Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří k psychickým poruchám, pod bod „Poruchy návyků a tužeb“, hned za alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických důvodů.

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří k psychickým poruchám, pod bod „Poruchy návyků a tužeb“, hned za alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických důvodů.  

Ptáme se: Jak si WHO představuje tzv. zdravého člověka, který netrpí jimi vyfantazírovanou novou psychickou chorobou? Zřejmě to bude vyšší stupeň nadčlověka, než ten, kterého si vymyslel Nietzsche a německý nacismus s plynovými komorami. Podle pseudovědeckých ideologů WHO by tedy celosvětová politika měla směřovat k odstranění této poruchy, kterou je láska. S tímto cílem budou postupně probíhat úpravy zákonodárství ve všech státech, protože se musí přizpůsobit mezinárodním chartám, konvencím, deklaracím, rezolucím, standardům či Lisabonské smlouvě. Poslanec Evropského parlamentu N. Farage vyjádřil, že Evropská unie své obchodní smlouvy podmiňuje zaváděním homosexuálních zákonů. Nadnárodní organizace a uskupení jako jsou OSN, EU, RE, ve spojení s WHO dnes už slouží tomuto cíli.

Je otázkou, zda jsou psychicky choří všichni rodiče, kteří mají rádi své děti, všichni mladí lidé, kteří uzavřeli manželství, všichni, kteří milují svůj národ, anebo spíše ideologové WHO.

Absurdnost – kvalifikovat lásku jako psychickou chorobu – je už zakódována v nadnárodní juvenilní justici. Ve Francii 90% rozsudků, které stanovily odebrání dětí rodičům, uváděly důvod „zadušující mateřská láska“. Podle nových mezinárodních konvencí budou brány děti z jakékoliv rodiny a dávány k adopci pedofilům a homosexuálům bez možnosti odvolání. Přichází nové myšlení postavené na lži a amorálnosti a následně nové mezinárodní zákonodárství, kterému se postupně, úpravou zákonů, podřizují všechny národy.

Jaké prostředky jsou používány k likvidaci budoucí generace?

Čtěte ZDE:

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=zlocin-who-laska-jako-psychicke-onemocneni&cisloclanku=2011120129

 

napsal/a: cendasj 12:45 Link komentáře (1)Dost bylo kokotů

11.Leden 2011

Malé povídání o kokotech, nikoli však pro kokoty.

Ty spousty kokotů, které jsem znal,
Když léta plynula, mládí čas vzal –
Jak se mohlo cosi tak odporného,
Bez pozvání plést do štěstí mého?

Vypadá to jako kokot, chová se to jako kokot…Co to je?

Nikomu z nás se nechce věřit, že mohou existovat kokoti, které není možné napravit,
lidé, kteří ví, že jsou kokoti a jsou na to hrdí. Představte si, že jste se jednoho rána probudili a uvědomili si, že váš šéf je absolutní kokot. Kdybyste se jej vy, jeho nadřízení, rodina či přátelé snažili napravit – on už by zůstal kokot navždy. Jeho kokotismem by netrpěl on – dobře si totiž svoji situaci uvědomuje a umí s ní žít. Trpěli byste vy – a všichni, kteří s tím kokotem mají či budou mít cokoli společného.

Jak se pozná

Někteří zažijí rychlý start, když se narodí kokotským rodičům. Určité procento dětí z kokotských rodin časem pochopí, že měli z první ruky šanci poznat zoufalství a hrůzy oné strašlivé choroby. Tato je vždy produktem jednoho nebo několika traumat.
Proces zkokotování nastává, když rozežraný spratek s postupujícím věkem začne objevovat své kokotské vlohy.Kokotismus je choroba, která nahlodává nejzákladnější jádro lidské poctivosti a slušnosti. Prvními projevy jsou drobná, tichá a plouživá pokušení, pod jejichž vlivem se kokot začne domnívat, že na příklad poctivost, slušnost či soucit, jsou projevy lidské slabosti.
Nákaza kokotismu se rozvíjí nenápadnými a malichernými prohřešky. Občasná neškodná lež či drobonký podvůdek. Virus kokotismu se zpravidla brzy zmocní celé bytosti, pokud u jedince schází dostatek protikokotích protilátek, čímž je dostatek vnitřní síly a dostatečně silné svědomí.
Virus následně rychle napadá jeho hodnoty, charakter i chování a dokonale je rozloží.
Nemocný se začíná chovat agresivně, manipulativně, proradně, nepříjemně a nečestně.
Stává se kokotem.

Společnost místo aby na kokoty uvalila karanténu, je nezřídka obdivuje a odměňuje.
Stává se, že slušní lidé kokota volí do politických funkcí nebo naslouchají jeho kázáním v kostelích. To vše jen proto, že v povaze slušných lidí je reagovat spíše na potencionální slušnost v kokotovi, než na jeho kokotství. Například na politicích registrujeme raději jejich vize než jejich slizkost.
Kokoti vypadají úplně stejně jako všichni ostatní lidé. V případě kokotismu neexistují nepřehlédnutelné varovné příznaky. Obvykle netušíme, že je někdo kokot, dokud není příliš pozdě! Když kokota odhalíme, obvykle již napáchal spoustu špatností a přesunul se o dům dál.
Z kokotismu se v určitém okamžiku stává zhoubný návyk. Jeho podlost, krutost a vyčůranost se natolik rozšíří, že začne být pokládána za normální stav. V tomto stádiu již slušný člověk vyklízí pole a kokot triumfuje.

Místo aby se pomocí své inteligence učil ovládat vlastní reakce, propadá svému vrozenému hulvátství a sobectví a mimoděk se tak stává cílem, či spíše otrokem jiných kokotů.
Jakmile dojde na rozpoznání kokotů, musíme spoléhat jen sami na sebe.
Žádný nenosí na šatech vizitku ,,jsem kokot“.

Typologie

Obyčejný

Chová hluboko ve svém nitru neporušené jádro lidské slušnosti a může být cíleným a trpělivým úsilím zachráněn.

Situační

Někteří mohou být docela slušnými lidmi, dokud si nesednou za volant.

Tyran

Jeho základním rysem je jeho neúnavné agresivní vystupování a typický nezájem o potřeby a zájmy těch, vůči kterým je uplatňováno. Záleží mu pouze na svých sobeckých zájmech.

Vševědoucí

Je arogantní až sprostý. Chová se zvlášť útočně, jakmile někdo zpochybní jeho nároky.
Cosi jej nutí, aby neustále dokazoval svoji převahu v každém oboru. Jeho taktikou je útok.
Útočí na vaše vzdělání, zkušenosti, minulost atd., a často se chová povýšeně.
Neuznává běžná pravidla a konvence.
Nesnažte se s ním soupeřit. Ignorujte jej.

Mezek

Musí mít vše pod kontrolou a nedá si pokoj, dokud se nestane absolutním diktátorem.
Je vstřícný a přátelský jen do chvíle, než dosáhne svého. Je nepřístupný jakékoli změně.
Účelově překrucuje slova, fakta i motivy. Nejhojněji je zastoupen ve státní byrokracii.
Naučte se mezka přesvědčit, že váš návrh je vlastně jeho osobní iniciativou.
Mezek pod vidinou prospěchu a díky své ješitnosti, udělá cokoli, jen aby se zviditelnil.
(Toto umění dokonale ovládají některé vdané ženy – přiučte se.)

