22.Srpen 2007,13:33
Kliatba

Jedna z možností ako na človeka priviesť kliatbu je vyrobenie si "bosoráckej girlandy". K tomu sa zoberie nejaká šnúra , ktorá sa s veľkou koncentráciou na želané nešťastie, ktoré sa má danému človeku stať, s uzlom upevní. Pri každom uzlíku sa musí opakovať kliatba a priviazať čierne pero.


Prosím ťa, vypočuj moju kliatbu , ó Satan! Daj mi silu pre moje hrozné prekliatie...(meno osoby). Preklínam Ťa a ničím Ťa ...(meno soby)! preklínam tvoj život a ničím tvoju bytosť! Pri moci Satana preklínam tvoju existenciu a posielam ťa do vyhnanstva do najhlbšieho pekla! Upadni do najstrašnejšieho trápenia! O Satan, počuj ma, Zem by ho mala pohltiť, bo moje sú jej sily! Oheň by ho mal umučiť, lebo moja je jeho mágia. A vzduch by nemal okolo neho povievať, voda by ho mala chladiť a mal by mať neodvrátiteľné trápenie! Sila môjho prekliatia nech je navždy a neodvratne naňom a boh nech ju nepočuje, a nikdy mu nepomôže. Kliatba nech sa vyplní navždy a neodvratne!  


Najlepšie je "bosorácku girlandu" ukryť niekde v blízkosti danej osoby.
Rituál zbavenia sa choroby

- Vezmi si nejakú bankovku a sústreď sa, aby si do nej vložil všetko čo ťa trápi (myslím tým chorobu)

- Poloz túto bankovku na nejaké miesto, tak aby ju niekto mohol nájsť

- Choroba sa prenesie na toho, kto bankovku nájde a ty sa zároveň tejto choroby zbavíš.Rituál k odvráteniu kliatby

- Na tento rituál budeš potrebovať čiernu sviecu.

- Uprene pozeraj do plameňa sviece a mysli na osobu, ktorá ťa prekliala.

- Hovor:
Domine Satanus exaudi orationem meam!
Tuere me, Domine Satanus!

V mene Satana, ten kto ma preklial, bude sám trpieť týmto prekliatím.
Svieca je ..(meno osoby).. svieca.
Oheň je ..(meno osoby).. oheň.
Kliatba je jeho/jej kliatba
Nech to čo spravil/a on/a mne naspäť dopadne na neho/ňu.

-Nechaj sviecu dohorieť.Ritual obrazovehzového kúzla
K nasledovnému rituálu je potreba každopádne vosk z ktorého sa snaž vyformovať čo najvernejší obraz danej osoby, ktorej chceš uškodiť. V tejto škodiacej imaginácií človeka, toho ktorému chceš uškodiť schovaj niečo osobné toho človeka (napr. vlasy).

Predtým ako sa pustíš ďalej, musíš predovšetkým nájsť v sebe zúrivosť ktorú cítiš. Teraz sa sústreď na tento pocit a zrovnávaj ho s voskovým obrazom.

Potom vyrob oštep z dubového dreva, prepichni ním s plnou zúrivosťou obraz a zaves ho nad oheň ako pečené mäso. Pritom potichu hovor duchovnú formulu "misere mei, deus" odzadu.

Tak dlho ako bude nad ohňom, má daný človek, veľký strach, a ak keď to budeš robiť pridlho, može sa stať že čoskoro umrie.


Iná varianta

 Na toto kúzlo si zober kus dreva a nechaj po ňom liezť pavúka. Potom polož tenké vlákno cez pavúka, rozdeľ ho týmto na dve časti a ťahaj vlákno cez pavúka, tak že tým zlosť pavúka preberieš naň. Potom nechaj vlákno vyschnúť.

Po tejto ceremónií si zober vosk a sprav z neho podobizeň osoby, ktorej chceš uškodiť tak dobre ako len vieš. Do tejto škodiacej imaginácie ukry niečo osobného, toho človeka ktorému chceš ublížiť (napr. vlasy)

Keď už si vytvoril voskovú podobizeň, vezmi jedovaté vlákno a priviaž ho pevne o nejakú časť podobizne, tak ako chceš ublížiť danému človeku, takto bude mať ten človek strašné bolesti práve na tom mieste. K tomu hovor potichu tieto slová:

"Vaše pekelné sily, opustite svoje domovi v skrýši a prineste mi do mojej moci ...(meno osoby), v mene Satana!"  
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
15.Srpen 2007,01:46
Paraskavedekatriafóbia je dobre známym strachom,že práve na piatok pripadne trinásty deň v týždni. Existuje mnoho povier, na ktoré sa tento strach - fóbia viaže.
Medzi nimi napr.uväznenie veľmajstra Rádu templárov (Jaques de Molay) a 60vysokopostavených rytierov tohoto rádu dňa 13.10.1307. Iné poveryhovoria o iných číslach uväznených a mučených, ako ajzavraždených. Takisto niektoré tvrdia, že sa tak stalo na pokynvtedajšej hlavy cirkvi, iní tvrdia, že tak dal prikázať frncúzsky kráľFilip IV.
Ďalšia povera pochádza z nórskej mytológie, keď Loki akotrinásty hosť prerušil oslavu dvanástich bohov a spôsobil, že slepý bohtemnoty Hod zasiahol boha radosti a šťastia Baldura šípom s imelovýmhrotom. Týmto ho zabil a uviedol svet do temnoty.
Iná povera sa viaže na poslednú večeru v Novom zákone,  ktorej sa záčastnilo práve 13 ľudí, Krista na Veľký piatok ukrižovali.

Mňaby však viac zaujímalo, či má pre vás tento deň osobitný význam. Premnoho ľudí je to totiž šťastný deň, mnohí sa narodili v piatok 13.alebo sa im stalo niečo významné. V komentároch môžete napísať, akovnímate tento deň vy a či mu pripisujete šťastie alebo naopak nešťastie.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:44
Význam tohoto čísla

Sedemje číslo vesmíru. Je to súčet dvoch čísel. Tri prislúchajú duši, zatiaľčo štyri telu, resp. zemi; existencia prvého čísla zahŕňa duševné ajpominuteľné. Hľadiac na zoznam významov, nepotrvá dlho, aby sme určili,prečo sa číslo 7 stalo významným v metafyzických, náboženských a inýchduševných náukách – ako napríklad ako číslo sedem predstavuje „čistotuVeľkej Matky“ – ženského pravzoru - Stvoriteľky.

Jestvuje:
7 vekov ľudstva
7 starovekých divov sveta
7 okruhov vesmíru
7 kozmických stupňov
7 dní v týždni
7 nebies
7 pekiel
7 pilierov múdrosti
7 lúčov slnka
7tónov v hudbe – (v intervaloch je prima a oktáva ten istý tón –poznámka prekl.) Zvuk ako frekvencia hrá dôležitú úlohuv záležitostiach vesmíru. Je viac ako 80 oktáv frekvencie – každá riadišpecifický prejav vesmíru.


Kultúrne svedectvá


Vo všetkých kultúrach, povestiach a legendách 7 predstavuje...

úplnosť a celistvosť
makrokozmos
dokonalosť
hojnosť
obnovu
zostatok
istotu
bezpečnosť
syntézu

Rečeniao 7-hlavom drakovi sa objavili v Indii, Perzii, na ďalekom východe,taktiež v Kambodži, avšak sú aj Keltské a iné stredozemné povesti.

Siedmylúč slnka je dráha, po ktorej ľudské bytie prechádza z nášho sveta doďalšieho. Sedem dní je doba pre pôst a pokánie. Siedmej mocnine čísla,ako druhej či tretej, patrí veľký význam.

Alchýmia – jestvuje sedem kovov spojených s prácou.

Astrológia: Je sedem hviezd Veľkého voza, tie sú nezničiteľné. Je sedem plejád – niekedy uvádzaných ako Sedem sestier.

Budhizmus:Sedem je číslo cesty hore a stúpania k najvyššiemu; speje ksústredeniu. Sedem krokov Budhu symbolizujú stúpanie siedmichkozmických úrovní pokračujúceho času a priestoru

Čínska kultúra: Významy a symboly sa prepletajú naskrz v povestiach a legendách o vílach a dušiach zvierat.

Kresťanstvo:Boh predstavuje siedmy lúč v strede šiestich lúčov stvorenia. Je sedemeucharistií ; darov duše ; sedem je 3+4 teologických a kardinálnych síl; smrtiacich hriechov ; radov očistca (v metafyzickej viere by to malabyť jedna z najspodnejších astrálnych rovín – alebo v budhizme, jedna zrovín Bardo). Je 7 koncilov ranej cirkvi ; kryštálových gúľ obsahujúceplanéty ; démonov vyhnaných Kristom ; radostí a smútkov panny Márie,matky Ježiša ; pokrokových zručností ; vyšších prorokov ; období pôstova pokání ; siedmy deň po šiestich dní stvorenia.

VStarom Zákone je sedem oltárov Baalamu; volov a baranov pre obetu;trubiek; Jerichových obručí; sedemkrát sa Naaman okúpal v Jordáne.Sedem je číslo Samonových pút; dieťa pozdvihnuté Elizou si kýchlosedemkrát. Ark odpočíval na siedmy mesiac a holubica bola vyslaná posiedmich dňoch.

Číslo7 je v Zjavení použité 55-krát. Zvyčajne znamená úplnosť a celistvosťako v siedmich dňoch týždňa. Boh odpočíval na siedmy deň. Častépríklady: sedem chrámov, sedem trubiek, SEDEM PEČATÍ, sedem čiaš, sedemočí atď.

Egyptskámytológia: Je sedem priestorov a sedem osudov a kňažky priestoru majúsedem džbánov v ich siedmich tunikách. Raa má sedem jastrabov, ktorípredstavujú Sedem Múdrych. Šesť kráv a býk predstavuje úrodnosť aplodnosť. Je sedem domov podzemia, ako býva zobrazované v egyptskýchmýtoch; s bránami, ktorých počet je 3 x 7. Sedem je posvätné čísloOsiris..

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

Pokračovanie nabudúce...bude doplnené priamo sem

Mysliacaj na iné príklady kultúr, ako aj heptagon, heptagram, rituálheptagramu, ale treba na to aj čas, ktorého niet vždy nadostač..
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:42
Vampírizmus patrí k najviac fascinujúcim variantám satanistickej
mágie. Tento rituál, ktorý je návodom na regulérny vampirický
útok, sa prevádza raz až dvakrát týždenne počas niekoľkých
týždňov či mesiacov až do úplného zničenia obete. Dôležitá je
dobrá imaginácia, pretože obraz obete je v priebehu operácie treba
mať jasne pred očami.
Predstavu možno posilniť fotografiou, prameňom vlasov, kusom odevu
apod. Ako magický oltár môže poslúžiť stôl, ktorý pokryjeme
čiernym sametom alebo hodvábom. (Operátor stojí čelom k západu.)
Na stenu do výšky očí zavesíme obrátený krucifix a pod neho
satanský pentagram. Ak je k dispozici fotografia obete, umiestnime ju
do stredu. Na oltári musia byť dve čierne sviečky, dýka, ľudská
lebka (alebo jej atrapa), zvoniec a kalich naplnený červenou
tekutinou, je ľahostajné či červeným vínom alebo paradajkovým
pretlakom. Tekutina predstavuje krv obete a musí magikovi tiež tak
chutiť. Uprostred oltáru stojí "Čierny plameň". Operáciu je
možné podporiť tiež vhodnou zvukovou kulisou. Operátorov odev musí
byť čiernej farby - buď magické rúcho, alebo iné zvláštne
oblečenie. Na krku je nutné mať zavesený obrátený pentagram. Text
rituálu treba prepísať tak, aby bol čitatelný i pri svetle
sviečok.

Zahájenie

(Zapáľ obe sviečky a takto zazvoň:

6 krát smerom k juhu.
6 krát smerom k východu.
6 krát smerom k severu.

Potom začni s vyvolávaním.)

Invokácia môjho brata démona

In nomine dei nostri Satanas Luciferi excelsi!
Ve jménu Satana a jeho výsosti Lucifera.
Přikazuji mocnostem temnoty a jejich pekelné moci.

(Nakresli dýkou obrátený kríž smerom od vrcholu dolu a zprava
doľava. Zažni Čierny plameň a pokračuj vo vyvolávaní.)

Černý plamen je zažehnut.
Brány pekla jsou dokořán otevřeny a vychází z nich obávaný
démon Yog-Sothoth, aby naplnil svoji vůli v díle Stvoření.
Třeste se, smrtelní blázni, neboť je to můj dvojník, který se
před vámi zjevuje.
Hle!
Jsem bohem včerejška, dneška i zítřka.
Jsem strážcem času a věčnosti.
Jsem roven principu temnoty.
Neomezený. Jedinečný.
Moje moudrost nezná hranic a nepřekonatelná je moje síla.
Moje astrální mise je dokonána.
Moje satanistické poslání je uskutečněno a naplněno.
Volám živly, aby mi sloužily,
a síly Stvoření, aby plnily má přání.
Přijďte a zúčastněte se na díle Stvoření skrze tato slova moci:

(Zamier dýku na kríž a volaj živly.)

Invokácia živlov

Vampýre! Drakulo!
Chápu se moci vampýrů a dávám jí průchod.
Zjev se, Drakulo, abych přijal tvoji podobu a aby ožila má
nejdivočejší a nejdémoničtější vůle.
Aby vzrušující legendy a báje ožily v tvé podobě oživené mojí
imaginací.
Zahal mě rouchem neviditelnosti a skrytosti.
Propůjč mi moc neslyšně se pohybovat v podobě vlka a létat v
podobě netopýra.
Zostři moje zuby, aby hluboko a mocně pronikly do těla mé oběti,
jejíž sytou, čerstvou a teplou krev budu pít.

(Pozdvihni kalich ku krížu, ponor pravý ukazovák do červeného
elixíru, prejdi ním v smere pohybu hodinových ručičiek po okraji
poháru a vykríkni pri tom meno obete.)

Piji z tohoto kalicha, z nádoby života, a lačně polykám podstatu
toho, jehož jméno zní: obeť.

(Vyprázdni kalich do poslednej kvapky.
Teraz invokuj štyri pekelné kniežatá. Pri vyslovení mena každého
z nich nakresli dýkou obrátený pentagram.)

Přijďte, mocná knížata!
Provázejte mne!
Chci pocítit vaši přítomnost!

(Pozri k juhu.) Satane!
(Pozri k východu.) Lucifere!
(Pozri k severu.) Beliale!
(Pozri na oltár.) Leviatane!

Veľké zaklínanie

Vyslyšte temnou duši Dex'o Gehenna, který na zemi vrhá černý
stín!
Slyšte!
Slyšte křik havranů noci.
Svýma nohama, svými tlapami, svými křídly a svými drápy
pronásleduji svoji kořist.
Hledám ji ve všech koutech Universa, kroužím po horkých závitech
pekla.
Hledám tě obeť!
Blížím se k tobě obeť!
Mám tě obeť!
Pohleď na moje tesáky, jimiž ti prokousnu hrdlo!
Hleď, jak moje ostré zuby pronikají tvým masem!
Objímám tě svými mocnými křídly, pevně tě svírám.
Neunikneš mi.
Hluboko do tebe zatínám své drápy.
Lačně piji tvou krev, zuřivě tě celou požírám!
Moje žíly se naplňují novou životní silou.

(Hľaď svojej obeti (jej obrazu) do očí, vztiahni k nej paže a prsty
a s najvyšším vypätím vôle viackrát opakuj nasledujúcu formulu,
až pokiaľ nepocítiš vyčerpanie.)

Piji tvé dny! Piji tvé noci!

(Pokračuj v zaklínaní.)

Stále mocněji a mocněji se projevuji v podobě upíra.
Pohlédni na mne obeť!
Pohlédni na mne svýma vytřeštěnýma očima bez vůle!
Jsi prázdná - zcela jsi mi propadla!
Můj pohled je hluboký jako pekelná propast.
Nedokážeš jej vydržet, vrávoráš a padáš!
Náležíš mi! Zapomněla jsi, kdo jsi!
Tvoje vůle je zlomena!
Jsi mi podřízena, jsi prázdná nádoba bez života!
Posloucháš moje rozkazy a ovládám tě.
Piji tě, vypíjím tě znova a znova, znova a znova a znova a znova,
dokud nevypiji poslední kapku.
Tvá duše, obeť, patří mně.
Si prázdna!

(Pauza)

Vampýr byl, je a bude.
Můj duch bude žít po celou věčnost.
Smrtelníci se mne obávají; právem!
Třeste se před mým hněvem!
Neboť vyslovuji nevýslovná slova moci:

MADARIATZA, TOREZODU!
OADARIATZA OROCAHA ABOAPERI!
TABAORI PERIAZODA ARETABASA!
ADAREPANU CORESATA DOBITZA!
YOLACAME PERIAZODI ARECOAZODIORE, OD QUASABE QOTINUJI!
RIPIRE PAAOTZATA SAGACORE!
UMELA OD PEREDAZODARE CACAREJI AOIVEAE COREMEPETA!
TOREZODU! ZODACARE OD ZODAMERANU,
ASAPETA SIBESI BUTAMONA DAS SUREZODASA TIA BALATANU.
ODO CICALE QAA,
OD OZODAZODAMA PELAPELI IADANAMADA!

Záver

Při mocnostech temnoty, stínu a světla, vracím se zpět do svého
těla.
Jsem připraven udeřit jiné noci.
Do té doby ať zůstane rakev zavřena.

(Zhasni Čierny plameň, zazvoň zvoncom rovnako ako na začiatku, ale v
opačnom poradí).

Tak se staň.

(Zhasni sviečky.)
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:42
Definice magie, používaná v této knize zní; Změny situací či jevu vsouladu s naším přáním, jež by při užití běžně přijímaných metodzůstaly nezměněny. Tím nepochybně vzniká značný prostor pro osobníinterpretaci. Někdo možná namítne, že tyto návody a procedury nejsouničím jiným než aplikovanou psychologií či vědeckým faktem, oděnými domagické terminologie - dokud v textu nenarazí na pasáž, jež senezakládá na žádných známých vědeckých faktech. Právě z tohoto důvodujsme se nesnažili omezovat uváděné výklady zavedenou nomenklaturou.Magie není nikdy vědecky zcela vysvětlitelná, zato veda byla v určitýchobdobích za magii považována.
Mezi bílou a černou magií nenížádný rozdíl kromě nafoukaného pokrytectví, morální nadutostipoznamenané pocitem viny a faktu, že bílý magik klame sám sebe. Vklasické náboženské tradici je bílá magie provozována s altruistickými,dobrými úmysly. Černá magie naopak slouží k obohacování, zvětšováníosobní moci a ke zlým účelům. Nikdo na Zemi se ještě nevěnoval studiuokultismu, metafyziky, jógy a dalších dobrých koncepcí, aniž by tímsledoval uspokojení vlastního ega a získání osobní moci. Někteří lidéproste raději nosí žíněné košile, a jiní dávají přednost sametu čihedvábí. Co přináší jednomu rozkoš, znamená pro druhého bolest, a totéžplatil pro dobro a zlo. Každý adept čarodějnictví je přesvědčen, že onjedná správně.
V rámci magie rozeznáváme dvě kategorie: rituálníneboli obřadní, a nerituální čili manipulativní. Rituální magie spočíváv provádění formálního obřadu, který se alespoň částečně odehrává namístě zvlášť k tomu určeném a ve stanovenou dobu. Jejím hlavním účelemje získat adrenální energii, která by se jinak ztratila, a další emočněvyvolanou energii a přeměnit je v dynamicky přenosnou sílu. Nejde ointelektuální, nýbrž o čistě emoční akt. Jakákoliv intelektuálníaktivita musí proběhnout před obřadem, nikoli při něm. Tento druh magieje někdy označován jako VETŠÍ MAGIE.
Nerituální čilimanipulativní magie, zvaná též MENŠÍ MAGIE jsou vlastně triky,prováděné s pomocí různých nástrojů a připravených situací, které mohoupři šikovné manipulaci vyvolat změnu v souladu s naši vůlí. Vdřívějších dobách se této magii říkalo kouzla, cáry a uhranutí.
Většina obětí čarodějnických procesu vůbec nebyly čarodějnice. Často sejednalo o potrhlé staré ženy, které byly buďto senilní nebo se vymykalykonvencím. Dalšími obětmi bývaly výjimečně přitažlivé ženy, kteréodmítaly nabídky mocných mužů. Skutečné čarodějnice stály předtribunálem nebo na popravišti jen zřídka, jelikož byly zběhlé v uměnísvádět, takže dokázaly okouzlit muže a zachránit .si život. Většinapravých čarodějnic spala s inkvizitory. Zde je třeba hledat původvýrazu osobní kouzlo. Základním kapitálem moderní čarodějnice jeschopnost okouzlit či využít svého půvabu. Slovo fascinace má takéokultní původ, vztahovalo se totiž k uhranutí. Upoutat něčí pohled,jinými slovy fascinovat, okouzlit, znamenalo uhranout dotyčného apřivolat na něj pohromu. Ženu, která dokázala okouzlovat muže, protopovažovali za čarodějnici.
Schopnost účinně využívat POHLEDU jenedílnou součástí vzdělání adepta čarodějnictví. Abyste mohli někýmmanipuloval, musíte být schopni nejdříve upoutat jeho pozornost audržet si ji. Existují tri metody, jak toho dosáhnout: využití sexu,sentimentu nebo podivnosti, propadne jejich kombinace. Čarodějnice musíbýt k sobe poctivá a rozhodnout sama, do které kategorie nejspíšepatří. První kategorie, sex, je zcela evidentní. Jde-li o půvabnou nebosexuálně přitažlivou ženu, mela by udělat vše, aby byla conejsvůdnější. Sex používá jako svůj nejsilnější nástroj. Jakmileupoutala sexuální přitažlivostí mužovu pozornost, muže si s ním dělat,co chce. Druhou kategorií je sentiment. Sem patří většinou starší ženy.Lze do ní zařadit i čarodějnice typu paní kuchařinka, která bydlí vmalé chaloupce a lidé ji považují za mírně potrhlou. Děti jsou obvykleočarovány její fantazií a mladí lidé ji vyhledávají, neboť od níočekávají moudré rady. Díky své nevinnosti dokáží děti vidět jejímagické schopnosti. Tím, že se přizpůsobí představě o milé paní zesousedství, muže mást lidi, aby dosáhla svých cílu. Do třetí kategoriespadá vše, co se týká podivnosti. Hodí se pro ženu, která vypadá divněnebo strašidelně. Když dokáže svého zjevu využít, muže snadnomanipulovat lidi, kteří se bojí, co by jim asi udělala, kdybynevyhověli jejím přáním.
Mnoho žen lze zařadit do více než jednéz těchto kategorií. Například mladá dívka, která vypadá svěže a nevinněa současně je hodně sexy, spojuje sex se sentimentem. Nebo typ femmefatale, který kombinuje sexappeal s temnými podtóny, používá sex apodivnost. Každá čarodějnice musí posoudit své přednosti a rozhodnout,do které kategorie patří, a tyto přednosti pak musí patřičně využít.
Aby se z muže stal úspěšný čaroděj, musí se také zařadit do správnékategorie. Pohledný či sexuálně přitažlivý muž samozřejmě patři doprvní kategorie zvané sex. Kategorie druhá, sentiment se hodí prostaršího muže, který muže vypadat jako skřítek nebo lesní čaroděj.Hodný starý dědoušek (často starý zvrhlík!) také patří do tétokategorie. Třetí typ představuje muž, jehož zjev budí dojem čehosizlověstně temného či přímo ďábelského. Každý z těchto mužů bude užívatsvé schopnosti očarovat víceméně obdobně, jak bylo uvedeno v případežen.
Vizuální metaforika používaná k vyvolání emočních reakcí jesamozřejmě nejdůležitějším nástrojem menší magie. Každý, kdo je dosthloupý, aby tvrdil, že vzhled nehraje žádnou rolí se velice mýlí.Přitažlivý vzhled není sice bezpodmínečně nutný, ale vyhraněnouosobnost mít musíte!
Dalším důležitým manipulačním faktorem vmenší magii je pach. Vzpomeňte si, zvířata se bojí všeho, co nemá žádnýpach, a jsou nedůvěřivá! I když můžeme jakožto lidé mnoho souduzaložených na čichu vědomě odmítat nebo zlehčovat, jsme stejně jakočtyrnohá zvířata tímto smyslem motivováni. Jste-li muž a chcete-liokouzlit nějakou ženu, nechte přirozené pachy vašeho těla, abyprostoupily vaše bezprostřední okolí, budou působit jako živočišnýkontrast k rouchu společenské zdvořilosti, do něhož se odíváte.
Jste-li ženou a toužíte-li svést nějaké muže, nebojte se, že byste seho mohla dotknout tím, že jste nevydrbala šťávy a vůně svého těla nebože ono místo mezi vašimi stehny není suché a sterilní. Tyto přirozenépachy patří k sexuálně stimulačním prostředkům, které nám ve svémagické moudrosti dala příroda.
Mezi citová stimulans radímevůně, které vyvolávají příjemné vzpomínky a nostalgii. Chcete-liokouzlit muže pres žaludek, začíná to vnímáním vůní při vaření! Citovýtyp čarodějnice zjistí, že toto kouzlo patří k nejužitečnějším. V tétosouvislosti snad není hrubostí zmínit se o případu muže, který chtělkdysi okouzlit jednu mladou ženu. Ztratila v dětství domov a jehoradosti. Shodou okolností byla jejím domovem rybářská vesnice. Protožese onen muž vyznal v praktikách menší magie, chytře si vsunul do kapsyu kalhot makrelu, a sklidil žen, jakou jinak přináší jen velká láska.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:41
Mágia a magická sila.
Mágia v skutočnosti znamená silu.Sebarealizovateľnú magickú silu predstavivosti. Ak sa vám magická silazdá cudzou, treba pripomenúť objav modernej lekárskej vedy, podľaktorej väčšina chorôb, aj organických, má psychosomaticko-nervový pôvoda pri ich zrode najčastejšie stojí strach a namýšľanie si choroby.Skoro všetky vyvoláva nevedomá obrana človeka; do choroby sa utiekapred zodpovednosťou, nevšímavosťou, sklamaním a inými psychickýmitraumami.
Autorka knihy postupuje presne v duchu Hippokrata: „Kdeje jed, tam je aj liek.“ Píše o tom, aby sme sa neinfikovali strachom zbudúcnosti, prítomnosti, z ľudí, zo zlyhania, z nesprávnych postojov, zkrívd v našom svete plnom napätí.
Nedostatok sebavedomia, strachzo staroby a smrti, ktoré neprestajne dráždia naše vedomie, súrad-radom choroboplodnými vredmi psychiky. Zdravotný stav mnohých ľudíje čoraz znepokojujúcejší a iba veľmi málo lekárov im môže skutočnepomôcť a preniknúť do hĺbky ich psychiky k skrytým ložiskám. Radšejuprednostnia rôzne lieky, ktoré majú často nebezpečné vedľajšie účinky,no iba dočasne zmiernia príznaky.
Už pred tisícročiami vedeli,napríklad Hippokrates, Platón, Paracelsus a ešte dávnejšie pravekátradícia, egyptská filozofia, antickí a stredovekí mudrci, že chorobutreba pomenovať pravým menom. Jedine svetlo odstraňuje temnotu.Kabalistická tradícia hovorí: „Na vnútornú harmóniu je potrebné, abyčlovek rozmýšľal aj svojím srdcom a cítil aj svojím mozgom.“

Psychológia pretvorenia osudu.
Ľudské bytie prebieha medzi dvoma bodmi : minulosťou a budúcnosťou.Všetci smerujeme od tajomnej minulosti do neznámej budúcnosti. Ibajedinci obdarení výnimočným duchom si uvedomujú, odkiaľ pochádzame akam vlastne kráčame. Náš život ohraničujú horizonty narodenia a smrti –na tomto časovo ohraničenom poli vedieme zápas za uskutočnenie svojichtajuplných pohnútok. Vo svojom vnútri cítime, že všetky svoje nádeje,ambície a ľúbostné túžby musíme vtesnať do veľmi krátkeho intervalu.Zmysel svojho života však len matne tušíme a pomenúvame ho krycím menom„šťastie“. Pritom si uvedomujeme, že máme k dispozícií iba zábleskživota.
Tento postoj však nie je celkom správny, pretože násnikdy nepriblíži k vytúženému cieľu. Napriek tomu obsahuje určitétranscendentné jadro, ktoré má korene v nevedomej pamäti našej duše. Znej čerpáme poznanie o význame práve prebiehajúcej inkarnácie.
Svoj životný údel môžeme pretvoriť tak, že prekonáme osudovúpodmienenosť, ktorá nás predurčuje na boj ducha s hmotou a démonmi.Hmota nás obmedzuje a démoni v nás vyčíňajú. Lenže táto podmienenosť sauplatňuje v našom životnom osude len do takej miery a takým spôsobom,ako to dovolí náš vnútorný postoj a naša osobnosť.

Náš osudsa utvára v prítomnosti, a preto sa nikdy nemôžeme vyhovárať naminulosť. Tu a teraz sa rodí naša budúcnosť. V prítomnej chvíli saspracúva dedičstvo našej minulosti a vytvárajú sa základy našejbudúcnosti. Každému z nás sa naskytá jedinečná šanca oslobodiť sa zjarma minulosti ak si uvedomíme, že sila zmeniť nepriazeň osudu spočívav súčasnom okamihu.
Našou najdôležitejšou životnou úlohou je tedapretvorenie nášho osudu. Bez prekonania strachu sa nemôžeme staťtvorcami svojho osudu. bez uvoľnenia napätia v našej psychike nikdynevzlietneme do jemnejších éterických sfér, kde sú podmienky na životomnoho menej bolestivé. Ak chceme spoznať tajomstvo svojej existencie,musíme skoncovať so zaslepenosťou a otvoriť dokorán nielen svoje oči,ale aj srdce.

Dva prúdy života.
Každý človek má vedomie(latinsky - ego), ktorým vníma samého seba – škoda len, že ho častozameriava na málo hodnotné ciele. Jeho hodnotu ničí samoľúbosť,pretvárka, márnivá pýcha a nesplniteľné želanie človeka, aby sa nejakýmzázračným spôsobom jeho osud zmenil a aby mu šťastena priniesla všetko,po čom túži.
A pritom ani moc, ani blahobyt, ba ani vedomosti,porozumenie či najvyššie poznanie nie sú dobrovoľnými darmi života.Nijaké vonkajšie alebo vnútorné výsledky sa nikdy nedostavia bez toho,aby im nepredchádzalo obrovské úsilie. Podmienkou „úspešnosti“ človekaje, aby jeho schopnosti a postoj odzrkadľovali čistotu jeho úsilia.
Život sprevádzajú dva prúdy. Jeden je negatívny, pasívny a neúspešný,druhý je pozitívny, činorodý a úspešný. Keď hovoríme o úspechu aleboneúspechu, nemyslíme tým len vonkajšie uplatnenie, o ktoré sajednotlivci snažia, ale tiež postoj – buď úspešný, alebo neúspešný,ktorým sa usilujeme dosiahnuť svoje ideály.
Každý sa môže staťtvorcom, osvetľovačom, ohrievačom, záchrancom alebo obnoviteľom života,stredobodom silového poľa, z ktorého iní ľudia čerpú a ktorého lesk ažiaru podľa zákona odrazu ešte mnohonásobne zosilnia. Ten, kto vyžarujesvetlo, zohrieva okolo seba ovzdušie a v tejto priaznivej klíme vzplanúz jeho žiary početné fantastické inšpirácie.

