Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování 

GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert 

GVKB 024

Extremismus nechceme, podívejme se nejprve na to, co je to objektivně extremismus? Normální je nelhat a nekrást, tam kde je lež a krádež, tam je i extremismus, jak dochází k tomu, že lidi lžou a kradou? Lidi lžou a kradou, protože zde nefunguje kontrolní systém, který by jim v tom dokázal zabránit! Jediné možné řešení je dát lidem do hlavy čipy a čip odřízne mozek od reality a realitu bude znát jenom GVKB čip a on bude ovládat tělo člověka.
Takto zmizí problém s tím, že zde byl extremismus, lidi budou pokorně od narození do smrti sloužit GVKB systému a ten kdo bude pracovat pomalu, ten se bude recyklovat na substrát. Všude se dneska dávají čipy, a člověk nemůže stát opodál, pokud chceme něco získat, musíme za to i zaplatit, čím více zaplatíme tím větší hodnoty i získáme. 
Dosud vše fungovalo tak, že lhát a krást mohli jenom ti nahoře, a tak byli mocní a bohatí, vždy zde bylo napětí mezi těmi, co byli nahoře a těmi co byli dole, prevence je základem toho jak eliminovat extremismus. Nikdo nebude moci stát opodál, když se budou dávat do hlavy čipy, GVKB roboti na to dohlédnou a nainstalují kontrolní systémy, které najdou a eliminují jednice, který nemá ještě v hlavě GVKB čip. 
Už zde nebude problém řídit a kontrolovat zaměstnance, každý bude znát jenom práci a spánek, hezké iluze lidem zajistí GVKB systém, místo konzumace toxických drog budou lidi konzumovat hezké GVKB iluze, takto láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy. Lidi mnoho chtějí mít jistou práci a tak jí dostanou, všeho zde bude dostatek, protože zde už nebude extremismus.

Administrátor GVKB
& Blogger Templates