Kňoural

Jde o malého ubrečeného spratka, kterému se nepodařilo vyrůst. Atakuje vaši lítost a pocit provinění. Pokud nedokážete vypnout své spouštěče lítosti a pocitů provinění, udělá si z vás onuci. Naučte se říci kňouralovi rozhodné ,,Ne“.

Upír

Jeho ego je posedlé amokem. Vysaje vše a všechny kam přijde. Ve všem je nejlepší a rád určuje ostatním kritéria. Ke svému ukojení potřebuje stále víc a víc peněz, moci, slávy, uznání atd.
Udržujte si odstup. Nesoupeřte s ním a nesnažte se být v něčem lepšími.
Pokud jste donuceni s upírem soupeřit, buďte velmi pečlivý a každý svůj krok několikrát dobře zvažte a naplánujte.

Kazisvět

Je velmi žárlivý na úspěch druhých. Udělá cokoli, aby vám to pokazil.
Jediná obrana je zde neustálé chlácholení.

Hnidopich

Odborník na vyhledávání a nafukování maličkostí, a na vytváření problémů tam kde nejsou.
Je neustále podezíravý.
Pokuste se vyjádřit mu svoji spoluúčast a soustrast.
Pokud to nezabere – pošlete mu nekompromisní doprdelenku.

Slizoun

Ani za mák nemiluje pravdu a absolutně nerespektuje cizí schopnosti a zásluhy. S chutí pošpiní nevinného člověka. Při tomto počínání nezná zábrany.
Obrňte se proti jeho urážkám. Začněte určovat směr rozhovoru a nenechte si tuto pozici již vzít.
Až bude po všem, proveďte důkladnou tělesnou i duševní očistu.

Hnisavý

Pyskuje, pořvává, popichuje, podvádí a provokuje.
Rád se infiltruje do jakéhokoli protestního hnutí. Ke svému životu potřebuje problém, nikoli řešení. Pramálo mu záleží na ideálech, touží jen po akci. Miluje nenávist a k úplné spokojenosti mu postačuje, pokud se někde najde hrstka slušných lidí, kteří jeho rejdům propůjčí zdání věrohodnosti. Někteří fungují v rámci již zavedených institucí.
Nepřibližujte se k nim.

Oběť

Místo řešení svých problémů, se s nimi smiřuje. Povyšuje svůj ublíženecký pocit na cnost.
Honosí se statutem oběti, který jej v jeho očích opravňuje k vykořisťování a utlačování každého, kdo mu zkříží cestu.
V žádném případě na jeho sprostou hru nepřistupujte.

Zkažený

Miluje nevkus jenž je velmi oblíbený už proto, že dokáže šokovat. Díky masovosti je i lukrativním obchodem.
Systematicky se vyhýbejte nevkusu v TV, rozhlase a tisku. Učte se intenzivně vnímat dobrý vkus a v tomto duchu vést i potomstvo.

Parazit

Krade kdykoli má dojem, že mu to snadno projde. Bojí se však riskovat a tak své zlodějiny maskuje poctivou prací. Nejhojněji ve sféře obchodu a služeb.
Zvláštním a tím i nebezpečnějším poddruhem, je tzv. parazit se sociálním cítěním.
Ohání se hesly o rovnosti a požaduje nerovné zacházení.
Vtírá se do všech oblastí života společnosti, i do našich vzájemných vztahů.
Lidé pod jeho vlivem hloupnou a slepnou.
Nezbývá, než jejich hru prokouknout a zarazit.

Politicky korektní

Politická korektnost se jako plevel vtírá do stylu, jakým média prezentují zprávy a vedou rozhovory. Svobodné vyjadřování je z definice nekontrolované, tudíž potencionálně rasistické či sexistické. Ve jménu osobních svobod se dělají z lidí extrémisté, radikálové a podobně onálepkovaní. Nezapomeňte, že právě probíhá vymývání mozků vašim synům a dcerám.
U nás již k tomuto procesu došlo. Není však nezvratný.
S tímto intelektuálním barbarstvím se nesmíme smířit. Svoboda slova je příliš nebezpečná, než aby nám ji kokoti dovolili.
Nebo snad něco takového chcete?

Militant

Armádu považuje za svoji rodinu a bezmyšlenkovitě plní přání jiných kokotů.
Bez váhání likviduje každého, kdo nenosí stejnou uniformu. Lidský život má pro něho nulovou hodnotu, vyjma toho vlastního. Někteří jsou za své kokotství vyznamenáni či považováni za národní hrdiny. Často však jen in memoriam.

Zelený

Láká své stoupence prostřednictvím výhrůžek a pocitů viny.Straší nadcházejícím Armagedonem.
Proklíná každého, kdo jeho lžím nevěří. Jediné co dokáže, je parazitovat na naivních lidech s dobrými úmysly.Je abnormálně nafoukaný.
Ochrana životního prostředí je zlatým dolem pro posly špatných zpráv.
Nezbývá, než snížit hlasitost jejich ampliónů, abychom zaslechli hlas střízlivějších a rozumnějších ekologů.

Absolutní

Někteří kokoti najdou v podrazech a manipulování s ostatními lidmi takové zalíbení, že v sobě zadusí poslední plamínky obyčejné lidské slušnosti. Jestliže nezasáhne vůle Boží, lze očekávat, že zůstanou kokoty na věky.

Nebeský

Jediný kokot dokáže udržet 15 až 20 slušných lidí ve stavu neustálého zděšení a úzkosti.
Jakmile se jich nahromadí víc, propukne řetězová reakce. Škody jsou nevyčíslitelné.
Každý kokot vlastní nějaký zvláštní šestý smysl, jímž identifikují jiné spřízněné kokoty.
Navzájem si připravují scénu, na níž pak pořádají přehlídky svých ohavných způsobů, podrazáctví, parazitismu a sprosťáren.

Totální kokot

Jaký jiný jedinec může cíleně usilovat o fatální kokotinu, kdy neváhá užít všechny dostupné prostředky k záhubě vlastního druhu.

Desatero kokota

- Vítězit ve všem co činí
- Skrývat své skutečné záměry za relativní problémy
- Vytěsnit v sobě vzpomínku na časy, kdy snad náhodou vlastnil nějaké svědomí
- Nemůže-li někoho pokořit, alespoň mu zasviní trávník
- Kokot si zakládá na stylu a dojmu, nikoli na podstatě
- Je hrdý, když si vytváří nepřátele
- Kokot zásadně neplní své sliby
- Chamtivost nazývá sdílením (ty dáváš – já beru)
- Těší jej, že je kokot
- Umí s tím spokojeně žít

Spiknutí kokotů

Je vůbec šance je zastavit?

Aby toho nebylo málo, kokoti se proti nám spikli, ve snaze vytvořit totálně kokotskej svět.
Pro příklady není třeba chodit daleko. Stačí si některou neděli zapnout televizor, kdo jej ještě máte, a shlédnout některý z dílů pohádek Václava Moravce.
Hlavními strůjci jsou však diskrétní kokoti, kteří z pochopitelných důvodů nestojí o popularitu.
Jejich kokotské názory spousta lidí nevědomky přijala za své a díky této skutečnosti vznikl tzv. většinový názor.
Protože slušní lidé nedokáží uvěřit, že by kokoti byli schopni jednat tak křivě a nečestně, dopřávají jim skoro vždy všechny výhody na základě presumpce neviny.
Eskalace kokotismu nastala, když kokoti došli k poznání, že pokud budou spolupracovat, mohou napáchat více škody, než kdyby působili ve vzájemné izolaci – a nemýlili se.
Kokoti totiž zneužijí každou skulinku kterou jim ponecháme a obrátí ve svůj prospěch každou naši slabost. Proto musíme být zvlášť opatrní.

