12.Únor 2009,17:25
Biografie Valkyriaje divoch non-politické kapely, které byly zplozený v roce 1998 by JOSandin z inspirací pyšnými severní historii, a aby se krupobití aoslavovat našeho velkého severu a našich předků. .Valkyriaskládal z JO Sandin a Mist na první album VÄSENS HYMNER, na druhé albumFÖRFÄDERS STÄMMOR, Valkyria nyní perfektní orchestru, s pěti členy. Sženské vokály Valkyria také zastupuje všechny "ona-je-duchové", kteráje vytesaná v našich předků 'kameny ... A že silná mentalita valkyriasměl. Valkyria je divoch! Nejsme hledají to, co je již v našich duší, tj. devinity. My dont obrátit na naše "boha", aby se modlili, jsme Heathens naše tvůrce je příliš nádherné a my jsme příliš pyšný, aby se modlil. To by bylo urážkou naší božství bychom mít v našich duší. S atmosférickými tóny, vezmeme vás k astral minulý čas ... A shamans muzikál.  Žánr - FOLK METAL


 
kategorie: Hudba
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
05.Únor 2009,17:26

Podstata Tvorcu:

I. TVORCA dáva lojalitu k vlastnej Rasenad všetko ostatné.

II. TVORCA je zodpovedný, produktívny akonštruktívny.

III. TVORCA dáva vysokú hodnotu cti arešpektovaniu samého seba a bude chrániť vlastnú česť, česťjeho Rasy a rodiny za každú cenu.

IV. TVORCA uznáva lásku a nenávisť akodve najsilnejšie hnacie sily v živote. Uznáva, že sú obe cityzdravé a podstatné pre život a život s jedným je ako životvtáka len s jedným krídlom.

V. TVORCA si uvedomuje, že láska ajnenávisť, aby bol život konštruktívny, musia byť vedenésprávnym smerom a konať inak je deštruktívne a samovražedné.

VI. TVORCA preto robí pozorný rozdielmedzi milovanými a nepriateľmi. Miluje, pomáha a napráva členovvlastnej rasy a nenávidí nepriateľov - iné podrasy.

VII. TVORCA je húževnatý, optimistický,agresívny, energický a sebaobetavý pre najlepšie záujmy svojichľudí.

VIII. TVORCA sa usiluje byť fyzicky fit audržuje svoje telo v čo najlepšom zdraví.

IX. TVORCA je zvedavý, dobrodružný a máradostné nadšenie pre život.

X. TVORCA je odolný, húževnatý, rázny,vytrvalý a neúnavný tak ako boli Rimania.

XI. TVORCA je praktický, realistický azameriava sa na tie ciele a aktivity, ktoré majú význam a stoja zato.

XII. TVORCA je statočný a odvážny avždy hrdou oporou ľudí.

XIII. TVORCA dbá na svoj postoj, usilujesa vždy mať zdravý, pozitívny a dynamický postoj k životu.

XIV. TVORCA všetko dotiahne do konca a jeproducent

XIVI.TVORCA je riešiteľ problémov.

    Tvorca nie je:

I. TVORCA nie je ľahkoverný, neprijímaľahko akékoľvek vyhlásenie, presvedčenie, tvrdenie, alebopredpoklad, ktorému chýba dôkaz a/alebo je nerozumný vo svetlejeho vlastných skúseností.

II. TVORCA nie je poverčivý apohŕda vierou v nadprirodzenosť. Nebude míňat čas na takétoviery, hry s imaginárnymi strašidlami, duchmi, bohmi adémonmi.

III. TVORCA sa nezaujíma o budúcnosť ani blaho"podrás" a vyhýba sa miešaniu rás, alebo akémukoľvekspoločenskému styku s "podrasami" vôbec.

IV.TVORCA sa vyhýba sexuálnym odchýlkam.

V. TVORCA nenarieka,nesťažuje sa a nedopraje si sebaľútosti. Namiesto toho čelíproblémom realisticky, dostáva sa problémom na koreň a jerozhodnutý ich riešiť.

    Päť základných presvedčení Kreativity:

Každý Tvorca si ich pripomenie päťkrátdenne.

Založené na Večných Zákonoch Prírody,histórii, logike a zdravom myslení:

I. VERÍME, že: naša rasa je našaviera.

II. VERÍME, že: Biela Rasa je prírodynajlepšia.

III. VERÍME, že: vernosť rase je najvyššia zctí a rasová zrada je najhorší zločin.

IV. VERÍME, že:to čo je pre Bielu Rasu dobré je najvyššia cnosť a to čo je preBielu Rasu zlé je najvyšší hriech.

V. VERÍME, že: jedinepravdivá a revolučná, Biela rasová viera Kreativita je jedinouspásou pre Bielu Rasu.

K naplneniu presvedčení navždysľubujeme svoje životy, česť a oddanosť.

    Šestnásť prikázaní:

I. Posvätnou povinnosťou azodpovednosťou každej generácie je zaistiť a navždy chrániťexistenciu Bielej Rasy na planéte Zem.

II. Buď plodný amnož sa. Rob všetko preto, aby si zaľudňoval svet svojim druhom.Je tvojim posvätným cieľom zaľudniť Zem výhradne BielymiĽuďmi.

III. Pamätaj, že podradné "podrasy" súnašimi smrteľnými nepriateľmi a najnebezpečnejšia z nich ježidovská rasa. Našim bezprostredným cieľom je neoblomne šíriťBielu Rasu a zrážať nepriateľov.

IV. Vedúci princípvšetkých našich činov by mal byť: čo je najlepšie pre BieluRasu?

V. Mal by si udržiavat svoju rasu čistú. ZnečistenieBielej Rasy je hnusný zločin proti Prírode a proti vlastnejrase.

VI. Tvoja prvá vernosť patrí Bielej Rase.

VII.V obchodných dohodách prednostne jednaj s príslušníkmi vlastnejrasy. Postupne vyraďuj všetky dohody so Židmi, tak skoro ako salen dá. Nezamestnávaj podrasy. Maj spoločenský kontakt len sčlenmi vlastnej rasovej rodiny.

VIII. Znič a vyhosti všetkyžidovské myšlienky a vplyvy zo spoločnosti. Pracuj tvrdo na čonajskoršom stvorení Bieleho sveta.

IX. Práca a tvorivosťsú cestou. Považujeme prácu za urodzenú činnosť a vôľupracovať za požehnanie našej rase.

X. Od raného veku buďrozhodnutý, že spravíš aspoň jeden trvalý príspevok pre BieluRasu.

XI. Vyzdvihuj česť svojej rasy - vždy!

XII.Našou povinnosťou a privilégiom pre širší plán Prírody, jeusilovať o pokrok a zlepšenie budúcich generácií.

XIII.Mal by si ctiť, chrániť a uctievať posvätnosť člena rodiny audržať ho posvätného. Je to terajší článok v dlhej, zlatejreťazi Bielej Rasy.

XIV. Počas svojho života čestnevyzdvihuj naše vyznanie viery krvi, pôde a cti. Praktizuj tousilovne, je to srdcom viery.

XV. Ako hrdý člen Bielej Rasymysli a konaj pozitívne, buď odvážny, sebaistý a agresívny.Používaj konštruktívne svoju tvorivú schopnosť.

XVI. My,rasoví druhovia Bielej Rasy, sme určení prevziať úplnú abezpodmienečnú kontrolu nad našim osudom.

 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