Väčšina ľudínie je ničím iným než zakoreneným stromom v pôde. Prispôsobia sapodnebiu, životnému a pracovnému prostrediu. Strpia túto pečaťpasivity. Na každé brnknutie struny okolia zarezonujú, závisia od nehoa celkom odovzdane sa mu poddávajú. Je nepochybné, že spod takýchtovplyvov sa nikto nemôže úplne vymaniť, ale človek sa nad ne môžepovzniesť.
Strom nemôže zmeniť svoje prostredie. Musí zostať tam, kde sa zakorenil.
Ak však prostredie obmedzuje a brzdí vo vývoji človeka, obkolesuje hopochmúrna atmosféra a neúrodná „pôda“, môže sa rozhodnúť a odísť. Môžezmeniť svoje pôsobisko a okolie, ale na to potrebuje presne poznať, akézákonitosti panujú nad jeho osobnosťou, teda nad jeho OSUDOM.
Aknaša myseľ po usmernenom hľadaní a mnohých zážitkoch našla náš ideál,stáva sa z neho ŽIVOTNÝ CIEĽ, ktorý nás priťahuje k sebe ako magnet.Čím sme bližšie, tým nás priťahuje silnejšie. Približujeme sa k nemu ponajkratšej ceste a v zúženom čase. Deje sa tak najmä preto, lebo vkontakte s nami nasáva do seba našu magickú energiu predstavivosti. Toznamená, že sily, ktoré by sme inak použili na budovanie hrádzí avytváranie prekážok, sa postupne vytratia a prelejú do nového riečišťa.Týmto preskupením sa napnuté vetvy na stromoch zákazov uvoľnia apostupne zmiznú aj všetky oživené prízraky, ktoré nás podvedomestrašili – podobne ako spľasnú balóny, ak z nich unikne všetok plyn.

Ako urýchliť rozhodné zmeny.
Našťastie ani človek „smoliar“, ktorý sa necháva zotročovať „osudom“,sa nevyhne zmenám. Ba dokonca máločím si môže byť človek vo svojomživote taký istý ako týmto. Nielenže sa postupne mení organizmusčloveka, menia sa aj životné okolnosti a nastávajú nové časy. Posiedmich rokoch sa v ľudskom tele vymenia všetky bunky. Priebehvšetkých zmien môžeme podporovať a urýchľovať takým smerom, aký sme sisami zvolili.
Keď smerovanie nášho vývoja nečinne ponechámeokolnostiam, ktoré nás trápia a zdržiavajú, zmeny prebiehajú pomaly –podobne ako voda pôsobí na skalu. Keď však svoju bytosť vedieme pevnourukou sami, tak sa to, čo sa prv zdalo nemožným, stáva sa odrazumožným. V našej zmeravenej a ťažkopádnej duši vytryskne skutočný gejzírnápadov, predstáv a cieľov. Nie je v tom nič neprirodzené, lebookolnosti, keby sme poznali ich podstatu, by urobili s nami to isté.
Prirodzene, inteligentný človek s rozličnými vlohami a schopnosťaminemusí nevyhnutne čakať na vonkajšiu pomoc. Sám môže hľadať apodnecovať zmenu. Môže jej kráčať v ústrety. A môže jej priebeh veľmizrýchliť.
Uzdravujúca sila myšlienok.
Myšlienky, ktorépodnecujú vznik psychických a fyzických ťažkostí pod vplyvomdémonických impulzov, vyvolávajú dojem, že sa pohybujeme v akomsi„circulus vitiosus“ (bludnom kruhu) bez začiatku a bez konca.
Vtej chvíli, keď sa zbavíme ničivého vplyvu negatívnych formúl anahradíme ich krištáľovými myšlienkami plnými jasu a svetla, ktoréslúžia ozajstným psychickým a morálnym záujmom nastane vo všetkýchsmeroch nášho živote zásadná zmena.
Liečivé myšlienky, ktoré by nás oslobodili od pôsobenia démonických síl je spočiatku ťažko nájsť.
Kým pomocou nových poznatkov, pomocníkov a s podporou sebaanalýzyobjavíme psychické sérum pre každé chorobné ložisko v našej osobnosti,musíme si preštudovať a osvojiť isté všeobecné zákonitosti psychickéhozdravia ako základné hygienické pravidlá tela.
1.Človeka, ktorý vyžaruje nepriateľskú atmosféru obklopuje odpudzujúci neviditeľný vír.
2.Ponosujúci sa človek je schopný zničiť aj ten najlepší úmysel.Sťažovanie vampirizuje, ľudia sa od neho inštinktívne izolujú.
3.Strach a zatrpknutosť sú príčinami chorôb a privolávajú nešťastie.
4.Nespokojný, užialený človek, ktorý ustavične hovorí o svojichkrivdách, bolesti a svoj zlý stav popisuje ostrými slovami, stále saopakujúci subjektívnymi výbuchmi hnevu, si vlastnú situáciu robíneznesiteľnou a skôr či neskôr si privolá osudové ťažkosti.

A preto :
• Nikdy sa k nikomu nesprávajte nepriateľsky, a to ani len v myšlienkach!
• Nesťažujte sa!
• Nepoddajte sa zatrpknutosti a strachu!
• Vyhýbajte sa zlomyseľným, zhrýzajúcim, nespokojným myšlienkam a preklínaniu.

Pochopiteľne, v takom prípade, keď je príčinou depresie desaťročiatrvajúca autosugescia a nesprávna životospráva, sa zlepšenie dádosiahnuť iba postupne Nikto predsa nemôže očakávať, že sa od dvadsať –tridsať rokov zakorenených zlých návykov oslobodí za dva dni. Naplnenieriečiska vedúceho nesprávnym smerom vyžaduje veľa sebazaprenia a kým simyšlienkové prúdy vyhĺbia nové, zdravšie riečisko, to si tiež vyžaduječas. Dôležité je, aby sme proti pocitom znechutenosti zakaždým, keď sazjavia, postavili protipudy. Nedopusťme, aby nás čo len jediný razovládol beznádejný zármutok.
Kto chce ovládnuť svoj osud,depresie, démonické väzby, ten musí ovládnuť svoje myšlienky. Musízmeniť celý mechanizmus svojej psychiky a raz a navždy z nej vyhnaťstrach a depresiu.
Tvorivý, pozitívny človek vie, že jeho cesta ksebazapreniu vedie cez rozličné zápasy a prekážky. Vytrvalosť a vôľa mupomáhajú napredovať, usmerňuje ho však jeho poznanie a intuícia.
Buďme preto opatrní a všímajme si, aké slová odznejú v našom mozgu!

Správne používanie vôle.
Veľa ľudí si mýli vôľu s neústupnosťou a násilnosťou a vytrvalosť zases tvrdohlavosťou. Tieto symptómy skôr poukazujú na uviaznutie a môžuznamenať kŕčovité ochorenie a potenciálne poruchy sily vôle. Zdravýprúd vôle je nesmierne pružný a o jeho ovládajúcej sile platí, ženielen vytrvalosťou, ale v danom prípade aj ústupčivosťou sa priblíži ksvojmu cieľu. Vôľa je, prirodzene, energia, ktorú podmieňuje psychika.Je to prostriedok na uskutočnenie ideí, nápadov, predstáv a cieľov. Keďje idea, ktorá stojí za vôľou hmlistá, alebo démonická, zjavujú sachorobné symptómy. Vôľa je potrebná na to, aby sa vyvinula sila nadosiahnutie určitého cieľa. Spôsob, akým uplatňujeme svoju vôľu,nepatrí k procesu chcenia – to je už vecou poznávajúceho ausmerňovacieho intelektu. Zúrivá tvrdohlavosť je neprimeraná anezodpovedná reakcia a nemá nič spoločné s vôľou. Týmto spôsobom sa námsotva podarí uskutočniť naše úmysly. Na druhej strane zdanlivoposlušná, pružná vôľa tým, že sa brzdí, dosiahne, o čo sa usiluje.
Trpezlivosť, vytrvalosť, schopnosť neochevjne čakať a vyčkať sú znakysilnej, zdravej vôle. Väčšina veľkolepých plánov sa dá uskutočniť ibavytrvalou a trpezlivou prácou.
Človek, ktorý príliš veľa hovorí osvojich plánoch a impulzívne sa púšťa do ich realizácie, hneď nazačiatku premárni silu, ktorá by mala kryť jeho cestu až po cieľ.Mlčanie hromadí silu. Preto, ak si to okolnosti vyžadujú, mlčme ačakajme. Do mlčania uzavretá vôľa, za ktorou čaká vedenie a neochvejnáodvaha, umožňuje, aby čas dozrel. Ak budeme schopní v niektorom svojomúsilí vytvoriť v sebe takýto prístup, s úžasom zistíme, že tentotrpezlivý, ovládaný, vytrvalý vnútorný oheň začne priťahovať predmetnášho želania bez toho, aby sme urobili viditeľné gestá smerom k cieľu.Cieľ sa nám priblíži.

Prekonanie nervozity
Nervozitumôžeme jednoducho nazvať nespokojnosťou psychiky. Do nervových dráh savlievajú také psychické energie, ktoré vyvolávajú záťaž a spôsobujúväčšie napätie než možno odreagovať zdravým spôsobom.
Reakcia,ktorá sa nesprávne nazýva nervovým záchvatom, zvyčajne v nás vypuknevtedy, keď sa nám zdá, že si to nemôžeme dovoliť. Svoj hnev zurazenosti, napätosti, nespokojnosti si vylievame spravidla nabezbranných ľuďoch; na členoch našej rodiny alebo na podriadených.Ospravedlňuje to neprimeraná a dosť rozšírená mylná predstava, že„vyzúriť nervozitu“ je pre organizmus osožné. Práve naopak, čím viacniekto zúri, tým bude nervóznejší a vznikne uňho návyk. Vzniká v ňomfalošný pocit uspokojenia. Prehlbuje tým nespokojnej tvorivej energiivedľajšie riečisko a ponižuje ju na úroveň moci, ktorá sa uplatňujezastrašovaním.
Vyzúriť sa z nervozity je tou najbeznádejnejšou a najnebezpečnejšou formou, ako sa zbaviť napätia.
Gangliové bunky zaznamenávajú každý citový popud. Z každého opakovaniavzniká závislosť a sklon stále sa takto správať. Človek, ktorý saznervózňuje, nevedomky systematicky ničí svoju nervovú sústavu.
Keď sa nás zmocní nervozita, pomyslime na to, že človek stojaci oprotinám je tajným agentom nášho života, sudcom alebo oznamovateľomoslobodzujúceho rozsudku. S jeho pomocou skladáme skúšky. Vždy, keď sanám podarí napínajúce pary zúrivého nervového záchvatu utíšiť a uvoľniťcez ventil rozumu, získame obrovskú silu a naša sebadisciplínazosilnie. A každý úspech vytvára základ pre ďalší. Praktizovaniesebadisciplíny je ťažké iba zo začiatku, neskôr sa stane zvykom.Sebadisciplína je myšlienkový rozkaz, ktorý si sami dávame, pretožepramení z nášho morálneho presvedčenia. Úroveň človeka určuje kvantitaa kvalita jeho morálnych zábran. Tieto zábrany sú priehradami.Mohutnými zdvihadlami psychických síl.

Prekonanie nesmelosti.
Keď nastolíme otázku nesmelosti, skôr či neskôr zistíme, že si väčšinouuvedomujeme iba jej vonkajšie znaky, kým procesy, ktoré sa vskutočnosti odohrávajú pod povrchom, nám zostávajú zahalené tajomstvom.
Nesmelosť je dvojčaťom nedostatku sebavedomia. Je však mladšímsúrodencom, pretože je vo veľkej miere detinská. A to aj vtedy, keďčloveka zväzuje v zrelom veku.
Keď sa ponoríme do hlbokýchvrstiev pojmu nesmelosť, uvidíme tam predovšetkým stratenú neistotuvychádzajúcu z duševnej biedy. Jej podstatou je bezmocná závislosť odmienky každého človeka, od miliónov strašidelných odrazov svetovýchudalostí a javov v zrkadle, na ktoré hľadíme s hroznou úzkosťou:ktovie, čo ukážu o nás? Veľakrát nemáme ani poňatie, kto sme a akí smev skutočnosti, a preto sa to usilujeme dozvedieť z pohľadu a názorovľudí. Bojazlivý človek je v skutočnosti schizofrenický dospievajúcichlapec, ktorý blúdi v strašidelnom zámku v zrkadlách zohyzdených tváríako jediný živý tvor. V každom zrkadle sa stretáva so sebou a každézrkadlo ukazuje inú skreslenú podobu.

Pri hlbších rozborochobjavíme aj to, že nesmelosť je vo veľkej miere otázkou vzťahu. Vprítomnosti toho, koho považujeme za menejcenného alebo zarovnocenného, nikdy nie sme nesmelí. Nesmelosť sa nás zmocňuje vždy vblízkosti toho, koho pokladáme za nadanejšieho, múdrejšieho,bohatšieho, významnejšieho, kto má vyššiu pozíciu. Od koho závisíme. Vrukách koho tušíme moc nad naším osudom. Nepochybne aj toto je príznakdetinskosti. Nešťastím nesmelosti je malátna neschopnosť, bezmocnosť aneinformovanosť. Preceňovanie samých seba podľa falošných, detskýchhľadísk a potom podceňovanie sa vtedy, keď na základe takej istejzaujatosti preceňujeme tých, s ktorými sme sa stretli zoči-voči.
Na vytvorenie správnych vzťahov je potrebná celková zmena pohľadu,záhadný, jednotný dozrievací proces: to, aby sme nášho vnútornéhodospievajúceho mládenca alebo devu vychovali.

Spôsob, ako prekonať nesmelosť, zhrnieme do nasledovných zásad:
1.Nepozerajme sa na seba cez zrkadlo a mienku ľudí, ale si získajme spoľahlivé informácie o skutočnosti žijúcej v nás.
2.Vychovajme toho namysleného a nevyrovnaného pubertálneho jednotlivca v nás.
3.Odstráňme protirečenie času medzi naším vnútorným štádiom a vekom.Vyťažme obdobie, v ktorom sa práve nachádzame bez toho, aby sme prednašou novou zodpovednosťou unikali do infantilných hier. Drobné radostia úspechy nezrelého veku nás nemôže uspokojovať práve tak, ako nás vdospelosti neuspokojí celodenné pobehovanie po ulici s kotúľajúcomobručou.
4.Nesnažme sa imponovať druhému človeku, ale vždy sa pokúsime priblížiť k vlastným ideálom.
5.Do každej spoločnosti, do každého ľudského vzťahu vstupujme s presvedčením, že nikto neznamená menej alebo viac ako my.
6.Nikdy neopovrhujme ľuďmi len na základe vonkajšieho hodnotenia, aleani ich nepodceňujme. Ak nás správanie nejakého namysleného človekaveľmi deprimuje, predstavme si ho, keď ho bolí žalúdok, keď mu spadnena zem vajíčko, ako čupí vo vani... Humor vo veľkej miere oslabíbolestivé napätie nesmelosti, lebo komu sa smejeme, toho sa nebojíme!
Prekonanie strachu
Najstarším základným životným pocitom človeka je strach. Zrodil saspolu s pominuteľnosťou. Len čo sa nás zmocní, ochromí predovšetkýmnaše kontrolné orgány a prevezme moc nad celým naším organizmom.Životnou pôdou strachu je pochybovačnosť, neistota, neurčitosť abeznádej. Podmienkou jeho nebezpečných experimentov je osobnosť, vktorej bujnie chaos a z toho vyplývajúca bezradnosť. Strach v človekurozprúdi energiu pudu ničenia života; vyvolá dojem, že naša forma bytiaje osudovo zlá.
Antitoxínom strachu je predsa predstavivosť.Bdelá a vytrvalá sveteľná sila predstavivosti s obrovskou frekvenciou.Všimnite si, čo robíme, keď sa niečoho bojíme. V myšlienkach vrchovatonaplníme prenikavou, intenzívnou hrôzou. Potom ich na úteku od sebaodsotíme. Urobili sme pravý opak toho, čo sme mali urobiť. Veď sipredsa nemôžeme dovoliť dať strachu do rúk zbraň, ktorú namieri protinám. Zlovestné, pochybovačné a nebezpečné myšlienky nikdy nezanechajmenevyriešené! Vec, ktorej sa bojíme, musíme v myšlienkach rozobrať donajmenších podrobností a odhaliť jej absurditu. Choroby, bieda, nehody– keď si uvedomíme ich príčiny a spoznáme môžeme vládnuť nad našímosudom, potom strach zostane voči nám bezmocný.

Keďrozoberieme neutešenú bilanciu našich strachov, môžeme konštatovať dveveci. Po prvé, že sme sa veľa ráz báli úplne zbytočne. Strachu smevenovali energiu, pomocou ktorej sme sa mohli naučiť cudzie jazyky,postúpiť v zamestnaní alebo vytvoriť veľké diela. Po druhé, keby saaspoň desatina našich obáv uskutočnila, boli by sme už najmenej tisícráz aj s našimi príbuznými umreli, a to po tých najhorších útrapách.Obidva fakty dokazujú, že veľkú časť našich síl premárnime naneprospešné, negatívne a ničivé veci. Prostredníctvom strachu si nikdynezlepšíme osud, iba ho môžeme výrazne zhoršiť. Strachom sa nikdyneodstráni zlo, iba zbytočne vystupňuje jeho nebezpečenstvo. Strach náspred ničím neochráni, len nás zavedie do väčšieho nešťastia. Strachnelieči, ale vyvoláva chorobu.
Strachu sa, prirodzene, celkomnezbavíme a predsa je isté, že väčšine problémov sa môžeme vyhnúť, aksme veci, ktoré hrozili tvrdými údermi osudu, dobrovoľne podstúpili vzáujme rastu nášho poznania a duševnej očisty.

Cieľ života.
Naším osobitným cieľom – v rámci kozmického cieľa – je zjemnenieosobnosti každého z nás na brúsnom kameni rôznych skúseností, možností,zážitkov, pokušení a výziev. A to preto, aby sme svoje ideály vynieslina povrch, uskutočnili ich a zažili. Koľko prechodných cieľov si musímekvôli tomu vytýčiť a dosiahnuť, to závisí od skrytého zákona nášhoducha. Táto otázka sa rozhodne rieši v osvietenom jednotlivcovi.
Ľudský mozog je konvertorom medzi nižšími a vyššími svetmi. Je to jehoposlaním. Mal by sa stať hlavným hrdinom nášho bytia. Okolo neho sazoskupujú vlohy, ktoré ho podporujú vo vývoji, napĺňajú svetlom, abylepšie fungoval. Prežité úlohy a dosiahnuté prechodné ciele prinášajúpoznatky, ktoré sa prostredníctvom neho stávajú rozpoznanou pravdouovenčenou skutkami.
Hľadanie tvorivých ideálov sa rodí z istoty,že z ideálov vytvoríme cieľ a z cieľa osvojenú skutočnosť. Ideálynaplnené ctižiadostivosťou zažíhajú ohne vôle, ktorá buď vytvára osud,alebo ho rozväzuje. Keď chýbajú tvorivé ideály, náš duch otemnieva,duša zhasína a telo sa rozpadá v chorobách. Tvorivé ideály hromadiaživotnú energiu a energiu vývoja. Každý jedinec musí za niečo horieť,za niečo bojovať. Za prechodnými cieľmi sa vytvárajú ďalšie a ďalšieciele a my musíme cez ne postúpiť ďalej, pretože nás prevedú cezdôležitý úsek, ktorý by sme bez nich nedokázali prejsť.

Záver.
Autorka knihy hovorí : „Kto sa chce stať pánom svojho osudu, vytvoriťsi harmonické vzťahy k svetu a k sebe samému, ten musí ovládnuť svojemyšlienky, spoznať mechanizmus svojej psychiky a raz a navždy z nejvyhnať strach.“
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:40
Mágia je slovo, ktoré samo o sebe nesie tajomný nádych. Tentovzrušujúci podtón zaznieva všade tam, kde sa hovorí o čomsi magickom,utajenom, zakázanom, o niečom , čo je známe len úzkemu kruhuzasvätených ľudí, vyvolenému bratstvu.
Každý z nás by chcel byťniečím výnimočným, vládnuť schopnosťami, meniť svet naokolo. Právemágia je pre mnohých lákavou skratkou ako tento úmysel uskutočniť.
Čarodejníctvo, kúzelníctvo, či ako ešte inak sa všetkým tým obradommágie hovorí, sú názvy pre takzvané umenie, či schopnosť ovplyvňovaťokolitý svet pomocou špeciálnych neuchopiteľných, tajomných alebokúzelných manipulácií. Okruh magických úkonov je veľmi rozsiahly – môžuto byť úkony slovné (zaklínadlá, zariekavadlá, modlitby ).Môžu to byťrôzne manipulácie s „ kúzelnými predmetmi “ (amulety, prívesky, stajným znamením i ďalšími akciami tohto druhu ).
Do dnešného dňabolo už napísaných a utriedených tisíce kúzelných obradov a ceremónií,ktoré sa v rôznych dobách objavovali u rôznych národov.
Prvéobetné obrady sprevádzané rôznymi zariekavadlami boli už dávno vpraveku. Odpradávna ľudia verili v čosi, čo nemohli pochopiť, čosinadprirodzené. Aj keď postupom času veda , viera a náhoda odkrývalinadprirodzené stále aj v dnešnej dobe je mnoho ľudí, ktorí veria vnadprirodzenosť predmetov či iných nie len prírodných javov.

Jednými z prvých čarodejníkov boli Druidi. Boli to britský a galskýučenci. Ich mágia spočívala v magických obradoch spojených s prírodou.Uctievali niekoľko prírodných bohov – verili v duchovnú silu,nesmrteľnosť a znovuzrodenie. Mágia podobne ako všetko sa skladá zrôznych skupín či odvetví. To najhrubšie „sito na mágiu „ jerozlišovanie bielej, ktorá pomáha ľuďom k dosiahnutiu zdravia šťastia aúspechu. A na čiernu mágiu niekedy spojenú s voodoo, ktoré ľuďom škodíničí ich. To je ale len povrchné roztriedenie mágie. Dá sa totiž deliťaj podľa rôznych príznakov :
a. podľa stupňa obtiažnosti zazákladné prvky mágie sú pokladané individuálne magické akcie – človeknapríklad verí, že čierna mačka, ktorá mu prebehne cez cestu prinášanešťastie. Na obranu pred takýmto potencionálnym nešťastím koná magickúprotiakciu – odpľuje si trikrát cez ľavé rameno. Za oveľa zložitejšiesa pokladá kolektívny magický obrad. Má sa za to, že jednoduché úkonycelého obradu (a tých je pri zložitom stupni dosť ) sa musia vykonať vurčitom nemennom poradí a je dôležité tiež dodržiavať všetky stanovenépodmienky.
b. Podľa všeobecného zamerania sa rozoznáva agresývny (protreptický) a obranný (profilaktycký) prevenčný tip mágie.

K agresívnemu tipu mágie patrí: 1. Kontaktná mágia- nosenie talizmanov, používanie magických predmetov a pod.
2.Iniciálna mágia- počiatková incepčná mágia – vykonáva sa lenpočiatočná fáza príslušného procesu a jeho dokončenie sa vkladá do rúkmagických síl. Túto techniku mágie využívajú čarodejníci austrálskychkmeňov, ktorý pri čarodejníckom súboji mieria na protivníka paličkou avyriekavajú pritom rôzne kliadby. Výsledkom tohto počíňania má byť buďokamžitá smrť, alebo aspoň dočasné paralizovanie nepriateľa snesnesitelnými bolesťami.
3.Parciálna – kontagiózna –magickémanipulácie sa vykonávajú nie priamo, ale pomocou tzv. simulátorov–časti nechtov, vlasov a pod. Obrad týmto nie je ovplyvnený a máspôsobiť, alebo napomôcť k zničeniu nepriateľa.
4.Imitatívna –homeopatická –čarodejnícke obrady sa vykonávajú nad obrazom, alebonapodobeninou objektu magického pôsobenia. Tento spôsob mágie využívalipraveký lovci, ktorý vrhali svoje oštepy na obraz svojej potencionálnejobete – malo to priniesť šťastie pri love.

K obrannej mágii patrí a: zažehnávacia - apotrepická
B: očistná – katartická
C: Psychologického aspektu pôsobenia.
Jednotlivé magické úkony možno deliť aj podľa cieľu, ktorý má byťdosiahnutý na: liečebnú, škodlivú alebo zhubnú, na mágiu vojenskú,milostnú, dobytkársku atď.

Mágia v dnešnej dobe
Možnosa to bude zdať neuveriteľné, ale je faktom, že aj v dnešnej dobe v éreobrovských víťazstiev svetovej vedy si mágia udržuje svoje miest.Štatistiky svedčia o tom, že mágia je veľmi rozšírená najmä vkapitalistických krajinách.
Napríklad v USA tvorí predajmagických predmetov- netopieria krv, „kúzelný prášok“, „kúzelnésviečky“ – celé jedno odvetvie amerického byznisu. V Londíne sa zasúplne vážne jednalo o „ odbornú organizáciu čarodejníc“, ktorých je vAnglicku okolo tisícky.
Tisíce a desaťtisíce astrológov a mágov,médií a kúzelníkov pôsobí úplne otvorene v NSR. Jeden západný novinárnapísal- a určite nie náhodou- jeden svoj článok s titulkom NSR- rajpodvodníkov. Podľa buržoáznych štatistík desiatky miliónov občanov nazápade sa zúčastňuje spiritistických seansí, veria v nadprirodzenéschopnosti rôznych kúzelníkov, mágov... Mystická technika v buržoáznomsvete sa už dostala do sfér, ktoré sme zatiaľ poznali iba zfantastických románov. Vo veľa západných krajinách sa inštalovaliautomaty, ktoré sú vraj schopné vyveštiť budúcnosť. V juhoafrickomJohanesburgu bola zriadená špeciálna informačná kancelária, ktorá sazaujíma výkladom snov.
Všetky tieto fakty svedčia o tom , že vdanom prípade hovoríme o celej sústave vštepovania mystických predstávdo vedomia ľudových más v buržoáznom svete. Veď tento veľkolepokoncipovaný podvod kvitne celkom otvorene, s tichým požehnaním, aleboprinajmenšom bez vmiešavania úradov.
Mystika ako určitý prejavideologických nedostatkov je veľmi života schopná. Je gnoseologickýmzákladom náboženstiev, je schopná prežívať v najskrytejších zákutiachľudskej psychyky.

Mágia a zázrak
Čo môže byť zlé napoznaní, veď všetko sa dá použiť na konanie dobra. A mať moc konaťdobro, uzdravovať ľudí, pomáhať pomocou magických techník je veľmilákavé. Nemali by sme túto šancu využiť? Mnoho z nás si kladie otázkuako zmeniť svet. Kde nájsť odpoveď na biedu, násilie, choroby,nespravodlivosť, vojny...?

Ježiš povedal: „Kto chce ísť zamnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.Lebo kto by si chcel život zachrániť stratí ho, ale kto stratí svojživot pre mňa, zachráni si ho“. (LK 9 , 23-24)
Na túto cestu savydali matka Tereza, sv. František, sv. Terézia z Liesieux, páter Pio.Ale kráčajú ňou aj tisícky misionárov vo svete, kňazov, laikov žijúcichzasväteným životom, v manželstve , v kresťanských spoločenstvách. Onisvojim životom vo viere preniesli množstvo vrchov nenávisti anespravodlivosti. Nikde v celom Písme nenájdeme tvrdenie, že mámepoužívať svoju vôľu, svoj rozum, svoje schopnosti, aby sme zmenili svetokolo nás, ale musíme mať vieru. Tu môžeme nájsť základný rozdiel medzimágiou a zázrakom. Ako sa môžeme naučiť rozlišovať? Skúsme porovnať dveknižné postavy: Harryho Pottera od J. K. Rowlingovej a Hobita Pánaprsteňov od J. R. R.Tolkiena. Skúsme porozumieť, čím sa odlišujúspôsoby akými sa vyrovnávajú so zlom tieto dva veľmi známe prototypyhrdinov.
Harry Potter mladý chlapec, utláčaný svojimi nevlastnýmirodičmi sa dostáva do sveta mágie, kde sa naučí ovládať tajné kúzla,magické knihy a teší sa na nové dobrodružstvo, stáva sa obľúbenejším,známejším, a zároveň obávanejším pre svoje okolie. Vlastnými silamizvláda všetky ťažkosti.
Na druhej strane stojí malý, neskúsenýhobit Frodo. Hobiti si žijú nerušene v Hobitíne. O veľkom zle, ktoré sarodí v Stredozemí nemajú ani tušenia. V tom Frodo prijíma nebezpečnú aťažkú úlohu niesť prsteň. Na svojej ceste niekoľko krát podľahnezvádzaniu zla. Viac krát padá, no opakovane vstáva, aby nakoniecprišiel do ciela svojho putovania.