Nejsnazší cestou, je vyvolávat mezi nimi rozpory a sváry. Stejně jak to činí oni s námi, o čemž se každý může přesvědčit sám a vidět, jak úžasně spolehlivě tento prostý princip funguje.
Budeme-li mít dost štěstí, pak se ta ohromná masa zhroutí následkem sebedestrukce.
To nám umožní znovu se zhluboka svobodně nadechnout.

Jak se bránit

Nejprve si uvědomte, kdo je obětí kokota: Vy sami.

Největší chybou, které se v jednání s kokoty dopouštějí slušní lidé, je naše zoufalá touha uvěřit, že nás kokoti mají rádi a proto se nás nepokusí oklamat. Následkem toho jdeme kokotům znovu a znovu na ruku.
Proto si ze všeho nejdřív uvědomte, že máme-li co dočinění s kokoty, nesmíme se pochopitelně snížit na jejich úroveň. Současně však nesmíme dopustit, aby jim jejich kokotské triky procházely. Nikdy se nesnažte kokota napravit. Je totiž z jiného těsta a vy sami se pak stanete mrzutými a zmučenými nástroji jeho kokotismu. Nepřistupujte na jejich hru. Kokot vám s radostí vysvětlí pravidla, a jakmile se vám dostanou do krve, kokot tato pravidla změní – aniž by se vás obtěžoval upozornit. Někdy trvá léta, než si uvědomíte, co se stalo.
Nic si nevyčítejte. Kokoti si své chyby nikdy nepřipustí a z nezdarů vždy viní někoho jiného.
Buďto vás osobně nebo celou společnost.
Je proto vrcholně důležité, abychom si vždy, když máme co dočinění s kokotem, uchovali maximum základní lidské slušnosti, a abychom ji dokázali projevit navenek.
Jestliže vás kokot přeci jen vyvede z míry, snažte se vše obrátit v žert.

Podrazy, které na vás kokot vyzkouší, jestliže na něho nebudete hodní, budou velmi nebezpečné.
Bude-li kokot vašim sousedem, určitě najde způsob, jak vás udat za porušení nějakého předpisu.
Bude-li kokot vašim spolupracovníkem, určitě najde způsob, jak na vás svést zodpovědnost za jeho průšvihy.
Bude-li kokot vašim přítelem, určitě se mu podaří pošpinit vaši pověst u společných známých.
Bude-li kokot vašim manželem, zapomeňte na sex.
Bude-li se jako kokot chovat některá etnická skupina, nebude vám dovoleno hovořit o nich jako o kokotech, i kdyby z jejich chování bylo nad slunce jasnější, že kokoty jsou. To pro to, že jiní kokoti jim už připravili půdu a postarali se, aby o nich nebylo myslitelné hovořit jinak než jako o obětech vykořisťování.
Kokoti jsou nepřekonatelní co do věrohodnosti svého vzteku, šoku, zuřivosti nebo zloby, jen aby nás o minutu později dojali svým znepokojením, strachem a nevinnou bezmocí.
Slušní lidé by měli pochopit, že to vše je jen a pouze divadlo.
Divadlo bez finále, bez reprízy, bez přídavků.

Nezapomeňte, že s kokoty nemůžete bojovat tak, že se sami stanete kokotem.
Kokot má s kokotstvím vždy větší zkušenosti než vy a mohlo by se stát, že byste probudili latentního kokota ve vás. Pak byste se museli potýkat hned se dvěma kokoty najednou.

Nic nepřivede kokota k šílenství tak rychle, jako když je nucen držet se v mezích spravedlivé hry, jasných pravidel a cti. Nic nedokáže kokota lépe vykolejit, jako když jej mírnými slovy poníží slušný člověk. Když to na vás například bude zkoušet s autoritou, kterou nemá, zkuste mu jednoduše tuto skutečnost připomenout.
Svoji slušností je možné vítězit nad kokotismem.
I vy to můžete dokázat.

Ať se kokotismus vzal odkudkoli, stal se natolik nebezpečným fenoménem, že jej možno přirovnat k hrozbě nacismu v Německu 30. let.
Stojíme před jasnou volbou. Nastává válka za slušnost – válka s kokotismem.
Ještě je čas, rozhodný okamžik však právě nadchází.

Kéž nás Bůh chrání před všemi kokoty!


anketa:

Kolik kokotů jste viděli za poslední týden?¨

A) 0
B) 0 - 3
C) 4 – 10
D) 10 a více

Jste ochotni vstoupit do třídně-právního sporu proti kolektivnímu kokotství světa?
¨
A) ANO

B) NE

C) NEVÍM
----------------------------------------------------------------------------------
Video

Ten dělá to a ten zas tohle

http://www.youtube.com/watch?v=3BjYkyQl810&feature=player_embedded


Legenda: Na vysvětlenou pro všechny, kdož přehlédli úvodní větičku.

Slovíčko kokot, vyskytující se v tomto článku, znamená diagnózu duševní poruchy, ve smyslu pokřiveného smýšlení jednotlivců i skupin.

Zdroj:

Trilogie –
Dost bylo kokotů
Kokoti jsou věční
Spiknutí kokotů
(MUDr Xavier Crement)
Vydalo: VOTOBIA 1998

----------------------------------------------------------------------------------
Věnováno všem obětem kokotů
---------------------------------------------------------------------------------------------------- napsal/a: cendasj 16:55 Link komentáře (0)VĚŘTE – NEVĚŘTE

15.Leden 2010

Americký test zemětřesení "měl hrůzné následky", zanechal na Haiti 500 000 mrtvých

Střízlivá zpráva připravená Ruskou severní flotilou pro prvního ministra Putina dnes tvrdí, že katastrofální zemětřesení, které zničilo ostrov Haiti, bylo "jasným výsledkem" testu Amerického loďstva (US Navy), které testovalo jednu ze svých "zbraní působících zemětřesení", jejíž použití je plánováno Američany proti perskému národu Íránu; "mělo hrůzné následky".
Ruská severní flotila monitoruje pohyby amerického loďstva a jeho aktivity v Karibiku od r. 2008, když Američané oznámili svůj záměr znovu zde ustanovit Čtvrtou flotilu.

VIDEO: Haiti EarthQuake H.A.A.R.P 2010

http://www.youtube.com/watch?v=BR6O3kJTqaI&feature=player_embedded

K čemu to? Meteorolog Scott Stevens praví:
"...VŠECHNY velké meteorologické pohromy jsou uměle vytvářeny a je jim dovolováno, ba dokonce jsou podporovány, aby k nim došlo. A tak tomu bude, dokud se masy „zbytečných jedlíků“, jak nás nazývá Henry Kisinger, neprobudí a nezačnou mít skutečný vliv na záležitosti světa."


Co bylo vyloučeno z jednání v Kodani:
Techniky modifikací životního prostředí (ENMOD) a změny klimatu.
Manipulace klimatu pro vojenské účely.


VIDEO: No Carbon Tax!
http://www.youtube.com/watch?v=HN3Kfs4qPo0&feature=player_embedded

Více ZDE:
http://orgo-net.blogspot.com/2010/01/americky-test-zemetreseni-mel-hruzne.html

 

 

napsal/a: cendasj 04:17 Link komentáře (0)Vánoční přání

10.Prosinec 2009

Léta známou zprávu posílám,že narodil se Kristus pán.

