Mohamedánská republika

Ano, je třeba odejít do země zaslíbené. Lid zde trpí pod nadvládou oligarchů, co z lidí dělají konzumní otroky, odejdeme všichni a necháme tuto zemi mohamedánským imigrantům, ať si zde postaví veliké mešity, a modlí se zde k Alláhu. 
Logicky tím naši svatí oligarchové budou muset odsud taky odejít, protože si s mohamedány neporadí. EU do naší České republiky umístí mohamedány, o které ostatní státy nestojí, a tím se konečně vyřeší problém s neochotou přijímat mohamedány. 
Na školách se bude učit Korán a zavede se u nás právo Šaría, tím se vyřeší i problém s Romy, protože Romové taky opustí rádi Českou republiku. Pořád se hlásá multikultura a tak konečně EU pozná co je to multikultura a okolní národy začnou stavět veliké zdi a ploty aby se ochránili před Českým mohamedánským národem. Nebude to trvat dlouho a název Česká republika se změní na Mohamedánská republika. 

O autorovi

  • Jméno gurubhagavan
  • Bydliště Praha 10
Můj profil

Poslední návštěvy

Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením. GVKB
& Blogger Templates