Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování 

GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert 

30.Červen 2016

Systematismus eliminuje centralismus

Prezidenti a ředitelé se mě často ptají, co nás čeká v budoucnosti, já jim říkám, že nemám zázračnou kouzelnou křišťálovou kouli, a že minulost nám ukázala, že všechny... >>

Myšlení a konání vychází ze situace
Vítáme jenom cizince, co mají zpáteční letenku, nestojíme o cizince, co se u nás chtějí trvale usadit, sami máme svých problémů dostatek, pokud někdo vyrostl tam, kde rostou banány, tak ať i umře t... >>

Chybný člověk chybuje
Je třeba se vyhnout chybám, jak vlastně dochází k tomu, že chybujeme? Příčinou našich chyb jsou chyby v nás a okolo nás, chyby způsobují chyby, je to začarovaný chybný kruh, je snadné opravit chyby... >>

Islám to je chyba v Matrixu
Ano, jenom blázen věří tomu, co si neověří. Nevěřím tomu že existuje život a člověk, vše je zde jenom virtuální iluze v Matrixu, jde jenom o to abychom měli strach a tak jsme dobře sloužili Matrixu... >>

Radikální řešení není populární
Zdrojem všech problémů je zde chybná lidská hlava, pokud gilotinou hlavu oddělíme od těla tak problémy vyřešíme, jenže toto radikální řešení není politicky populární, je ale důležité, aby naše opti... >>

Optimální ekonomická GVKB koncepce
Všechny dosavadní ekonomické a politické koncepce selhali, příčinou je to, že se snažili z lidí udělat levné roboty, to logicky nemůže fungovat, je třeba lidi digitálně naskenovat a ekologicky elim... >>

Ano, jsi nula

Pokud ti v součtu vyšla nula tak jsi nula, čím větší číslo tím méně jsi nulou. Pokud budeš v testu lhát, tak jsi taky jenom nula, co se stydí za to, že je nulou. Ano, jsi... >>

Nedávejte žebrákům peníze, dejte jim lásku

Ubožáků co žebrají o peníze, přibývá všude velmi rychle, nemá smysl dávat žebrákům peníze, je třeba jim dát lásku, peníze žebráci rychle utratí za hlouposti a zbytečnosti,... >>

Ano, jsi psychicky a ekonomicky na dně
Každý tvůj úspěch je na hovno, protože; zisk je vždy spojen ze ztráty, nadbytek vytvoří nedostatek, moc vytvoří bezmocnost, láska vytvoří nenávist, pravda vytvoří lež, bohatství vytvoří bídu, elita... >>

29.Červen 2016

Teroristický fanatismus je třeba globálně eliminovat
Chyby vznikají tam, kde není preventivní optimální GVKB kontrola, teroristické fanatické činy se dějí často, jejich intenzita se poslední dobou rychle zvyšuje, stejně jako počet obětí. Smrt, strach... >>

Já mám pravdu a ty jsi lhář
Kdo si sebekriticky konečně řekne, já jsem kariéristický lhář, a ty máš GVKB svatou pravdu, proč je sebekritika pro lidi u nás problémem, není to snad tím, že jsou zde jenom pokrytečtí hříšníci, co... >>

Dospělost je v tvůrčí práci
Proč zde už nejsou nikde lidi? Místo lidí zde jsou roboti. Proč roboti eliminovali lidi, není to od robotů sobecké? Lidi byl špatnými dělníky, a tak byli nahrazeni roboty, co jsou správnými dělníky... >>

Dobrota je v tržním světě jenom žebrota

Mluvil a nic neřekl, pracoval a nic nevytvořil, žil a život si neužil, zemřel a nikoho to nezajímalo, nekoupil si jako skeptik a lakomec odpustky, a tak bohužel neskončil v ráji, a logicky... >>

Ano, pravda je můj guru
Pravda byla a bude prioritou pro ty, co potřebují, aby je psychicky vedl správný guru, člověk jako subjekt nemůže bohužel mít pravdu, protože je mnoho omezen; časem, prostorem, tělem, ekonomicky, i... >>

Ano, bude líp těm, co jsou pokorní a štědří
Pyšnost a lakomost dělá z lidí blbce, nejhorší je srážka s blbcem, snahy o to bojovat s lidskou blbostí se ukázali jako marné a naivní, je třeba globálně všechny lidi pomocí GVKB dotazníků digitali... >>

Ano, bude líp, těm co si koupili GVKB posmrtný ráj
Vše co má začátek to má i konec, vše je zde jenom evoluční experiment, který je zde dočasně, všechny naše lidské; zákony, normy, předpisy, výjimky, morálky, ideály, rituály, pověry, pohádky, atd. j... >>

28.Červen 2016

Nejsou hříšníci tak nejsou s nimi ani problémy
Každý problém vyřeší čas a peníze, pokud není čas a nejsou peníze, tak není možné problémy vyřešit, proč není čas a nejsou peníze, na řešení problémů? Příčinou je naše pyšnost a lakomost, jsme všic... >>

Konzumovat drogy je jistá sebevražda
Nefungující ekonomika je jako nefungující rodina, aby zde mohlo něco fungovat, tak to musí být zdravé, podívejme se do přírody, zde to co je nemocné, poslouží jako potrava tomu co je zdravé. Polovi... >>

Ano, naše elita je strom, který nenese hodnotné ovoce
Pokud slepý vede slepé, tak to špatně skončí, elita je slepá k tomu, co lidi milují a potřebují, elitě jde jenom o to mít veliké státní koryto co nejdéle, a to že pracující mají existenční problémy... >>

Priority optimalizují investice
Jsem už ve starobním důchodu, a když se zamyslím nad svojí minulostí, tak dospěji logicky k tomu, že priority optimalizují investice, pokud je zde chybná priorita, jsou i investice chybné, to je lo... >>