Je to pravda nebo klam?

Odpoví si každý sám.

Jednodušší tomu věřit,snadnější pak život měřit.

Ať už s námi je či není,vezměme si poučení.

Že už jenom na vánoce,dokážem si podat ruce.

Škoda že čas vánoční,nemá třistašedesátpět dní.

Slyšíte to – lidičky?

Už cinkají zvonečky.

napsal/a: cendasj 14:32 Link komentáře (0)
Onemocnění s názvem prasečí chřipka (swine, pig, hog flu) v minulém století skutečně označovalo chřipku, která napadala prasata téměř po celém světě. Prasečí chřipka se šířila ve velkochovech v USA, Kanadě, Mexiku, Jižní Americe, v Evropě, v Africe (Keńa), na Tajvanu, v Číně, Japonsku a jinde a nepřenášela se zpravidla na lidi. Původcem této chřipky byl virus hemaglutininového typu označovaný A H1N1. Co označují písmena a čísla v názvech chřipkových virů vysvětluje ve svém článku prof. Patočka. Nový typ chřipky, který se náhle objevil na přelomu března a dubna 2009 v jižní Kalifornii a nedaleko od San Antonia v Texasu byl pojmenován jako prasečí chřipka, protože jeho původce je sice prasečího původu A H1N1, ale obsahuje geny z lidské, prasečí a ptačí linie (označuje se jako podtyp S-OIV). Veřejnost se velmi rychle dozvěděla, o jaký typ viru se jedná. Díky internetové síti měla vědecká komunita v průběhu několika málo dnů po identifikaci prvních případů kompletní genetickou sekvenci hemaglutininu pro další analýzy. Kde se nový podtyp viru vzal a jak vznikl, se zatím dohadují i odborníci. Poplašená veřejnost volá po vakcínách nebo po lécích s antivirotickou účinností. Velmi rychle a pohotově bylo také oznámeno, že nový podtyp viru je citlivý k oseltamiviru (lék s názvem Tamiflu) a zanamiviru (Relenza), avšak necitlivý k antivirotickým přípravkům amantadinu a rimantadinu.

Epidemie prasečí chřipky v roce 1976
V únoru 1976 si ve vojenské posádce Fort Dix v New Jersey (USA) stěžoval 19letý voják David Lewis, že je unavený a slabý, takže nemůže cvičit. Za 24 hodin zemřel. Z jeho krve byl izolován virus A H1N1, jehož nákazou onemocnělo v krátké době několik dalších vojáků. Virus byl identifikován u několika stovek vojáků bez zjevných příznaků nemoci. V USA se v říjnu téhož roku rozjela široká kampaň masového očkování proti chřipce způsobené virem A/New Jersey/1976/H1N1. Krátce po očkování se však objevily zprávy o nečekaném výskytu Guillain-Barré syndromu. To je velice těžké onemocnění, které postihuje periferní nervy a projevuje se omezením až ztrátou pohyblivosti, necitlivostí v nohách, změnami ve smyslovém

vnímání a celkovou slabostí. V průběhu dvou měsíců bylo hlášeno 500 případů tohoto syndromu, někteří nemocní se po týdnech a měsících nemoci zotavili, 30 pacientů zemřelo. Vzhledem k mnoha okolnostem byla proto kampaň očkování vakcínou proti prasečí chřipce v USA v prosinci 1976 zastavena. Bylo naočkováno 40 milionů osob a epidemie prasečí chřipky nepropukla.

jaké jsou dosavadní zkušenosti s účinností očkování proti chřipce?
Velmi intenzivní diskuze i analýzy dosavadních zkušeností probíhají v USA, kde v roce 2008 vešlo v platnost vládní rozhodnutí povinně očkovat každý rok proti sezónní chřipce všechny děti ve věku šesti měsíců až do jejich 19. narozenin.

Na pořad dne přicházejí diskuze o zvažování účinnosti očkování proti chřipce vedle možných rizik a ohrožení zdraví dětí. Samozřejmě, že první námitkou je otázka, zda očkování bude chránit zrovna proti tomu typu viru, který se rozšíří v dané oblasti či populaci právě v této sezoně. Dosavadní pozorování zhodnocená ve vědeckých časopisech celkem v jednapadesáti studiích jednoznačně a prokazatelně vypovídají o tom, že očkování proti chřipce nesnížilo návštěvnost dětských lékařů ani hospitalizace z důvodu onemocnění chřipkou.

Prokazatelná účinnost protichřipkového očkování nebyla zjištěna v žádném státě, v žádné oblasti ani v žádné sezoně. Ukazuje se, že nikdy nebyly sledovány důsledky očkování po dobu delší než dva týdny po očkování. Nikdy nebyla provedena studie vlivu a zdravotních rizik přídatných látek, které jsou ve vakcínách jako jsou thimerosal, soli hliníku a nově používaný skvalen. Kromě nich vakcíny obsahují řadu dalších toxinů, jako jsou etylenglykol, formaldehyd, fenol, i antibiotika typu streptomycinu a neomycinu.

Nebezpečné přídatné látky
Vakcíny proti chřipce stále obsahují thimerosal - antiseptickou látku obsahující rtuť. To znamená, že každé dítě dostane při jednom očkování 25-50 mikrogramů (μg) rtuti. Jestliže je podle Světové zdravotnické organizace bezpečná dávka 0,1 μg na kg hmotnosti na den, pak by toto množství bylo bezpečné pro osoby o hmotnosti vyšší než 250 kg. Pro děti o hmotnosti 10 kg je dávka 25× vyšší, pro děti 6 měsíční o váze 5 - 6 kg překračuje bezpečnou dávku 50×; pro školní mládež o váze cca 50 kg stále ještě překračuje bezpečnou denní dávku 5×.

Rtuť je toxická ve všech svých formách pro plody i pro narozené děti. K takovému závěru došla i Americká akademie pediatrů ve svém prohlášení vydaném v roce 2001. V současné době jsme svědky velmi rozsáhlých diskuzí mezi odborníky, ale i představiteli zdravotnických institucí, rodiči a soudy o to, zda je thimerosal příčinou vzniku autizmu. Tato otázka není dosud uspokojivě objasněná a v USA jsou mezi rodiči silné obavy z povinného každoročního očkování jejich dětí vakcínou s thimerosalem. Jdou tak daleko, že raději převádějí děti do systému domácího vyučování, aby nemusely být očkovány.

Vakcíny obsahují vždy také látku, která zvyšuje imunitní odpověď organizmu a umožňuje snížit obsah antigenu - tedy viru. Nejčastěji je používán hliník ve své iontové formě. I proti injekčně podávanému hliníku je mnoho námitek ze strany odborníků vzhledem k jeho neurotoxickým účinkům. Mnozí přičítají vznik zmíněného Guillain-Barré syndromu působení hliníku z protichřipkových vakcín. Druhým onemocněním, které je připisováno působení hliníku ve vakcínách je makrofágová myofascitida. Jeho oběti trpí bolestmi svalů a kloubů a značnou slabostí.

Mnoho námitek vůči injekčnímu podávání solí hliníku ve vakcínách vedlo k tomu, že evropské firmy Novartis a GlaxoSmithKline oznámily, že v nově vyvíjených vakcínách proti A H1N1 S-OIV bude použit jako adjuvans skvalen. Mezi odborníky imunology i kliniky se okamžitě zvedla vlna kritiky a varování před injekční aplikací skvalenu pro možné nedozírné následky.

