Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování 

GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert 

Ano, zabíjíme se ekonomicky pomocí bídy a nezaměstnanosti

Prioritou jsou zde pro nás už deset tisíc let výhody a jistoty na kterých jsme existenčně závislí, následkem je konflikt a boj o výhody a jistoty v rovině; fyzické, psychické, ekonomické, ideologické, filosofické, vědecké, technické, atd. malé žije ve stínu velikého. 
Neustále zde jsou snahy o to aby se malé podřídilo velikému a hloupé chytrému, stali se z nás loutky které ovládají výhody a jistoty, porušuješ svatá pravidla a svaté limity, tak ti odebereme na dlouhou dobu výhody a jistoty, ve vězení nebo v psychiatrické nemocnici. 
Manipulace pomocí odměny a trestu je snadná a každý jí rozumí, dneska je v módě manipulace ekonomická, a místo klasické války kde se zabíjíme ohněm a mečem, je zde ekonomická válka, kde se zabíjíme ekonomicky pomocí bídy a nezaměstnanosti.

Administrátor GVKB
& Blogger Templates