Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování 

GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert 

Dluhové otroctví nahradí demokratický kapitalismus

Podívejme se statisticky globálně na život lidí a zjistíme to, že nové otroctví všude nahrazuje starý kapitalismus, co je to nové otroctví? Nové otroctví je založené na tom, že otrokářem jsou nesplatitelné dluhy, do nesplatitelných dluhů se dostávají subjekty i objekty, a moderní otrokáři si v klidu žijí jako dolaroví milionáři z toho, že nesplatitelné dluhy zotročili celý svět, a zabili nefungující kapitalismus.

Místo okovů na nohou zde jsou moderní dluhové okovy, už není potřeba od lidí násilím ždímat daně a odpustky, mnohem lepší metodou parazitování jsou nesplatitelné dluhy, proč lidem platit za práci když zde jsou stroje a programy, to co před sto lety dělalo sto lidí, to dneska dělá jeden zaměstnanec, logicky následkem musí být nezaměstnanost a tím i vznikají nesplatitelné dluhy pro subjekty a objekty.

Kapitalismus byl založen na tom, že všichni budou pořád pracovat, a pořád utrácet peníze za zboží a služby, jenže se zapomnělo na to, že moderní stroje a moderní programy vezmou lidem práci! Nadnárodní podniky začali fungovat na principu ořezávání všeho co je zbytečné, a zabavují se tak velikého počtu zaměstnanců, nejprve lidi utíkali z vesnic do měst, protože na vesnicích nebyla už díky mechanizaci žádná dobrá práce.

Dneska už není práce ani ve městech, a tak lidi utíkají do jiných národů, kde je zatím ještě naděje na to, že je tam možné sehnat dobrou práci, většinou jde o národy, kde je dlouhá zima, ovšem zde jsou i veliké náklady na; bydlení, oblečení, dopravu, potraviny, atd. sice zde lze hodně peněz i prací vydělat, ale zároveň i musíte hodně peněz utratit!

Vše jistě směřuje k nové digitální kultuře, kde nebudou už peníze, a bude zde jenom přídělový čipový systém, a bude se i kontrolovat globálně porodnost, a nekvalitní zdegenerované děti se utopí po narození, hodnotnou práci budou mít jenom GVKB roboti s umělou inteligencí, a lidem zde zbude jenom možnost zde uklízet špínu a odpadky školy logicky zaniknou jako zbytečné, protože ten kdo uklízí po GVKB robotech špínu, nemusí mít žádné vzdělání a stačí mu, že je gramotný a umí trochu počítat. Proto si kupte dlouhý pobyt v posmrtném GVKB ráji, to je jediná jistota, v tomto konzumním očistci.