Skvalen je běžnou složkou lidské kůže a prakticky se vyskytuje ve všech orgánech lidského těla. Je to totiž sloučenina, ze které vzniká cholesterol - stavební složka všech buněčných membrán. V hojném množství se vyskytuje v myelinových pochvách nervových vláken i ve stěnách cév.

Co může způsobit skvalen?
Vzhledem k tomu, že adjuvans se do vakcín přidává proto, aby se povzbudil imunitní systém k prudší reakci na antigen, varují mnozí specialisté, že může dojít k rozsáhlým a nepředvídatelným autoimunitním reakcím. Imunitní systém by totiž mohl zaútočit proti vlastním molekulám skvalenu v mnoha tkáních a orgánech, zejména však v mozku.

Laboratorní studie ukázaly, že po injekčním podání skvalenu laboratorním potkanům se vyvine chronická zánětlivá reakce postihující klouby připomínající revmatoidní artritidu.

Vzhledem k tomu, že skvalen (MF59) byl použit jako adjuvans v experimentálních vakcínách proti antraxu, kterými byli očkováni vojáci při válce v Perském zálivu, je právě jeho působení přičítáno devastující autoimunitní onemocnění, kterým trpí veteráni této války. Ačkoliv je dnes použití skvalenu v těchto vakcínách z mnoha stran popíráno, podle údajů FDA (Amerického ústavu pro potraviny a léky) je možné stanovit anti-skvalenové protilátky v tělech nemocných veteránů a u všech, kteří byli těmito vakcínami očkováni. To, že se nejedná pouze o ojedinělý názor ojedinělých vědců, potvrzuje i vyjádření vládní zmocněnkyně pro vědu v Austrálii. Dr. Viera Scheibner, Ph.D., napsala : "...toto adjuvans (skvalen) přispělo ke kaskádě reakcí nazývané "syndrom války v zálivu" pozorovaných u vojáků, kteří se války v Perském zálivu zúčastnili. Symptomy, které se u nich vyvinuly zahrnovaly chronickou únavu, chronické bolesti hlavy, abnormální ztrátu vlasů a chlupů, artritidu, fibromyalgii, lymfadenopatii, vyrážky, nehojící se praskliny kůže, afty, ztrátu paměti, křeče, poruchy nálady, neuropsychiatrické problémy, chudokrevnost, poruchy činnosti štítné žlázy, zvýšenou sedimentaci červených krvinek, noční pocení a další vážné poruchy." O této problematice existuje řada odborných studií.

Vakcínu proti novému typu chřipkového viru má u nás vyrábět firma Baxter. Ta se však v letošním roce u nás uvedla poněkud nepříjemným případem : CO SE TAKÉ PŘI VÝROBĚ VAKCÍN MŮŽE PŘIHODIT A DOKONCE U NÁS V úterý 17. února 2009 řekl hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít zástupcům tisku: "Už uplynula dvojnásobná doba inkubace pro eventuální nakažení virem ptačí chřipky, ale nic se nestalo. Lidé jsou v pořádku." Proč toto prohlášení a co se přihodilo?

Společnost Biotest v Konárovicích na Kolínsku testovala vakcínu rakouské farmaceutické firmy Baxter. Byla to chřipková vakcína sezónní chřipky typu H3N2. Testy se prováděly od 30. ledna. 6. února začaly mít pokusné fretky zdravotní potíže a některé uhynuly. Všichni pracovníci, kteří byli se zvířaty ve styku, dostali antivirový přípravek Tamiflu a všichni byli vyšetřeni, zda u nich náhodou nedošlo k nakažení agresivním virem H5N1.

Všimli jste si, že toto číslo je jiné než číslo viru, proti kterému byla vakcína určena? Veterinární správa totiž odhalila, že testovaná zvířata byla nakažena virem ptačí chřipky H5N1! Rakouská firma Baxter prý - podle novinové zprávy - přiznala, že chyba se stala už v Rakousku a přes hranice do Čech již putovala chřipková vakcína kontaminovaná smrtelným virem ptačí chřipky.

Zodpovědnost rozhodování
V dané situaci, kdy veřejnost, lékaře i politiky děsí představa světové pandemie prasečí chřipky je velmi obtížné přijmout zodpovědnost za rozhodnutí, jak se k hrozbě pandemie postavit, aby nebylo ohroženo zdraví obyvatel. Zatímco v České republice bylo v době psaní tohoto článku v červenci 2009 prokázáno pouze 27 případů prasečí chřipky a to zejména u osob, které se vrátily ze zahraničí, v USA to bylo 40 617 evidovaných onemocnění s 263 úmrtími. Z evropských zemí je nejvíce postižena Velká Británie, která uvádí 55 000 nových případů.

Za dané situace se vláda Velké Británie rozhodla očkovat byť nedostatečně ověřenou vakcínou. V USA bude zahájeno povinné očkování dětí hned po začátku školního roku. Naproti tomu vláda Austrálie se domnívá, že hrozba prasečí chřipky není horší než výskyt běžné sezónní chřipky, ze které se lidé dokáží poměrně snadno zotavit a i v případě, že se počet úmrtí dětí zdvojnásobí, postihne tato nemoc svými fatálními důsledky v Austrálii 10-12 dětí. Představitelé federální vlády USA říkají, že v USA by při stejném předpokladu zemřelo 200 dětí a z toho důvodu není proč očkování odkládat. Bude proto naočkováno 75 milionů dětí vakcínou, jejíž případné vedlejší a nežádoucí důsledky se neodváží nikdo ze zdravotnického establishmentu předvídat.

Rodiče dětí i lékaři, kteří s tímto rozhodnutím nesouhlasí, hledají proto již dnes strategické postupy, co dělat v případě, že jejich děti a případně i oni budou přinuceni k očkování vakcínou proti A H1N1 se skvalenem, thimerosalem a dalšími toxickými látkami.

Profesor neurochirurgie Russell Blaylock, který vystupuje jako expert při soudních žalobách na výrobce vakcín mi napsal: " Smrt v důsledku prasečí chřipky je způsobena bouří cytokinů. Vakcíny se skvalenem vyvolají tuto bouři, takže zemře mnohem více osob. Jejich smrt bude přičítána nemoci a nikoliv vakcíně. Očkování proti prasečí chřipce zasáhne do životů milionů lidí..."

Interview s prof. Blaylockem http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/09/19/The-Truth-...

Jak se bránit proti chřipce?
Vzhledem k mnoha dosud nezodpovězeným otázkám je třeba ocenit přístup našich zdravotnických institucí, které dosud nepřijaly nařízení, aby bylo očkování proti chřipce v ČR pro děti povinné. Je tak na svobodném rozhodnutí každého rodiče i každého občana, zda zvolí vakcínu jako spolehlivý prostředek ke své ochraně před onemocněním prasečí či běžnou sezónní chřipkou, nebo zda bude spoléhat na schopnosti svého imunitního systému a na osvědčené generacemi prověřené ulehnutí do postele, zvýšenou konzumaci vitaminů a bylinných čajů. Dětem i dospělým by se měl zajistit dostatek spánku v tmavé klidné místnosti.

Pokud se týká výživy, měl by se omezit příjem cukrů, jídlo i nápoje by měly být raději teplé, zelenina vařená a dušená, zajistit dostatek tekutin. Z mnoha důvodů je doporučována pravidelná konzumace česneku.