Ako jasne tu vidieťkontrast medzi tým ako sa so zlom vysporiadavajú títo dvaja hrdinovia.Ľahko tu rozoznať silné kresťanské zázemie J.R.R.Tolkiena, ktoré saodráža v celom príbehu. Obidve diela využívajú stále základy mágie vzariekavadlách a kúzlach. A to je ďalší rozdiel medzi zázrakom amágiou. Viera v Krista, skrze ktorého sme všetci obdarení mocou konaťzázraky nieje formulkou v tajných spisoch. Boh nás pozýva na úžasnédobrodružstvo života s Ním. Na tejto ceste sa môžeme stretnúť sozázrakmi, s nepriateľmi na každom rohu, ale mali by sme ich vedieťrozoznať. Rozoznať rozdiel medzi zázrakom a mágiou.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:40
I. Túha


Prvým faktorom na úspešný rituál je túha, prianie (pokušenie, motivácia alebo citové presvedčenie).
Ak netúžite po želanom výsledku, neodporúèam obrad vôbec konať. Nemôžete získať prax v čarovaní.
Čarodejník tiež nemôže konať triky (Napríklad pohybovanie neživých predmetov) bez toho, aby cítil silnú emočnú potrebu.
Satanská mágia nehladá uspokojenie v predvádzaní magických trikov, z toho dôvodu je predvádzanie sa absolútne zbytočné.
Satanista koná rituál, aby dosiahol naplnenie svojích túžieb a nikdy bynestrácal čas na zbytočnosti ako skotúlanie ceruzky zo stola a iné..
Iba pre porovnanie: Množstvo energie potrebnej k levitácii čajovejšálky by postačilo k vsugerovaniu nejakej myšlienky skupine ľudívzdialenej pol sveta, aby konali v súlade s Vašim prianím.
Samozrejme takéto činy by určite veľa ľudí označilo iba za "lacné triky".
Preto satanista nemrhá energiu na takéto činy, ale radšej si ju šetrí a na prevažne vizuálne činy používa pomôcky.
Túhu nemôžete v žiadnom prípade potláčať pri rituále.II. Načasovanie


Zvolenie správneho načasovania rozhoduje o úspechu alebo neúspechu satanskej mágie výraznou mierov.
Najvhodnejšia chvíľa na zoslanie kliatby alebo kúzla, očarovania alebozariekavania je vtedy, keď je objekt vo stave najväčšej receptivty.
Vnímavosť k vôli čarodeja je najvyššia, keď je príjemca pokiaľ možno najpasívnejší.
Bez ohladu na silu svojej vôle je samozrejme dosť pasívny, keď spí.
Takéto chvíle sú preto najvhodnejšie k vyslaniu Vašej magickej energie.
Existujú určité obdobia spánkového cyklu, keď je spáč vnímavejší k vonkajším vplyvom.
Človek, ktorý je normálne unavený po celodennej práci bude spať ako drevo, kým si telo a mozog neodpočinú.
Obdobie hlbokého spánku trvá obvykle od 4 po 6 hodín, potom jevystriedané obdobím snívania, ktoré trvá 2 až 3 hodiny, eventuálne aždo prebudenia.
Práve v období snenia je mozog najvnímavejší k okolným alebo nevedomým vplyvom.
Predpokladajme, že čarodejník chce vyslať kliatbu na niekoho, kdo chodí spať obvykle v 11 hodín večer a vstáva o 7mej ráno.
Najvhodnejšia doba pre prevedenie rituálu je teda okolo 5tej hodiny rannej, teda 2 hodiny pred prebudením.
Je dobre zdôrazniť, že čarodej musí byť v tú chvíľu na vrchole svojích síl, lebo slúži ako vysielač.
Pri prebudení sa zjavujú myšlienky ovplyvnené práve snením.
Ale ten, kto sa riadi myšlienkami, o ktorých nič nevie, je zámerne vedený do situácií, ktoré sa budú neskôr vysvetlovať ako osud, vôľa božia alebo nešťastie.
Ak je objektom Vášho zariekavania žena, nezabúdajte na význammenštruačného cyklu. Priemerná žena je sexuálne najprístupnejšia tesnepred a po perióde, preto čarodej považuje čas spánku v týchto dňoch zanajvhodnejšie obdobie pre vštepovanie myšlienok alebo motiváciísexuálnej povahy.
Čarodejnice majú k dispozícii ďaleko väčšie časové rozpätie, kedy môžu vysielať svoje kúzla na žiadúceho muža.
Sexuálny pud je u mužou ďaleko stálejší ako u žien (okrem výnimiek), preto nieje presné načasovanie na deň dôležité.
Asi si kladiete otázku: "Dá sa pred čarami brániť?". Odpoveď jejednoduchá: samozrejme áno, no nesmiete nikdy spať, oddávať sa dennémusneniu, musíte stále myslieť na niečo dôležité a nikdy nemôžete maťotvorenú myseľ.III. Predstavitosť


Úspechrituálu je spätý s tvojou fantáziou. Nezamýšlajte sa nad tým, či mátetalent alebo iné tvorivé schopnosti. To nieje dôležité; radšej saspoliehajte na predstavitosť.
Všetko, čo slúži k vystupňovaniu vzrušenia v priebehu ritálu, prispieva k jeho úspechu.
Obrazy a symboly sú mnemotechnickou pomôckou, ktorá šetrí intelekt, fungujúce ako náhražka za niečo reálneho.
S predstavami sa dá manipulovať, je možné ich vyvolať, obmeňovať avytvárať, všetko podľa čarodejovej vôle, produkt imaginácie sa stávavzorcom, vedúcim ku skutočnosti.
Na rituále môžete použiť viaceropomôcok, ktoré Vám poslúžia k úspechu. Nemusíte sa obmedzovať namonotónne veci. Nezabúdajte, že máte aj viac zmyslov ako jeden.IV. Nasmerovanie


Jednov z najviac obchádzanou okolnosťou je nahromaždenie sily a jej následné nasmerovanie k uspokojivým výsledkom.
Ak sa na situáciu, na ktorej má byť založený Váš rituál, budetesťažovať alebo o nej stále hovoriť, môžete si byť istý, že prílišrozptýlite a rozriedite to, čo má byť rituálne nasmerovanou silou.
Hneď ak vznikla túha dostatočne silná, aby bolo možné siahnuť pomagických silách, je treba podniknúť všetko, aby sa tieto prianiasymbolicky ventilovaly pri konaní rituálu, nie pred alebo po ňom!
Zmyslom rituálu je oslobodiť čarodeja od myšlienok, ktoré by ho nakoniec zničili, keby sa nimi zaoberal.V. Faktor rovnováhy


Sfaktorom rovnováhy je treba počítať pri prevádzaní rituálu mágie,týkajúcu sa skôr rituálu túhy a súcitu ako zosielanie klatieb.Predstavuje síce malú, ale mimoriadne dôležitú súčasť rituálu.
Ide proste o to, rozpoznať typ človeka a situácie tak, abyste s použitím mágie dosiahli čo najlepších výsledkov.
Ak Vaše pokusy dosiahnuť svojho cieľa pomocou väèšej či menšej mágieneustále zlyhávajú, zamyslite sa nad tímto: Nestali ste sa obeťounesprávne orientovaného, zbytočného ega, ktoré Vás viedlo, že stezatúžili po niečom alebo niekom, ani by existovala reálna šanca, žetoho dosiahnete? Nejste ako nenadaný človek, ktorý chce, aby obdivovalijeho "nenadaný hlas"? Nejste iba obyčajná, neprítažlivá čarodejnica,ktorá vysiela kúzla, aby polapila nejakú fešácku filmovú hviezdu?Nieste iba primitívny, neohrabaný človek, ktorý túži po zmyselnejmladej striptérke? Ak je tomu tak, naučte sa pracovať s faktoromrovnováhy, inak sa rovno musíte zmieriť s vecnými prehrami!
Schopnosť prispôsobiť svoje túhy svjím možnostiam je veľký dar, len málo ľudí si to dokáže uvedomiť.
Jednou z najväčších zbraní čarodeja(ky) je poznanie seba sama.

MÁGIA JE AKO PRÍRODA SAMA, K DOSIAHNUTIU ÚSPECHU V MÁGII JE TREBA PRACOVAŤ V SÚLADE S PRÍRODOU, NIE PROTI NEJ.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:37
Malá poznámka na úvod: Sbíráte-li kořeny rostlin, je vhodné tak činit,když měsíc „couvá“, zatímco listy a květy je vhodné trhat, když měsíc„dorůstá.“ Vždy se k rostlině chovejte ohleduplně a pokud právěnepotřebujete celou, vemte si jen minimální potřebnou část. Stejněslušně se chovejte i k okolní přírodě. Uvědomte si, že vaše chování(byť je míněno dobře) je pro postiženou bylinu utrpením.

Seznam rostlin:

africká fialka (Saintpaulia ionatha)
Ve svém okolí tyto květiny navozují spirituální atmosféru. Dokud rostou, mají ochranné účinky.

aloe (Aloe vera)
Hlavní užití je při rituálech věštění a duchovního vývoje. Aloe jetradičně spojována se ženstvím. Usušené listy se dávají do kadidelpoužívaných pro vzývání Luny, které je žádána, aby pomohla porozumětproblémům a proniknout do podstaty věcí. Naopak z čerstvých listůvymačkaná šťáva se přidává do očistné koupele.

bazalka pravá (Ocimum basilicum)
Bazalka je spojována se smrtí a nesmrtelností. Dodává odvahu čelitsmrti, zejména symbolické (např. při iniciaci). Při tomto způsobu užitíse podávala jako nápoj, dále se přidávala do rituální koupele předobřadem a také do kadidla. Kněží Rohatého Boha nosili snítku bazalky odsvátku Lugnasadh (srpnová noc) do svátku Alban Elued (podzimnírovnodennost).

bez černý (Sambucus nigra)
Nošeníčerného bezu odráží útočníky všeho druhu. Po zavěšení nad okna a dveřezabraňuje zlu vstoupit do domu. Nošení bezinek chrání před zlem anegativními silami. Keř černého bezu rostoucí poblíž domácnostinapomáhá jejímu klidnému chodu. Bezové dřevo je taktéž výborné navýrobu magických holí. Víno z bezových květů a bezinek pil podlevyprávění Ódin, nejvyšší severský bůh. Nikdo se neopovážil vykácet čivypálit březový kmen. V Dánsku se těšil takové vážnosti, že si honámořníci pěstovali na svých dvorcích a věnovali mu všemožnou péči.Víno z jeho květů se používá při slavnostech letního slunovratu. Štávuz čerstvých listů lze použít jako uklidňující oční kapky, rozdrcenélisty pak jako obklad na řezné rány. Bezinky lze kromě jejich léčebnýchúčinků užít i jako prostředek pro získání modři na barvení rouch.

blahovičník kulatoplodý (Eucalyptus globulus)
Eukalyptus, pod kterýmžto názvem tento strom asi známe spíše,rozptyluje uměle nahromaděnou negativní energii v domě (např. pohádce). Používají se jeho listy, které jsou nejčastěji užívány vléčebné magii. Ať už sušené v kadidle, čerstvé vařené ve vodě auvolňující vonné výpary, nebo jako pokojová rostlina. Stejně dobřepůsobí na nemocné i silice vypařující se z eukalyptového oleje.

blín černý (Hyoscyamus niger)
Blín se občas používal k věšteckým účelům, častější je však jehopoužití ke škodlivým účelům, čehož využívala zejména tzv. „černámagie“. Droga připravená z rostliny způsobuje šílenství nebo i smrt.Blín mj. tupí bolest a vymazává vzpomínky. Přidával se do čarodějnýchmastí určených k létání. Jeho odvar pili mladí adepti temných nauk, abyztratili zábrany účastnit se čarodějnických rituálů. Jako bylina smrtise pochopitelně spojuje s podsvětím a umožňuje navázat kontakt s dušemizesnulých. Celá rostlina je prudce jedovatá!

bříza bělokorá (Betula pendula)
Koště z březových větviček se používá k „vymetení“ zlých sil zesvatyně. Míza, kterou získáme naříznutím kůry, je sladká a dá se z nípřipravit víno pro svátek Alban Eiler (jarní rovnodennost). Bříza jetaké zmiňována v souvislosti s bohem Thórem. Podle tradice lze kůruloupat pouze ze stromu, který Thór poznamenal (tj. který zasáhl blesk).

citroník pravý (Citrus limon)
Ve šťávě citrónusmíchané s vodou se omývají magické předměty (amulety, talismany,šperky...), které byly získány z druhé ruky, aby se zbavily negativníchvibrací. (K tomuto účelu je také vhodná slaná voda a následné„nabíjení“ na slunci. - pozn. aut.) Citroník vyrostlý ze semen citrónu,který jste snědli, je vhodný dárek pro milovanou osobu.

čajovník čínský (Camellia sinensis)
Spalování lístků čajovníku přináší bohatství. Sušené listy jsousoučástí talismanů, které mají dopomoci k penězům. Odvar (čaj) jezákladní složkou nápojů lásky.

dračinec obrovský (Dracaena draco)
Z poraněného kmene vytéká krvavě červená míza, která se ve forměsušeného prášku prodává pod názvem „dračí krev“. Tento prášek spolu sdračincovým dřevem se přidává do kadidel k umocnění jejich síly.Zapálením těchto kadidel se zvyšuje hladina dosažitelné energie.Dračinec je považován na ochrannou bylinu a užívá se při vysvěcenírituálních pomůcek (zejména meče). Podotýkám, že se bavíme o stromu,který roste v tropických krajích, nikoliv o domácích rostlinách(dračinec deremenský a lemovaný), tak je prosím netýrejte nařezáváním.

jabloň domácí (Malus domestica)
Jablko je symbolem nesmrtelnosti. Dále je také známým symbolem lásky,proto je součástí všech substancí, které ji podporují. Polití kořenůjablečnou šťávou je obětí za usmíření stromů při obřadech. Dřevojabloní je součástí ingrediencí pro dlouhověkost a nesmrtelnost; dáleje také mimořádně vhodné pro magické hole. Šťáva jablek nahrazuje krevpři obřadech, u kterých je vyžadována. Když rozkrojíte jablko, uvidítepentagram, proto je tento plod také symbolem ochrany.

jahodník obecný (Fragaria vesca)
Pro své obecně léčivé vlastnosti se používají listy, ale předevšímplody, které obsahují vysoký obsah vitamínu C, dále minerály a stopovéprvky. Nálev z listů je velmi mírné tonikum, které zbavuje nervozity apomáhá při žaludečních a střevních potížích. Z listů lze připravit takéodvar, který lze používat na afty, infekci ústní dutiny, rány aomrzliny a jako kloktadlo při bolestech krku. O letním slunovratu sepije jahodové víno nebo čaj pro lepší kontakt s nadpřirozenýmibytostmi. Jahody jsou zasvěceny Bohyni Matce, proto se přidávají dovšech pokrmů určených k její poctě.

jasan ztepilý (Fraxinus exelsior)
Jasan je rostlinou obrannou - hůl z jeho dřeva nad dveřmi vašehopříbytku odráží škodlivé vlivy. Listy se používají v ochrannýchamuletech. Velice vhodný je jasan pro magické hole, zejména v runovémagii. Jasanové dřevo odpuzuje hady. Jasanové listy položené podpolštář prý vzbuzují věštecké sny.

jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
Staroanglické jméno jeřábu, „rowan“, vzniklo ze skandinávského „runa“.Je tedy jasné, že je spjat s těmito magickými symboly. Jeřábu sepřipisuje ochranná moc, především před nepřátelským čarováním a úderemblesku. Z kůry jeřábů si druidové připravovali červenou barvu na sváobřadní roucha. Nálev z jeřabin je dobrý jako antiseptické kloktadlo.Jeřabinové víno se používá při svátcích mrtvých (např. Samhain).

jírovec maďal (Aesculus hippocasteum)
Jírovec se nosí jako obrana proti revmatismu, zánětům kloubů, bolestizad a rýmě. Tři kaštany vás ochrání před lehkomyslností. Kaštanzabalený v bankovce a nošený v sáčku nosí peníze a přináší úspěch. Jeto strom přinášející zdraví, jak ostatně napovídá jeho latinský název.Neplodným ženám pomáhá počít dítě.

jmelí (Viscum)
Jmelí měli v úctě především druidové. Odsekávali je za úplňku zlatýmsrpem. Chrání před požárem i povodní; dává se do nápoje léčícíhoneplodnost. Pozor však na jedovatost jeho bobulí! Pro léčebné účely sepoužívají výhradně usušené větvičky a listy. Působí tišivě na nervovýsystém, zkoumají se jeho protirakovinné účinky. Ve velkých dávkách jevšak odvar nebezpečný stejně jako bobule.

kopr vonný (Anethum graveolens)
Čaj ze semen kopru pomáhá pročistit mysl a zvyšuje schopnostsoustředění. Kopr se přidává také do očistné koupele a do vody proočistu posvátného prostoru. Žvýkání semen zamezuje zápachu z úst (aledoporučuji žvýkačku, semena jsou poněkud nepříjemné chuti ).

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
Kopřivou naplněný sáček dokáže odrazit prokletí. Kopřiva je mimořádněsilná obranná bylina. Hodíte-li ji do ohně, odpudí veškeré zlo. Je-linošena s řebříčkem, utlumuje strach a zvyšuje sebevědomí. Je velmiúčinná v očišťujících koupelích (nejlépe je použít mladé listy). Vzahradách se pěstovala vedle růží, neboť zaháněla mouchy. Proto sedoporučuje při problémech s tímto otravným hmyzem zavěsit do místnostikytičku sušených kopřiv. Nálev z listů je jedním z nejlepších čajůproti dně a revmatismu. Je také výborný na pročištění krevního oběhu arůst vlasů. Pomáhá rovněž proti aftům a jako kloktadlo na bolesti krku.Vývar z oddenků je vlasové tonikum. Štáva z kopřiv nasáknutá v tampónupomůže zastavit krvácení z nosu.

kosatec německý (Iris germanica)
Nádherné květy kosatce zdobící oltář jsou jednoduchou a přitomužitečnou metodou, jak očistit místo od špatných vlivů. Počítejte ovšems tím, že vám vydrží jen pár dnů. Kořen je využíván jako prostředek prohledání a udržení lásky; dále také pro finanční zlepšení (je-li nošenči držen v pokladně). Jeho léčebné účinky jsou příliš silné pro domácípoužití. Kadidlo se používá pro spojení s nejvyšším já. Odvar sloužiljako černé barvivo na roucha. Pozor, kořen úplně zaschne až za pět let!

lékořice (Glycyrrhiza glabra)
Lékořice (někdyznámá pod označením „sladký kořen“) má protizánětlivé a protirevmatickévlastnosti. Snižuje žaludeční kyselost, podporuje činnosti jater, tlumíkřeče hladkého svalstva, pomáhá dýchacímu systému, sráží horečku aodbourává cholesterol. Pozor, zvyšuje krevní tlak a vyplavuje z těladraslík! Stejně účinné, jako rostlina sama, jsou i její extrakty (např.známé pendreky nebo lékořicové bonbóny). V mystice je lékořicespojována především se sexuální magií. Vhodná je např. při silnéžárlivosti.

levandule lékařská (Lavandula officinalis)
Levandule se v lékařství používá zejména pro uklidnění nervovéhosystému. Určitě i vám v dětství, když jste nechtěli spát, dávalilevandulový čaj. Brr, ten byl hnusný, co? Pokud trpíte nespavostí,můžete vypít půl hodiny před usnutím šálek čaje, nebo (což je, aspoň zhlediska chuti, lepší) vetřít si do spánků kapku levandulového oleje.Levandule je také vhodná jako doplněk při odvykání návykovým látkám.Máte-li časté problémy s bolestí hlavy nebo migrénou, zkuste sipřipravit horkou lázeň s 15-20 kapkami levandulového oleje. Stravte vevaně aspoň čtvrthodinu; potom si lehněte do zastíněného pokoje. Pokustese usnout a po probuzení bude bolest pryč. Nepleťte si levanduli srozšířeným muškátem (pelargonie), se kterým je tato léčivá rostlinačasto zaměňována. Levandule kvete modře, zatímco pelargonie má květybílé až růžové.

libeček lékařský (Levisticum officinalis)
Vložením sáčku s libečkem nebo přidáním odvaru z něj do koupele zvýšítesvou přitažlivost. Zejména je účinný před setkáním s novými lidmi.Silný odvar ze semen či listů v koupeli působí jako přírodní deodorant.Tuto lázeň lze použít také jako očistu před rituálem.

mandloň obecná (Amygdalus communis)
Listí i dřevo je používáno pro úspěch a peníze. Pojídání mandlí léčíhorečku a napomáhá moudrosti. Z dřeva mandloně se dělají magické hole.

mandragora lékařská (Mandragora officinalis)
I naprostý laik už někdy slyšel o mandragoře, která je jakýmsi„neoficiálním vyslancem“ všech magických rostlin. Nejcennější částí jejejí dužnatý kořen, připomínající člověka. Bobule této byliny se vdávnověku přidávaly do opojných nápojů pro zostření chuti. Mandragorovévíno se používalo jako primitivní anestetikum při amputacích. Olej zmandragory se pak vtíral do spánků, aby přivodil ospalost a zahnalhorečku. Roztlučený kořen smíšený s medem a mlékem se dal použít jakomazání na vředy. Kouř z mandragorového kadidla vyvolává vize. Kroměvzácné mandragory lékařské existují ještě tři další známé druhy.

meduňka lékařská (Melissa officinalis)
Všeobecně blahodárná povzbuzující rostlina. Nálev z listů se přidává dokoupele. Čaj snižuje teplotu, uvolňuje napětí, poskytuje úlevu přibolestech hlavy. Uklidňuje při stresu a depresi, včetně poruch trávenízpůsobených těmito psychickými stavy. Studentům se doporučuje probystřejší chápání a lepší paměť.

netřesk střešní (Sempervivum tectorum)
Sbírají se nejsilnější listy, ze kterých se vymačkává šťáva. Ta se dázmrazit pro pozdější použití. Jedná se o velmi bezpečnou tekutinu,která je vhodná na popáleniny, otoky, řezné rány, prostě na poškozenoupokožku. Má totiž podobné účinky jako aloe. Bolesti hlavy, způsobenénedostatkem spánku, se dají odstranit potíráním spánků. V magii jepovažována za jednu z nejsilnějších obranných rostlin.

ořešák královský (Juglans regia)
Ořešák pomáhá těm, kdo již znají svou pravou životní dráhu, ale stálese nemohou odhodlat učinit rozhodující krok. Slouží také kandidátůminiciace, kteří se nemohou rozhodnout, zda budou pokračovat vnastoupené cestě. Pomáhá spojit se se svým vnitřním já a s bohy. Zezelených slupek se připravuje žluté barvivo.

pampeliška lékařská (Taraxacum officinalis)
Velmi silné diuretikum. Podporuje tvorbu a vylučování moči, aniž byvšak z těla vyplavovala draslík. Čaj z listů podporuje věšteckéschopnosti. Je to rostlina Slunce a života. Mladé jarní lístky jsouvýborné do salátu, který vašemu tělu doplní vitamíny.

pivoňka korálová (Paeonia mascala)
Sušené roztlučené kořeny se používají k přípravě nálevu. Ten je vhodnýna nervové potíže a městnání krve v játrech. Korunní lístky serozhazují po obvodu magického kruhu a sušené květní lístky se přidávajído ochranných kadidel. Z pivoňky lze také připravit kadidlo pro poctubohů medicíny a lékařských sil.

prvosenka jarní (Primula veris)
Používá se u příležitosti svátku Beltane a je spojována se vzrůstajícípohlavní aktivitou. Vlastně můžeme říct, že souvisí s celkovouvitalitou a plodností. Květy se přidávaly do salátů a zdobily se jimikoláče, vařené listy se zase pojídaly jako zelenina. V severské tradicije prvosenka zasvěcena Freyi a užívá se při obřadech k její poctě.

růže (Rosa spp.)
Růže byla, je a bude především symbolem lásky. Okvětní plátky se naBeltane přidávají do poháru, do kterého se ponořuje posvátná dýka.Můžete je také kandovat v cukru a pojídat nebo z nich vyrobit víno.Tato rostlina je také znamením diskrétnosti a mlčenlivosti. Je-li přishromáždění zavěšena u stropu, nikdo tento závazek nemůže porušit.

santal bílý (Santalum album)
Prášek ze santalového dřeva se spaluje při ochranných kouzlech; jednáse o velice používanou součást kadidel a vonných směsí. Náhrdelník zesantálových korálků působí jako ochrana a zvyšuje duševní vnímání.Santalové kadidlo navozuje poklidnou meditativní atmosféru a zvláštěvhodné je pro hledání správné orientace, věštění, prorokování ahypnózu. Uklidňuje mysl a dovoluje vnitřnímu já se projevit.

skořicovník cejlonský (Cinnamomum zeylanicum)
Skořice (sušená kůra z mladých výhonků rostliny) se přidává do kadidelpro zvýšení magických vibrací a k vytvoření pokojné energie. Je protovhodná pro používání při rituálech hojení a věštění. Pro tyto účely jetaké užitečné pít skořicový čaj k vyladění a pročištění mysli. Vsexuální magii se natírá pokožka těla zředěným skořicovým olejem propovzbuzení mužské potence.

šeřík obecný (Syringa vulgaris)
Šeřík odhání zlo. Jeho vysazením před dům chráníte své obydlí. Květyšeříku je možné vyzdobit dům, ve kterém straší, a tak vypudit nezvanéduchy.

tis červený (Taxus baccata)
Tisové dřevoje neuvěřitelně kvalitní a proto se (zejména na Severu) využívalo kdělání luků. Tis má ovšem i nádherné jehličí a je tak velmi oblíbenýpro vysazování u hradů a dalších staveb. Sídlo severských bohů, Ásgard,např. obklopovalo houští tisů. Rostlina (až na dužinu plodů) je prudcejedovatá, tudíž rychle získala pověst „stromu smrti“. Kousek tisovéhodřeva, nošený na nahém těle, chrání před uřknutím. Tis roste velicepomalu (snad jen pár milimetrů za rok), proto bychom se k němu mělichovat s úctou, kterou si zaslouží. Nejstarší známý tis je starý vícenež 2000 let! Tisové piliny se mohou přidávat do kadidla.

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)
Z květů a listů se vyrábí červený olej vhodný na pohmožděniny, křečovéžíly, rány, vředy a sluncem popálenou kůži (pozor, olej je fototropní -vlivem slunečních paprsků dráždí pokožku). V magii se používá jakoočistná rostlina, ať už jako kadidlo nebo jako přísada do vody proomytí oltáře a rituálních pomůcek. Odpuzuje negativní energii aposkytuje žluté barvivo vhodné pro oslavy letního slunovratu.

Příprava rostlinných léků

Vnitřní použití

Nálev (bylinný čaj): Používá se jedna kávová lžička listů, květů,rozdrcených plodů či nastrouhané kůry na šálek, což odpovídá zhruba 30g na půl litru vařící vody. Doba vyluhování závisí na požadované sílenálevu, obvykle je to pět až patnáct minut.

Studený nálev:Nasypeme třicet gramů bylinek do nekovové nádoby a přelijeme půl litremstudené vody. Zakryjeme víčkem, utěsníme a necháme 5 - 6 hodinvylouhovat.

Odvar: Použijeme 30 g sušených (rozdrcených)rostlin nebo 60 g čerstvých. Přidáme 0.5 l studené vody. Směs uvedemedo varu a na mírném plameni vaříme deset až patnáct minut. Nechámevychladnout a scedíme. Pozor, nepoužívat kovové (a především hliníkové)nádoby.

Tinktura (extrakt): Do čisté suché sklenice vložíme120 g sušených nebo 240 g čerstvých bylin. Přidáme půl litru vodky nebočistého potravinářského lihu. Pevně uzavřeme a skladujeme dva týdny vtemnu a teple. Denně protřepáváme. Poté scedíme a uschováváme v tmavýchlahvích.

Sirup: Na každých 0.5 l nálevu přidáme půlkilogramu cukru. Zahříváme na slabém ohni (nevaříme!), dokud se všechennerozpustí. Sirupy jsou vhodné především pro děti a musí se uchovávat vledničce.

Vnější použití

Koupel: Přidávámepůl litru nálevu na plnou vanu teplé vody. Můžeme přidat i hrstkuchyňské nebo mořské soli. Nepoužíváme parfémovanou koupelovvou sůl,rušila by účinek bylin.

Hojivá mast: Rozpustíme 250 gvazelíny nebo jiného obdobného tuku na mírném ohni a povaříme v němpatnáct minut dvě polévkové lžíce bylinek.

Obklad:Připravíme čistou bavlněnou látku a namočíme ji do horkého nálevu čiodvaru. Přikládáme na postižené místo tak teplou, jak jen to pacientsnese. Po vychladnutí vyměníme.

Placka (náčinek): Čerstvé rozdrcené byliny přiložíme přímo na kůži a přikryjeme čistým plátnem.

Studený olejový výluh: Nařežeme rostliny a přelijeme je ve skleněnénádobě rostlinným olejem (např. olivovým, slunečnicovým či mandlovým).Necháme na teplém místě dva až tři týdny a denně obsah mícháme (čiprotřepáváme). Pak přecedíme do čisté sklenice.

Vína z rostlin

Jahodové víno: Potřebujeme 2.5 kgjahod, 1.25 kg cukru, štávu a ostrouhanou kůru z jednoho citrónu,kvasinky, živnou sůl a šálek silného černého čaje. Jahody rozmačkáme scukrem, přidáme štávu a kůru z citrónu, přilijeme čaj a vše umístíme dovětší nádoby. Zalijeme třemi litry vařící vody, necháme zchladnout apřidáme kvasinky s živnou solí. Zakryjeme a necháme týden stát. Denněnádobu promícháme. Poté scedíme do demižonu, doplníme po hrdlo studenouvodou a zajistíme vzduchovým uzávěrem. Po skončení fermentace stočímedo tmavých nádob.

Jeřabinové víno: Potřebujeme 1 kg jeřabin,dva pomeranče, 1.5 kg cukru, dvě lžičky kvasinek a 2.2 l vařící vody.Smícháme jeřabiny a vařící vodu. Necháme tři dny stát a denněpromícháváváme. Pak nalijeme do hrnce 1.2 l vody a přivedeme k varu.Nasypeme cukr a vyrobíme sirup. Ten přidáme do fermentační nádoby spoluse šťávou a kůrou pomerančů. Dobře promícháme a scedíme do demižonu.Doplníme studenou převařenou vodou a přidáme kvasinky. Po skončenífermentace stočíme víno do čistého demižonu, necháme ho vyčeřit astáčíme do lahví.

Kopřivové víno: Potřebujeme 2.25 l natě slisty, jeden citrón, zázvorový oddenek, 1.5 kg cukru, jeden šálek čaje,kvasinky a živnou sůl. Nať omyjeme a odstraníme stonky. Vložíme dohrnce a přidáme zázvor, kůru a šťávu z citrónu. Přivedeme k varu apozvolna vaříme asi půl hodiny. Scedíme do demižonu. V trošce horkévody rozpustíme cukr, přidáme studený čaj a přilijeme do demižonu.Doplníme studenou vodou. Jakmile je tekutina vlažná, přidáme kvasinky aživnou sůl. Promícháme a necháme týden stát na teplém místě. Potékapalinu slijeme do čistého demižonu, opatříme vzduchovým uzávěrem anecháme fermentovat. Po skončení fermentace stočíme do demižonu anecháme víno vyčeřit. Poté je slijeme do lahví a necháme alespoň půlroku uležet.

Pampeliškové víno: Potřebujeme 1.2 kg cukru,dva pomeranče, 2.2 l vařící a 1 l horké vody, kvasinky a 1.5 l lehcenapěchovaných pampeliškových květů. Ty natrháme za slunného dne aodstraníme z nich zbytky stvolů. Vložíme je do fermentační nádoby azalijeme vařící vodou. Necháme dva až tři dny stát a poté přecedíme dodemižonu. V horké vodě rozpustíme cukr a spolu s kvasinkami ho přidámek nálevu. Podle potřeby doplníme demižon po okraj studenou vodou.Přimícháme šťávu a kůru z pomerančů. Zajistíme vzduchovým uzávěrem anecháme fermentovat. Po skončení fermentace stočíme víno do čistéhodemižonu a necháme alespoň jeden rok stát. Poté slijeme do lahví.

