, vzrušení spojeno s dotýkáním se
pokožky, vlasů, kůže, kožešiny a látky, zvláště byly-li
nošeny v blízkosti nějaké podstatné části těla
fetišismus -vzrušení s pomocí neživého objektu nebo zvláštní části
těla
kleptofílie -vniknutí do cizího bytu, okrádání cizince, či možného
  partnera, parafílie
klismafílie -přijímání nebo dávání klystýrů
homicidofílie -sadistické zabití partnera, parafílie
masochismus -přijímání trestů a ponížení, parafílie
mixoskopie -pozorování pohlavního styku druhých (také skoptolagnie,
  skoptofílie), parafílie
multifílie -dotyčný je schopný se zamilovat do nového partnera pouze
  na krátkou dobu, tím, že je silně vázán vždy na jednoho
partnera, se odlišuje multifílie od nymfománie a
satyriase (Don Juanismu)
mysofílie -sebedegradace, znečišťování se, očichávání, mazlení
se se špinavými věcmi (třeba vložky apod.) nebo
závislost ukojení na takových věcech, parafílie
narratophilia -sprostá, pornografická, obscéní mluva, parafílie
nekrofílie -mrtvoly nebo aktivita s nimi
nespecifická parafílie -Parafílie, která nesplňuje kritéria žádných
zavedenějších parafílií
olfaktofílie -tělesné pachy
parafílie -sexuální chování charakterizované vracejícími se
  silnými nutkáními a sexuálně vzrušujícími představami,
které je delší než 6 měsíců a zapojuje nečlověčí objekty
 nebo části člověčích objektů, poškozování a ponižování
sebe či partnera, nebo děti či jiné nesouhlasící osoby.
pedofílie -prepubescentní děti, parafílie
peodeiktofílie -šokování a pohoršování veřejnosti svým penisem...
dalo by se říci podskupina exhibicionismu
piktofílie -sledování pornografických videí, obrázků atd...
(to je skoro každej ne?), parafílie
telefonní skatologie -uskutečňování obscéních telefonátů, nespefická
parafílie
toucheurismus -dotýkání se intimních partií cizince, parafílie
skoptolágnie -sledování někoho jiného při pohlavní aktivitě
skoptofílie - --||--
somnofílie -syndrom spící princezny - probouzení někoho
erotickými doteky, včetně orálního sexu apod., parafílie
symforofílie -vyhledávání a pozorování nehod a katastrof
urofílie (urolágnie) -moč a močení
zoofílie -a máme rádi zvířata, zvířata, zvířata... :)
 
zdroj: http://web.libimseti.cz/Lolitka_Lempicka/sexualni-uchylky-ktere-jeste-mozna-neznate_462627.html

za prvý ten článek nepsala majitelka blogu od který to mám a za druhý to neni sprostě protože sem napsal zdroj, mindrák si léč jinde;)

takhle sproste okopirovat neci clanek z blogu

Přidej komentář