Z hlediska konzumace vitaminů si možná vzpomenete na dřívější doporučování masivních dávek vitaminu C. To nemusí být vždy účinné a dokonce ani užitečné. V současné době přicházejí do popředí účinky vitaminu D. Jako prevence nebo hned na začátku nemoci se doporučuje podávat půl čajové lžičky rybího tuku na 25 kg tělesné hmotnosti. V případě užívání vitaminu D v kapslích se jedná v chřipkovém období o dávky cca 1000 - 2000 IU denně, zastánci terapie vitaminem D doporučují i dávky desetinásobné. Rybí tuky a mastné kyseliny v nich obsažené dokáží potlačit bouřlivé imunitní reakce. Doporučuje se kurkumin

(žluté koření, nejlépe pít jako čaj), resveratrol (z červeného vína a černého rybízu), bílý a zelený čaj, to vše prý potlačí nežádoucí imunitní reakce.

V široké veřejnosti je známý antivirotický a antichřipkový lék Tamiflu, který obsahuje jako účinnou látku oseltamivir. Naše vláda objednává zvýšené množství tohoto léku do lékáren. Tento preparát se vyráběl z kyseliny šikimové z koření badyánu (příbuzný anýzu a fenyklu). Protože vysoká poptávka po léku silně zvýšila jeho cenu i spotřebu badyánu, bylo nutné vyvinout a zdokonalit syntézu kyseliny šikimové pomocí biotechnologií. Firma Roche produkuje 400 milionů balení oseltamiviru ročně, avšak v současné době se mnoho států obává, zda dostane zásoby tohoto léku pro svoje obyvatele pro případ pandemie. A tak bychom v prevenci chřipkových onemocnění neměli zapomínat na čaj z fenyklu, případně i z badyánu.

Jako nejúčinnější způsob prevence se jeví odpovídající péče o imunitní systém po celý rok.

V laboratoři neurověd na univerzitě ve Wisconsinu sledoval početný tým badatelů skupinu pětačtyřiceti meditujících po dobu osmi týdnů. Prováděli podrobná měření mozkové aktivity a sledovali i tvorbu protilátek. Po osmi týdnech meditací u nich nalezli více protilátek a to i protilátek proti chřipce, takže meditace je velmi účinným a dosud neznámým způsobem prevence.

Opatrně s tamiflu
Značný zdroj zisků pro farmaceutické koncerny představuje v této době i prodej antivirotického připravku Tamiflu. Objevila se však řada zpráv o tom, že Tamiflu by se neměl podávat dětem, protože má u nich vážné nežádoucí účinky. Víc než polovina dětí má žaludeční potíže a nevolnosti; projevují se často změny v chování. Děti užívající Tamiflu prý nevnímají nebezpečí (podobně jako autisté) - mají tendenci vbíhat pod jedoucí auta, skákat z výšek, vyskakovat z jedoucích vlaků. Japonci uvádějí 12 případů úmrtí dětí po užívání Tamiflu, obdobné případy byly zaznamenány i v USA.

Závěrem
Je tedy otázkou, co je v současné době větší nebezpečí pro naše zdraví? Možná nákaza kapénkovou infekcí nebo nevyzkoušená vakcína vpravená do krevního oběhu? Myslím, že můžeme být vděční za to, že v České republice se tento problém bude řešit způsobem ve světě zcela ojedinělým. Očkování u nás povinné v této sezóně nebude a díky finanční situaci se ho nemusíme obávat ani nikdy v budoucnu. Výběr těch, kteří budou očkováni, bude probíhat podle krizového plánu. Z informací v mediích to budou především zdravotníci a ti, kteří jsou důležití pro chod státu. Budeme mít proto na očích veřejnosti definovaný soubor osob očkovaných proti prasečí chřipce vakcínou se skvalenem a zbytek obyvatelstva vystavený pouze nákaze. Bude moudré vyhýbat se návštěvám nemocnic a čekáren s nemocnými.

Budeme-li v zimě dobře spát, užívat rybí oleje a jíst spousty česneku, chodit na procházky na sluníčko a pečlivě si umývat ruce, myslím, že to zvládneme.

Článek byl napsán pro časopis Sféra. Na internetu jej lze najít na několika serverech.

Zdroj: http://blogy.nenasili.cz/cs/berossos/397_mne-moc-neverite-tak-toto-napsala-profesorrndr-anna-strvnecka

napsal/a: cendasj 14:29 Link komentáře (0)Prasečí experiment

23.Listopad 2009

Ptačí chřipka je mrtvá ať žije chřipka prasečí


Není to tak dlouho, co se na nás valila ptačí chřipka, a už tu máme nového nepřítele. Tentokrát je pojmenování ještě údernější. Jedná se o prasečí chřipku a média ovládaná nadnárodními korporacemi se každým dnem snaží rozdmýchávat hysterii, která má vést k obrovskému byznysu, který nedobrovolně zaplatíme my všichni.

Spíš vás zabije  blesk, než vás zkosí ptačí chřipka


Pokud se vrátíme k hrozbě ptačí chřipky, stojí za to oprášit jednoduchou statistiku. Podle ní od roku 2003 do roku 2009 zemřelo na tuto formu chřipky (nebo spíše v souvislosti s onemocnění tímto virem) okolo 250 lidí na celém světe. To je asi o padesát lidí méně, než kolik osob zemřelo za stejné období jen v USA po zásahu bleskem. Ať je nafouknutá bublina sebelehčí, dříve či později klesne ke dnu. Je třeba nafouknout další.

Prasečí chřipka aneb nafoukněme tu bublinu

Prasečí bublina je nejnovější strašák, a je třeba říci, že si počíná nadmíru úspěšně. Během krátkého času zvedla Světová zdravotnická organizace stupeň nebezpečí šíření prasečí chřipky na nejvyšší stupeň probíhající pandemie, ačkoliv jedním dechem přiznávala velmi mírný průběh onemocnění.

Rychlost jsou peníze

Důvodem této rychlosti není nic jiného než peníze. Aby mohli farmaceutické společnosti prodávat své vakcíny státům za peníze daňových poplatníků, je  třeba je urychleně vyrobit a schválit. V případě nejvyššího stupně ohrožení pak není třeba složitých a dlouhodobých testů na účinnost vakcíny.

Vražedná směsice


Pojďme se nyní podívat, copak nám to vlastně ty chemické koncerny namíchaly.
Tak v prvé řadě tu máme toxické látky, jako je etylén glykol (protimrznoucí účinek), fenol, formaldehyd, hliník, rtuť a antibiotika Neomycin a Streptomycin. Zvláštní pozornost si ovšem zasluhuje squalén. Tato látka se uvádí pod označením ASO3 ve vakcíně od Novartisu a MF59 ve vakcíně od Glaxo Smith Kline.

Na co se můžeme těšit

 

Jedná se o sloučeninu, která se použila ve vakcínách proti antraxu u veteránů z války v Perském zálivu. Uveďme si některé z potíží, které tato látka v tělech očkovaných vojáků vyvolávala:

arthritida, fibromyalgia, lymphadenopatie, vyrážka, fotosenzitivní vyrážka, chronická únava, chronické bolesti hlavy, ztráta vlasů, nehojící kožní defekty, aftosní vředy, točení hlavy, slabost, ztráty paměti, křeče, změny nálady, neuropsychiatrické poruchy, účinky proti štítné žláze, chudokrevnost, zvýšenou sedimentaci erytrocytů, systémový lupus erytematodes, roztoušenou sklerosu, ALS (amyotrofickou laterální sklerosu), Raynaudův fenomén, Sjorgrenův syndrom, chronické průjmy, noční pocení...