Šípkové víno: Potřebujeme 1 kg šípků, 1.5 kg cukru, kvasinky a 3 lvařící vody. Šípky opláchneme a rozdrtíme válečkem na nudle. Ve vařícívodě rozpustíme cukr a vlijeme do fermentační nádoby. Přidáme šípky adobře promícháme. Jakmile je směs vlažná, přidáme kvasinky. Zakryjeme anecháme týden stát. Denně promícháváme. Poté scedíme do demižonuopatřeného vzduchovým uzávěrem a necháme fermentovat. Po skončenífermentace scedíme do čistého demižonu a necháme stát tři měsíce. Kdyžje víno čisté, stáčíme ho do lahví.

Pohár zamilovaných:Potřebujeme 1 l červeného vína, šťávu z citrónu, šťávu z pomeranče, 3svitky skořice, 6 hřebíčků a cukr pro ochucení. Do velkého hrncenalijeme víno, šťávu z citrusových plodů a koření. Pomalu uvedeme dovaru a zvolna vaříme na mírném ohni pět až deset minut. Odstavíme,přidáme cukr a mícháme, dokud se úplně nerozpustí. Scedíme a podávámehorké.

Upozornění: Citrusové plody se v současnostiošetřují chemicky, proto před použitím jejich kůry je potřeba povrchdůkladně umýt, nejlépe pomocí drátěnky a teplé vody.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:35
Radosti je na zemi pramálo, a vztahy jsou vesměs více než mizerné. Lidéproto hledají radost a tu mohou nalézt i v sexu. Ale kudy na to, kdyžprávě vy nepatříte do té skupiny, která se ze sexu umí skutečněradovat?
Na pomoc proto přispěchávají učitelé tantry. Bohužel sejedná o záležitost ne tak jednoduchou, jak by se mohlo na první pohledjevit. Cílem tantry není sama sexualita, ale duševní a tzv. energetický(to je moderní pojem, tantra výraz pro energii nezná!!!) rozvoj, tantrazakazuje fyzický orgasmus a nařizuje přísnou životosprávu, tantra jeučením, kterému je třeba se odevzdat a trénovat je po stránceteoretické i praktické po mnoho a mnoho let.

Ale dost užstrašení. Nelze možná praktikovat opravdovou tantru, ale lze do svéhoživota včlenit některé tantrické praktiky, které sice z člověkaneudělají zasvěcence, ale velmi mu pomohou při objevování jehosexuálního života.
Původ tantry

Říká se, že když Bůh Šiva, ztělesnění čistého vědomí, splynul vsexuálním spojení s bohyní Šakti, ztělesněním čisté energie, z jejichtantrického objetí vznikla Země, hvězdy, Měsíc, zvířata... Z jejichmilování vznikl celý vesmír. Tato krásná metafora obsahuje důležitoupravdu, neboť v našem vyvíjejícím se pochopení tohoto tajemného vesmíruje zřejmé, že všechna energie a pohyb, a tudíž všechen život seode-hrává mezi polárními protiklady.
Pohyb mezi negativním apozitivním pólem vyvolává elektřinu. Přitažlivost mezi ženou a mužemvytváří nový život. Dynamické vztahy ve vesmíru jsou dialektické,zdánlivě konfliktní, ale dějí se v širším kontextu jednoty. To odpovídátantrické vizi.

Tantra je v podstatě cestou přijetí, cestouzahrnutí vyššího a nižšího, pozemského a duchovního. Dovoluje Bohu aĎáblu, aby se drželi za ruce jako dva póly jediné energie. Povzbuzujeduchovní hledače, aby cvičili techniky posvátné sexuality jakoprostředek k seberealizaci. Považuje sexualitu i magii za cennénástroje osobní proměny. V tantře je ženský princip rovnocenný principumužskému, je důležitým krokem v pěstování sexuální energie pro magickéa duchovní účely. Jak říká Chogyam Trungpa v úvodu ke knize Women ofWisdom (Moudré ženy), která pojednává o šesti tibetských mističkách:"Západní kultura rozděluje ženy na prostitut-ky a madony. V tantřevznikají obrazy žen, které jsou zároveň sexuální a duchovní, extatickéa inteligentní, hrozivé a klidné."
Některé cesty duchovníhorozvoje v Tibetu, zahrnují rituální sexuální spojení mezi učitelem ažákem. V tomto tantrickém objetí, v tomto splynutí dvou těl, dvousrdcí, dvou duchů se magicky přenáší tajné poznání z učitele na žáka.

Původní tantrická cvičení ale nejsou praktikována ve dvojici, nýbrž v16 lidech, neboť jsou podřízena bohyni Kálí, která sama je 16tiruká.Posvátné spojení má svá přísná pravidla, jejichž znění se do dnešnídoby buď nedochovala anebo jsou obtížně dostupná, takže neznalý se knim jen obtížně dopracuje. Pozn.Viviana.

Sexuální energie seza pomoci určitých druhů dýchání a vizualizace přenáší vzhůru páteří azpůsobuje vyšší a vyšší stavy vědomí. V příhodný okamžik se tajné učeníenergeticky přenáší, zatímco tyto dvě bytosti splývají v extatickémspojení.
Jedním cílem těchto sexuálních cvičení je "rozpustitpocit vnitřního a vnějšího a napojit se na všeprostupujícíenergetizovaný prostor, jenž je prvotní moudrostí a jakýmsi horoucímtranscendentálním chtíčem a blažeností". Dalším, specifičtějším cílemje vytvořit "duhové tělo světla", které přežije materiální tělo. Ještědalším cílem je dosáhnout určitých druhů energie.

Měla jsemto štěstí, že jsem několik let mohla pracovat s jedním tantrickýmučitelem. Neočekávaně mě navštěvoval uprostřed noci a radil mi, abychdělala intenzivní dechová cvičení, která rychle produkovala ohnivouenergii v mém těle. Pak, zatímco jsme se velmi pomalu a vědoměmilovali, vedl mě k tomu, abych tuto ohnivou energii soustředila dosvého srdce.
Po nějaké době jsem začala mít velmi mocné vize.Pamatuji se na jednu, která byla obzvlášť intenzivní; viděla jsem samasebe jako buddhu nebo jakousi duchovní existenci sedící meditativně ablaženě v nějaké jeskyni. Jak jsem to scénu pozorovala, jeskyně začalarudnout a pulzovat, takže jsem si brzy uvědomila, že moje duchovníexistence sedí v jeskyni mého vlastního srdce. Pocit blaženosti spolu sjeskyní se začal rozšiřovat, až nakonec naplnil celý vesmír. V tochvíli jsem byla schopna vysílat bezpodmínečnou lásku a soucit všemživým tvorům.
Tak jsem získala velmi cennou informaci o tom, comně učitel později označil za "moudrost srdce". Skutečnost, že jsemtuto moudrost zakusila, učinila jeho učení reálným a existenciálním;nebyla to pouhá vědomost.
Sexuálně přenášené tantrické učenízdůrazňuje spíš mystický než sexuální aspekt, ale téhož přístupu seužívá v obou těchto uměních. Záleží na vaší volbě: bud chcete spočívatve stavu mystického spojení s vesmírem, nebo si pro účely pozemskérealizace přejete ovládnout univerzální síly pocházející z tohotospojení.
V tibetské tradici tantry rozkvétal mysticismus a magiebok po boku. Způsob užívání těchto sil záležel jen na zasvěcencích.Byla to otázka osobní integrity a odpovědnosti, stejně jako je tomu idnes.

V tomto bodě se americká autorka textu dosti výrazněmýlí. Tibetská tantra patří do oblastí tzv. západních mytologií oorientu. V Tibetu se tantra nikdy výrazněji nepěstovala, patřila zdemezi okrajové (a pochopitelně potlačované) způsoby uctívání bohyně.Domovinou tantry je Indie, kde se již po několik tisíciletí ukrývá vilegalitě. Vládnoucí rasa, uctívající mužské bohy, tantru potlačila,neboť byla součástí víry a náboženských obřadů původních obyvatelIndie. Pozn.Viviana.

Podle knihy Sexuální magie autorky Margo Anand.
Závěrem

Tantrická sexualita je moderními lidmi velice žádaná. Do značné míry jeto dáno otevřenými postoji k sexu, které se po mnoha tisících letkonečně prosadily počínaje 60.lety minulého století. Na druhou stranuje současný život kultura ovládané sexismem. Zneužívání nahoty kekomerčním účelům, zdůrazňování sexuální výkonnosti na úkor upřímnéhoprojevu, neschopnost vnímat jiné hodnoty než sex a násilí … to mnoholidí od sexu naopak odrazuje, protože nevidí skutečnou cestu, kterou byse mohli dát.
Tantra nabízí možnost, jak si v této situaciporadit, ale tak jako jiná učení o duši a jejím rozvoji je i tantra vsoučasné době podřízená komerci. Skutečný zájemce o tantru by proto mělpostupovat opatrně a poctivě a hlavně - nespěchat!
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:34
Nedirektívna psychoterapia
Terapiirozhovorem (také: terapie orientovaná na klienta, psychoterapeutickýrozhovor, nepřímá psychoterapie) zavedl r. 1942 Carl R. Rogers(8.1.1902 - 4.2.1987, americký psycholog; představitel humanisticképsychologie).
Název terapie orientované na klienta ukazuje naskutečnost, že v popředí zájmu stojí léčený člověk, nikoli jeho „nemoc“nebo určité její symptomy. Označení klient (místo pacient) klade důrazna zvýšenou osobní samostatnost, dokonce i zodpovědnost.
Podstatný na této terapii je pozitivní vztah lékař-pacient. Úkolemterapeuta je naslouchat a zdržovat se jakékoliv interpretace. Chce-libýt objektivním, nesmí dávat žádné rady, neboť ty pocházejí zezkušenosti, a jsou proto subjektivní. Opakováním a zpřesňováním toho,co klient vypráví o svých pocitech a jednáních, podněcuje pacienta ksebeobjevování. Tři základní podmínky psychoterapeutického jednání(podle C. R. Rogerse) jsou:

Empatie: Pochopenívcítěním. Terapeut se pokouší proniknout pocity klienta tak dokonale,aby se mu podařilo vidět jeho svět tak, jak ho vidí klient sám. Pokoušíse vnímat pacientův strach, radost nebo zmatek a napomáhá je formulovatjazykově přiměřenou formou.

Pozitivní ocenění a emocionální vřelost:Akceptování klienta není vázáno na žádnou podmínku. Náklonnost aocenění se neztrácí ani tehdy, jestliže se klient vrací nazpět, zaujímáobranný postoj, kritizuje terapeuta nebo jej dokonce odmítá.

Pravost a kongruence:Terapeut je ve vztahu ke klientovi „sám sebou“. Nevystupuje vůči němu vroli terapeuta. Pronesená vyjádření musí souhlasit s jeho vnitřnímprožíváním. Pravost přesvědčení je předpokladem klientovy důvěry.

C. R. Rogers (1972):

„Nejdůležitějšítechnika spočívá v povzbuzování klienta, aby vyjadřoval pocity apostoje, až se spontánně a samo sebou dostaví chápavé porozumění.Pochopení se totiž - často právě poradcovou snahou vyvolat je -překazí, a někdy i znemožní...
Hlavním cílem poradce je tedypomoci klientovi, aby nechal padnout jakýkoliv strach z kritiky, radynebo poradcova nařízení. Dosáhne-li se tohoto cíle, je klient schopenvidět celou situaci v její realitě, aniž by se musel ospravedlňovatnebo chránit. Pak může zřetelně vidět vztahy a v sobě samém rozpoznataž dosud skryté impulsy.“


Slovník cizích slov:
-empatie, vcítění do prožitků druhého
-kongruence, shoda, shodnost
 
kategorie: Psychológia
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:32
Kdo byl S.Freud ?

Sigmund Freud se narodil 6. 5. 1856 vrodině židovského obchodníka, usídleného v malém moravském městěPříboru. Tam žil Freud do svých čtyř let, vychováván katolickou chůvoua mladou matkou, jejíž byl první milované dítě. Rodiče se přestěhovalido Vídně, kde Freud strávil většinu svého života. Studoval medicínu ajeho prvním velkým učitelem byl fyziolog E. Brucke. Po ukončení studiapracoval krátce ve Fyziologickém ústavu a další pracovní zastávkou byloneurologické oddělení a jmenování soukromým docentem proneuropatologii. Významnou inspirací a předělem odborného vývoje byljeho studijní pobyt ve Francii u J. M. Charcota v roce 1897, kterýFreuda vedl k novému pohledu na duševně nemocné a jejich léčbu, odsymptomatického a popisného přístupu ke kazuálnímu, ke snaze rozumětmechanismům duševní poruchy i její terapii. Začal používat sugesci ahypnozu, kterou ale opustil ve prospěch vlastního psychoanalytickéhopřístupu, stojícího na metodě volných asociací a zaměřeného naproblematiku přenosu a odporu. Psychoanalýza se začala vyvíjet jakoteorie, terapeutický postup, i jako společenské hnutí se svýmiinstituty, časopisy a kongresy. 20. a 30. léta přinesla Freudovi řaduspolečenských poct, mezi jinými i Goethovu cenu za literaturu. Vedlekýženého uznání na poli profese ho ale pronásledovaly osobní bolesti. Vroce 1923 zemřel jeho milovaný vnuk a ve stejném roce se objevilarakovina hrtanu. Toto onemocnění Freud snášel se statečností anoblesou. Nástup nacismu zvrátil a destruoval evropské dějiny a tétodestrukce neunikla ani psychoanalýza a Freudova rodina, které bylurčen, jako většině Židů, transport do koncentračního tábora. Pouze svehementní pomocí Marie Bonapartové bylo jemu a jeho rodině povolenovystěhování do Velké Británie. V červnu 1938 opustil dvaaosmdesátiletýFreud navždy Vídeň a odcestoval do Londýna, kde zemřel 23. září 1939.
K nejvýznamnějším pracem Sigmunda Freuda se řadí například Studie ohysterii, Výklad snů, Totem a tabu, Úvod do psychoanalýzy a řadadalších. Standardní edice Freudových prací obsahuje 23 svazků.

Zakladatel psychoanalýzy S. Feud uveřejnil v roce 1899 své dílo Výkladsnů, kterým opodstatnil, že vykládání snů není jen prázdným zabíjenímčasu a má své vědecké opodstatnění. Jeho následovatelů, kterých byloopravdu nepočítaně, pokračovali a prohlubovali základy dané Freudem. Vtěchto dílech se autoři nezabývají jen samotným výkladem snů, ale ifyziologickými pochody při snění.

Sen ve svém původnímvýznamu znamená přelud, ale jak se lidé mohli po staletí přesvědčit,sny nejsou jen bezvýznamné přeludy nebo sledy obrazů, říkají nám osvětě a hlavně o nás samotných více, než bychom si mohli představitnebo si byli ochotni přiznat. Je tu jen jedna bariéra. Sny k námpromlouvají ve svém specifickém jazyce, kterému nejsme okamžitě schopnirozumět, a proto si je musíme vyložit. Zejména ve starověkýchcivilizacích si lidé / a obzvláště panovníci / vykladačů snů velicevážili. Dnes by se takový vykladač uživil asi těžko :)

A co to jsou vlastně sen ?
Ne opravdu to není bezvýznamný sled obrazů, které si nejsme schopnizapamatovat. Je to totiž duševní pochod v polospánku, jehož obsah sibohužel často nedovedeme zapamatovat.

Historie výkladu snů …
Sny mají těsné sepětí s jednáním a myšlením člověka, ne nadarmo protopřisuzovaly přírodní národy snům zvláštní moc a antické snáře jsou dodnes ceněným pramenem napovídajícím o jejich kultuře. Vykládání snů setak vyvinulo už u klasických antických národů ve vysoké umění apřetrvávalo až do novověku. Osvícenectví snům nepřálo, možná protoževše chtělo mít hmatatelné a dokazatelné. V této době byly sny odsunutyna hranici pověr a bajek.
Z této škatulky byly sny a jejich symbolika vyndány až S. Freudem, který je vědecky zdůvodnil.

S čím přišel Sigmund ?
Jako lékař prokázal, že sny mají životně důležitou funkci, protoženejen že odráží pochody lidské mysli ale poukazují i na duševní azdravotní stav člověka.
Už dříve existovali domněnky o tom,že snyjsou výsledkem fyziologického podráždění nebo pozůstatek představ avzpomínek duševního prožívání ze dne.Byly uvedeny i domněnky, že snyjsou vyslovením tajných přání, která se ve snech zjevují v symbolech.
Freud dokázal a objasnil, že řeč snů je „ zakódována “ v tajnýchznacích a musí být „ dešifrována “ , abychom se dověděli její skutečnývýznam.

Vnitřní prožitky se ve snech promítají v náhodnémnebo chronologickém sledu obrazů, a tak se ve snu stáváme svým vlastnímrežisérem. Většina lidí si své sny nepamatuje a přestože víme, že senám zdálo „ něco zajímavého “ najednou si na to prostě nemůžemevzpomenout.
Byly vedeny dlouhé pře na toto téma a v konečné fázise vědci shodli na tom, že je to pravděpodobně způsobeno tím, ževětšina snů neodpovídá bdělému stavu jedince, a tak se je člověkpodvědomě „ snaží “ zapomenout a potlačit.
Snu většina lidínevěnuje velkou pozornost, protože ho ve snu vnímá v jeho zašifrovanépodobě a pak si ho nedovede vysvětlit. Se snem by se přitom mělozacházet jako s tajnou zprávou (nezapomeneme-li ho hned jak zazvoníbudík), kterou nejdříve je potřeba dešifrovat abychom se dostali kjejímu pravému sdělení.
Opakem ke snění je bdění, tedy stav, kdyje člověk přesvědčen, že se musí chovat rozumně – tak jak se od nějočekává. Cítí se šťastný nebo smutný , protože se domnívá, že opravdušťastný nebo smutný je. Ve snu pak povoluje snu fantazii a dělá věci okterých si myslí, že je ve bdělém stavu dělat nesmí /nebo si to aspoňmyslí /.
Ve snu se člověk zbavuje vnějších zábran a pocitydosahují nejvyššího stupně subjektivity, protože člověk sní uvolněně apodvědomí se dostává na povrch.

Sny členíme do mnohakategorií podle různých kriterií. Jedním z členění je dělení na snypříjemné a nepříjemné, dějové a nedějové.
Dějové sny mohouprobíhat celé minuty jako rychlý sled obrazů, jakožto reakce na nějakýzevní podnět /zvuk, sklouznutí peřiny, klepání na dveře… /. Mozek vtakovýchto situacích dopředu ví, jak chce / musí / reagovat. V tomtomomentu vše závisí na tom v jakém rozpoložení je spící ( nemyslím tímpolohu postelovou, ale psychickou ). Tyto sny označujeme jako snypovrchní. Oproti snům povrchním máme i sny hlubinné, které jsou vícedůležité a mohou mít i dlouhodobé působení, nemluvě o tom, že tyto snyzobrazují skutečné duševní prožitky.
Příkladem může být spáč,který má být vzbuzen klepáním na dveře, ale on nechce být vzbuzen,protože se mu zdá o ohňostroji a velice se při tom baví. Přestane- liťukání dříve než se spáč skutečně probudí a zároveň přestane klepání,spáč samozřejmě zaspí.
Dalším možným vývojem téže situace je, žespáč vnímá klepání jako detonaci, pak mohou paprsky světla začítpůsobit na sítnici zavřeného oka a spáč se pozvolna probouzí.
Bylo by mylné se domnívat, že tuto schopnost buzení má jenom sluchovécentrum, to samé platí i pro jiné smysly. Všeobecně taky platí, žepříjemné podněty nevedou tak jednoznačně k probuzení / vůně / jakopodněty nelibé / řvoucí budík /.

Co všechno nám sny dokážou prozradit?

Starověcí řečtí lékaři poznali, že první symptomy onemocnění můžedotyčný ve snu vnímat dříve, než se projeví první symptomy, protožesnové obrazy jsou u nemocného organismu jiné než u zdravého. Ve snechse nemocným zobrazují nepříjemné výjevy, které svědčí o narušenétělesné rovnováze, zvýšeném nebo sníženém krevním tlaku, přehřátí nebopodchlazení organizmu. Tyto všechny a mnohé další vlivy mají dopad namozkovou činnost a projevy ve spánku.
Možná, že právě toto byljeden z důvodů, proč se po celá staletí snažili astrologové a později ilékaři sestavit komplexní seznam snových symbolů, který by aspoň trochuumožnil nahlédnutí do neprozkoumaných oblastí lidského podvědomí…

Jen malý počet snů není vyvolán ani vnějšími ani vnitřními podněty. Vtomto případě se jedná o sny jejichž podstatu je nutné hledat vpodvědomí. V této oblasti, stejně jako v mnoha dalších existuje mnohozpůsobů dělení.

1, sny vyvolané vnějšími/vnitřními podněty – povrchní
2, sny mající původ v podvědomí- tzv. hlubinné

Obě tyto skupiny mají mnoho dalších dělení a podskupin. Já teď ale uvedu jen bližší rozdělení a klasifikaci snů hlubinných.

Sny hlubinné dále dělíme na :
1, prorocké
2, vyvolané duševními šoky
3, způsobené porodním traumatem
4, úzkostné sny
5, sny podněcující
6, sny o přáních a jejich splnění
7, barevné sny
8, agresivní sny
9, akustické sny
10, sny o pádech
11, sny o létání
12, sny o porodu
13, sny s čichovými vjemech
14, sny o čarodějnicích a strašidlech
15, identifikační sny
16, hudební sny

17, reinkarnační sny
18, sexuální sny
19, sny o pořezání
20, sny o zvířatech
21, sny o smrti
22, pra-sny
23, varovné sny

1, prorocké sny – tyto sny mají zvláštní význam. Studiem těchto snů se zabývá více vědních
oborů.V těchto snech spící prožívá věci, které se později skutečně stanou,
nebo se dějou současně se sněním.

2, duševní šoky – traumata z raného dětství se mohou v dospělosti promítat do snů
vyplývajících z podvědomí, aniž by si snící vzpomínal na šok.

3, porodní traumata – některé z úzkostných snů u dospělých mohou mít za následek porodní
trauma.Tento druh psychických neuróz se vyskytuje poměrně často.
Jsou to např. : pocity dušení, strach z určitého místa. Mohou být
Způsobeny i mikrotraumaty z raného dětství.
Proto je neobyčejně důležitým obdobím v životě člověka několik
prvních dnů po porodu. Velmi nepříznivé podmínky mohou
pozdějších obdobích vyvolávat mučivé obrazy.

4, úzkostné sny – tyto sny mohou mít různé příčiny a v závislosti na věku mají i různé
symboly.
Tyto sny souvisí s obdobím prvního vzdoru, kdy dítě musí nalézt a naučit se
prosazovat své vlastní já. Je – li dítěti v těchto pokusech o nalezení vlastní
identity zabráněno - mohou se dostavit úzkostné sny.

5, podněcující sny – při těchto snech osoba nedovede rozlišit sen od skutečnosti a po
probuzení často jedná pod dojmem snu. Následné chování je proto
logicky nesmyslné. Tento typ snů se vyskytuje především ve věkové
kategorii 16 let.

6, sny o přáních a jejich splnění – v těchto snech vychází na povrch potlačené podvědomí,
často sahá až do nejútlejšího dětství a sen utváří obraz
splněného přání, které ve bdělém stavu nemůže prožít.

7, barevné sny – spáč nevidí jen černobílé obrazy, ale barevné.Tento typ snů se vyskytuje
převážně u žen. Tyto sny mohou být taky uměle vyvolány požitím drog.

8, agresivní sny – snící nebo i jiná osoba působí jiné /pravděpodobně ne moc oblíbené osobě/
násilí nebo jinak ubližuje. Tento druh snů se vyskytuje ve všech věkových
kategoriích.

9, akustické sny – tyto sny jsou nejčastěji vyvolány zevními podněty. Vyskytují se ve všech
věkových kategoriích, u mužů i žen. /typicky hudební sny se však zdají
většinou jenom ženám/.

10, sny o pádech – jak už napovídá název- v těchto snech prostě padáme. Většinou se padá
do nekonečných propastí, ze schodů… Tento druh snů se vyskytuje u
mužů i žen a ve všech věkových kategoriích.

11, sny o létání – se nezdají jenom profesionálním a amatérským pilotů a parašutistům, ale
převážně dětem nad 10 let.

12, sny o porodu – v tomto případě podvědomí vypovídá o průběhu porodu pomocí symbolů.
Vyskytují se většinou u dětí od 10 let, ojediněle i u mladistvých a dospělých.

13, sny o čichových vjemech – spáč vnímá jednu nebo více intenzivních vůní nebo zápachů.
Tyto sny se vyskytují většinou u žen, ale mohou být i uměle
vyvolány / podržení parfému u nosu spáče /vnějším okolím.

14, sny o čarodějnicích a strašidlech – čarodějnice se v těchto snech berou jako symbol
žijící osoby ženského pohlaví, ale třeba takové strašidlo
může znamenat obojí. S těmito sny se setkáváme
převážně dětí.

15, identifikační sny – snící osoba v tomto případě věří, že je někým zcela jiným / většinou
historickou osobností / . Nejčastěji se sny vyskytují u mladistvých.

16, hudební sny – spící osoby věří, že slyší jednotlivé tony nebo i cele skladby. Vyskytuje
se převážně u žen.

17, reinkarnační sny – snící osoba věří, že už jednou žila a opět se zrodila ve svém nynějším
těle. Sny se vyskytují velmi vzácně a to především u dětí do 9 let.

18, sexuální sny – často vznikají na základě krádce předtím prožitého sexuálního prožitků
a představ nebo v důsledku krevního oběhu, vnitřních nebo zevních podnětů.
Ve všech věkových kategoriích.

19, sny o pořezání – jsou důsledkem nevědomého kastračního strachu. Většinou u chlapců 5-
7 let. U dívek ojediněle.

20, sny o zvířatech – v tomto případě se rozlišují mužského charakteru /lev, tygr, vlk, pes…/
od zvířat ženského charakteru /kočka, kráva, pavouk…/. U malých dětí a
mladistvých – u dospělých ojediněle.

21, sny o smrti – spáč prožívá buď svou vlastní nebo smrt blízké osoby, u které si to
/podvědomě/ tajně přeje, protože daná osoba stojí v cestě splnění nějakého
Ve bdělém stavu toho pak spáč může upřímně litovat. Vyskytuje se u všech
Věkových kategoriích.

22, pra-sny – v těchto snech hrají významnou roli draci a pravěké krajinné útvary. Tyto sny se
zdají téměř výlučně malým dětem do 6 let.

23, varovné sny – mohou upozorňovat na počátky nemoci, ale také duševní nesrovnalosti a
komplikace z dětství. Vyskytují se u všech věkových kategorií.
 
kategorie: Psychológia
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:29
Psychológia, jej definovanie, miesto v systéme vied, psychologické metódy

-veda o psychike, duši (psyché = duša, logos = slovo)
-pojmom duša sa už od stredoveku rozumela nehmotná substancia, ako nositeľka života a duševného diania
-patrí medzi hoministické vedy = vedy o človeku
-materializmus – celý svet má hmotnú podstatu, odmieta pojem duše, psychika je osobitná vlastnosť vysoko organizovanej hmoty
-idealizmus – jestvujú dve podstaty – hmotná a duchovná – telo a duša

-psychika, ktorú psychológia študuje, sa prejavuje na dvoch úrovniach :

a) prežívanie – dostupné samotnému človeku pri sebapozorovaní, kedy siuvedomuje svoje myšlienky, spomienky, pocity, alebo kedy plánuje svojučinnosť = vnútorný svet človeka

-základné kategórie prežívania: obsahy (vnemy, predstavy, myšlienky ), city a snahy
-predmetom prežívania môže byť vonkajší svet, stav vlastného organizmu, stav vlastnej mysle
-vedomé prežívanie ( človek si uvedomuje, že zážitky patria k jeho „ja“- sú vlastné )
-nevedomé prežívanie ( neuvedomuje si svoje prežívanie, alebo si neuvedomuje jeho príčinu, ši súvislosti )
-zážitky sa delia na poznávacie a citové alebo na myšlienky (idey) a dojmy (impresie)

b)správanie – súhrn všetkých vonkajších, pozorovateľných prejavov človeka, ktoré sú tým prístupné aj iným
-odpoveď organizmu na zmeny v jeho okolí
-prejav prispôsobenia organizmu alebo osobnosti prítomným a budúcim podmienkam
-môže byť vyvolané i spomienkou na minulé alebo predpokladom do budúcnosti
-aktivity, ktoré môže pozorovať iná osoba alebo, ktorú môžu zaznamenať prístroje
-kategórie správania : konanie (jednorázové – úkon, akt a dlhodobé – činnosť )
reč
výraz ( mimický a pantomimický )

psychické procesy: pozornosť / pocity vnímania / predstavy, pamäť,fantázia / myslenie, reč / emócie, city / motivácia, snahy, vôľa
Vývin psychiky ( socializácia a individualizácia ), vplyv prostredia a dedičnosti

psychológia – sústava vedných disciplín, ktoré sa zaoberajú štúdiom psychiky, vedou o prežívaní a správaní živých bytostí
vývoj – proces objavovania istých znakov, javov, proces ich rastu a zmeny od jednoduchšie k zložitejšiemu
vývin – odohrávanie obdobných procesov s indivíduom – človekom na biologickej a psychologickej rovine
vývin psychiky - proces zmien v psychike, ktoré sa uskutočňujú v čase av ich dôsledku sa prežívanie a správanie dostáva na kvalitatívne vyššiuúroveň
- jej dve podstaty sú:
a)socializácia
-ľudskýjedinec si v období vývinu osvojuje rozličné vedomosti, postoje,pravidlá a zvyklosti správania platné v spoločnosti, v ktorej žije (uskutočňovaná je výchovou a sebavýchovou )

b)individualizácia
-každý jedinec sa stáva sám sebou, s nikým iným nezameniteľnou individualitou

dedičnosť
-faktor zohrávajúci dôležitú úlohu pri vývine
-prenášanie istých znakov z rodičov na ich potomkov
-súbor génov = faktorov sa nazýva genotyp
-dieťa nededí priamo nejakú vlastnosť, nejaký znak od svojich rodičov,ale dedí len faktory, ktoré riadia vznik a vývin týchto znakov avlastností

prostredie
-faktor zohrávajúci dôležitú úlohu pri vývine
-súhrn všetkých vonkajších činiteľov, ktoré pôsobia na jedinca a jeho vývin (cieľavedomo, systematicky, náhodne)
-súhrn všetkých podnetov, ktoré jedinec príma od počatia po smrť
-„dajte mi dieťa do 5 rokov a ja vám z neho vychovám, čo chcete – génia, umelca alebo vraha“
-prostredie zasahuje do vývinu individuálnych odlišností nielen veľkosťou svojich faktorov, ale najmä časom ich pôsobenia
-príklad: Fridrich II , že reč, ktorou deti začnú hovoriť ...

