Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří k psychickým poruchám, pod bod „Poruchy návyků a tužeb“, hned za alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických důvodů.

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří k psychickým poruchám, pod bod „Poruchy návyků a tužeb“, hned za alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických důvodů.  

Ptáme se: Jak si WHO představuje tzv. zdravého člověka, který netrpí jimi vyfantazírovanou novou psychickou chorobou? Zřejmě to bude vyšší stupeň nadčlověka, než ten, kterého si vymyslel Nietzsche a německý nacismus s plynovými komorami. Podle pseudovědeckých ideologů WHO by tedy celosvětová politika měla směřovat k odstranění této poruchy, kterou je láska. S tímto cílem budou postupně probíhat úpravy zákonodárství ve všech státech, protože se musí přizpůsobit mezinárodním chartám, konvencím, deklaracím, rezolucím, standardům či Lisabonské smlouvě. Poslanec Evropského parlamentu N. Farage vyjádřil, že Evropská unie své obchodní smlouvy podmiňuje zaváděním homosexuálních zákonů. Nadnárodní organizace a uskupení jako jsou OSN, EU, RE, ve spojení s WHO dnes už slouží tomuto cíli.

Je otázkou, zda jsou psychicky choří všichni rodiče, kteří mají rádi své děti, všichni mladí lidé, kteří uzavřeli manželství, všichni, kteří milují svůj národ, anebo spíše ideologové WHO.

Absurdnost – kvalifikovat lásku jako psychickou chorobu – je už zakódována v nadnárodní juvenilní justici. Ve Francii 90% rozsudků, které stanovily odebrání dětí rodičům, uváděly důvod „zadušující mateřská láska“. Podle nových mezinárodních konvencí budou brány děti z jakékoliv rodiny a dávány k adopci pedofilům a homosexuálům bez možnosti odvolání. Přichází nové myšlení postavené na lži a amorálnosti a následně nové mezinárodní zákonodárství, kterému se postupně, úpravou zákonů, podřizují všechny národy.

Jaké prostředky jsou používány k likvidaci budoucí generace?

Čtěte ZDE:

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=zlocin-who-laska-jako-psychicke-onemocneni&cisloclanku=2011120129

 

napsal/a: cendasj 12:45 Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář

Adriii 10.01.2013 19:21:52

Není náhodou text zkopírován odsud? - http://afinabul.blog.cz/1112/laska-nyni-patri-k-psychickym-porucham