Hloupá Evropa

Těžko se divit, že v USA regulační úřady v řijnu 2009 nepovolily použít squalén do vakcín prasečí ani sezonní chřipky. Co však platí pro USA, neplatí pro Evropu. Naše vakcíny tuto látku obsahovat budou a pokud bude vakcína hromadně použita, bude se jednat o vskutku největší experiment v dějinách lékařství.

Skutečný státní teror

Co se však zdá být největší hrozbou, je úsilí některých "ďáblových advokátů" o povinné očkování pro celou populaci. To by znamenalo pro farmaceutické společnosti a jejich lobbyistické poskoky v politice doslova pohádkové zisky.

Dostáváme se  tak skokem do orwelovsky laděného sci-fi děje, o němž by se nikdo nenadál, že nastane v tak brzké době.

Zajímavý je také článek který vyšel v Nature 30 dubna tohoto roku. Autor, virolog zde píše:

„Odkud se, krucipísek, vzaly všechny ty geny (v tom viru), nemáme ponětí.“

Detailní rozbor viru odhalil, že obsahuje geny H1N1 původem z chřipky z roku 1918, geny z ptačí chřipky a geny ze dvou nových H3N2 virů z Eurasie. Pokračuje debata, zda je možné, aby vir prasečí chřipky byl sestaven v genetické laboratoři. Dávalo by to celé smysl?

 

Závěrečné shrnutí


Shrňme si tedy na závěr dostupná fakta:


1. Výroba těchto vakcín byla natolik "urychlena", že nebyla možnost je vyzkoušet na lidech.

2. Tyto vakcíny (verze pro Evropu) obsahují velmi nebezpečný adjuvant, zodpovědný za celou řadu výše jmenovaných potíží.

3. Očkování touto vakcínou může dramaticky zvýšit možnost úmrtí na toto onemocnění, neboť mění, nebo potlačuje odezvy našeho imunitního systému.

4. Při podobné "protichřipkové" vakcinaci v roce 1976 hromadná vakcinace způsobila stovkám lidí nenávratné poškození nervového systému a mnozí byli nakonec paralyzováni. Dodnes lékaři neznají důvody, které k tomu vedly.

5. V případě, že nová vakcína způsobí vaši smrt, výrobci nenesou žádnou odpovědnost. Vlády jim zaručily plnou imunitu pro případy jejího selhání. Výrobci tak nejsou žádným způsobem nuceni zvyšovat bezpečnost této látky.

6. Doposud nebyla vyvinuta žádná vakcína proti chřipce, která by působila alespoň tak účinně, jako prostý vitamín D. To je ovšem fakt, který není příliš dobře finančně využitelný.

7. Ať už se  necháte očkovat nebo ne, zaplatíte stejně. Vakcína bude uhrazena z vašich daní.
Chřipka nás nemůže zabít. Zemřít můžeme jen tehdy, selže - li náš imunitní systém. Začněmě tedy přímo u kořene problému. Blíží se chřipkové období a na trhu je dostatek účinných prostředků, které vaši imunitu posílí.

ETARGET

 

Video:

http://www.kaduceuslife.com/index.php/videa

 

napsal/a: cendasj 10:40 Link komentáře (0)
Prasečí Baxteriáda půl roku dopředu! Úžasná předvídavost, že? Firma Baxter si podala patent na vakcínu proti prasečí chřipce více než půl roku před jejím vypuknutím. Obdivuhodná předvídavost!

 

 

Zajímavá je i chronologie událostí:

 

28.08.2008 si firma Baxter registruje u amerického patentového úřadu pod číslem  US2009/0060950 A1  patent na několik vakcín, mezi nimi i na vakcínu proti prasečí chřipce

27.02.2009 kanadské noviny Toronto Sun informují o úniku smrtelné kombinace ptačí a lidské chřipky v laboratořích firmy Baxter

18.03.2009 jsou hlášena první onemocnění prasečí chřipkou ve třech oblastech Mexika a u sedmi občanů USA

25.04.2009 obviňuje rakouská novinářka Jane Burgemeister WHO z
masové vraždy, obviňuje také firmu Baxter z předchozího selhání s ptačí chřipkou

30.04.2009 zveřejňuje konzervativní EU portál přehled konspiračních
teorií od Michala Semína

03.05.2009 schválila odstupující Topolánkova vláda nákup 12 milionů vakcín od firmy Baxter

05.05.2009 informuje MF Dnes, že virus začal být doručován firmám ke zkoumání, Baxter má prý náskok díky "lepší technologii"

07.05.2009 sdělil odborný zdravotnický server Medical Tribune,že kanadští vědci přečetli genom viru mexické prasečí chřipky

13.05.2009 se ředitelka české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) vyhne přímé odpovědi na to, proč WHO vůbec spolupracuje s firmou Baxter po výše zmíněném skandálu

11.06.2009 vyhlašuje WHO pandemii, poprvé po 40 letech.

16.07.2009 zpravodajský server Aktuálně zveřejní varovnou zprávu,
že na podzim bude v ČR dva miliony nakažených prasečí chřipkou

17.07.2009 tiskové agentury oznamují, že výroba vakcíny v závodě
firmy Baxter v Bohumili u Kolína jede na plné pecky...!!!


Ještě pořád si někdo myslí, že farmaceutické firmy lidstvo opravdu zachraňují?!?
Kdepáááák... hezky na něm- díky svinstvům s vývojem a následným úmyslným únikem bakterií - fantasticky profitují...!!!

 

Očkování proti pandemické chřipce - Mýty a realita aneb proč lidé umírají?

V posledních měsících se téma chřipky stále skloňuje nejen v médiích, ale také na internetu v tzv. sociálních sítích. Kromě pozitivního vlivu se objevují v diskusích od některých odborníků často zavádějící informace, nesmysly, ale často i lži. Jak z toho ven - jedině tím, že si přečteme informace od někoho, kdo očkování a potažmo vakcinaci proti chřipce rozumí.

 

Výroba pandemické vakcíny je jen byznys pro farmaceutické společnosti - Ano, či Ne?

 

Aplikace vakcíny proti sezónní a pandemické chřipce - Ano, či Ne?

 

V pandemické vakcíně jsou jedy - Ano, či Ne?

 

Po vakcinaci proti pandemické chřipce se umírá - je zemřelých málo nebo moc?

 

Jde o osobní rozhodnutí a osobní odpovědnost.

 

Více ZDE:

http://www.chripka.cz/rozhovory/ockovani-proti-pandemicke-chripce-myty-a-realita-aneb-proc-lide-umiraji-551

 

Na případný ,,strach"jsou nejlepší medicínou ,,objektivní informace".

Ptejte se PROČ tyto informace nejsou v běžných médiích?

PROČ někdo potřebuje  abychom se neustále báli jako děti čertů?

 

NENECHTE SE KLAMAT.

 

POZOR PANDEMIE - VIDEO:

http://rutube.ru/tracks/2040897.html?v=ff25298a00c1bc224e903e0ffdd21c5b

 

Přednáška o očkování:ZDE: http://www.blip.tv/file/2224472/

Jane Burgermeister o pozadí očkovaní:

http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=1172

 

Skvělý blog o chřipce,Baxteru a dalším svinstvu:

ZDE : http://praseci-chripka.blogspot.com/

 

 

napsal/a: cendasj 11:13 Link komentáře (0)
VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=O24ZbCngESA&feature=player_embedded

napsal/a: cendasj 11:10 Link komentáře (0)Veršíky – malý výběr

14.Listopad 2009

Velmi mne těší,že na zdejších stránkách se objevuje tolik veršíků a citátů.Přidávám si tedy polínko  v podobě malého výběru a jako bonus si drze dovolím přidat i něco z vlastní tvorby.