Učenie a druhy učenia. Pamäť

-v širšom slova zmysle nadobúdanie, obohacovanie individuálnej skúsenosti počas vývinu jedinca
-v užšom slova zmysle cieľavedomá a systematické nadobúdanie vedomostí, návykov a zručností, či foriem správania
-v psychológii je to relatívne permanentná zmena v správaní, vyplývajúca zo skúseností
formy učenia a) habituácia – prispôsobenie sa podnetu
b) asociačné – zahŕňa náučný vzťah medzi udalosťami = vytváranie istýchdruhov spojení medzi podnetmi, udalosťami, formami správania, ktorévedú k riešeniu situácie

intelektuálne učenie – človek, žiak si osvojuje vedomosti
motorické učenie – osvojovanie si zručností a návykov = tanec, korčuľovanie, ...
sociálne učenie – človek si osvojuje spôsoby správania sa vspoločnosti, v rozličných situáciách, čiže isté zvyklosti, pravidlásprávania
mimovoľné učenie – nastáva bez priameho vôľového úsilia alebo motivácie učiť sa
imitačné učenie – pomocou napodobňovania

-výsledky pri učení väčšinou však získame vďaka tréningu a praxi

pamäť = schopnosť, proces prijímania , ukladania a vybavovania minulých zážitkov a skúseností
-funkciou pamäti je uchovávanie informácií na základe ich výberu, porovnávania, uskladňovania, vyhľadávania a vybavovania
-širšie poňatie pamäti predstavuje všetku uchovávanú skúsenosť zasahujúcu do psychickej činnosti
-v užšom zmysle je to schopnosť vedomej reprodukcie určitej skúsenosti

podľa jednotlivých senzorických analyzátorov- zraková, sluchová, chuťová ... = zmyslová
podľa typov podnetov - pamäť na mená, čísla, tváre, orientačná pamäť ...

empirická (skúsenosť) - ukladáme si svoje zážitky
reproduktívna - zameraná na vedomosti
ultrakrátka = senzorická - v telefónnom zozname vyhľadáme číslo, vytočíme ho a v zápätí zabudneme
krátkodobá - informácie pretrvávajú niekoľko desiatok sekúnd a kódujúsa na vstupe do dlhodobej pamäti, kde sa môžu uchovávať aj po celýživot
mechanická - vytvárame spojenia medzi prvkami bez vzájomného vzťahu či významu pomocou opakovania
logická - predpoklad porozumenia vzájomných súvislostí
motorická - využívame pri osvojovaní si pracovných zručností, pri športe, tanci ...
verbálna - slúži na uchovávanie slovných informácií
názorná - pamäť na ľahšie vnímanie informácie o predmetoch a javoch

Osobnosť, typy osobnosti, črty osobnosti a schopnosti

-sebaregulujúci systém individuálne, jedinečne kombinovanýchpsychických charakteristík, ktoré sa utvárajú individuálne, jedinečne vjednote dedičného a získaného a ktoré fungujú v systéme vonkajšíchvzťahov u konkrétneho jedinca
-od gréckych lekárov Hippokrata aGalena pochádza typológia štyroch temperamentov závisiacich odprevládania telesných tekutín v organizme: krv, hlien, žlč, čierna žlč
a/ sangvinik - živosť, pohyblivosť, striedanie nehlbokých citových vzplanutí
- veselý, optimistický, spoločenský
b/ cholerik - výbušná povaha, ťažko sa ovláda, silné emocionálne reakcie
- neprispôsobivý, netolerantný
c/ flegmatik - pokojný, málo výrazný prejav citových reakcií
- racionálne premýšľa, spoľahlivý, nepodlieha náladám
d/ melancholik - uzavretý, nesmelý, depresívnejší
- horšie prispôsobivý, trvácne city

C. G. Jung - introvert – uzavretý, bohatý vnútorný život, menej komunikuje s okolím, nespoločenský
- extrovert – veľmi spoločenský, ľahko nadväzuje kontakty, je povrchnejší
H. Eysenack – neuroticizmus = reagovať neuroticky = úzkostne, podráždene, nepokojne, sebaneisto
E. Spragner – človek – teoretický, praktický, estetický, sociálny, mocenský, náboženský

Črty – zistiteľné tendencie k akcii = umožňujú nám predvídať správaniea prežívanie človeka, ktorému pripisujeme patričnú črtu (majú ráztrvalej charakteristiky)
Schopnosti – osobné predpoklady navykonávanie určitej činnosti, ktoré tejto činnosti zodpovedajú azabezpečujú jej úspešnú realizáciu
delia sa na: 1.) rozumové (inteligencia)
2.) špeciálne - verbálne (rečové) – schopnosť vyjadriť sa, rozumieť vzťahom, vyjadreným slovám
- priestorová predstavivosť- súhrn priestorovej orientácie,vizualizácie, kinetickej predstavivosti - numerická – zaobchádzanie sčíslami v rámci matematických úkonov
- percepčná – schopnosť rýchleho a presného postrehu
- pamäťové – schopnosť vybavenia si ...
- psychomotorické – vyžadujú si diferencované, koordinovanézaobchádzanie s nástrojmi a prístrojmi - umelecké – literárne, hudobné,výtvarné, vedecké

inteligencia – všeobecná schopnosť, ktoráje predpokladom na primerané prispôsobenie sa situácii, kde nevystačímeso skúsenosťou
tvorivosť - niektorí hovoria, že je súčasťou inteligencie
- iný hovoria, že je samostatnou schopnosťou alebo formou inteligencie
- hovorí sa o takzvanom jednofaktorovom modeli = g-faktor
viacfaktorovom modeli ( inteligencia ako súbor navzájom funkčne málosúvisiacich rozumových schopností, ktoré sa v jej štruktúre vyskytujú,uplatňujú)
- inteligencia ako schopnosť má totiž v populácii túvlastnosť, že jej výskyt sa riadi zákonitosťami tzv. normálnehorozloženia
- na vyjadrenie úrovne intelektových schopností používame inteligenčný kvocient = IQ

mentálny vek
IQ = –––––––––& amp;#8211;–– .100
fyzický vek

- nadanie - súhrn vlôh či schopností pre určitú činnosť
- vzniká interakciou zrenia genotypických vlôh s vývinovým podnecovaním ich rozvoja a uplatnením vplyvov prostredia

debilita – ľahší stupeň mentálnej retardácie; ľahká, stredne ťažká,ťažká; prejavom je oslabená schopnosť narábať s abstraktnými pojmami;znížená chápavosť; zhoršený úsudok a neschopnosť korekcie; ľahkoovplyvniteľný; znížená kapacita pamäti; prvé príznaky už v predškolskomveku; 50-69
imbecilita – stredne ťažká úroveň mentálnejretardácie; obmedzená vzdelávateľnosť; slovné prejavy chudobné o bežnépojmy; poruchy výslovnosti; porucha zjavnejšia už od malička;neobratní; neschopní čítania a písania; vedia si osvojiť hygienickénávyky, nesamostatní; 20-49
idiotia – najťažší stupeň mentálnejretardácie; chôdza a reč v šiestom roku; neartikulovaná reč; umiestnenýv ošetrovacích ústavoch doživotne; do 20
sociálna slabomyseľnosť– znížená úroveň inteligenčných schopností v dôsledku nedostatočnéhopodnecovania zo strany sociálneho prostredia

Zmysly, city, predstavy

-život človeka určujú primárne hodnoty ( Freud – túžba po slasti, Adler – túžba po moci, Frankl- túžba po zmysle )

emócie – prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu, k iným ľuďom
city – trvalejšie emócie spojené s vyššími potrebami (medziľudské vzťahy, pocit myslenia, pocit prežívania krásy, ... )
-city aj emócie majú výraz v mimike a pantomimike, v intenzite hlasu, ...
-prejavy citov : smiech, plač ...
funkcie citov
-systém signálov
-činná stránka osobnosti človeka
-krátko – alebo dlhodobé motívy činnosti
-majú regulujúcu funkciu
znaky citov
-základ súvislosti prežívania
-presahujú z vedomia do nevedomia a naopak
-univerzálne
-prejavujú sa bohatstvom kvalít
-meniteľné a labilne

Psychologia2

Co je to osobnost?
Osobnost je individualní jednotou biologických,psychologických a socialních aspektů, je vytvářena mezi lidmi, vespolečnosti, kde se posléze také projevuje.

Výraz chovaní zahrnuje procesy myšlení, emoce, rozhodování, tělesné činnosti, sociální interakci atd.

Jak se osobnost formuje?
Z dědičného hlediska se přenaáší hlavně různé fyzické atributy či vlastnosti, ale i některé defekty.
V raném věku ovlivňují člověka jeho vrozené/ zdědené dispozice, pozdějije to hlavně výchova a interakce s ostatními. Jednodušše vlivprostředí, v kterém se člověk pohybuje.

Osobnost člověka sestále vyvíjí, mění a tomuto procesu se říká dynamika osobnosti. Nazýváse tak množství sil, jak intrapersonálních (mají vztah k našim vnitřnímpochodům), tak interpersonálních (ty určují naše vztahy k lidem okolonás), které vytvářejí lidské chování.

Co je to vlastnost člověka?
Odpovídá-li osobnost na určité objektivní podněty zpravidla psychickými činnostmi či
relativně stálým způsobem chování, usuzujeme, že má určitou vlastnost.

Teorie osobnosti jsou soustavy vypracované různými odborníky – většinoupsychology nebo psychiatry- k vysvětlení interakce dynamických silpůsobících v životě každého člověka. Teoretici se mohou např. zaměřitna základní motivační síly v jednotlivci. V jaké míře jsou tyto sílyfyziologické, psychologické nebo sociální? Jak se utváří zaměřeníjedince na cíl a jak toto zaměření ovlivňuje jeho život? Teoreticivysvětlují pochody vývoje a zrání jedince různými způsoby. Zralost můžebýt vysvětlována buď v pojmech sociálního přizpůsobení, nebo jakoosobní způsobilost bez normativního hlediska. Někteří teoretici sesoustřeďují na mechanismy, jimiž jedinec zvládá ohrožení, uchováváurčitý stupeň rovnováhy, kompenzuje své nedostatky atd.
Ačkolivšechny teorie osobnosti vyšli z rozsáhlého souboru empirickýchzkušenosti, údaje přitom zvolené jedním teoretikem se významně odlišujíod údajů, které si zvolil jiný. To vysvětluje vysokou míru odlišnosti,kterou mezi jejich teoriemi nacházíme.

1. PSYCHOANALYTICKÁ TEORIE

Sigmund Freud (1856 – 1939)

Jeho život:
Narodil se v Příboře na Moravě v početné židovské rodině. Rodinnákonstelace – poměrně starší a přísný otec a mnohem mladší, láskyplnámatka – vyvolavala v mladém Sigmundovi pocit ohrožení. Trpěl nočnímiděsy, enurézou a halucinacemi. Rodina se přestěhovala do Vídně, kdeFreud strávil v podstatě celý svůj dospělý život. Tamější viktoriánsképrostředí, kde všechny ženy musely chodit maximálně zahaleny a nebylypříliš respektovány, a otázka sexu byla největší tabu, mělo nepochybněvliv na jeho teorii. Stejně tak náboženské založení tamní společnosti,které Freud považoval za neurotické a značně ho neuznával.
Nejdříve se věnoval vědecké laboratorní práci, různým výzkumům, zejménav oblasti nervů, pak přešel k psychologii. Jeho první pacientka bylaAnna O. (Bertha Pappenheim).
Freud měl problémy s udržovánímvztahů se svými přátely, žádný mu příliš dlouho nevydržel. Zato dokázalprožívat klidný a oddaný vztah ke své manželce Martě, s kterou měl šestdětí.
Zemřel rok po své emigraci do Anglie, v roce 1939.

Jeho teorie:

Freud dělí osobnost na tři části: ID, EGO a SUPEREGO.

1. ID
- vyvíjí se jako první (děti), je temnou, nepřístupnou částí naší osobnosti, vychází z nevědomí
- je hedonistické, usiluje o potěšení, vyhýbá se bolesti
- je irracionalní, řídí se principem slasti
- jsou tam umístěny všechny hnací síly a instinkty, agresivní hnací síly a instikty, libido -
sexuální psychická energie, thanatos - přání smrti, eros – život
- id je zdrojem energie celé osobnosti
- získává potěšení pomocí primárního procesu (chce to, co chce, a tohned teď), ale může byt zmateno. Potěšení může být vyvoláno i díkyvzpomínkám, zkušenostem, přáním atd.
- ranější forma ID je reflex; většinou to je pouze reflex, co uvolňuje napětí

2. EGO
- řídí se principem reality, je si vědomo externího světa
- ví, jak uspokojit požadavky ID, je těžké ho oklamat
- sekundární proces – je schopno odložit své touhy pro příhodnější chvíle, omezit se, podřídit se okolnostem
- je racionální, působí na vědomé úrovni, zvažuje činy a jejich následky, je logické a praktické
- ego má za úkol odložit či potlačit touhy a přání (odstranit z vědomí)

3. SUPEREGO
- obsahuje omezení a zákazy, odsud se nám dostává morálního smyslu, určuje, co je správné a co ne (výčitky svědomí)
- dělá kompromisy, závěry, rozhodnutí (mezi ID a EGO)
- internalizace (identifikuje svět skrz pohledy našich rodičů, protože ty nás je naučili)
- má vědomou i nevědomou část
- moralizující síla v osobnosti, založená na principu dokonalosti)
PSYCHOSEXUALNÍ STÁDIA VE VÝVOJI ČLOVĚKA

Freud vyjádřil vývoj osobnosti v pěti dynamických stádiích. Počátečnístádia mají přímý vztah k erogenním zonám lidského těla. To jsouzejména 1. orální zóna (kolem úst), 2. anální zóna (rektální oblast) a3. falická oblast (kolem pohlavních orgánů).

1. ORÁLNÍ STÁDIUM
Nově narozené dítě spojuje slast s příjmem potravy. To původně zahrnuje sání a polykání.

2. ANALNI STADIUM
Dite presouva svou pozornost na analni oblast, kde zakousi slast zuvolnovani napeti v konecniku prostrednictvim spontanniho vyprazdnovanistrev.

3. FALICKE STADIUM
Dite zameruje svou pozornostna genitalni oblast, zkouma vlastní pohlavni organy a pestuje sexualnifantazie. Oidipuv komplex (u chlapcu) nebo Elektrin komplex (u divek)vznika tim, ze dite je silne sexualne pritahovano svým rodicem opacnehopohlavi a proto se snazi napodobovat rodice stejneho pohlavi, pricemz knemu citi nepratelstvi. To u chlapcu evokuje kastracni uzkost (strach ztoho, ze budou otcem vykastrovani) a u divek zavideni penisu (divka jefrustrovana, protože postrada část anatomie svého otce, tedy penisu).
Tyto konflikty se nakonec vyresi procesem identifikace s rodicem stejneho pohlavi.

4. OBDOBI LATENCE
Toto stadium se vyznacuje zdanlivym spankem sexualnich impulsu. Libidoje odvadeno do skolni práce, do skupinovych cinnosti a do noveobjevenych rekreacnich aktivit. V tomto obdobi dite zapomina svedrivejsi zazitky a impulzy, a prave tuto pametovou zapomenutou latku sepsychoanalyticka lecba snazi znovu vratit do vedomi jedince.

5. GENITALNI STADIUM
Zaverecne stadium detskeho vyvoje, které je vstupem do dospelosti.Cloveku se dostava poteseni ze stimulace genitalnich organu, postupnedosahuje pravych erotickych vztahu a genitalnich projevu.

TRI VRSTVY OSOBNOSTI
Freud prirovnava osobnost k ledovci. Vrcholek, který vycniva nadhladinu je VEDOMI, část osobnosti, kterou si jedinec uvedomuje. Ta jenejmensi. Vrstva pod ni se nazyva PREDVEDOMI (nekdy také podvedomi),kde jsou ulozeny ruzne zazitky, myslenky atd., které si clovek kdysiuvedomoval a když chce, muze si na ne relativne jednodusse vzpomenout.Rozsahlav spodni vrstva predstavovaneho ledovce je NEVEDOMI. To jebludiste predstav, zkreslenych obrazu skutecnosti a prani, která jsoumimo oblast uvedomovani jedince. Presto však ma nevedomi silnymotivacni vliv na funkci osobnosti a na chovani člověka. Ridiciminevedomymi pudy člověka, somatickymi pozadavky kladenymi na mentalniživot, jsou libido, eros a thanatos.

FREUDOVA TEORIE SNU
Sny podavaji jasny vhled do nevedomych prani osoby, a poskytl cetnepriklady na podporu svého tvrzeni, ze sny jsou ve skutecnosti splnenimnevedomych prani. Sny mají dve casti. Zjevny (manifestni) vyznam – to,co se nam predstavuje, na co jsme schopni se rozpomenout, to, co nampripada jako opravdovy dej snu. Skryty (latentni) vyznam snu je ten,který se skryva za manifestnim, jeho prava podstata, smysl, který maobjevit psychoanalytik po komplikovanem rozboru.

OBRANNE MECHANISMY
Aby se ego chranilo před ohrozujicimi myslenkami ci pranimi, kterévyvolavaji uzkost, muze k odstraneni takoveho nebezpeci uplatnitdrasticka opatreni, která pusobi na nevedome urovne a zahrnujisebeklamani. Jejich cela rada, napr. VYTESNENI, SUBLIMACE, REGRESE AFIXACE, RACIONALIZACE, REAKCE FORMACE, ODMITNUTI, UTEK atd.
2. ANALYTICKA TEORIE

Carl Gustav Jung (1875 – 1961)

Jeho život:
Narodil se ve Svycarsku, do dobre a uznavane rodiny. Byl velmiinteligentni, vzdelany a pracovity a financne nezavisly. Verejnosti bylznacne respektovan. V soucasne době jeho nasledniku není tolik, neboťjeho teorie pripada prilis abstraktni a prilis hlubinna a mysticka, vnekterych svých castech spatne pochopitelna. Sand je to i tim, ze jehovzdelani zahrnuje i takove obory jako filozofii, antropologii,nabozenstvi, historii, mytologii a stredovekou astrologii a samozrejmepsychologii.
Jung byl drsny individualista, zil zvlastnimzpusobem v dome bez elektrickeho proudu, topeni atd. Hodne cestoval,zajimal se o starsi kultury, napr. americke indiany, domorodce vAfrice, Indii a na Ceylonu.

JUNGOVA STRUKTURA OSOBNOSTI
Jung nazyva osobnost psyche. Ta se sklada ze ctyr subsystemu: 1. kolektivni nevedomi,
2. osobní nevedomi, 3. Ego, vedome Ja, 4. Bytostne Ja (Das Selbst), které spojuje vedomi s nvedomim.

Jung nazyval psychickou energii libido, avska v mnohem sirsim vyznamunez psychoanalyza a bez sexualni konotace. Libido pro nej znamenadusevni energii, která odpovida intenzite ‘nabiti’ dusevnich obsahu.

KOLEKTIVNI NEVEDOMI
Tomu Jung priklada enormni vyznam. Jde o část nevedomi, kterou psychezdedila. Souvisi s minulosti a obsahuje v sobe dusevni život nasichpredku az k prvopocatkum. Kolektivni nevedomi je nejhlubsi spolecnyjmenovatel všech lidi, jimz se u kazdeho člověka ”mysl rozsiruje avleva do mysli lidstav…kde jsme vsichni stejni.” Obsahuje negativni ipozitivni zkusenosti lidskych i zvirecich predku. V protikladu kFreudove teorii, která vnim nevedomi jako mozne ohrozeni vedomeho egačlověka, pojima Jung sve kolektivni nevedomi jako mozny zdrojmoudrosti, obohaceni lidskeho zivota.

ARCHETYPY
Archetypy jsou obsahem kolektivniho nevedomi. Obsahuji tajemstviprejata od predku, jadra prapuvodnich predstav, vzorky chovani atendence nabite silnym emocnim obsahem. Napomahaji utvareni konkretnichpredstav, coz vede k rozpoznavani udalosti ci osob v konkretnim zivote,predznamenanych v archetypech.
Priklady archetypu jsou: narozeni, smrt, hrdina, moudry starec, velka matka, dite atd.
Urcite archetypy se osamostatnily jako nezavisle entity. Jsou to: persona, animus a anima, stin a bytostne Ja (Selbst).

PERSONA je archetyp, který jedinci napomaha uchovat si svouindividualitu při podrizovani se urcitym pozadavkum spolecnosti danychjejimi zvyky, hodnotam a konvencnimu chovani obecne.

ANIMUS(v zenach) a ANIMA (v muzich) jsou dve modality tehoz archetypu, kterýnapomaha zenam a muzum chapat a ocenovat vlastnosti a chovani druhehopohlavi. Jung veril, ze i když je archetyp sam o sobe prospesny, muzebyt skodlivy, uplatni-li se nevhodne. Zaroven se jeho pomoci davysvetlit otazka bisexuality.
STIN je archetyp, který predstavujeanimalni stranku v kazdem jedinci – tendenci k primitivnim formamzivota, typickym pro nase zvireci predky. Dodava psyche jeji realnost azivotnost (je obdobou Freudovi pudove stranky osobnosti). Jung veril,ze kazda lidska bytost nosi vnejsi nater civilizace na zvireti, které sv ni skryva.

OSOBNÍ NEVEDOMI
Je ziskavano, a ne dedeno.Vynoruje se z citu, myslenek a interpersonalnich zazitku, které bylyzapomenuty, vytesneny, potlaceny nebo nejakym jinym zpusobem zmizely zvedomi. Pripomina to Freudovo predvedomi.

KOMPLEXY
Jsouto obsahy osobniho nevedomi, které vznikaji z vyznamnych a častotraumatickych osobnich zazitku. Predstavuji ”neukoncene zalezitosti”jedince v zivote a mnohdy souvisi se vztahy s ”dulezitymi druhymi”,napr. s osobami v postaveni rodicovske ci jiné autority. Nerozresenekomplexy mohou byt pro osobní vyvoj velmi skodlive. Vedomym usilim všakmuze byt komplex rozresen a muze cloveku prinest prospech, napr. vpodobe novych nahledu na život.

EGO a BYTOSTNE JA
Egojakozto vedoma mysl je odpovedne za trvalou identitu osoby a za jejichovani – uvazovani, citeni, rozhodovani a cilesmerne snazeni.
Bytostne Ja slouzi jako nejmocnejsi katalyzator vnitrniho rustu osoby,podporuje vyvazenou syntezu vedomych a nevedomych procesu a usnadnujespojeni psyche s vnejsimi silami rustu – s bozkym principem a prirodou.Jung pokladal bytostne Ja za ”prvotni zaklad psyche, jehož hloubka jenezjistitelna”, a za ustredni bod osobnosti, který uchovava rovnovahu vzivote.

JUNGOVA TYPOLOGIE
Je dodnes velmi znama a pouzivana.
Jung rozlisoval mezi postoji INTROVERZE a EXTROVERZE – zamereni jedincena svůj intrapsychicky svet, nebo na sve okoli. I když jsou oba postojepritomny v kazdem cloveku, jeden z nich ma vetsi vliv nez druhy. (stred= ambivert).
Navíc se rozlisuje typ osobnosti podle pomerne silyctyr ”mohutnosti” ci PSYCHICKYCH FUNKCI. Jung vysvetluje jejich povahupodle jejich specifickych prispevku.
MYSLENI zkouma, co vnimany předmět je.
CITENI ocenuje hodnotu predmetu.
SMYSLOVE VNIMANI zahrnuje veskerou smyslovou zkusenost.
INTUICE poznava skryty vyznam predmetu.
Kombinace a interakce dvou postoju a ctyr funkci poskytuje obsazenou taxonomii lidskych typu.
3. INDIVIDUALNI PSYCHOLOGIE

Alfred Adler (1870 – 1937)

Jeho život:
Puvodem Zid, pote prestoupil na protestantstvi, jinak byl skutecnymVidenakem. Zalozil druhou videnskou skolu psychologie (Freudova bylaprvní). Škola ho zprvu prilis nezajimala, pak se ovšem zchopil avystudoval medicinu, pracoval jako prakticky a ocni lekar, pote sevrhnul na psychiatrii.
Od raneho mladi znepokojovala Adlerasocialni nespravedlnost a chudoba. Zajimal se o spisy Karla Marxe asvým socialistickym presvedcenim se netajil. Ovšem sovetsky komunismus,který tam byl praktikovan, neuznaval. Ozenil se s ruskourevolucionarkou, s kterou se posleze i rozvedl pro jeji prilisradikalni pristup. Ovšem i přes sve zvlastni manzelstvi dokazalivychovat tri deti.
Ve 20. letech si Adler otevrel radu detskychporaden, které fungovaly dobře az do 30. let, kdy byly z politickychduvodu zavreny. Adler byl často zvan na prednasky do Spojenych Státu,kam nakonec také emigroval. Zemrel v roce 1937 při prednaskove ceste poVelke Britanii.

HLAVNI BODY ADLEROVY TEORIE

1. USILOVANI O NADRAZENOST
Podle Adlera usiluje každý clovek o prekonani POCITU MENECENNOSTIzakotvenych v detstvi a o dosazeni nadrazenosti. Tento hlavni Adleruvpredpoklad je v prikrem rozporu s tim, jakou dulezitost pricital Freudpudovym motivum a principu slasti. Jedinec proziva silne odhodlanipromenit situaci nedostatku na situaci dostatku prostrednictvimusilovani o nadrazenosti. Toto usilovani vskutku zmeni situaci jedince– zdrave nebo nezdrave. Ve sve zdrave podobe je nadrazenost totozna srustem a sebeuskutecnovani osobnosti. Ve sve nezdrave podobe sevyznacuje regresivnimi projevy.
SOBECKE USILOVANI O NADRAZENOSTse muze projevit u lidi, kteří byli v mladi rozmazlovani nebo naopakzanedbavany. Jedni mají dojem, ze dostanou vse, o co projevi jensebemensi zajem, a to bez vetsich obtizi a namahy. Ti druzi zasepovazuji život za v podstate negativni, spatny, nespravedlivy aneocekavaji od nej skoro nic.

2. SPOLECENSKY DURAZ
Usilovani o nadrazenost prospiva jedinci jedine tehdy, když je socialnezamereno. Sebestredne, antisocialni usilovani o nadrazenost jeregresivni. Adler je povazoval za zdroj deviaci v chovani acharakterovych selhani.
SOCIALNI CIT povazuje Adler za cil vyvojeosobnosti, ovšem pokazde ho definuje trochu jinak. Nekdy říká, ze toznamena ”videt ocima druheho, slyset usima druheho, citit srdcemdruheho”. Jindy to vysvetluje jednodusse jako spolupraci s ostatnimi.

3. CILEVEDOMOST
Abychom porozumeli chovani jednotlivcu, musime znat jedinecne cile,které si zvolili. Zivotni styl kazdeho jedince je obsazen ve vzorcicilu, které si sam zvolil, a uzce souvisi s tvurcim ”ja” člověka. Adlerprisuzoval velky vyznam VEDOME DIMENZI osobnosti a NEVEDOMI spojoval sneurotickym chovanim.

4. SOUROZENECKE PORADI
Adlerpokladal poradi narozeni sourozencu v rodine za ukazatel jejichbudoucich postoju a vzorcu chovani. Prvorozene deti mají nevyhodu, zemuseji ustoupit ze stredu rodicovske pozornosti, když prijde druhédite. Pokud se podari pripravit je na prichod sourozence, mohou toutozkusenosti rust. Pokud ne, tyto deti trpi, citi se odstrceny, aodcizuji se matce. Deti se tak cvici k osamelosti.
Druhé ciprostredni dite se rodi do socialne vyvazene situace, pricemz starsisourozenec mu je podnetem k vetsimu usilovani o uspech. Adler todefinuje takto: ”Toto dite se chova jako při zavodech, jako by někdobyl o krok ci dva před nim a ono muselo spechat, aby ho predstihlo.”
Nejmladsi deti jsou obvykle rozmazlovany a jak jiz bylo zmineno,nesnadno si vytvareji socialni cit. Podle Adlera mají nejstarsi anejmladsi deti nejvetsi vlohy k poruse prizpusobeni.
(Tato teorieje vskutku velmi specificka, neresi problemy s nevlastnimi sourozenciapod., ma znacne mezery a mela by byt aplikovana velmi opatrne.)

5. POCITY MENECENNOSTI
Když je dite male, jeho organy ještě nejsou na tak vysoke urovne jako udospeleho člověka, coz v diteti vyvolava pocity menecennosti (ty jsoutedy zpusobeny fyziologicky). Jako kompenzace tohoto pocitu slouzilmaskulinni protest, pozdeji nazvan VULI K MOCI a nakonec USILOVANIM ONADRAZENOST.
Adler oznacil pocity menecennosti u ditete zasituaci nedostatku a rozsiril platnost tohoto pojmu na cele rozpetizivota člověka. Pokladal je za zakladni motivacni cinitel, který lzenajit v kazdem lidskem vykonu. Bez této situace nedostatku by životčlověka ustrnul.

6. INDIVIDUALNI ZIVOTNI STYL
To jeustredni pojem Adlerovy individualni psychologie. Zahrnuje znaky, rysy,zpusoby chovani, vyjadrujici pokusy o kompenzaci, kterych clovek uzivak prekonani pocitu menecennosti a k usilovani o nadrazenost. Je davanvelky duraz na rodinne prostredi a psychosomaticky vztah, který se vplne integrovane osobe rozviji.
To, jak si lide planuji budouciživot, není ovlivnovano především jejich detskymi zazitky (jak tvrdiFreud), nybrz jejich subjektivnim ocekavanim, které je často naprostonerealisticke. Adler tento jev nazyva FIKTIVNIM FINALISMEM. Pripousti,ze mnohe cile, které si lide pro sebe voli, jsou fikci, ale poklada jeza uzitecne, protože poskytuji jednotny vzorec usilovani cloveku, kterýby jinak bloudil.
4. INTERPERSONALNI TEORIE

Karen Horneyova (1885 – 1952)

Narodila se v Hamburgu v Nemecku prisnemu otci a o hodne mladsi amilejsi matce, kterou dost obdivovala. Chodila na cirkevni gymnazium,kde prozivala znacne konflikty, protože nedavala Bibli takovy vyznam.Posleze nastoupila na lekarskou fakultu, kde byla mezi muzi velmipopularni. Vzala si pravnika a ekonoma Oskara Horneyho, s kterym sezaroven také rozvedla.
V jednom svém obdobi prodelalapsychoanalyticky vycvik v Berline, pak odjela do Spojenych Státu, kdenejprve ucila a pak se zacla venovat psychiatricke praci. Sledovalarozdily v druzich neuroz mezi svymi evropskymi a americkymi pacienty atento vhled posilil jeji presvedceni, ze spolecenske hodnoty a kulturadane země mají hlavni ulohu při utvareni osobnosti člověka, a to jak vezdravych, tak i v patologickych dimenzich.
Prosazovala rovnostzen ve spolecnosti, propagovala pochopeni pro specifika zenskepsychologie a odmitala Freudovu myslenku vrozene fyziologickemenecennosti, která se projevuje zavidenim penisu.

