Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování 

GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert 

Kde je štěstí?


Přijde neslušný člověk k poslednímu soudu, a dostane velikou tlustou knihu, ve které jsou zapsány jeho hříchy, a on se ptá soudce na to, proč je to tak obsáhlé dílo, co má mnoho tisíc stránek? No to je proto, tak podrobné a obsáhlé, aby v očistci jste nebyl smutný, že zde nemáte po věčné časy co číst. Ten kdo nejde do očistce za svoje sobecké a pyšné hříchy, nemá sebou už žádné čtení, protože v ráji je mnoho zábavy, a na čtení hloupostí zde není už chuť ani čas!


Každá politika a ekonomika je bohužel jenom válečná sobecká strategie, všichni sobci bojují a na profesionální práci už nikdo nemá čas a chuť, následkem je globální krize a deprese, komu není od přírody rady, tomu pomůže už jenom krátký pobyt v krematoriu. Ten kdo se učí a pracuje ten v ráji žije ten, kdo se neučí a nepracuje, ten v očistci si čte ze svého svědomí svoje hříchy.


Po smrti těla není peklo ani očistec, peklo a očistec je za našeho života, jde o to komu sloužíme, jsou zde ve tvojí hlavě dva mocní páni, a jeden se jmenuje pyšnost, a druhý se jmenuje pokora, ten kdo slouží pyšnosti, žije v očistci toužení po úspěchu, ten kdo slouží pokoře, ten žije v psychickém ráji, protože on netouží po úspěchu, a je spokojený s tím, jak zde vše v něm a okolo něj právě je.

Administrátor GVKB
& Blogger Templates