 

 

Bez lásky

Čest bez lásky svádí k pýše, důvtip bez lásky svádí k chytračení,zodpovědnost bez lásky svádí k bezohlednosti, spravedlnost bez lásky svádí k tvrdosti,vlastnictví bez lásky svádí k lakotě, povinnost bez lásky svádí k mrzutosti...

Pravda bez lásky svádí k neústupnosti,moudrost bez lásky svádí k povýšennosti,obětavost bez lásky svádí k sobeckosti,pořádek bez lásky svádí k pokrytectví, víra bez lásky svádí k Fanatismu...

Kdybych věděl…

Kdybych věděl, že je to naposledy, co Tě vidím spát, lépe bych Tě přikryl. A prosil bych Boha, aby ochránil Tvoji duši.

Kdybych věděl, že je to naposledy, co Tě vidím odcházet z našich dveří, objal bych Tě a políbil o mnoho více.

Kdybych věděl, že to je naposledy, co slyším Tvůj hlas, nahrál bych si každé Tvoje slovo na video, abych ho mohl poslouchat každý den znova a znova.

Řekl bych Ti:  "Miluji Tě" místo: vždyť víš, že Tě miluji...

Zítřek nemá nikdo z nás jistý, ať už je starý, nebo mladý.
Dnešek by mohla být pro nás poslední šance obejmout své milované.

Proto obejmi své drahé a řekni jim, jak Ti na nich záleží a vždy záležet bude. Najdi si čas říct jim třeba "je mi to líto", "promiň mi to", "děkuji", nebo "to je v pořádku"....... aby jednou nebylo už pozdě.

(mne neznámí autor)

 

 

Dveře

Za dveřmi čeká celý svět,
svět ztrát a nálezů, svět věčných vart a štací.
Dítě se učí odcházet
a dospělý se celý život vrací.

(Jiří Žáček)

 

Nerýmovaná koktavá báseň o kysaném zelíPro-pro-pro-prosil by-bych ki-ki-kilo ky-ky-kysane-ného ze-ze-zelí.
A máte igelitovej pytlík?
Vy-vy kr-krávo pi-pi-pitomá,
připadám vám málo po-postiženej?!

(Milan Jablonský)

Moje úlety:

Kousek štěstí

 Posílám svá písmenka,jsou jen samá myšlenka.

Není vůbec nutné brát je jako smutné.

Obyčejné pochopení jen,je tím co se nejvíc cení.

Byť by to byl pouhý sen.

Muška malá co říká se ji štěstí,sešla asi někde z cesty,

osud si s ní pohrává.

Ze všech stran jen špatné zvěsti,zbytečné zatínat pěsti.

Zuby jen na sebe ceníme,že je někde blízko,jenom tušíme.

Dýchá jemně na záda,že by už? – Paráda.

Pššt – co když je to ona a zrovna u nás doma.

Stačí malou radost dát,malinko se pousmát – mít prostě rád.

Zapínám mašinku a chystám pro ni skulinku.

Adresu už zná,cestičku si klestí.

Nebuď na ni zlá,ať se nám zas neschová.

Potvůrka jedna podivná,co říká se ji štěstí.

 

Superstar

 Svítá,sloupec sálavého slunečního světla
sklouzl střechou skrze sklo.
Sedí si samo,sleduje sic stále sladce spíš.
Sotva se stočíš směrem slunečným
slušně se skloní,sedne si, - smím?
Staletí sedm snadno se stratí
spolu se stovky let srdečně smáti.
Stávat se svým světýlkem,staniž se snídaní
stydím se,setrvám,snad se sny setkají.
Semafor svítí si svou,svět stává s tmou,
setrvej světýlko,sviť slávou svou.
Smutní si samorost,smůlou si slzí
svoje sny společné,splňme si brzy.
....................................
Souhlasíš světýlko,

sem snad až drzí?

Všudybylka nenechavá

 Co svět světem stojí

každý chce ji znát ,

nikdo před ní neobstojí

má mě – nemá rád?

 

Do kolébky vložena

po vodě pak puštěna.

Po řece co zve se čas,

dřív či pozděj dopluje

- ke každému z nás.

 

Stačí se jen ohlédnout

z vody té ji vyzvednout.

Rozum radí – nech ji plout,

vyvaruj se ohlédnout.

Nikdy ti již nedá spát

nech si o ni jenom zdát.

 

Těžké je však bez ni žít

v prázdnotě se usoužit.

Proto v řece stojíme

proti proudu hledíme,

hladinu jen čeříme

připluj v brzku – prosíme.

 

Že je blízko chce se věřit

sílu její nelze změřit.

Každého však vyleká

když to ani nečeká.

Promáčená tiše spinká

zachumlaná do srdínka.

 

Můžeme si jenom přát

aby nás měl stále rád.

Byť by tu byl na chvilinku,

nezapomněl na skulinku.

 

Jeden by až pro ni krad

by se mohla stále smát.

Schoval si ji pod peřinku,

skláněl se k ní nad postýlku.

   Pro tu pravou,jedinou,

- nenechavou všudybylku.

 

napsal/a: cendasj 02:54 Link komentáře (0)
Milé dětičky,tatínkové,babičky.Prostě všichni prima lidičky.

Svůj první příspěvek do blogu na tomto seznamovacím serveru si dovolím pojmout jako malé zamyšlení nad účelem a smyslem této a dalších stránek,kde se lidé prezentují a seznamují,také však nad sebou samým,nad Vámi,tedy nad námi človíčky,jenž zde i jinde otevírají své dušičky.

Malinko jsem nahlédl do několika jiných blogů a udělal si obrázek,o čem že to tady vlastně je.

Pestrost vašich příspěvků je úžasná.Téma navazování nových vztahů,poznávání nových lidí a následně budování nově nalezeného je nevyčerpatelné díky jedinečnosti každého z nás.

Každý z nás máme své zkušenosti a každý z nás neustále něco či někoho ztrácíme a něco či někoho nového nalézáme.Někomu nedělá problém rychle se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka a navázat vtah nový.Jiný potřebuje mnoho času.To však jen stále konstatuji.

 

Zajímalo by mne,jaké máte zkušenosti s navazováním nových vztahů,ať již vážných či jen přátelských,pomocí tohoto a dalších serverů.Našli jste co,tedy koho jste hledali?

Nejlepší věci a lidé nás potkávají když je nejméně očekáváme.

To však neznamená,že jim nemůžeme jít naproti.

 

Pokud stále neúspěšně podáváte či reagujete na inzeráty,chatujete,či jste již rezignovali,dovolím si zde zmínit novou formu navazování nových vztahů a známostí prostřednictvím internetu.Jde o novou aktivitu v oblasti seznamování,založenou na prostém a přitom geniálním nápadu.Pokud tedy podlehnete zvědavosti,nebo máte organizační schopnosti, buďte vítáni.Neznámo je svým způsobem vzrušující a nikdy nevíte koho zítra potkáte.Možná právě toho,v jehož existenci jste již přestali věřit.

 

Prostě stačí přijít a potkat se.

 

Více ZDE :  http://www.prijdapotkej.cz/

napsal/a: cendasj 12:32 Link komentáře (1)


Starší články >