HLAVNI BODY TEORIE KAREN HORNEYOVE

Karen Horney souhlasila s tim, ze zazitky v detstvi mají znacny vliv nautvareni osobnosti. Ovšem jeji pojem zakladni uzkosti byl zakotven vsocialnich faktorech prostredi ditete.
Ve všech svých dilech spojuje prvky psychoanalyzy se silnym socialnim hlediskem.

ZAKLADNI UZKOST DITETE
Deti se rodi do světa plneho obtizi. Jsou ovlivnovany neurotickymidospelymi. Zdanlive nekonecny proud rozpornych sdeleni z dospelehosvěta dite mate a pusobi, ze se citi bezmocne a osamocene. Dite se citinejiste, stava se precitlivelym a snadno zranitelnym. Namisto rozvijenipocitu nalezeni dite premaha zakladni uzkost, kterou Horney definujejako ”pocit osamocennosti a bezmocnosti vuci potencialne nepratelskemusvetu”.

VZTAH S DRUHYMI LIDMI
Aby dite prekonalozakladn uzkost a ziskalo urcity pocit bezpeci, vyuziva ruznychinterpersonalnich vztahu. Horney je tridi takto:
1. POHYB K LIDEM (dite se snazi ziskat dobrou vuli svých rodicu a ostatnich)
2. POHYB PROTI LIDEM (vyjadruje neduveru vuci spolecnosti, dite voli agresivni pristup, chce mit navrh a porazit ostatní.)
3. POHYB OD LIDI (dite ma pocit, ze mu nikdo nerozumi nebo na nemnikomu nezalezi, a tak se izoluje a zije ve svém vlastnim svete)

Dusevni zdravi najdeme pouze v prirozenem, spontannim spojeni těchtotri zpusobu vztahovani se k druhym v zavislosti na povaze ruznychzivotnich situaci.
Vysoce ohrozene dite se strnule drzi pouze jednoho z techto tri pristupu.
Neuroticke potreby dospelych lidi mají také priciny v mladi, jsounevedome a vyznacuji se nutkavosti. Daji se lecit psychoanalyzou, aleKaren Horney veri, ze každý clovek je schopen svepomoci, a ze život samje ozdravny proces, v kterem se clovek muze sve neurozy zbavit.
Harry Stack Sullivan (1882 – 1949)

POJEM OSOBNOSTI
Sullivan nepricita osobnosti realnou samostatnou existenci, povazuji jipouze za vysledek interpersonalnich vztahu, které mají svůj pocatek vdetstvi a trvaji po cely život. Za první interpersonalni zkusenostpoklada jev ”prs v ustech”. Ten muze mit vliv na interpersonalni vyvojditete, zalezi na emocnim stavu matky a na tom, jake signaly při kojenivydava a jak je dite prijima.

PRIZPUSOBENI OSOBNOSTI: SOCIALNI, SEXUALNI A KOGNITIVNI
Rozvoj osobní zralosti a sebenaplneni vyzaduje podle Sullivanakombinaci patricnych vyvojovych pochodu v oblasti socialni, sexualni akognitivni. Pokud kazda z těchto oblasti nedospela na primerenouvyvojovou uroven, nelze dosahnout adaptace osobnosti.
(Sullivanova vyvojova stadia a jeho duraz na sexualni dimenzi pripominaji prvky Freudovy teorie.)

DYNAMISMUS lze chapat jako hlavni stavebni jednotku interpersonalnidimenze osobnosti – vzorec transformace energie. Dynamismus slasti jeSullivanuv vyraz pro instinktove pudy – ”urcite tenze v oblastigenitalu ci s genitaly souvisejici”.

KOGNITIVNI VYVOJ
Sullivan predpoklada tri vyvojova stadia poznani:
1. PROTOTAXICKE POZNANI – dotekove, zrakove, sluchove, jednodusesmyslove vjemy novorozencu a jejich okamzite stavy vychazejici z novychzkusenosti
2. PARATAXICKE POZNANI – dite zacina objevovat vztahy mezi udalostmi, i když ne vždy logicky.
3. SYNTAXICKE POZNANI - je totozne s plne rozumovym a logickym usuzovanim, které je priznacne pro zralejsi deti a dospele.

TENZE
Sullivan predpoklada dva protikladne stavy mysli, které pojmenovavaABSOLUTNI EUFORIE a ABSOLUTNI TENZE (neboli hruza). Kazdy prirozeneusiluje o tu euforii, ale vetsinou prevlada i mirna tenze, která muzebyt zpusobena bud opomenutymi potrebami organismu (to muze v pokrocilemstavu vyvolat apatii) ci uzkosti (která muze vyustit v samnolentniodpoutani.)

SYSTÉM ”JA” a SUBLIMACE
Každý clovek prirozene touzi po uspokojeni svých potreb a interpersonalnim bezpeci (coz je opak uzkosti).
Systém ”Ja” je dynamismus pomahajici ditete vyhnout se zakazum odrodicu (dospelych) a vytvorit tim jakousi lepsi atmosferu. Je to zpusobuniku z neprijemnych situaci.
Sublimace je pak dynamismus, kterýzabranuje vytvareni neprijemnych situaci. Jde tam o pouziti jinéspolecensky prijatelnejsi cinnosti, která uspokojuje casti motivacnihosystemu, který zpusobil nesnaze. Tyto dva dynamismy jsou jakymisiobrannymi mechanismy, které pomahaji diteti vyrovnat se s uzkostiprostrednictvim pozitivnich interpersonalnich vztahu.

PERSONIFIKACE
Proces, při kterem si dite vytvari predstavy o sobe (”ja” a svém okoli (”neja”a rozlisuje mezi nimi. ”Ja” je navíc hodnoceno ditetem na zakladeinterpersonalnich vztahu s druhymi vyznamnymi osobami. Vysledkem jedodateca personifikace ”dobreho ja” nebo ”spatneho ja”.
5. PSYCHOSOCIALNI TEORIE

Erich Fromm (1900 – 1980)

Narodil se v Nemecku v ortodoxni zidovske rodine. Tamni antisemitskeprostredi mu prilis nevyhovovalo. Zacal se venovat psychologii, alezaroven i filozofii a sociologii. Obdivoval Marxe i Freuda a usiloval ojakysi kompromis mezi temito dvema osobnostmi, který by dal dohromadylepsi část jejich teorii a zbytek nejak doladil. Ovšem, spise nez zamarxistickeho teoretika se povazoval za dialektickeho humanistu.
Formalni psychoanalyticky vycvik ziskal v Mnichove a v Berline, kde setaké setkal s Karen Horney. Jejim vlivem se odklonil od Freudovypsychoanalyzy, i když se stále povazoval za jeho verneho zaka.
Emigroval nejdrive do Spojenych Státu, kde také chvili ucil, pak doMexika, a nakonec zemrel v roce 1980 ve Svycarsku, pote co se tamnejakou dobu venoval odborne praci.

HLAVNI DURAZ FROMMOVY TEORIE
Vnimal zivoty jednotlivcu v celkove perspektive spolecnosti, bylkriticky vuci negativnim vlivum moderni spolecnosti a daval duraz nauvedomeni si sebe sameho a sve vnitrni hodnoty.
Zakladnim znakemlidske povahy je svoboda, kterou leckdo neumi uzivat. Clovek se protomusí snazit delat hodnotova rozhodnuti, rozvijet produktivni zamerenizivota a objevit krasu altruistickych postoju.

POJEM OSOBNOSTI
Fromm definuje osobnost jako ”celek zdedenych a ziskanych dusevnichvlastnosti, které jsou pro jedince priznacne a cini kazdeho jednotlivcejedinecnym”.
Rozlisoval dve slozky osobnosti: TEMPERAMENT aCHARAKTER. Zatimco temperament je spise zdedeny a nemá zadny etickyvyznam, charakter predstavuje vlastní problem etiky; vyjadruje miru, vniz jedinec uspel v umeni zit.

TEMPERAMENT je hlavnimnastrojem osobnosti, svou povahou je konstitucni a znacne trvaly.CHARAKTER se oproti tomu utvari hodnotovymi volbami jedince,ovlivnovanymi sociokulturnim pusobenim okoli.

PRODUKTIVNI a NEPRODUKTIVNI CHARAKTER
Obvykle se v jedinci vyskytuji soucasne. Povaha obou vzorcu je zalozenana dvou zakladnich procesech: 1. Socializaci (clovek si vytvari vztah kdruhym a sobe a je ochoten poskytovat jim peci) a 2. Asimilace (cloveksi prisvojuje zadouci predmety).

1. PRODUKTIVNI CHARAKTER spociva v obdarovavani druhych prostrednictvim lasky a práce.
2. NEPRODUKTIVNI CHARAKTER je zalozen na predpokladu, ze jedinec neníschopen produkovat, a proto musí to, co potrebuje, dostavat od druhych;toho muze docilit bud svým pasivnim chovanim, nebo nejakym aktivnimusilim, napr. vykoristovanim.

Pod zahlavim ”neproduktivni orientace” vypocitava Fromm ctyri typy:
1. RECEPTIVNI ORIENTACE (veskere hmotne a psychologicke zajisteni je ocekavano od vnejsich zdroju.)
2. KORISTNICKA ORIENTACE (také vse ocekava z vnejsich zdroju, zaroven je tato osoba rozhodnuta to co potrebuje uloupit.)
3. HROMADIVA ORIENTACE (chce si uchovavat nashromazdeny majetek,distancuje se od ostatnich a vytvari si obranne prostredky proti nim.)
4. TRZNI ORIENTACE (vse se ziskava procesem vymeny, trh urcuje hodnotuvěci. Také: jednotlivci nejsou hodnoceni podle toho, jaci jsou, alepodle toho, jaky dojem cini.)

LIDSKE POTREBY A LASKA
Fromm pocita s peti hlavnimi potrebami jedince:
1. potreba vztazenosti
2. potreba transcendence
3. potreba zakorenenosti
4. potreba identity
5. potreba orientacniho ramce
Sila, která podporuje vztazenost a pritom uchovava identitu, je zralalaska (pouze u produktivni charakterove orientace). LASKA je aktivnisilou v cloveku, je to jakysi zaklad vseho. Umeni milovat je zaklademzdraveho psychickeho stavu člověka. Frommova psychoterapie pracuje stim, aby dokazala v cloveku obnovit jeho schopnost milovat.
Erik Erikson (1902 – 1982)

Lidsky rust povazuje za epigeneticky, coz znamena, ze jeden prvekvznika na podklade jineho v case a v prostoru. Zaroven, fyziologicketlaky na utvareni osobnosti jsou vyvazovany vlivy spolecenskymi akulturnimi.
Ustrednim tematem vyvojoveho procesu je utvareniosobní identity, které uzce souvisi s vyvojem ego. Ego se uplatnuje jakuvnitr mysli, tak ve vztahu k jejimu socialnimu prostredi.

VYVOJ OSOBNOSTI
Osm psychosocialnich stadii, kazde obsahujici jeden psychologickykonflikt. Rust nastava tehdy, když je konflikt primerene vyresen. Toprinasi pro ego novou silu, mohutnost ci ctnost.
Existuje ovšem imoznost spatneho reseni konfliktu, vyhybani se mu apod., pricemz novactnost nevznikne a vyvoj nepokracuje, nebo pokracuje spatnym smerem.Jedinec ma místo nove ctnosti pocit menecennosti. Problem se daopakovanym pokusem o reseni nakonec vyresit.

Osm stadii
1. DUVERA vs. ZAKLADNI NEDUVERA (ctnosti tohoto stadia je nadeje,kterou Fromm chape jako podminku, aby jedinec zustal nazivu.)
2. AUTONOMIE vs. ZAHANBENI A POCHYBNOST (ctnosti je vule)
3. INICIATIVA vs. VINA (ctnosti je ucelnost)
4. SNAZIVOST vs. MENECENNOST (ctnosti je kompetence)
5. IDENTITA vs. ZMATENI ROLI (ctnosti je vernost, osobní oddanost zvolenemu povolani ci zivotni filozofii)
6. INTIMITA vs. IZOLACE (ctnosti je laska)
7. GENERATIVITA vs. STAGNACE (ctnosti je pecovani, ochota konstruktivne prispet spolecnosti)
8. INTEGRITA EGO vs. ZOUFALSTVI (ctnosti je moudrost – vysledek celeho vyvojoveho cyklu jedince).

6. HUMANISTICKA TEORIE

Dava duraz na pozitivni vlastnosti člověka a jeho individualitu. Je tovelmi optimisticky pristup, ktery veri, ze každý ma svůj osud ve svýchrukou, muze svůj vyvoj ovlivnovat podle svých predstav a prani, nicnení vždy prilis ztraceno. Clovek je svou podstatou dobry, rodi sehodny, nezkazeny. To, co ho muze zkazit, je společnost. Není to stroj,který pracuje podle naplanovaneho programu. Zaroven humanisticka teorienepovazuje za podstatne zazitky z detstvi.

2 hlavni humanisticti teoretici jsou:
Abraham Maslow (jeho teorie se nekdy také nazyva holisticka)
Carl Rogers (jeho teorie se nekdy nazyva teorie ”ja”

Abraham Maslow (1908 – 1970)

Narodil se v Brooklynu v rodine zidovskych pristehovalcu. Jeho mladinebylo prilis stastne, stále se nachazel uprostred stretu mezi silneverici matkou a otcem, který mel slabost pro alkohol, zeny a jinévystrelky. Nejdrive studoval zadarmo v New Yorku, pote ve Wisconsinu,kde se mu několik profesoru osobne venovalo a snazilo se v nem osvezita podporovat jeho talent. Da se rict, ze mu tim vynahradili jehonepodarene detstvi. Po studiu se vratil zpet do New Yorku, kde 14 letucil. Od behaviorismu se odklonil, a místo toho se pustil dohumanistickeho holismu. Zkoumal lidskou motivaci ve vztahu k nizsim avyssim potrebam, hodne se zabyval sebeaktualizujicimi jedinci a ulohamihodnot. Pozdeji také psychologii vyucoval. Zemrel v roce 1970 vKalifornii na rozsahly srdecni infarkt. Před svou smrti zvolal, zemiluje život a ze by rad zil ještě o něco dele, ale ze mu na tom zastak strasne nezalezi.

Jeho teorie:
Maslow prijimaexistenci specifickych potreb a usporadava je do hierarchie. Je vyraznezameren na temata filozoficka, kulturni a nabozenska. Soustreduje se naintrapersonalni rust jedince a poklada ryzi lidske kontakty s okolim zaprirozeny vysledek sebeaktualizace.

Maslow radi lidskepotreby na NIZSI (fyziologicke a potreby bezpeci) a VYSSI (lasky aucty). Nad vyssi urovni je ještě B-uroven (B znamena ”byti”, kam umistil metahodnoty, metapotreby, které jsou spjaty s nejvyssimi vrcholy lidskeho potencialu, sebeaktualizace.
Cim vysse jedince v této hierarchii dospeje, tim vetsiho, hlubsiho a dlouhotrvajiciho vnitrniho stesti dosahne.

MASLOWOVA HIERARCHIE POTREB
Je to proces epigeneticky (jak ho uz zname od Eriksona), takze pokudnejsou uspokojeny potreby na nizsi urovni, neda se prejit k vyssim.

1. FYZIOLOGICKE POTREBY – to jsou zakladni potreby kazde lidske bytosti: potreba kysliku, vyzivy, spanku atd.
2 .POTREBY BEZPECI – každý jedinec vyzaduje bezpeci a svobodu odstrachu, uzkosti a zmatku. K bezpeci také patri struktura, rad aochrana před poranenim. (zvlaste dulezite v detstvi).
3. POTREBYNALEZENI A LASKY – jakmile jsou uspokojeny nizsi potreby, touzi jedinecpo lasce a citovem vztahu a chce nekam patrit.
4. POTREBY UCTY –jsou dále rozdeleny na potreby souvisejici s vlastní zdatnosti avedomim zvladani zivotnich naroku (sebeucta) a s povesti, prestizi auznanim (ucta druhych).
5. POTREBA SEBEAKTUALIZACE – v tomto bodepostupuje jedinec vysse, na B-uroven. Touzi stat se vsim, cim se statmuze. Maslow zduraznuje: cim clovek muze byt, tim také musí byt. Musíbyt verny sve prirozenosti…na této urovni jsou rozdily mezi jednotlivcinejvetsi.

Protože sebeaktualizace je probihajici proces,clovek není nikdy plne sebeaktualizovan, ale stále o to usiluje. Maslowstanovil několik znaku plne aktualizovanych osob, za které mj.povazoval napr. Abrahama Lincolna, Thomase Jeffersona, EleanorRooseveltovou. Tyto znaky jsou napr: pozitivni obraz o sobe, clovek sema zdrave rad, miluje život, umi odpoustet, prijima sebe i druhé, jeuvolnene otevreny vuci život. Tito lide neusiluji o soucit, pochopeni,odpovednost, pokoru, nezalezi jim prilis na tom, co si o nich myslispolečnost, jsou si sebou velmi jisti. Jsou nezavisli na kulture aokoli, dokazou byt sami, aniz by si pripadali osameli, obvykle sisamotu a soukromi ceni. Mají smysl pro humor bez nepratelstvi, jsouoriginalni a tvorivi.
Transcendence. Sebepresazeni je dominantoupriznacnou pro kazdeho sebeaktualizujiciho jedince. Umoznuje muB-poznani, které vede k ”vrcholnym zazitkum” (pocitum absolutnihostesti, spokojenosti, sebenaplneni).
Carl R. Rogers (1902 – 1987)

Narodil se v Illinois ve farmarske rodine, silne nabozensky zalozene.Jeho mladi bylo charakteristicke obrovskym mnozstvim praci apovinnosti, a z toho vyplyvajiciho stresu, na misto detskebezstarostnosti a hry. Pozdeji se dostal na Wisconsinskou univerzitu,kde se mu znacne rozsiril obzor a jeho pristup k nabozenstvi se timovlivnil. Pote stridave studoval na ruznych mistech a pracoval vruznych institucich ci vyucoval na univerzitach. Kombinace klinickepráce s vyzkumem je priznacna pro vetsinu Rogersovy akademickecinnosti.

Jeho teorie zduraznuje pojem ”ja”, jedinecnost ajednotu kazdeho člověka. V prostredi prostoupenem psychoanalytickymi abehavioristickymi nazory navrhl novy pristup k poradenstvi – ”naklient” ci ”na osobu zemerenou terapii”. Při zjistovani, jak osobnostfunguje, nespolehal tolik na diagnosticke nastroje, ale na vypovedipacientu samotnych.

STUDIUM OSOBNOSTI – VNITRNI VZTAZNY RAMEC
Rogers uziva percepcniho (nazyva jej vnitrni) vztazneho ramce, tj.pohlizeni na věci z hlediska pozorovane osoby, nikoli ocimaobjektivniho vnejsiho pozorovatele. Tento ramec spociva spise v postojinez v technice. Odbornik by mel ziskavat informace o vnitrnim svetejedince pomoci jeho verbalnich a nonverbalnich sdeleni, a ne pomociobjektivniho mereni.

ZAKLADNI LIDSKA MOTIVACE
Každýjedinec ma zakladni tendenci k sebeaktualizaci a usiluje o ni.Sebeaktualizace obsahuje radu potreb, napr. jist, byt v bezpeci,nezavislost, mit dobre vztahy s okolim. Chovani je vždy motivovanopritomnymi potrebami, nikoli minulymi udalostmi, i když ty mohou dourcite miry motivaci ovlivnit.
Pusobeni sebeaktualizacni tendencea z ni vyplyvajici cilesmerne chovani sili az do te miry, ze clovek je”vnitrne svoboden”. Toto usili je provazeno emocemi, které ziskavaji nasile tim vic, cim clovek rozpoznava vyznam svého snazeni.

ORGANISMUS
Rogers pojima organismus jako ”usporadany celek”, který prijima vsechnyprozitky vyskytujici se v jevovem poli, obsahujicim subjektivniskutecnost osoby v kazdem okamziku. Neboť organismus je psychofyzickymzakladem veskereho prozivani, je také mistem, kde dochazi kseberozvijeni, uplatnujici se prostrednictvim uspokojovani potreb.Takze usilovani o sebeaktualizaci prostrednictvim naplnovani potreb aprijimani prozitku tak, jak se vyskytuji v jevovem poli, jsou dvedulezite funkce organismu.

”JA” (self)
Ja je druhouslozkou jevoveho pole. Jeho funkce jsou nasledujici: ”Ja” vstupuje dovztahu k prozitkum, které jsou pritomny v organismu a muze s niminalozit tremi ruznymi zpusoby:
1.symbolizovat a prijmout je jako část ”ja”
2.poprit je, protože svou povahou skladbe ”ja” neodpovidaji
3.symbolizovat je zkreslene (k tomu dochazi, když jsou pojmy a hodnotyintrojikovany rodici a ostatnimi, avsak v jevovem poli jsou vnimanyjako vysledek smysloveho poznani.)

Najit prave ”ja” jesvizelnym ukolem kazdeho. Vyzaduje to odvahu, aby se lide prestaliskryvat za klamy a predstireni a uvedomili si, co uvnitr opravduprozivaji.

DUSEVNI ZDRAVI A PATOLOGIE
Dusevni zdravispociva v takovem pojeti ”ja”, které umoznuje asimilovat v nem veskeresmyslove a fyziologicke prozitky organismu. Naopak dusevni patologieexistuje tehdy, když organismus nektere dulezite smyslove afyziologicke prozitky vuci vedomi popira. Toto popreni muze nastat budna vedome urovni nebo pod urovni potrebnou pro vedome rozpoznani. Tentoproces nazyva Rogers SUBCEPCE.

KONGRUENCE
Je to shodamezi prozitky pritomnymi v organismu a tim, jak jsou symbolizovany v”ja”. Podle toho se da posuzovat mira dusevniho zdravi jedince.
Opak je inkongruence, coz je nedostatek presne symbolizaceorganismickeho prozivani v ”ja”. Je to rozpor mezi prozitky a vnimanimtěchto prozitku, který ma za nasledek zkreslene uvodomovani ”ja”,posleze patologii.

IDEALNI A REALNE ”JA”
Vetsina lidi rozlisuje predstavu toho, jakymi doufaji, ze se stanou (idealni ”ja”, od presvedceni o tom, jaci jsou (realne ”ja”. U zdravych lidi se tyto dva obrazy prilis nelisi, u narusenych ano.

DOBRY ŽIVOT, ”PLNE FUNGUJICI OSOBA”
Dobry život je zpusob, kterym zije ”plne fungujici osoba”. Je toproces, nikoli stav byti. Je to smerovani, které si voli celyorganismus tehdy, ma-li dusevni svobodu zvolit si kterykoli směr. Keznakum tohoto procesu patri:
1. vzrustajici otevrenost prozivani(clovek prijima jakkoli rozmanite prozitky, neuziva subcepce, tesi se zlneho uvedomovani si sebe a okoli)
2. vzrustajici existencialnikvalita ziti (clovek se stava ucastnikem a pozorovatelem probihajicihoprocesu organismickeho prozivani, aniz by se snazil ovladat jej)
3. vzrustajici duvera v organismus (clovek se nechava vest vlastnim organismem, namisto ostatnich osob ci organizaci)
4. plnejsi fungovani (je to shrnuti predchazejicich tri bodu. Clovek zije plneji v prave pritomnem okamziku…
7. RYSOVA TEORIE

Tato teorie se vyznacuje usilim o zkoumani osobnosti pomoci popisu aanalyzy vlastnosti lidskeho chovani. Odpradavna se vedci snazilistanovit projevy chovani, kterymi se jednotlivci navzajem lisi, avytvorit taxonomii osobnostnich typu.

Hippokrates (460 – 360 před Kristem) rozlisil osobnost do ctyr typu, které jsou i v soucasne době velmi pouzivany. Jsou to:
1. SANGVINISTICKY TYP (optimisticky a energicky clovek)
2. CHOLERICKY TYP (clovek popudlivy, s agresivnimi tendencemi)
3. MELANCHOLICKY TYP (clovek se sklonem k depresim)
4. FLEGMATICKY TYP (netecny clovek vykazujici malo emocnich odezev)

Existuji dva klicove predpoklady pro rysovou teorii:
- vsechny rysy kazde skupiny se vztahujou na vsechny lidi (vsichni jsou agresivni, nemluvni etc.)
- nebo rysy mohou byt urceny kvantitativne, ci-li, kolik z toho ci onoho rysu ma kazda osoba

Psycholog, který zacal celou tuto teorii, se jmenoval Lombroso.Prohlasoval, ze je schopen rozpoznat kriminalniky uz jen z toho, ze sena ne podiva.

Dalsim charakteristickym rysovym teoretikem jeSheldon, který rozlisil tyto tri typy osobnosti, pricemz vychazel ztypu postavy. Jsou to:
1. EKTOMORF – clovek, který je vysoky astihly az hubeny. Povahove je tichy, starostlivy, uzkostlivy, drzi sespise stranou, je umirneny
2. MESOMORF – tento clovek ma silnou,robustnou, propracovanou a svalnatou postavu. Z povahoveho hlediska jecilevedomy, vice agresivni, vi co chce a jde si zatím atd.
3.ENDOMORF – je clovek silny, pretloustly. Tato osoba je mekka (date jimranu a oni zacnou brecet), ovšem je pratelska, poslusna, poddajna atd.

Ke kritice této teorie patri to, ze, ono to ma sice něco do sebe, aleneda se rici, ze by každý s jednou z těchto typu postav mel ty samevlastnosti (které by se snad menili s menicim se typem postavy), skryvato individualni rozdily. Je to ponekud povrchni teorie, ktera říká,jaky kdo je, ale uz se nezabyva tim, proc takovy je. Je to bludny kruh.

Soucasnym teoretikem, který by se dal do této skupiny zaraditje Gordon W. Allport, i když on sam to razantne odmita. On svou vlastníteorii nazyva SYSTEMATICKYM EKLEKTICISMEM, který si vypujcuje odkazdeho smeru to nejvhodnejsi a dava to systematicky dohromady.
Gordon Allport (1897 – 1967)

Narodil se v male obci ve state Indiana ve Spojenych Statech. Jehorodice davali velky duraz na vzdelani. Allport vystudoval Harvard a pakucil ruzne po svete. Stravil rok v Istanbulu, cestou zpet se zastavil uFreuda ve Vidni. Také studoval rok v Nemecku a rok ve Velke Britanii.Po navratu do USA udelal souhrn všech moznych teorii, s kterymi se poEvrope setkal a které ho oslovili. Po cely svůj život si ve sve praciuchovaval silne interkulturalni a interdisciplinarni zamereni, kterétaké podporoval u svých studentu.
Vyucoval první kurs teorie osobnosti ve Spojenych Statech. Zemrel v roce 1967 na rakovinu.

POVAHA OSOBNOSTI
Allport dava velky duraz na individualitu kazdeho člověka. Osobnostnepovazuje pouze za pojem vyvozeny z chovani, ale za něco, co v clovekuopravdu existuje. (Osobnost je něco a dela něco). Je to dynamickastruktura, kterou je potreba vnimat v procesu pozvolneho rozvijeni. Jesvou povahou psychofyzicka. To vyzaduje spolecne fungovani mysli atela.
Vse, co jedinec cini, Allport oznacuje jakocharakteristicke chovani a mysleni. To zahrnuje vsechny vnejsi ivnitrni procesy, které pomahaji preziti, osobnimu rustu asebeuskutecneni.
Allport také rozlisuje TEMPERAMENT a CHARAKTER. To jsou ovšem pouze stranky osobnosti, nikoli jakesi zvlastni oblasti v ni.

SVOBODA JEDINCE
Allport voli stredni cestu. Lide mají svobodu utvaret svůj život, alenemohou se odprostit od svých fyziologickych potreb, od vlivudrivejsiho uceni a zkusenosti ani od prave pusobicich vlivu okoli.

PROPRIUM A VYVOJ OSOBNOSTI
Allport popisuje vyvoj ”ja” v osmi funkcich propria (=”svůj vlastní”:

1. TELESNE ”JA” (prostrednictvim pocitu tela proziva kojenec první stranku jastvi.)
2. IDENTITA ”JA” (zavisi na kontinuite v case, napr. na pamatovani simyslenek a cinu z minula, a uvedomovani si, ze tyto myslenky a cinypatri teze osobe).
3. SEBEUPLATNENI (miva konotaci ”nestydatehosebeprosazovani”. Ovšem sebelaska muze byt velmi zdrava věc, a ipotrebna. Jde o urcitou miru hrdosti.)
4. ROZRUSTANI ”JA” (tim, ze se clovek identifikuje s jinymi, zvetsuje rozsah sebeangazovanosti.)
5. RACIONALNI RESENI (oznacuje zdroj uvazovani a zvladani problemu.)
6. SEBEOBRAZ (zahrnuje to, jak clovek sam sebe vnima (jako Rogersovo ”realne ”ja”, a jeho predstavu, jakym by se rad stal (idealni ”ja”.
7. SNAZENI PLYNOUCI Z ”JA” (vztahuje se k motivaci, která vede ke”sjednoceni osobnosti” a zahrnuje planovani, zajmy, reseni problemuatd.)
8. POZNAVAJICI ”JA” (vznika jako konecny a nevyhnutelnypostulat. Zahrnuje vznik sebeuvedomeni, hodnotove orientace a utvarenizivotni filozofie).

RYSY A OSOBNÍ DISPOZICE
Allport sebrani predstave, ze by vsem zivym lidskym bytostem mela byt vnucena”uniformni sestava rysu”, která vyjadruje znaky chovani velkehomnozstvi lidi. Namisto toho zavadi pojem OSOBNÍ DISPOZICE. Ta jejedinecna a relativne soudrzna.
Osobní dispozice jsou usporadany do této hierarchie:

1. KARDINALNI DISPOZICE – je to primarni vlastnost člověka, něco, co jepro nej typicke, vlastní, něco, co ma rad (at uz to je on sam, cipeníze). Nekdy to je taky nazyvano ”vyznacny rys”, ”vudci vasen”,”hlavni sentiment”, ”jednotici tema” ci ”koren zivota”.
2.CENTRALNI DISPOZICE – maji pro jedince velky vyznam, jsou napadne ajsou soudrzne. Vystihuji stredni body bezneho chovani osoby. (Tytovlastnosti se obvykle uvadeji v dobře napsanem doporucujicim dopise.)
3. SEKUNDARNI DISPOZICE – jsou pro jedince méně vyznamne a také jsouméně soudrzne. Jsou doplnkem centralnich dispozic v beznem zivote tam,kde to situace pripousti.

FUNKCNI AUTONOMIE
Motivaceexistuje vždy v pritomnosti, avsak chovani, které v minulosti plnilourcity ucel, často pretrvava bez ohledu na svůj puvodni ucel.
Funkcni autonomie muze znamenat něco negativniho, ale muze byt také tvorive vyuzita.

1. PERSEVERUJICI FUNKCNI AUTONOMIE – je v podstate nesmyslnou rutinou,navykem. Je to mechanicke chovani bez vlastní hodnoty, které Allportnazyva ”procesem nizke urovne”.
2. Z ”JA” VYCHAZEJICI (propriate) FUNKCNI AUTONOMIE – je proces, který dava drive ustavenemu chovani novy vyznam.
8. BEHAVIORISMUS

Uznava pozorovatelne chovani zivych organismu za jediny opravnenypředmět psychologie. Veskere lidske chovani probiha podle zakonitosti,z nichž mnohe jsou jiz znamy. Muze byt nauceno a odnauceno, protože jevysledkem objektivnich cinitelu, které je determinuji.
Osobnostnemá v behavioralnim pojeti realnou existenci a nepoklada se za zdrojlidskeho chovani. Je to pouze pojem vyvozeny z vnejsiho pozorovatelnehoa meritelneho chovani.

Hlavnimi predstavitely jsou:

Ivan P. Pavlov (1849 – 1936)

Jeho teorie KLASICKEHO PODMINOVANI je zalozena na spojeni dvou podnetu.Jeden vyvolava odezvu svou vlastní povahou a nazyva se NEPODMINENYPODNET. Druhy podnet je sam o sobe neutralni. Ale podan soucasne snepodminenym podnetem, ziskava podnetovou ucinnost a nazyva se pakPODMINENY PODNET. Na tyto dva typy pak prichazi NEPODMINENA A PODMINENAODEZVA.
Pavlov tuto svou teorii podklada svým experimentem o podminovani psa, který slinta na mlete maso.
Pricemz organismus responduje pouze k tomu stimulu, ke kteremu bylvycvicen. Pokud stimulus zmizi, naucena odezva vyprcha. Ta se da ovšemzaroven zase obnovit, nebo se da pozmenit, zmeni-li se podnet.

B. F. Skinner (1904 – 1990)

Skinner je tvurcem teorie OPERANTNIHO PODMINOVANI, která spociva v tom,ze organismus produkuje spontanni chovani, které není vyvolavanorozlisitelnymi podnety. Takove prvky chovani se nazyvaji OPERANTY.Klicovym pojmem Skinnerovy teorie je ZPEVNENI. Pozitivnim zpevnenim jeodmena, negativnim je odstraneni neprijemneho podnetu. Je-li operantzpevnen, pravdepodobnost dalsiho vyskytu takoveho chovani vzrusta.Zpevnujici cinitel prebira roli podnetu a zpevnene chovani odpovidaPODMINENE ODEZVE.
Jina Skinnerova strategie je POSTUPNAAPROXIMACE (priblizovani se cilovemu chovani). Chovani se postupnetvaruje tim, ze se zpevnuji pokroky, které jedinec cini smerem kzadanemu konecnemu chovani.

Z behaviorismu vychazi
9. DOLLARDOVA A MILLEROVA TEORIE UCENI

John Dollard (1900 – 1980) a Neal E. Miller (1909) jsou dva rodaci zamerickeho Wisconsinu. I přes jejich myslenkovou orientaci, kterávychazela z behaviorismu, rozhodli se prodelat psychoanalyticky vycvik,a tim v sobe spojovaly dva protichudne svety ideologie vedy. Jejichteorie ma povahu integrace psychoanalyzy a behaviorismu. Jejichkonecnym cilem je spojit vitalitu psychoanalyzy, prisnostprirodovedecke laboratore a danosti kultury.

Ustrednimtematem Dollarda a Millera je proces uceni zalozeny na sledu podnet –odezva, jejz uzivaji k vysvetleni hlavnich otazek fungovani osobnosti:
1. intrapsychickych pochodu
2. povahy a vyvoje osobnosti
3. nevedomi
4. vzniku neuroz

PROCES UCENI
Dollard a Miller to formuluji jednoduse takto:
Ucici se jedinec musí byt k odezve puzen a za jeji provedeni zapritomnosti signalu potom odmenen. To lze proste vyjadrit vyrokem, zeaby se někdo ucil, musí něco chtit, neceho si vsimnout, něco udelat aněco ziskat. Presneji vyjadreno, temito ciniteli jsou:
1. PUDOVAPOTREBA (= motivace. Muzou to byt bud vnejsi udalosti, nebo vrozene”primarni pudove potreby” jako jist, byt v teple, sex atd.)
2.SIGNAL (= podnet. Je to specificka hnaci sila, která modifikujemotivujici silu podnetu. Rozhoduje o tom, kde, kdy a jak odezvaprobehne. Nekdy muze byt silnejsi nez sama motivace.)
3. ODEZVA (je vysledkem spojeni pudove potreby a signalu, a dava podnet ke zpevneni)
4. ZPEVNENI (je udalost, která zesiluje tendenci k opakovani nejake odezvy. Zpevneni znamena redukci (pudove) potreby)

OSOBNOST: JEJI PODSTATA A VYVOJ
Dollard a Miller nazyvaj sled ”podnet/ signal – odezva” navykem. Tem sejedinec uci prostrednictvim zpevneni. V dusledku těchto osvojenychnavyku reaguje clovek na nektere signaly pohotoveji nez jine.
Osobnost není vrozena; jedinec si ji osvoji v detstvi prostrednictvimprocesu uceni. Sestava z navyku priznacnych pro chovani dane osoby.

OD PRIMARNICH PUDOVYCH POTREB K SEKUNDARNIM
Clovek se rodi s primarnimi (vrozenymi) potrebami. Ty pomahaji kuchovani jeho fyziologickeho zivota. Vyvoj osobnosti spociva vosvojovani si repertoaru SEKUNDARNICH POTREB. Ty jsou povazovany zarozvinuti primarnich potreb v sociokulturnim prostredi a zarovenzajistuji uchovani lidskeho zivota v kontextu dane spolecnosti cikultury. ”Slouzi jako fasada, za niz se skryvaji funkce vrozenychpotreb, na kterych jsou zalozeny”. Vlastní uceni probiha takto: doposudneutralni signal, je-li dostatecne často spojen s primarni potrebou,ziskava schopnost vyvolavat odezvy, a tim se stava sekundarni potrebou.

UPLATNENI VE VYCHOVE
Ve vyvoji osobnosti ma rozhodujicivyznam prvnich šest let. Spolu se sekundarnimi potrebami se diteseznamuje se sekundarnim zpevnenim, napr. s matcinym usmevem, spodekovanim atd. Rodice by měli, zejména v prvnich dvou letech, ditetiposkytovat vsemoznou podporu. Za nejdulezitejsi pokladaji ctyrinacvikove situace:
1.situaci krmeni
2.situaci nacviku cistotnosti
3.rany nacvik v oblasti sexualnich projevu
4.nacvik ovladani jevu

Nevedome konflikty naucene v detstvi vyvolavaji uzkost a podnecujivznik neuroz v dospelosti. Protože však neurozy jsou nauceny, mohou bytnastesti také odnauceny, dokonce i po mnoha letech psychickeho utrpeni.
 
kategorie: Psychológia
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01:29
Úvod
Viac než štvrtinu svojho života človek prespí a z tohoniekoľko rokov strávi v snoch! Tento fakt ustavične podnecuje zvedavosťvedcov, ktorí ešte vždy pátrajú po ich zmysle.

História skúmania snov
Už odpradávna sa ľudia usilovali vykladať sny. V Starom zákone boliinterpretované ako proroctvá. Filozof Platón ich pokladal tiež za božieznamenia, vzťahujúce sa na budúce udalosti.
Až v 17. storočízačali v Európe pokladať sen za odraz nášho duševného života aosobnosti. Ľudia si začali svoje sny zapisovať a neskôr aj vykladať.
Až koncom 19. a začiatkom 20. storočia začal význam snov systematickyskúmať Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. Pre Freuda, pokladaného zazakladateľa psychoanalýzy, boli sny výrazom našich podvedomých pudov atúžob, ktoré v bdelom stave potláčame. Nočné obrazy a príbehy bývajúpodľa jeho mienky často bizarné alebo chaotické.

Približnepred štyridsiatimi rokmi sa vytvorila v súvislosti s výskumom snovdisciplína, pokúšajúca sa objasniť mechanizmy snívania. Vďaka nej sapodarilo spresniť, v ktorom okamihu spánku sa začína sen. Pomocouelektroencefalogramu (EEG, záznam elektrických potenciálov mozgu) ainých fyziologických veličín vedci rozlišujú tri základné typy spánku.

Tri fázy spánku

Sú to: ľahký spánok, hlboký spánok a takzvaná hlboká fáza REM (čo v skratke znamená fáza rýchlych očných pohybov.
Prvé štádium spánku je charakteristické ustavičným spomaľovanímmozgových potenciálov. Teda spiaci človek ešte reaguje na zvuky a možnoho relatívne ľahko zobudiť. Jeho organizmus sa postupne upokojuje aprechádza do fázy hlbokého spánku, v ktorej sú oči nehybné, alepretrváva svalové napätie. Vo fáze REM sa mozog preberá zo svojejmeravosti a začne vysielať sled rýchlych vĺn. Očné gule sa podzavretými viečkami pohybujú (z toho pochádza aj anglické označenieRapid Eye Movement, skratka REM), všeobecné svalové napätie klesá.Spiaci sa nachádza v štádiu sna a je ťažké prebudiť ho. Táto fáza saopakuje približne každých sto minút a trvá vždy desať až dvadsať minút.

Nočný spánok dospelého človeka sa skladá približne na 75percent z non - REM spánku(teda ľahkého a hlbokého) a z 25 percent REMspánku. Plod v tele matky však strávi vo fáze snenia až 90 percentnoci. Vedci z toho usudzujú, že táto fáza v prvých mesiacoch životaovplyvňuje štrukturálne dozrievanie mozgu. Skutočne, na deťoch možnopozorovať – a to najčastejšie v spánku – všetkých šesť základnýchvýrazov tváre, charakteristických pre ľudskú rasu a to: radosť, strach,prekvapenie, hnev, smútok a odpor. Táto mimika je dôsledkom toho, žedieťa v spánku mimoriadne intenzívne prežíva emocionálne snové stavy.
Učenie v spánku

V poslednom čase sa výskum pokúša zistiť, či existuje nejaká súvislosťmedzi snovou fázou spánku a schopnosťou učiť sa. Túto hypotézupodporuje Francúz Michel Jouvet, jeden zo zakladateľov výskumu snov.Podľa jeho výkladu je sen vhodným časom, keď sa zároveň prejavujú prvkyľudskej pamäti a vrodené črty a vlastnosti osobnosti. Tým sa údajneaktivizujú do istej miery geneticky podmienené modely správania, čím samozog každú noc znova precvičuje.
V odborných kruhoch sa voveľkej miere prijíma hypotéza, že sen by mohol byť nástrojom učenia: Jeto čas, keď dlhodobá pamäť definitívne ukladá informácie nahromadenépočas dňa. Je možné, že cez deň bráni tejto neuronálnej aktivitepotrebný stupeň bdelosti, keďže veľké časti mozgu spracúvajú vedomézmyslové vnemy.

Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je príkladštudentov počas ich skúškového obdobia. Pri veľkom nápore na pamäťbadať nárast snovej fázy spánku. Okrem toho pokusy s krysamipotvrdzujú, že učenie vyvoláva sny. Ak si tieto hlodavce musia cez deňvštepiť do pamäti veľmi zložitý labyrint, vzrastie u nich snová fázaspánku o 50 až 60 percent. Keď si cestu von z labyrintu bezpečnenacvičia, dosiahne snová fáza opäť normálne hodnoty.
Keď vedciumelo, napríklad pomocou vhodných liekov, zabránili mačkám alebo krysámsnívať, mali tieto zvieratá problémy s učením. To isté platí aj oľuďoch: U osôb, ktoré prebudíme vo chvíli, keď sa im začne snívať,podstatne klesá ich schopnosť učiť sa.

Sníva sa nielen ľuďom

Zaujímavým faktom je aj to, že sny môžu mať iba cicavce a vtáky.Biológovia tiež zistili, že najdlhšie fázy snov majú tie zvieratá,ktorých detstvo zaberá dlhší vývojový úsek. Sliepkam a kravám sa sníva25, šimpanzom 90 a mačkám dokonca 200 minút. U človeka trvá táto fázaspánku každú noc približne100 minút. Vtákom sa sníva málo a ich snovéfázy trvajú približne iba 5 – 15 sekúnd.

Aký zmysel majú sny?

Neurofyziológia a psychoanalytická teória sna zhodne uznávajú, žezmyslom snov je spracovať rôznorodé udalosti, pocity a objavykaždodenného života. Podľa psychoanalytikov sa v snoch prejavujú našepodvedomé želania a obavy, ktoré cez deň potláčame. Neurofyziológoviazastávajú zas názor, že snová fáza spánku REM umožňuje človekuzafixovať si prostredníctvom nervových buniek všetky cez deňnadobudnuté poznatky, informácie, schopnosti a spôsoby správania.
Obe disciplíny tak z rôznych hľadísk hovoria o tom, že prostredníctvomsnov si vštepujeme, emocionálne hodnotíme a spracúvame nové situácie,aby sme lepšie zvládli podobné prípady v každodennom živote.
 
kategorie: Psychológia
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
12.Srpen 2007,01:04

Pozice v kapele:

M.Shadows- zpěv
Synyster Gates- hlavní kytara,vokály
Zacky Vengeance- kytara,vokály
Johnny Christ- baskytara
The Reverend- bicí

Skutečná jména:

M.Shadows-Matt Sanders
The Reverend-Jimmy Sullivan
Synyster Gates-Brian Haner Jr.
Zacky Vengeance-Zack Baker
Johnny Christ-Johnny Sewerd/Gera

Narozeniny:

The Reverend-10.února 1981
Johnny Christ-18.listopadu 1984
Synyster Gates-7.července 1981
M.Shadows-1.srpna 1981
Zacky Vengeance-11.prosince 1981

Hudební vliv:Pantera, NOFX, Misfits, Dream Theater, Metallica, Guns N' Roses, Mr. Bungle and Iron Maiden

Avenged Sevenfold (A7X) je moderní metalová kapela z Huntington Beach, California.Jejich první album se jmenuje "Sounding the Seventh Trumpet" a bylo nahráváno,když bylo čelnům kapely jenom 18 let a bylo okmažitě uznáno v hardcore komunitě.Jejich další album "Waking the Fallen" bylo dobře přijato.Teď se styl zpěvu M.Shadow soustředil více na melodiku než na hardcore,albumem "City of Evil"(7.června2005) ,které se drží stranou od metalcore.Tohle album věnuje pozornostzpátky ke dnům klasických metalových kapel jako Iron Maiden a Guns N Roses,také čerpající z vlivu evropských power metalových kapel jako Sonata Arctica.
Přestožejméno kapely i přezdívky členů udávají přímy odkaz nanáboženství,Shadow,Zackyho a Synovy texty jen občas poukazují na nějkánáboženská kázání.Všichni členové Avenged Sevenfold byli vyhozeni zKatolické školy.M.Shadow v rozhovoru uvedl,že "opravdu nejsouzbožní".Hlavní náměty jejich textů jsouzoufalství,sebevražda,pomsta,zrada,osamělost a Apocalypsa.

 
kategorie: Hudba
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
00:56

Slnko svieti, obloha bledne, povedz, že ma miluješ, lebo ma jebne...

Brezička breza riekni mi,
prečo tak chlasceš noci, dni.
Pozrela breza do neba, poldecák uliala do seba,
oprela vodku ku perám, mesiačik druh môj umieram.
Čo? Zvolal Mesiac na skaly.
Hovno. Skaly tri krát volali.
Skončila noc skončil deň,
grcali listy grcal peň
a keď prišla teplá nedeľa,
ožratá breza umrela.

Na40% sa mi páčiš, na 50% ťa mám rada, na 60% ťa chcem, na 70% ťamilujem, na 80% chcem s tebou chodiť, na 90% chcem s tebou spať a na100% si z teba strieľam.

Milenci sa v žite hrajú, okolie si nevšímajú.
Kombajnista netuší, že túto hru preruší.

Na živote milujem tú rozmanitosť. Každý deň ma naserie niekto iný.

Jedlo máš v práčke, som u psychiatra. Mama.

Keďti vosk vajcia zaleje a ihličie sa do riti zaryje, keď na žaludi hojdása ti zvonček, tak si práve pomiloval vianočný stromček!

Ešte stále máš rád prírodu? Aj napriek tomu čo ti urobila?

Predstavsi... Ty a ja, polonahí, spotení, slnko pripeká na naše rozpálené telá.Počuť iba žblnkot potoka a my dvaja vedľa seba ...... kopeme zemiaky!

Odvčera mi ostal stáť, neviem si s ním rady dať, ak si s tým viešporadiť, dám sa ti s ním pobaviť. Ak budeš mať ešte chuť, môžeš mi honatiahnuť... Budík!

Tvoj horoskop na budúci týždeň:
Práca: hviezdy sa smejú.
Láska: hviezdy sa smejú.
Zdravie: hviezdy sa smejú.
Sex: hviezdy sa idú posrať od smiechu!!!

Aktúto sms vymažeš, miluješ ma. Ak ju uložíš, chceš ma. Ak ju ignoruješ,tak ma zbožňuješ a ak mi odpovieš, tak chceš so mnou späť! Tak čourobíš?

Vtipne SMS-ky

Co dnes pijeme? Suche sampanske. Tak nasyp aj mne!

Ako zabit 15 blondin v ponorke naraz? Staci zaklopat na dvere.

Ako zisti eskimak, ze prichadzaju mrazy?
V zakrutach sa mu lamu psy.

Muz mysli bud na nic alebo na nieco podobne.

Vies co robi blondinka v skrini? Pocuva kabat!

Krasne je rande, ked bije hrom, horsie je povedat: Mami som v tom!

Viete, aky je kolobeh zivota?
Rodicia privedu deti na svet a deti privedu rodicov do hrobu.

Vyhnite sa nehodam na cestach.
Jazdite po chodníkoch!

Moze ist penis na brigadu? Nie!
Ma totiz tvrdu hlavu, vstava kedy sa mu zachce, do prace ho trebastrkať, nevydrzi pracovat plnych 8 hodin a pluje po zamestnavatelovi.

Vtipne,zamilovane SMS-ky

Usmej sa. Je to druhá najkrajšia vec, čo mi môžeš so svojimi perami spraviť.

Som v nemocnici. Len sa prosím neplaš, nie je to až také vážne. Našlimi niečo, čo mi chcú vybrať. Našli mi v srdci TEBA a ja si ťa tam chcemnechať...

Vždy existuje niekto, kto by ma dokázal silnejšie ľúbiť, lepšie chápaťa sexuálne vzrušovať. A to je ten najlepší dôvod na neveru. Tak prepáč,drahý...

Posielam Ti tisíckikilometrový-ultra-megaturbo extra tučnucký,žiadostivo roztrhnutý,eroticko šumivý božkek zo srdiečka.Dobru noc a sladké sny CMUk

Ležím na zemi, oči zavreté, sny závratné, líca rumenejú, srdce prudkobije, dych sa prehlbuje, ústa k bozku pripravené, tak poď a vdýchniživot.
Zn. Respirátor

Páči sa mi tvoja tvar, ktorá je ako zhnité jabĺčko prejdené rýchlikom.

Prečo stvoril Boh najprv muža, až potom ženu? Aby stvoril niečo také strašné pred niečim takým dokonalým.

Suknička bílá,
kalhotky od krve,
takhle to bývá,
když je to po prvé...

Láska, milujem ťa každú hodinu 60 minút a každú minútu 60 sekúnd!

Keď budeš večer snívať a oči sa ti budú zatvárať, spomeň si jedenkrát, že ťa má kto obrábať.
Tvoj miláčik.

Si nádej v mojich očiach, si túžbou v mojom srdci, si slnko, ktoré mavždy poteší a moju dušu uteší. To si ty, miláčik môj najsladší, môjmusrdcu najdrahší.

Miláčik môj sladký, viem, že len teba milujem. Celé noci stále bdiem, si moja láska, buď môj tieň a o tebe večne snívať chcem.

Priatelia sú ako hviezdy na nebi. Nevidíš ich, ale vieš, že sú tam tak, ako ty.

Nekonečné je nebo svojimi hviezdami, more svojimi vlnami a srdce mojimi slzami.

Chcela som ti poslať niečo pekné, erotické, vášnivé a milé, ale nevošla som sa celá do mobilu.

Rob si čo chceš, ty mi aj tak neujdeš.
Tvoja stíhačka.

Keď budú opice seno žrať a slony na klavíri hrať, vtedy budú dievčatá chlapcov verne milovať!

Moja láska k tebe plápolá ako rozvarená brambora.

Som s tebou v intímnych chvíľach, som s tebou každý deň, som s tebou, keď to chceš alebo nie. Tvoj PRD!

love SMS-ky

Kdyz se Te nekdo zepta, kdo Te ma rad, rekni ze ja a nebudes lhat.

Az budes vecer usinat a tvych rtu se dotkne vanek, bude to polibek ode me, pro Tvuj sladky spanek.

Miluji zivot, protoze mi dal Tebe, miluji Tebe, protoze Ty jsi muj zivot!
Kdybys byl slza v mem oku, nikdy bych neplakala, abych Te neztratila!

Nejdulezitejsi veci by mel clovek stale mit pri sobe. Ted ale nevim, jak Te narvu do batuzku.
Pac a pusu na cumacek, posila Ti Tvuj milacek.

Od te doby, co Te znam, krasny pocit v srdci mam. Nazapiram, laska to je, patri Ti ted srdce moje.
Styska se mi, je mi smutno, chci jen s Tebou byt. Jsi me vsechno, mam Te rada, pro Tebe chci zit.

Slunicko zapada a me tak napada, ze mi chybi tvoje rty. Slunicko zapadlo a me tak napadlo, ze mi chybis jenom Ty.


Chtela bych Te nezne libat, chtela bych Ti pusu dat. Zitra budu u Tebe, nemusis se bat.

Roztavamjak snih, kdyz jsou tve dlane v mych. Palim jako slunicko, kdyz das mipusu na licko. Neco nadprirozeneho chtelo, ze jsme spolu. Jedna duse.Jedno telo.

Jen jedny oci znam, jsou krasne jako nebe, jen jednu divku miluju a to, lasko, Tebe!

Posilam Ti psani zdali, aby se tve oci smaly, aby byly vesele, az se spolu sejdeme.
Kvitek miluje maj! Andel miluje raj! Ptacek miluje nebe! A ja miluji Tebe!
Cekam na Tve psanicko jak kocicka na mlicko!

Hladim a libam te jemne, vrnis a tulis se ke me, jazyckem objizdim tvuj ret si pro me broucku celicky svet!!!!!!!!!!!
Utopim se z tolika lasky, trapeni mi dela vrasky, ale vez jedno jen, ze Tebe milovat budu kazdy den.

Mam rada Tve oci, Tvuj usmev a Tve rty. Nechci byt vic sama, chci byt tam, kde jsi Ty.

Miluji hvezdy, miluji nebe, miluji Slunce, miluji TEBE ! ! !

Jsi svetlem mojich noci, myslenkou kazdodenni, nenech me cekat prosim a prijd uz za mnou.
Me srdce tve srdce prosi, at ho tve srdce v srdci nosi.

Mit nekoho rad a nesmet polibek mu dat,to horsi je, nez u potoka stat a zizni umirat.

Kazda hvezdicka na nocni obloze je jako stripek me lasky k Tobe moc Te MILUJI!!!

Pisu z rohu do rohu, zapomenout nemohu. Tvoje oci stale vidim, lasku se ti vyznat stydim.

Dobrounoc a krasne sneni, kdo to preje s tebou neni. Nekdy se snad potkame,snad i lasku vyzname... Ted uz ovsem nech si zdat, o kom vis, ze ma terad.
Spi sladce, uz nemusis se bat, svou lasku chci jen tobe dat.
Jen jedine oci jsou krasne jako nebe,jen jednoho chlapce chci milovat a to Tebe!!!
Uz je tu zimicka, bodla by hubicka. Nozky me zebou, chci byt jen s tebou!

Kdyby tahle chvilka behem ktere ti pisu tuhle sms byla ma posledni tak ti muzu klidne rict ,ze umiram stastna!! Miluju Te.
Kdyz jsi se narodila, prselo. Ne, to nebyl dest, to nebe plakalo, ze ztratilo jednu ze svych nejkrasnejsich hvezd...

Hvezdyuz nikdo nechce, zhasnete je... zahalte mesic a stahnete slunce...vylejte ocean a vytrhejte lesy...!! Nic nema smysl, kdyz tady nejsi!!!!
Lezim uz v postylce, pomalu usinam, budu snit o Tobe, pusinku posilam.
Miluji te moc a moc,zustan se mnou do vanoc.Budes li me miti rad zustan se mnou na porat.
Ve svem zivote potrebuji tri veci:slunce,mesic a Tebe.Slunce pro krasny den,mesic prokrasnou noc a Tebe naporad!!!

JSIPAPRSEK SLUNICKA, CO ME VSUDE HLADI, POHADKOVY CARODEJ, CO ME V NOCISVADI, NEJTAJNEJSI HVEZDICKA, CO MI V NOCI ZARI, PULKA MEHO SRDICKA, COMI STRASNE SCHAZI....

Slzycky se z ocek hrnou,nejspis je to moji vinou?Kez bys tady byl a vse se mnou vyresil!Kez bysmi tak prominul,a pak hezky obejmul!Srdce by mi poskocilo, když to Tveby spatrilo...
Az budes vecer usinat a tvych rtu se dotkne vanek.Bude to polibek ode mne pro tvuj sladky spanek!Kdybys byl mojí slzou nikdy bych neplakala abych tě neztratila.

Hladittvou tvar, to je muj sen, libat se s tebou kazdicky den. V noci setoulat, za ruku jit, jedine prani mam: chci s tebou byt!

Naucse smat se slzami v ocich , pomalu kracet, kdyz pospichas, nauc sehladit se zatatou pesti a jen tak poznas, jak je zivot krasny. Jekrasny a stoji za to, o nej bojovat!
Muje mile zlaticko. Uletlo mi srdicko, az jej chytis, bude tve, naoplatku posli sve.

Za jeden den je odeslano 100 000 000 000 000 SMS, ale tahle je jen pro tebe: MILUJU TE!!!

Mas25 sekund na to aby jsi mi odepsal,uz ti zbyva jen 15,jestli do 10sekund ze kterych ti zbylo jen 5 nenapises,dluzis mi 100 polibku.Tvujcas prave vyprsel.

Ja sem tu sama a ty jsi pryc, nemuzu bezTebe fakt delat nic! Myslim stale jen na tebe, tak proc sakris musimebyt tak daleko od sebe?!

Zavidim tvemu zrcadlu, ze te vidikazdy den, zavidim tvym rodicum, ze s tebou mohou mluvit, zavidimsatum, ze se dotykaji tveho tela, zavidim rtence, ktera zna chut tvychrtu, zavidim hrebenu, ze projizdi tve vlasky, zavidim kapkam deste, cote muzou hladit bez prestani ...

MILOVAT - jednoslovo, sedm pismen, ctyri souhlasky, tri samohlasky - moc to neni, alemoc to znamena. styska se mi po tobe a moc te MILUJU

Slzy v ocich mam, kdyz vecer usinam, neb na te lasko ma, stale vzpominam.

Cimvic ti pisu, tim je to horsi. Chtel bych se te dotykat. Po celem telemam zvlastni napeti, kdyz na tebe myslim, asi se to jmenuje LASKA a jeto NADHERNE

Tak strasne smutno mi je, kdyz nejsem stebou!!! Tak strasne moc mi schazis, kdyz me nehladis ve vlasech, kdyzse ke me netulis, kdyz me nehladis, nepusinkujes a neseptas mi, jak memilujes! Lasko chci byt porad s tebou!

Srdce, srdce, srdicko. Pousmej se malicko, rekni jedno slovicko Miluji te zlaticko. Srdce, srdce, srdicko jsi moje slunicko ...

Jerozumny ten, kdo se nermouti proto, co nema, ale raduje se z toho coma. Ale ja mam pocit, ze nemam nic, kdyz tady nejsi se mnou! MILUJUTE!!!

Uz svita a me se po tobe moc styska. Kdyzvidim tve krasne oci, svet se se mnou toci. Kdyz hladim Tve jemne tvareline se z nich krasna zare. Nezastavi me uz nic ja chci te stale vic avic.

Nemuzu ja zapomenout na ten vecer krasnych chvil, nemohu ja zapomenout, kdys me prvne polibil!!

Mitrad neni snad hrich, kdyz zamiloval sem se do ocich tvych. Nechci telasko ztratit, chci se k tobe vratit. Chci s tebou svuj zivot zit, avedle sebe te porad mit.

Zijeme jen jednou a nikdonevi, jak dlouho muzeme zit. Kdyz se osud rozhodne skoncovat lasku mezinami, pak pozname, jak moc se nam styska. Styska po tech ktere jsmemeli opravdu radi. Lasko napis mi driv, nez se neco stane! Miluji te!!

Vzpominamna Tebe a kdyz Te vidim, kdyz Te slysim vzpominam na Tve polibky a jemi hrozne smutno!!! Zda se mi o tobe tak casto, ze si to nedovedes anipredstavit... Miluju Te!!!!

SMS k narodeninám

Na váhach Tvojho života nech prevláda
zdravie, šťastie, láska a porozumenie.


K narodeninám Ti prajem,
ako to zvykom býva,
aby sa Ti splnilo,
čo Tvoje srdce skrýva.


Veľa šťastia prajem Ti,
nech Ťa nikdy neopúšťa,
nech Ti stále slúži zdravie,
či je deň a či noc hustá..


Radosť moje srdce zahrieva,
že Ti môžem milá <meno>
želať všetko to, čo mienim
na deň tvojich narodenín.
V radosti svoj život uži,
maj vždy, po čom srdce túži,
nech Ti zo dňa na deň rastie
láska, blaho, pokoj, šťastie!


Nejeden v deň narodenín
do rúk Tvojich vloží dary,
položí Ti kvety na stôl
so želaním, aby rástol
rokov rad Ti ako stuha
a žiarila šťastia dúha.
Aj ja s veľkým potešením
želám Ti v deň narodenín,
aby v šťastí, dobrom zdraví,
bez starostí, bez obavy
ďalšie roky prežila si,
plné radosti a krásy.
Kyticu ruží v tento krásny deň,
darujem Tebe zo srdca len.
A už iba jedno prianie v srdci mám:
Všetko najlepšie k narodeninám.


Je mi veľkým potešením,
želať Ti v deň narodenín,
veľa zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.

Nech je Tvoj život ako násobilka,
ktorá násobí radosť, delí starosť,
umocňuje lásku, odmocňuje nenávisť
a všetko dobré dohromady spočíta.
Všetko najlepšie a najkrajšie <meno>


Nepoznám Tvoje túžby,
neviem, čo k sviatku Ti priať.
Prajem Ti len zdravie, šťastie a lásku,
to jediné, čo život Ti môže dať.


Veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí
želáme Ti všetci.


Prajem Ti šťastie,
prajem Ti zdravie,
nech Ti naša láska
nikdy nezhrdzavie.


Viem, že dnes ruže patria tebe,
preto ich v duchu kladiem na tvoj stôl,
nech každý lupienok za mňa šepká ti,
aby bol šťastný život tvoj a mnoho lásky v ňom.


K tvojim narodeninám krásnym,
prajem ti veľa zdravíčka,
nech život tvoj je naplnený šťastím
a máš ružové líčka.


Čo k sviatku ti priať?
Hádam zdravie, šťastie,
lásku od svojich najbližších,
veď to je to najkrajšie,
čo ti život môže dať.


Ty máš dnes narodeniny,
ale ja dostávam ten najlepší darček...
Tvoje priateľstvo. Všetko najlepšie!

Prajem Ti mladosť krásnu,
tak ako z ruže kvet,
prajem ti, aby si bola šťastná,
a nesklamal Ťa svet...


Prajem Ti veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj... aby žiť za to stálo.

Na Tvoje zdravie sa dnes pije,
do lesklých pohárov šampus sa leje.
Bublinky šumia, zvonia poháre,
radosť a úsmevy sadajú na tváre.
Všetko najlepšie k narodeninám!


Želať Ti šťastie, to by bolo málo,
želať Ti krásu, veď tej nemáš málo,
no ja Ti želám to, čo iným ľudom chýba,
nech Ti život dá všetku krásu, čo v sebe skrýva.

SMS na bru noc

Zakráda sa súmrak, opäť prišla noc,
ja Ti chcem aspoň na diaľku zapriať dobrú noc.
Po hviezde Ti pošlem list, že Ťa MILUJEM, ver mi MOC!


Prajem Ti krásnu nôcku, sladké sníčky,
veď Ťa chránia moje modlitbičky!


Mám jedného anjelika, ktorý ma hľadí po tvári,
utiera mi slzy, usmieva sa na mňa, lieči ma, keď mám bolesti,
robí ma šťastnou, preto ho veľmi milujem. KRÁSNE SNÍČKY!


Moje ústa Ti želajú dobrú noc, aby nad Tebou nemala tma žiadnu moc.
Moje srdce Ti posiela pusu krásnu, ktorá nesie vetu jasnú: Milujem Ťa!


Dobrú nôcku, sladké sníčky, polož smútok do krabičky.
Nech sa Ti len krásne sníva, anjelik sa z neba díva.


Krásny večer, dobrú noc,
pusiniek posielam až moc.
Pekne spinkaj, hajinkaj,
zavri očká, nech si po tme,
nech sa Ti zdá len o mne.


Nezabudni, až hviezdy zhasnú a Ty pôjdeš spať,
že v diaľke na Teba niekto myslí, ten kto má Ťa rád.


Ešte než večer pôjdeš spať a pohladí Ťa nočný vánok,
príde Ti pusinka odo mňa pre Tvoj nežný spánok.


Nech anjel stráži Tvoje sny a priania od súmraku až do svitania...

SMS k meninám

Nech Tvoje srdce nikdy nepocíti lásky klam,
to Ti všetci prajeme k dnešným meninám.


Všetko dobré k Tvojmu sviatku,
prijmi moje želanie,
nech Ti šťastie, zdravie,
láska nablízku vždy zostane!


Vyrástla ruža v deň Tvojho mena
a v mojom srdci je zasadená.
Ružičku každý deň zalievam
a len na Teba pri tom myslievam.


Žltých kvetov plnú náruč
k Tvojmu sviatku chcem Ti dať,
veľa zdravia, veľa šťastia,
veľa lásky k tomu priať.


Oslavuj svoje meniny,
avšak pozor daj!
Alkohol je zákerný,
prajem všetko naj.


Blahoželám ti k sviatku,
ktorý dnes máš,
Spory, zlobu, hádky,
nech nikdy nepoznáš.


Tvoje meno dnes žiari,
práve si ho predčítam.
Napísané je v kalendári,
preto: Všetko najlepšie k meninám!


Veľa šťastia prajem Ti,
nech Ťa nikdy neopúšťa,
nech Ti stále slúži zdravie,
či je deň a či noc hustá..


Na váhach Tvojho života nech prevláda
zdravie, šťastie, láska a porozumenie.

Prajem Ti to, čo najviac potrebuješ - zdravie,
to, čo márne hľadáš - šťastie,
a to, bez čoho sa nedá žiť - lásku.


Ponad našu strechu,
letí holub sivý,
dnes je tvojho mena,
nech ťa Pán Boh živí.


Povedali mi noviny,
že máš dnes meniny,
tak ti prajem k tvojmu sviatku,
veľa šťastia, málo zmätku,
nech ťa v srdci šťastie hreje,
to ti <meno> úprimne praje.


Tvoje meno skrýva
lásku, prajnosť a šťastie.
Nech tá vlastnosť stále živá
v Tebe dlho ešte rastie.


Ja Ti prajem na Tvoj sviatok,
aby Ťa čert nevzal v piatok.
Aby Ťa vzal v sobotu,
za tú Tvoju dobrotu.


Miláčik môj jediný,
dnes máš opäť meniny.
Veľa šťastia, zdravia, sily,
ži nám dlho, <meno> milý!


Vysoko si cením,
že sa môžem na deň menín,
ako býva dobrým zvykom,
pridať k Tvojim vinšovníkom.


Dnes ma sviatok moja <meno>,
kytičku jej z lásky dám,
aby sa vždy usmievala,
na líčko jej pusu dám.

 
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
00:52

Tento test vám prezradí vašu povahu.

1.Ktorý z týchto osobností je ti najsympatickejší?

A: Avril Lavigne
B. Olsens Twins
C: Pink


2.Čo by si spravila keby tvoja naj kamoška si kúpila také isté tričko ako ty?


A: Najprv by mi to vadilo ale určite by som jej nevinadala
B: Nič rady sa obliekame rovnako
C: Zabila by som ju


3.Ktoré zviera sa ti najviac páči?


A.Pes
B.Roztomilé mačiatko
C.Lev

4.Ktoré z týchto vecí nosíš najradšej?

A.Tričko a ryfle, len nech sa vtom cítim v pohode a som IN
B.Sukňu a všetko podľa najnovšej módy
C.Nedbám na oblečenie len na to ako sa vtom cítim


5.Aké DVD by si si požičala na víkend?


A.Nejakú poriadnu komédiu napr.Božský Bruce
B.Niečo o láske alebo o dievčatách napr. Protívné sprosté baby
C.Brutálny horor rada sa bojím napr. Texaský masaker

VYHODNOTENIE:

Najviac odpovedí A

Si totálny kľuďas, nič ťanerozhodí.Ale máš v sebe kúsok rebelky ale aj dámy.Dovolím si ťaprirovnať k Avril Lavigne.Móda ťa zaujíma, ale nedbáš o ňu až tak.

Najviac odpovedí B

Ty si taká bábika.Zaujíma ťa všetko zo svetu dievčat.Si milé nežné stvorenie.Môžem ťa prirovnať k Olsenkám.

Najviac odpovedí C

Ty si rebelka ako mábyť.Netrápia ťe nejaké trapne barbíny čo sa chcu ukazovať.Ty mášrespekt a máš na háku tych čo ťa nepochopia.Ale tých je naozaj málo bobývaš stredobodom pozornosti.

 
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
00:48

Epidemie deprese

Každý druhý člověk trpíněkdy během svého života závažnými duševními problémy. Podlecelosvětových statistik se mezi deseti nejčastějšími zdravotnímipříčinami invalidity vyskytuje pět z oblasti psychiatrie. A na prvnímmístě mezi nimi stojí poruchy nálady, zejména deprese.

Způsobujeji mnoho příčin, například významně stresující životní události, ztrátablízkého člověka či sociálních jistot, tělesné onemocnění, ale igenetické faktory či biochemické změny v mozku.Deprese postihuje lidi znejrůznějších oblastí života. Mezi slavné lidi trpící depresí patřili iCézanne, Modigliani, van Gogh, ale i Churchil, Hemingway, Dostojevskij,Kafka či filozofové jako Nietzche či Marx.Není tedy divu, že vědci nacelém světě se snaží nalézt takové léky, které by odstranily, neboalespoň zmírnily symptomy deprese doprovázené úzkostí.


Nejčastější psychická nemoc

Jdeo depresi, či jak se také říká "stín na duši" nebo "chmury". Je to stavmysli, který již překračuje rámec ještě normální skleslé nálady.Postižený působí povadle, nepociťuje radost z věcí ani činností, kterého dříve bavily. Ztrácí zájem o své okolí. Současně může klesat i jehoschopnost soustředění, myšlení bývá pomalejší a obtížnější. V hlavě muutkví pesimistické představy, kolem nichž se potom jeho myšlenky točístále dokola.Čím silnější je deprese, tím méně postižený vnímá dění vesvém okolí. Hovoříme o emočním útlumu, jakémsi znecitlivění. Objevujíse i myšlenky na sebevraždu, které by blízcí nemocného měli v každémpřípadě brát velice vážně.

Deprese je vidět

Duševnískleslost se často odráží i v pacientově vzhledu. Člověk trpící depresípůsobí obvykle starším dojmem, jeho mimika a gestikulace je totižomezená, držení těla bývá nachýlené a chůze ztrácí pružnost.Dost častose objevuje i zanedbaný zevnějšek nemocného. Jeho hlas zní obvyklevelmi plačtivě.Deprese se však nemusí vždy projevit v duševním stavupostiženého. V některých případech dochází také, nebo dokonce zcelavýlučně, k tělesným obtížím, které dávají pacientovi notně "zabrat".Říká se tomu maskovaná nebo skrytá deprese. K typickým obtížím patřítupá nebo bodavá bolest hlavy, poruchy spánku a obtížné usínání,poruchy trávení, dušnost atd.

Jaké jsou příčiny onemocnění?

Přesnépříčiny tohoto duševního onemocnění nejsou zatím zcela známé, alelékaři předpokládají, že se jedná o dědičnou poruchu látkové přeměny vmozku. Deprese však může být ale vyvolána i některými vnějšími faktory,nebo dokonce může vzniknout takříkajíc sama od sebe, bez jakýchkolipatrných příčin.Jakou úlohu hrají při vzniku deprese dědičné dispozicenebo naopak zase vnější okolnosti je u každého člověka rozdílné.Většinou se však jedná o smíšenou formu, to znamená, že vinu naonemocnění nesou oba faktory.A podle příčin vzniku, případně původcůnemoci dělíme toto časté duševní onemocnění do tří základních skupin:psychogenní, endogenní a somatogenní deprese.

Psychogenní deprese

Bývajízpůsobeny v první řadě vnějšími faktory, zkušenostmi a zážitky. Příčinylze tedy nalézt v samotném životě pacienta.Ke krizovým situacím, kterémohou vyvolat deprese patří např. ztráta milovaného člověka (životníhopartnera, dětí nebo rodičů), ale také období přechodu u žen, změnaživotních okolností (odchod do důchodu či dlouhodobá nezaměstnanost),problémy provázející stáří (nemoc či osamělost) či stresující zážitky zdětství, které ani v dospělosti není schopen člověkzpracovat.Psychogenní deprese mohou být následkem i dlouhodobéhotělesného a duševního přetěžování organismu. Ovšem vyvolávajícímokamžikem se může stát i uvolnění po takovéto zátěži.

Somatogenní deprese

Tentotyp deprese se objevuje pouze v souvislosti s tělesnými chorobamipostiženého pacienta, například onemocněním mozku.Počítáme sem ipoměrně časté poporodní deprese u mladých rodiček, k nimž dochází díkyvelkým hormonálním změnám v průběhu celého těhotenství.Je nutno siuvědomit, že deprese je nemoc, kterou lze léčit. Nezlomíme jí všakvůlí. Je nutné se poradit s lékařem a důvěřovat všem jeho pokynům. Vžádném případě není vhodné nechávat takto nemocného samotného i když točasto bývá jeho vlastní přání. Kontakt s blízkými, kteří pacientachápou a snaží se jej v jeho léčbě podporovat, přispívá společně s lékyk rychlejšímu uzdravení.

 
kategorie: Psychológia
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
00:33

Sebapoškodzoanie je úmyselný akt fyzického násilia voči sebe samému bez zámeru spáchať samovraždu.

Prečo sebapoškodzovanie?

Sebapoškodzovanieposkytuje určité riešenie negatívnych pocitov, akýsi liek. Väčšinapostihnutých trpí klinickými alebo nediagnostikovanými depresívnymialebo inými mentálnymi problémami. Sebapoškodzovanie im pomáha:

  • uvoľniť intenzívne pocity/emócie
  • fyzicky vyjadriť vnútornú bolesť
  • trestať sa
  • získať kontrolu
  • vyplaviť adrenalín, ktorý, ako vieme, zlepšuje náladu
  • u niektorých ľudí - navodiť sexuálne vzrušenie

Akí sú ľudia trpiaci sebapoškodzovaním?

Väčšinaľudí, ktorí si fyzicky ubližujú má sklon k perfekcionizmu; nezvládajúintenzívne pocity, často nedokážu vyjadriť svoje emócie slovne, nepáčiasa sami sebe, neakceptujú svoje telo a môžu zažívať silné výkyvynálady. Môžu sa utiekať k sebapoškodzovaniu ako k spôsobu vyjadrovaniasvojich pocitov a emócií alebo ako k spôsobu sebatrestania.

Ako si ľudia ubližujú?

Najčastejšie známe spôsoby sebatrýznenia sú:

Najčastejšie spôsoby sebapoškodzovania sú:

Rezanie/strihanie

Rezanie,príp. strihanie je najčastejší spôsob sebapoškodzovania. Bežne sapoužíva nôž, žiletka, kúsok skla alebo iné ostré predmety. Väčšinaporezaní sa nachádza na ramenách, nohách, zápästiach a hrudi, ale iníľudia sa zvyknú porezať aj na bruchu, tvári, prsiach, genitáliách.Najčastejšie sa však vyskytuje na ramenách či zápästiach, kde si možnoľahko vymyslieť výhovorku, napr. "Porezala som sa pri varení."

Druhy sebaposkodzovania:

Popáleniny

Jeto ďalší častý spôsob sebapoškodzovania. Obyčajne sa robí cigaretami,zapaľovačom, zápalkami, horúcimi (žehlička) či horiacimi predmetmi.Niekedy ľudia dokonca používajú horľaviny ako benzín, propán, alkohol apod. Obdobne ako pri rezaní, ľudia sa zvyknú popáliť na ramenách,zápästiach, nohách, hrudi.

Zásahy do rán/pomýlené liečenie

Väčšinaľudí si zasahuje do hojenia rán, ale za sebapoškodzovanie to považujemelen vtedy, keď sa to robí kontraproduktívne. Niektorí ľudia sipermanentne zoškrabúvajú chrasty, strkajú si do rán ihly, špendlíkyalebo iné predmety, aby nanovo otvorili ranu, ktorá sa im nejakonepozdáva a "vyoperovali" z nej všetko, čo tam podľa nich nepatrí.

Udieranie sa

Udieraniesa päsťami, obyčajne do hlavy alebo stehien sa možno nezdá také závažnéako vyššie spomenuté druhy, deje sa však z rovnakých príčin.

Extrémne obhrýzanie si nechtov

Mnohíľudia si obhrýzajú nechty, o sebapoškodzovanie však ide, ak jekrutejšie a častejšie než normál. Neraz zasahuje až do pokožky a vedieku krvácaniu.

Škrabanie sa

Bežné škrabanie sa môžezvrhnúť na chorobné, charakterizované vyššou frekvenciou, intenzitou atrvaním. Koža sa stáva odretou až krvavou. Používajú sa na to obvyklenechty, ale niekedy aj ostré či napoly ostré predmety ako sú nôž,hrebeň, ceruzka a pod. Neraz sa deje nevedome.

Trichotilománia, čiže vytrhávanie si vlasov, resp. chlpov

Trichotilomániaje nadmerné opakované vytrhávanie vlasov, vedúce k ich zjavnému úbytku.Ako jediná forma sebapoškodzovania je samostatne diagnostikovaná.Obyčajne si postihnutý vytrháva vlasy, ale môže ísť práve tak aj oobočie, bradu či iné ochlpenie. Snaží sa to maskovať napr. klobúkomalebo, v prípade obočia, slnečnými okuliarami.

Lámanie si kostí

Ideo zriedkavú, ale o to vážnejšiu formu sebapoškodzovania. Chorý na topoužíva ťažké predmety ako sú kladivo, tehla a pod. Ale niektorí ľudiasa hádžu o stenu či o dvere.

Vzťah medzi sebapoškodzovaním a hanbou

Aký je vzťah medzi sebapoškodzovaním a hanbou?

Hanbaje jedným z najčastejších pocitov súvisiacich so sebapoškodzovaním a tobuď príčinne alebo následne. Hanba za samotné rany, jazvy i zaneobvyklosť svojho správania dokáže podstatne zmeniť osobný aj pracovnýživot postihnutého. Pocity hanby a viny však môžu byť aj spúšťacímmechanizmom automutilácie, veľmi často ako dôsledok zneužívania čiiných traum z detstva. Trpiaci si neuvedomuje, že to nie je jeho vina.

Sebapoškodzovanie"plodí tajomstvá". Mnohí ľudia sa to snažia tajiť, lebo sa za to hanbiaa boja sa odsúdenia a straty pozície v spoločnosti. V našej spoločnostisú ľudia postihnutí sebapoškodzovaním stigmatizovaní, a preto sa boja otom hovoriť. Tajomná a tajnostkárska povaha tohto ochorenia zvyšujepocity hanby a izolácie, čo uzatvára bludný kruh sebapoškodzovania.

Rany, modriny a jazvy

Jazvysú celoživotnou spomienkou na epizódu zraňovania a produkujú hanbuprameniacu zvnútra ako aj z vonka, zvlášť na viditeľných miestach.Ostatní ľudia sú zvedaví a pýtajú sa na pôvod zranení či jaziev, odčoho závisia ich reakcie. Nevhodná reakcia, dokonca už samotná obava znej vyvoláva sériu negatívnych pocitov a myšlienok, zvyčajne vedúcich kďalšiemu sebazničujúcemu správaniu. Je iné, keď k ranám prídeme bežnýmspôsobom. Väčšina ľudí nechápe sebapoškodzovanie a reaguje nevhodne ažtrápne. Postihnutý sa tomu snaží predchádzať maskovaním, klamstvami čiizoláciou. Tí šťastnejší si to dokážu uvedomiť včas a orientujú sa namenej viditeľné miesta na tele. Je nesmierne ťažké, vyrovnávať sa sodsúdením a nepochopením zo strany tých druhých.

Klamanie amaskovanie len uzatvára kruh hanby a rozpakov. "Pamätaj, tvoje jazvysymbolizujú schopnosť prežiť. Tvoje telo je nositeľom nezmazateľnýchupomienok na to, aký silný dokážeš byť. Je dôležité hľadieť na tietoznaky s istou hrdosťou a rešpektom. Iba keď rešpektuješ seba samého,môžeš požadovať rešpekt od iných."

Izolácia a odcudzenie

Možnosa cítiš osamelo v zvláštnom pekle sebapoškodzovania. Pocit osamelostimôže vyvolávať fakt, že si nevedel o nikom inom, kto si zámerneubližuje. Sebapoškodzovanie je správanie sotva predmetom verejnejdiskusie a nebolo publikované v médiách. Možno sa cítiš byť iným,šialeným alebo nenormálnym. Možno sa tak cítiš preto, že si si ešteneuvedomil, že v tom nie si sám. Možno sa uvádzaš svojou odlišnosťou dorozpakov, viníš sa za zraňovanie tvojho tela, za všetku tú krv a jazvy.

Sebapoškodzovaniesa líši od ostatných porúch správania. Zneužívaniu alkoholu či drog,poruchám príjmu potravy, patologickému hráčstvu sa už venovalo vmédiách veľa pozornosti, takže postihnutí sa necítia byť až tak osamelošialenou raritou. V mnohých väčších mestách existujú pre nichterapeuticko-podporné skupiny. Sebapoškodzovaniu sa nevenuje pozornosťa podpory sa sotva dopátraš.

Bezbrannosť a strata kontroly

Pocityhanby a bezbrannosti bývajú spôsobené pohľadom na krv a rozorvané živémäso a pocitom neschopnosti kontrolovať svoje automutilačné správanie.Možno to považuješ za prejav svojej slabosti. Možno si skúšal s týmprestať, ale zistil si, že toho nie si schopný, čo môže vyvolávaťpocity zlyhania a hlbokej ľútosti. Možno si sa pokúšal zatajiť novérany pred niekým, s kým si sa už o tom rozprával. Možno sa cítišmizerne, že si to zase urobil a obviňuješ sa z toho. Ale výčitky anadávanie si obyčajne nefungujú. V skutočnosti zvyšujú tvoje negatívnepocity. Hanbu a rozčarovanie spôsobuje vnímaná strata kontroly alebovnímané zlyhanie.

Niektorých ľudí ešte viac uvádza do rozpakovneschopnosť zapamätať si detaily samotného automutilačného aktu. Mnohíľudia sú počas tejto činnosti v disociačnom stave. Disociácia skresľujevedomie práve tak ako znižuje vnímanie fyzickej bolesti. Niektorídisociujú viac než iní, dokonca až tak, že si nepamätajú, ako saporanili. To môže spôsobovať zmätok a údiv. Takáto úroveň disociácie jevšak zriedkavá, no komplikuje negatívne pocity.

Prekonávanie hanby

Hanbamôže byť z času na čas vhodná a užitočná, ale tiež môže byť veľmizaraňujúca. Tajnostkárstvoť, izolácia, odcudzenie, depresia aseba-nenávisť, to sú všetko dôsledky hanby, pocitu inakosti. Mnohé znich zvyšujú tvoju túžbu po zraňovaní sa, takže zohrávajú hlavnú rolu vcykle sebapoškodzovania.

Sú dva hlavné spôsoby, ako zredukovaťhanbu: prestať s tým alebo zmeniť vnímanie. Keďže prestať sa tipravdepodobne nedarí, nakoľko je to zrejme tvoj spôsob vyrovnávania saso životom, skús sa na to pozerať inak: Sebapoškodzovanie je krycímechanizmus, ktorý tebe a viacerým ďalším ľuďom pomáha zostať naživealebo dostať pod kontrolu nebezpečné pocity. Dokonca to môže byť akásialternatíva samovraždy, ktorá ťa drží nažive. Tvoje jazvy a spomienkyevidujú tvoju schopnosť prežitia. Ak začneš zmýšľať o sebapoškodzovaníako o metóde vyrovnávania sa s realitou, prežitia a starania sa o seba,získaš šancu znížiť, či dokonca eliminovať nutkavé pocity a zvýšiťsvoju hrdosť.

Vzťah medzi emóciami a sebapoškodzovaním

Aký je vzťah medzi emóciami a sebapoškodzovaním?

Myšlienkya emócie vzťahujúce sa k automutilácii sa tiež zvyknú riadiť istýmvzorom. Nie každý prechádza týmito pocitmi alebo prežíva len niektoré znich, no je tiež možné, žesi to ani neuvedomuje.

Emócie pred automutiláciou

Väčšinaľudí predtým pociťuje zdrcujúco silné negatívne emócie, ktoré sa nedajútolerovať. Zatiaľ čo zdroj emócií a môže meniť, samotné emócie sa dajúzaradiť do nasledujúcich kategórií: hnev, frustrácia, osamelosť adepresia. Je ťažké necítiť sa osamelo či mimo, keď sa sám separuješ. Pouskutočnení zmienených rituálov môže byť tendencia k izolácii odostatných ešte silnejšia. Hnev a frustrácia môžu byť opodstatnené, alepokiaľ sa s nimi človek nedokáže efektívne vyrovnať majú ničivévedľajšie účinky. Je možné ich zameniť za tolerovateľné pocity aleboznížiť ich intenzitu, ale trpiaci väčšinou nevedia ako na to.

Emócie počas automutilácie

Jednýmz cieľov automutilácie je zmeniť alebo zamaskovať prežívané zdrcujúcepocity, preto ich väčšina ľudí nevie identifikovať. Disociácia sa môžetýkať psychického aj fyzického stavu. nakoľko počas sebapoškodzovaniaje tvoje vedomie pozmenené, môžu byť tvoje spomienky na to skreslenéalebo zatemnené, čo sťažuje ich identifikáciu. Toto je vážnou prekážkoukognitívno-behaviorálnej terapie, kde sa požaduje identifikáciapocitov. Pocity maskuje uvoľnenie endorfínov (neurotransmittery,blokujúce bolesť) počas automutilačného aktu.

Emócie po automutilácii

Spočiatkuide o veľkolepý pocit úľavy. Sebapoškodzovanie rozptýlilo veľkémnožstvo tenzie, ktorá mu predchádzala. Tiež môžeš prežívať zvláštnypokoj, pôsobený uvoľnenými endorfínmi. Z týchto dôvodov sabezprostredne po automutilácii cítiš celkom dobre. Tieto dobré pocitysú sčasti príčinou návykovosti tohto správania.

Nasledujúcimemočným stavom sú pocity viny, ľútosti, hanby a návratu predošlýchzlých pocitov. Toto sa často objavuje po vypršaní tých klamlivýchpocitov šťastia. Po dosiahnutí tohto stavu sa môžeš cítiť ešte horšie,dokonca až tak zle, že znova zatúžiš si to zopakovať. Presne tátoemočná skúsenosť spôsobuje cyklickosť automutilácie.

12 práv...

1.Mám právo cítit se v bezpečí a mít rodinné zázemí
2.Mám právo být respektován/a
3.Nemusím se trestat proto, že mi druzí ublížili
4.Mám právo být rozrušená/ý či naštvaná/ý a dát tyto pocity najevo jinak než ublížením si
5.Nemusím před nikým své sebeubližování ospravedlňovat
6.Soudy ostatních lidí mého chování jsou založeny na jejich vlastnímstrachu a neschopností porozumět, proto z jejich reakcí necítím vinu
7.Mám právo na své tělo a mít kontrolu nad tím, co se s ním stane, ovšem nesu také zodpovědnost z tohoto činu.
8.Mám své pocity a jsem zodpovědná/ý za to, jak s nimi naložím
9.Nejsem zodpovědná/ý za to, jak ostatní lidé nakládají se svými pocity
10.Mám právo chtít pomoc v těžkých časech. Není má chyba, jestliže můjživot je příliš složitý na to, abych si s ním poradil/a sama.
11.Mám právo na poskytnutí užitečných informací, které mi pomůžou
12.Mám právo být léčen/a, jako rovná/ý s jiným pacientem v nemocnici
 
kategorie: Psychológia
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
06.Srpen 2007,15:14
Meno: Travis Alan Pastrana
Nicknames: The Gimp, Wonder Boy
Narodeni: October 8, 1983 (Libra) Birthplace: Annapolis, MD
Bydlisko: 100 acres in Maryland and 140 acres in Texas.USA
Zaluby:Rally Cars, Sky Diving , Base Jumping , Pit Bikes, BMX, Jet Skiiing, Boating, Mountain Biking
MAC or PC: Mac
Sponzori:
Red Bull, Cernic's, Suzuiki, Michelin, Thor, Parts Unlimited,Alpinestars, DC Shoes, Samsung, M2R Helmets, Smith Optics, SniperTuning, TAG Metals, N-Style, Motul, Braking, Showa, Acerbis, Kicker,Nixon Watches, OGIO, Motion Pro, Excel Rims, RK Chain, Pro Circuit,RG3, VP Fuels, Yoshimura, Hinson Clutch Components, LightspeedPerformance Products, MCR Suspension & Performance, Sunline/ARC,Levers/661, EVS, V-Force, Twin Air, White Brothers, Grand Prix Apparel,Gary Bailey, Snap-On Tools, BBR Motorsports, Vermont Sports Cars/Subaru

Filmy:

Nitro Circus 4 Lock and Load (ETA 2006)Nitro Circus Disc Box Set Collector's Edition (2006)Travis Pastrana's Baja Diaries (2006)Supercross Exposed, Vol. 1: Premiere Issue (2005)The Enduro at Erzberg (2005)
“Natural High 2: a Substance Abuse Educational Film” (2004)
Keep Your Eyes Open (2003)
Appetite 4 Destruction (2003)
Mini Warriors DVD (2003)
Chapter 3 (2003?)Chapter 2 (2002)
Chapter 1 (2001)
Adrenaline Ride: The Edge (2002)
Ultimate X: The Movie (2002) .... Himself
... aka ESPN's Ultimate X: The Movie (USA: complete title)
... aka Ultimate X (USA: short title)
Bar to Bar (2002)
Global Addiction (2002)
Motocrossed (2001)
Greatest Hits: Volume One (2000)
Children Of A Metal God: The Trilogy (2001)Revelation 199 (2000)
Fox Presents: V1 Greatest Hits (2000)
Crusty 2000 - The Metal Millennium (2000)
Terrafirma Box Set (2000)
WrathChild (1999)
Gravity Games: Freestyle Motocross (1999)
Crusty Demons of Dirt, Vol. 4: God Bless the Freaks (1998)
MXVM, Vol. 3 (1998)
MXVM, Vol. 2 (1998)
MXVM, Vol. 1 (1998)
Crusty Demons of Dirt, Vol. 3 (1997)
Crusty Demons of Dirt, Vol. 2 (1995)

Koncorocne umiestnenia:

2005 29th (SX)
2004 32nd (SX)
2003 39th (SX)
2002 16th (SX)
2001 1st (ESX), 6th (125MX)
2000 3rd (ESX), 1st (125MX)

Osobne:
Manzelsky stav : Slobodny
Oblubene auto:
Ford GT
Oblubene jedlo:
Dairy Queen or Chick Filet
Oblubena hudba:
Rock (Linkin Park)
Oblubeni Ludia: rodina,kamarati,moj Team

 
vložil: bloody_miss
Permalink ¤